Febrilní křeče: příčiny, příznaky a léčba

Febrilní křeče: příčiny, příznaky a léčba
17. února 2015 19:45

V tomto článku se dozvíte vše co potřebujete vědět o febrilních křečích, jejich příčinách, projevech a možnostech léčby. V každém případě vždy neprodleně vyhledejte pomoc lékaře, pokud se febrilní křeče u vašeho dítěte vyskytnou.

Definice

Jako febrilní křeče se označuje záchvat, který je u dítěte způsoben vysokou teplotou (horečkou), často z důvodu infekce. Pokud má vaše dítě febrilní křeče, těch několik málo minut, po které záchvat trvá, se může zdát jako věčnost.

Febrilní křeče představují unikátní odpověď dětského mozku na horečku, nejčastěji hned první den výskytu horečky. Naštěstí jsou většinou neškodné a typicky nejsou příznakem nějakého horšího onemocnění. Pomoci svému dítěti můžete tím, že během záchvatu bude na bezpečném místě a poté, co záchvat odezní, ho utěšíte. Po skončení záchvatu zavolejte vašemu lékaři, aby dítě vyšetřil co možná nejdříve.

Projevy febrilních křečí

Projevy febrilních křečí se mohou lišit od velmi mírných až k více závažnému záchvatu, během kterého dochází ke stažení svalů. Dítě, které má febrilní křeče, může:

 • Mít horečku vyšší než 38 stupňů Celsia
 • Ztratit vědomí
 • Třást a škubat pažemi a nohama

Febrilní křeče se klasifikují jako nekomplikované (simplexní) a komplikované (komplexní):

 • Nekomplikované (simplexní) febrilní křeče. Tento častější typ febrilních křečí trvá od několika sekund až po patnáct minut. Nekomplikované febrilní křeče se neopakují během 24 hodinové periody a probíhají po celém těle.
 • Komplikované (komplexní) febrilní křeče. Tento typ febrilních křečí trvá více než patnáct minut, objevuje se častěji během 24 hodin nebo je přítomen pouze na jedné straně těla dítěte.

Febrilní křeče se nejčastěji objevují během 24 hodin od začátku horečku a mohou být první známkou toho, že je dítě nemocné.

Kdy navštívit lékaře

Po prvním záchvatu navštivte lékaře, jakmile to jen bude možné, a to i v případě, že křeče trvaly jen několik vteřin. Záchranku volejte v případě, že záchvat trval déle než 10 minut nebo byl doprovázen:

 • Zvracením
 • Zatuhlým krkem
 • Potížemi s dýcháním
 • Extrémní ospalostí

Příčiny

Nejčastější příčinou febrilních křečí je vysoká teplota. Horečky, které jsou obvykle spouštěči febrilních křečí, jsou způsobeny virovou infekcí, méně často pak infekcí bakteriální. Virové infekce jsou například chřipky, které jsou často doprovázené vysokou horečkou, a jsou s febrilními křečemi spojovány nejvíce.

Záchvaty febrilních křečí po očkování (post-imunizační záchvaty)

Riziko febrilních křečí se může zvýšit po některých dětských očkováních, například po očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, spalničkám, příušnicím a zarděnkám. U dítěte se po očkování může vyskytnout mírná horečka. Horečka – ne očkování – je pak příčinou febrilních křečí.

Rizikové faktory

Faktory, které zvyšují riziko febrilních křečí, zahrnují:

 • Nízký věk. Nejvíce febrilních křečí se objevuje u dětí mezi 6 měsícem a 5ti lety věku. U dětí mladších 6 měsíců je výskyt febrilních křečí velmi neobvyklý, a jenzřídka se pak objevují u dětí starších 3 let.
 • Rodinný výskyt. U některých dětí se náchylnost k febrilním křečím dědí. Vědci dokonce spojili několik genů s citlivostí na febrilní křeče.

Komplikace

Většina febrilních křečí nemá žádné trvalé následky. Nekomplikované febrilní křeče nezpůsobují poškození mozku, mentální retardaci nebo poruchy učení, a neznamenají, že vaše dítě má nějaké vážnější zatím nezpozorované onemocnění.

Febrilní křeče nejsou známkou epilepsie – záchvatů, které jsou způsobeny abnormální aktivitou elektrických signálů v mozku.

Opakující se febrilní křeče

Nejčastější komplikací je možnost návratu febrilních křečí. Riziko jejich opakování je vyšší pokud:

 • Vaše dítě mělo febrilní křeče navazující na nízkou horečku
 • Doba mezi začátkem horečky a záchvatem byla krátká
 • Se febrilní křeče vyskytly i u blízkého člena rodiny
 • Vaše dítě bylo mladší než 15 měsíců v době prvního záchvatu

Příprava na návštěvu u lékaře

Vaše první návštěva bude pravděpodobně u pediatra, který vás poté může doporučit k lékaři, který se specializuje na postižení mozku a nervového systému (neurolog). Zde najdete informace, které vám mohou pomoci se na návštěvu u lékaře lépe připravit.

Co můžete dělat

 • Sepište si vše, co si o febrilních křečích vašeho dítěte pamatujete, včetně příznaků, které se objevily před záchvatem – například horečka.
 • Napište si seznam léků, vitamínů a potravinových doplňků, které vaše dítě bere.
 • Napište si seznam otázek, na které se lékaře chcete zeptat.

Základní otázky týkající se febrilních křečí zahrnují:

 • Co nejpravděpodobněji způsobuje záchvaty mého dítěte?
 • Jaké testy budete mému dítěti dělat? Vyžadují tyto testy nějakou speciální přípravu?
 • Je pravděpodobné, že se to stane znovu?
 • Potřebuje moje dítě léčbu?
 • Pokud dám dítěti léky na snížení horečky, zabrání to vzniku záchvatu?
 • Co mám dělat v případě, že mé dítě dostane záchvat znovu?
 • Čím mohu mému dítěti pomoci během záchvatu?
 • Existují nějaké letáčky nebo tištěný materiál, který si mohu přečíst? Které internetové stránky mi doporučíte?

Nebojte se lékaře ptát na cokoliv, co vás napadne.

Co od lékaře očekávat

Lékař se vás pravděpodobně bude ptát na množství otázek, například:

 • Mělo vaše dítě před záchvatem horečku?
 • Můžete záchvat popsat? Jaké byly příznaky? Jak dlouho záchvat trval?
 • Už se to stalo někdy dříve?
 • Máte v rodině výskyt febrilních křečí nebo jiných záchvatů?
 • Utrpělo vaše dítě někdy poranění (trauma) hlavy? Má nějaké neurologické onemocnění?

Co dělat, pokud má vaše dítě další záchvat

 • Během záchvatu by dítě mělo být na bezpečném místě, odkud nebude moci spadnout - například na podlaze
 • Položte dítě na bok, hlavu otočenou na stranu a spodní paži nataženou pod hlavou, abyste zabránili vdechnutí případných zvratků
 • Pokud mělo vaše dítě cokoliv v ústech, když záchvat začal, odstraňte to, abyste zabránili vdechnutí cizího tělesa. Do úst dítěte během záchvatu nic nevkládejte.
 • Volejte záchrannou službu v případě, že záchvat trvá déle než 10 minut

Testy a diagnostika

Určení příčiny horečky je prvním krokem poté, co dítě mělo febrilní křeče.

Nekomplikované febrilní křeče

K určení příčiny infekce může lékař doporučit:

 • Krevní testy
 • Vyšetření moči
 • Vyšetření mozkomíšního moku – lumbální punkce – ke zjištění, zda dítě nemá infekci centrálního nervového systému, například meningitidu.

Komplikované febrilní křeče

U komplexních febrilních křečí může lékař doporučit elektroencefalogram (EEG) – test, který měří mozkovou aktivitu. Pokud záchvat postihl pouze jednu stranu těla dítěte, může lékař doporučit ještě magnetickou rezonanci (MRI).

Léčba a léky

Většina záchvatů odezní sama během několika minut. Pokud u vašeho dítěte trvají febrilní křeče déle než 10 minut – nebo pokud se záchvaty opakují – volejte záchrannou službu.

Závažnější febrilní křeče

Pokud záchvat trvá déle než 15 minut, může být zastaven pomocí léků. Pokud záchvat trvá dlouho, provází závažnou infekci nebo jeho příčinu nelze určit, je možné, že bude lékař chtít, aby vaše dítě zůstalo v nemocnici na pozorování. U nekomplikovaných febrilních křečí ale hospitalizace nebývá nutná.

Životní styl a domácí péče

Pokud má vaše dítě febrilní křeče, zůstaňte v klidu a učiňte následující kroky:

 • Položte dítě na bok na místě, odkud nebude moci spadnout.
 • Zůstaňte na blízku, sledujte vývoj situace a dítě utěšte.
 • Odstraňte ostré předměty z blízkosti dítěte.
 • Uvolněte příliš těsné nebo omezující oblečení.
 • Dítě neomezujte a nezasahujte do jeho pohybů.
 • Nevkládejte dítěti nic do úst.
 • Měřte čas, po který záchvat trvá.

Prevence

Nejvíce záchvatů se objeví v prvních několika hodinách horečky, během počátečního vzestupu tělesné teploty.

Podávání léků dítěti

Pokud dítěti podáte paracetamol (Tylenol, jiné) nebo ibuprofen (Advil, Motrin, jiné) v době vzestupu horečky, může se vaše dítě cítit lépe, ale vzniku febrilních křečí tím nezabráníte. Buďte velmi opatrní, pokud dítěti dáváte aspirin. Ačkoliv je aspirin schválen pro použití u dětí starších 16 let, děti a mládež zotavující se z planých neštovic nebo onemocnění s příznaky podobnými chřipce by aspirin nikdy brát neměly. Je to proto, že aspirin je spojen s výskytem Reyova syndromu, vzácného, ale život ohrožujícího stavu.

Preventivní léky na předpis

Protikřečové léky na předpis jsou při prevenci křečí používány zřídkakdy. Tyto léky mají závažné vedlejší účinky, které mohou převážit jejich výhody. Orální diazepam (Valium), lorazepam, klonazepam (Klonopin), nebo rektální diazepam (Diastat) mohou být předepsány u dětí, které jsou na vznik febrilních křečí náchylné. Tyto léky se běžně užívají k léčbě epileptických záchvatů, které jsou delší než 10 minut, nebo v případě výskytu více záchvatů během 24 hodin. Nejsou ale běžně užívány k prevenci vzniku febrilních křečí.

Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje: Přeloženo a upraveno podle Mayoclinic
Zdroje obrázků: Dollarphotoclub.com
Článek naposled aktualizován: 17. února 2015 19:45
Datum příští revize: 17. února 2017 19:45
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace