Co dělat při poleptání kyselinou, zásadou či jinou žíravinou?

30. července 2019 5:50

Poleptání kyselinou, louhem a dalšími žíravinami může být velice nebezpečné a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Vždy je nutné zavolat záchranku na čísle 155, protože rozsáhlejší poleptání žíravinami vyžaduje odborný zásah lékaře ve specializovaném popáleninovém centru.

Obsah článku

 1. Rychlá první pomoc při poleptání
  1. Zavolat záchranku na čísle 155
  2. Svléknutí potřísněného oděvu a odstranění žíraviny
 2. Léčba v nemocnici
 3. Rekonvalescence po popáleninách
  1. Menší popáleniny
  2. Těžké popáleniny
 4. Jak předcházet popáleninám?
 5. Co si z článku odnést?

Stejně tak je důležité naučit se provádět správnou první pomoc pro zmírnění následků poleptání. Kyseliny a zejména louhy mohou být velmi nebezpečné a následky poleptání se často v plné míře projeví až za několik dní.

Rychlá první pomoc při poleptání

Při poleptání kyselinou, louhem (zásadou) či jinými žíravinami byste měli udělat 3 věci: zavolat záchranku, odstranit potřísněný oděv a chemikálii a omývat potřísněná místa čistou vodou, alespoň po dobu 15 minut.

Zavolat záchranku na čísle 155

Někdo z vašeho okolí by měl okamžitě zavolat záchranku na čísle 155 (volejte raději přímo číslo 155 a ne tísňovou linku 112, protože na lince 155 máte vždy k dispozici vyškoleného operátora, který vám dokáže po telefonu poradit co a jak dělat, zatímco na čísle 112 vás operátor nejdříve musí přepojit na záchranku a ztrácí se tak cenné sekundy).

Svléknutí potřísněného oděvu a odstranění žíraviny

Pokuste se žíravinu opatrně odstranit z oděvu a svléknout potřísnění oděv tak, aby se chemická látka pokud možno nedostala do styku s pokožkou či očima. Je nutné ale postupovat velmi opatrně, protože při neopatrné manipulaci můžete žíravinu látku rozetřít po kůži a situaci ještě zhoršit.

Pokud je žíravina suchá, můžete se pokusit ji opatrně smést suchým kartáčem nebo smetákem.

Vždy si před manipulací s kontaminovaným oděvem oblékněte rukavice či jiné vhodné ochranné pomůcky.

Trička a oblečení, které se natahuje přes hlavu rozstříhejte opatrně nůžkami tak, abyste ho postižená osoba nemusela přetahovat přes hlavu, protože hrozí zanesení žíraviny do očí, nosu či úst.

Potřísněnou pokožku neosušujte ručníkem ani jinak (opět z důvodu snížení rizika dalšího šíření poleptání).

Postižené oblasti pečlivě oplachujte čistou vodou, nejlépe sprchou tak, aby voda volně stékala a na těle se netvořila „jezírka“, kde by rozpuštěná žíravina mohla způsobit další podráždění.

K oplachování používejte pouze vodu (pozor na nebezpečný mýtus, že na kyselinu platí louh a na louh zase kyselina – to platí v chemické laboratoři a ne při první pomoci.

Pokud byste si na kůži poleptanou kyselinou nalili louh a naopak zhoršíte tím váš stav a můžete si způsobit trvalé následky). Takže k oplachování poleptaných částí těla používat POUZE ČISTOU VODU.

Potřísněné části těla oplachujte vodou až do příjezdu záchranky nebo minimálně 15 minut.

Léčba v nemocnici

Rozsáhlejší popáleniny ohněm, kyselinami, louhy a jinými žíravinami se léčí v nemocnici na specializované klinice pro léčbu popálenin. V České republice se těžší popáleniny léčí v popáleninových centrech v Praze (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady - FNKV), Ostravě a Brně (2).

Menší popáleniny lze léčit v "běžné" nemocnici nebo ambulantně.

V případě popálenin způsobených kyselinami, zásadami, jinými žíravinami nebo látkami s korozivními účinky, vás v nemocnici budou ošetřovat takto:

 • Omývání částí těla potřísněných žíravinou vodou, dokud nebudou odstraněny i poslední zbytky.
 • Vyčištění popálenin, dezinfekce a sterilní překrytí (obvaz) popálených míst
 • Léčba bolesti (aplikace vhodných léků, u závažnějších případů může být nutné uvedení postiženého do umělého spánku)
 • Přeočkování proti tetanu (pokud je to nutné)

Rekonvalescence po popáleninách

Menší popáleniny

V případě menších popálenin, které nepronikají hlouběji do kůže a jsou jen povrchové, se rána hojí odspodu bez většího jizvení.

Lékaři vám jen budou často a pravidelně kontrolovat obvazy, dokud nebude rána úplně zahojena. To je důležité kvůli prevenci infekce.

Pro léčbu menších popálenin většinou není nutný pobyt na popáleninovém centru a zvládne to i praktický lékař

Těžké popáleniny

U těžkých popálenin léčba popálenin probíhá většinou na specializovaném popáleninovém centru. Kromě častých převazů a čištění ran vás čeká také pravidelné odstraňování mrtvé tkáně na operačním sále (odborně se tomuto postupu říká nekrektomie) a rekonstrukční operace, při kterých se lékaři snaží poškozenou kůži nahradit různými kožními štěpy (grafty) nebo laloky. Lékaři vám kožní štěpy odebírají z nepoškozených částí těla (takzvaná autotransplantace) Na těchto operacích se často kromě specialistů na popáleninovou medicínu podílí i plastičtí chirurgové.

Po těžkých popáleninách většinou zůstávají trvalé následky v podobě jizev a striktur (stažená kůže) a jejich léčba trvá měsíce i roky.

Někdy se mohou vyskytnout i vážnější trvalé následky jako jsou oslepnutí nebo omezení pohyblivosti končetin.

U těžkých devastujících popálenin je často také nutná doplňková léčba u psychologa nebo psychiatra, protože trvalé následky často zanechávají stopy i na našem duševním zdraví.

Jak předcházet popáleninám?

Nejlepší způsob jak předejít popáleninám je dodržovat zásady bezpečnosti práce. Pokud pracujete s kyselinami, louhy či jinými žíravinami nebo chemikáliemi, které mají korozivní účinky a mohou způsobit popáleniny, vždy používejte předepsané ochranné pomůcky (brýle, oděv, obuv, rukavice, apod.).

Při práce s žíravinami nekuřte, nejezte a nepijte.

Měli byste také vědět, kdo je ve vaší firmě osobou odpovědnou za bezpečnost práce, mít na něj při ruce telefonní číslo a v případě nehody odpovědného pracovníka informovat.

Řiďte se místně platnými předpisy a riziko popálenin tím minimalizujete.

Co si z článku odnést?

Popáleniny kyseliny, louhy a dalšími žíravinami mohou vážně poškodit vaše zdraví. Důležitá je zejména prevence, tedy dodržování platných bezpečnostních předpisů pro práci s těmito látkami.

Pokud již k poleptání dojde, je důležité osvojit si následující zásady první pomoci:

 • Při poleptání žíravinou vždy raději volejte záchranku na čísle 155.
 • Odstraňte potřísněný oděv
 • Žíravinu z kůže neutírejte, ale potřísněné části těla důkladně omývejte čistou vodou, ideálně až do příjezdu záchranky, minimálně však 15 minut.

Dbejte na správné ošetření popáleniny (vyčištění rány, desinfekce, sterilní obvaz a častá výměna a kontrola obvazů).

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

NHS.UK

Zdroje obrázků:

Pixabay.com

Článek naposled aktualizován: 30. července 2019 5:50
Datum příští revize: 30. července 2021 5:50
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace