Co vás čeká při operaci šedého zákalu?

Co vás čeká při operaci šedého zákalu?
29. května 2014 0:12

Stárnutí je spojeno nejen s odchodem na zasloužený odpočinek, ale také s řadou nemocí, které vznikají opotřebením často používaných struktur. Jedním z nejčastějších onemocnění, které postihuje zejména starší lidi a v pozdním věku se týká až 80% populace, je šedý zákal.

Co je šedý zákal?

Jak již název napovídá, jedná se o zakalení oční čočky, která je za normálních okolností čirá, ale spolu se stoupajícím věkem v ní dochází ke změnám, které způsobí její zakalení. Odborně se tomuto stavu říká katarakta a lidově pak šedý zákal. Podrobnější informace o příčinách a projevech tohoto onemocnění, včetně možností diagnostiky, najdete ve speciálním článku. Níže se zaměříme na popis toho, co pacienta čeká při operaci šedého zákalu a jaké operační metody máme k dispozici.

Operace šedého zákalu

Každé operaci šedého zákalu předchází návštěva očního lékaře (oftalmologa), který provede důkladné vyšetření stavu očí pacienta a zaměří se zejména na vyloučení jiných onemocnění, která by rovněž mohla být příčinou problémů se zrakem. Pokud lékař potvrdí, že pacient skutečně má šedý zákal, provede s pomocí různých přístrojů pečlivé proměření rozměrů a dalších parametrů oka tak, aby mohl vybrat nejvhodnější tloušťku a typ umělé čočky, která bude pacientovi do oka implantována namísto stávající šedým zákalem postižené čočky.

Operace šedého zákalu

V případě, že lékař zjistí šedý zákal na obou očích, provádí se operace na každém oku zvlášť, s odstupem 6 až 12 týdnů. Je tomu tak proto, aby se operované oko stačilo uzdravit a stabilizoval se zrak pacienta. Současně také lékař získá informaci o síle brýlí, které pacient potřebuje pro operované oko.

Obvykle po operaci šedého zákalu pacienti dobře vidí na dálku, ale musí nosit brýle na čtení. Ovšem nemusí to být pravidlem.

Operace šedého zákalu je rutinně prováděný zákrok, který celkem trvá 30 – 45 minut a většinou se provádí ambulantně v rámci takzvané jednodenní chirurgie a v místním znecitlivění. To znamená, že pacient je během operace při vědomí a odchází domů ještě v ten samý den po operaci.

Šedý zákal lze operovat několika různými způsoby, přičemž mezi dvě nejčastější metody patří fakoemulzifikace a laserová operace.

Jak probíhá fakoemulzifikace?

Před operací sestřička nebo lékař kápnou pacientovi do oka speciální kapky, které způsobí roztažení (dilataci) duhovky. Současně se do oka kápne lokální anestetikum (látka, která způsobí, že pacient při operaci necítí bolest). Někdy je anestetikum aplikováno také injekčně do okolí oka. Po umrtvení operovaného oka provede chirurg malý řez v rohovce, průhledném obalu oka.

Tímto otvorem pak lékař prostrčí k čočce sondu, která vydává ultrazvukové vlny, s jejíž pomocí rozbije zkalenou čočku na malé kousky. Kousky čočky jsou následně zkapalněny a odsáty. Zbyláměkká tkáň původní čočky je potom odsáta druhou sondou. Po dokonalém odstranění staré čočky, lékař zavede na správné místo čočku umělou. To se nejčastěji dělá tak, že se srolovaná umělá čočka umístí do nástroje, kterému se říká injektor.

Ten se prostrčí skrz otvor v rohovce a na správném místě se uvolní. Po uvolnění se tato čočka sama rozvine a usadí se do správné polohy, ve které byla původní čočka. Pro fakoemulzifikaci obvykle není nutné ránu v rohovce zašívat, protože se jedná o velmi malý řez, který se díky skvělé regenerační schopnosti rohovky sám zacelí.

Pokud se však z nějakého důvodu není možné ke zkalené čočce dostat nebo implementovat umělou čočku přes miniaturní řez, provede chirurg řez větší, který je následně nutné sešít několika stehy. Ty jsou z rohovky odstraněny během několika týdnů po operaci. V takovém případě bude doba hojení delší.

Laserová operace šedého zákalu

Druhou metodou používanou při operacích šedého zákalu je laserová operace. Laserová technika ovlivnila oční lékařství jako nikdy předtím, protože pacientům poskytuje dokonalý komfort a zkracuje dobu rekonvalescence po zákroku.

Navíc je tato operace velmi bezpečná a přesná a eliminuje riziko lidské chyby. Jedinou nevýhodou tohoto zákroku je skutečnost, že není hrazen z veřejného zdravotního pojištění a pacienti si jej musí hradit sami.

K samotné operaci se používají femtosekundové lasery (nejčastěji LenSx, LensAR nebo Catalys).

Laser provede řez v rohovce a zajistí rozbití čočky, která se následně odsaje a na její místo vloží nová, stejně jako při fakoemulzifikaci. Díky tomu, že laser dokáže udělat obloukový řez a navíc zkosený pod určitým úhlem, je hojení po operaci rychlejší a méně často dochází ke vzniku po-operačních komplikací.

Umělé čočky používané při operacích šedého zákalu

Zkalená čočka v oku se nahrazuje umělou čirou čočkou, které se odborně říká intraokulární implantát nebo intraokulární čočka (IOL). Existují tři druhy intraokulárních implantátů:

Monofokální čočka (tedy čočka s jedním ohniskem = se stejnou tloušťkou na všech místech)

Tyto čočky jsou nastaveny na jeden druh vidění (nejčastěji na vidění do dálky) a používají se při většině operací šedého zákalu. Pro pacienta to znamená, že po operaci bude dobře vidět do dálky, ale při čtení bude potřebovat brýle.

Multifokální čočka (čočka s několika ohnisky = s různými tloušťkami)

Tyto čočky jsou lepší, protože díky různým tloušťkám umožňují dobré vidění jak na dálku tak na blízko.

Čočky s akomodační schopností

Tyto čočky jsou nejlepší (a také nejdražší), protože umožňují akomodaci (změnu optické mohutnosti v důsledku různého vyklenutí čočky) a dokážou zaostřit jak na blízké tak vzdálené předměty. Svými vlastnostmi se tak blíží normální oční čočce.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že multifokální čočky a čočky s akomodační schopností dávají pacientům větší naději na to, že po operaci nebudou muset nosit brýle. Nicméně i tak, většina pacientů po operaci šedého zákalu bude v některých konkrétních situacích brýle potřebovat bez ohledu na to, jaký typ umělé čočky mají.

Přesto však multifokální a akomodační čočky nabízí poněkud lepší zrakový komfort, ovšem za příplatek.

Rekonvalescence po operaci

Většina lidí je několik hodin po operaci šedého zákalu propuštěna domů. Je však nutné, abyste si zajistili někoho, kdo vás odveze a doprovodí domů, protože po operaci budete mít oko překryté polštářkem a náplastí.

Je také vhodné si někoho zajistit na pomoc v domácnosti na dobu prvních 24 hodin po operaci, protože po operaci můžete mít nějakou dobu rozmazané vidění a necítit se ve své kůži, což je zcela normální.

Je pravděpodobné, že několik dnů po operaci budete pociťovat nepříjemné pocity v oku, ale tento stav se během pár dnů opraví. Pooperační komplikace u šedého zákalu jsou vzácné, avšak v případě, kdy oko nepřestává bolet nebo se vám zrak stále zhoršuje či náhle zhorší, navštivte vašeho očního lékaře, který si s problémem poradí.


Informace k článku byly čerpány z následujících zdrojů:

  1. http://www.neovize.cz/operace-sedeho-zakalu/
  2. http://www.duovize.cz/operace-sedeho-zakalu/operace-sedeho-zakalu-femtosekundovym-laserem-lensx/

 

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Tags:
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Článek naposled aktualizován: 29. května 2014 0:12
Datum příští revize: 29. května 2016 0:12
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace