Bolesti krční páteře: příčiny, projevy, prevence a cvičení

19. prosince 2012 7:55

Bolesti krční páteře jsou velmi rozšířenou a složitou problematikou. Mohlo by se zdát, že krční páteř není funkčně tolik namáhána, jako ostatní části páteře, protože „nese jen hlavu“. Hlava je však část těla, která na páteř klade vysoké pohybové nároky – během dne s ní pravidelně kýváme, otáčíme jí do stran a především máme hlavu stále v předklonu.

Předklon hlavy, který je typický např. pro práci s počítačem, je však nefyziologický a neodpovídá původním požadavkům přírody, totiž abychom chodili vzpřímeni. Naše krční páteř je tak neustále přetěžována, což zákonitě vyvolává její bolestivost. Bolesti krční páteře proto provází životy mnoha lidí jako stín a můžeme je bez okolků zařadit mezi tzv. civilizační nemoci.

Příčiny bolestí krční páteře

Na otázku proč nás bolí krční páteř, existuje mnoho odpovědí. Jak již z úvodu vyplývá, nejčastější příčinou bolestí krční páteře je její přetěžování při nefyziologickém postavení hlavy. Zatímco naši předchůdci chodili zpříma a pozorovali, co se děje kolem nich, my sedíme celé dny u počítačů s hlavami doslova zabořenými do obrazovek. Schválně si sami nyní, když čtete tento článek, uvědomte, v jakém postavení je vaše hlava a určitě se doberete k závěru, že není v prodloužení páteře tak, jak má být. Podobné držení hlavy můžeme u většiny lidí zpozorovat i při jízdě v autě (zde spíše předsunutí hlavy, než předklon). Bolesti krční páteře proto hrozí především lidem vykonávajícím sedavá zaměstnání, lidem se špatným držením těla, potažmo hlavy i ramen (a to je většina z nás) a dalším, kteří přetěžují krční páteř dlouhodobým předklonem či předsunem hlavy.

Další typickou příčinou bolestí v oblasti krční páteře může být tzv. horní zkřížený syndrom. Je spojen hlavně se svalovou nerovnováhou (dysbalancí) jednotlivých skupin svalů krku. Nejčastěji se jedná o 2 dvojice: prsní – lopatkové svaly a svaly přední – boční strany krku. Problém je v tom, že jedny jsou ochablé a druhé naopak přetížené.

Velice častou příčinou bolestí krční páteře je i nevhodná poloha při spánku, zejména na břiše. Pokud usínáme v poloze na břiše, máme hlavu vždy stočenu k jedné či druhé straně, abychom mohli dýchat. V okamžiku, kdy usneme, však dojde k poklesu svalového napětí svalů krku, které dokud bdíme, udržují v této poloze alespoň do jisté míry fyziologické zakřivení krční páteře. Po poklesu napětí svalů dochází k zalomení hlavy a ráno se probudíme s nepříjemnými bolestmi nejen krku, ale často i hlavy. Nevhodné jsou na spaní i příliš vysoké polštáře, které podporují předklon hlavy. Pokud preferujeme spánek na boku, měli bychom vědět, že hlavu je nutné mít podloženou tak, aby byla krční páteř v ose prodloužení celé páteře. Budeme-li mít pod hlavou „málo“ nebo „moc“, může dojít k zablokování krční páteře do úklonu na jednu či druhou stranu.

A v neposlední řadě, bolesti krční páteře mohou být způsobeny i nejrůznějšími lehkými nehodami či „úrazy“, kterým často ani nevěnujeme pozornost. Typicky se jedná o prudké brzdění v autě, které je doprovázeno intenzivním pohybem krční páteře nejprve do předklonu a následně do velkého záklonu. Extrémní formě tohoto fenoménu říkáme whiplash syndrom, který se vyskytuje až u 50 % dopravních nehod, a je proto nejčastější příčinou poranění páteře v těchto situacích. Jiným případem je drobné „poranění“ v tělocvičně, když se nám třeba nepovede kotoul vzad.

Projevy bolestí krční páteře

Symptomatologie bolestí krční páteře může být opravdu široká. Zpočátku se objevuje spíše pocit únavy či slabosti šíjového svalstva, než samotná bolest. Tyto pocity však sílí a přechází ve stále intenzivnější bolest, která bývá zpočátku lokalizována do jednoho konkrétního místa, což nám znemožňuje komfortní pohyb např. jedním směrem (do úklonu, předklonu, otočení apod.). Jindy může být bolest vyvolána např. prudkým pohybem hlavy nebo strnulou polohou krční páteře. Postupně se bolest stává difúznější a začíná působit obtíže při jakémkoli pohybu krční páteře. Bolest navíc nemusí přetrvávat jen v oblasti páteře, naopak často vystřeluje do hlavy nebo lopatek či horních končetin. Pokud si pacient stěžuje na silné bolesti hlavy, jedná se nejspíše o tzv. cervikokraniální syndrom, jehož příčinu musíme hledat v nejvyšších etážích krční páteře (v týlu, temeni hlavy až ve spáncích). Tento syndrom se někdy projevuje pouze bolestí hlavy, a proto nás často ani nenapadne, že by možná příčina mohla být v krční páteři.

Bolesti jsou dále provázeny ztuhlostí šíjového a krčního svalstva až po temeno hlavy a sníženou pohyblivostí krční páteře. Mohou se objevit i závratě, pocity nevolnosti apod. Člověka s bolestmi krční páteře (nebo osobu jimi ohroženými) lze také snadno poznat podle vadného držení těla – typické je předsunuté držení hlavy, protrakce ramen, přitažení ramen k uším (zapadlý krk) a celkově kulatá záda. 

Největší bolesti jsou potom charakteristické pro blokády krční páteře. K těm může dojít jejím dlouhodobým přetěžováním, pokud s ním nic neděláme. Blokády v některém pohybovém segmentu pak mohou vést k akutnímu ústřelu krční páteře. Ústřel se projevuje zpravidla bolestí pouze na jedné straně, někdy vystřelující do horních končetin či temene hlavy. Bolestivý je pohyb do všech stran a vyskytují se závratě a nevolnost. Blokády krční páteře provází i náhle vzniklá ztuhlost šíjových svalů. Účinným léčebným zásahem zde proto může být injekční podání léku, který stažené svaly uvolní (tzv. myorelaxancia). 

Cvičení při bolestech krční páteře

Cviků, které nám mohou pomoci od bolestí krční páteře, je mnoho. Seznámíme se proto s těmi nejzákladnějšími. Všechny cviky je nutné provádět pomalu a dbát při tom na pravidelné dýchání. Rovněž je u všech cviků důležitá výchozí poloha – sed na židli zpříma, ramena táhneme dolů, hlavu se snažíme vytahovat vzhůru v ose páteře. Pokud nebudeme mít při cvičení správnou polohu, v ničem nám cviky nepomůžou.

1. cvik: Z výchozí polohy pomalu ukláníme hlavu s výdechem na jednu a druhou stranu.

2. cvik: Jednou rukou uchopíme hlavu na protilehlém spánku a s nádechem vytváříme vyrovnaný tlak tím, že rukou tlačíme proti hlavě a hlavou proti ruce. Vydržíme 15 vteřin, následně s výdechem uvolníme a necháme hlavu klesnout vlivem gravitace. Čekáme na uvolnění, poté zopakujeme na druhou stranu.

3. cvik: Z výchozí polohy pomalu rotujeme hlavu s výdechem k jedné, posléze druhé straně. Dbáme na to, aby byla krční páteř stále v ose celé páteře.

4. cvik: Ruce položíme na ramena tak, že prsty směřují k lopatkám a lokty trčí vpřed. Pomalu vysunujeme hlavu ve vodorovné rovině vpřed s pomalým výdechem a vzad naopak s nádechem. Pozor – nejedná se o předklon a záklon. 

5. cvik: Ve výchozí poloze provádíme „polokroužky“ hlavou od jednoho ramena k druhému a zpět. Polokroužky můžeme provádět jak v přední, tak zadní polovině prostoru (tedy jakoby v záklonu), ale vždy zvlášť.

6. cvik: K procvičení krční páteře je důležité i protažení šíje. Nejprve sedíme zpříma na židli a provedeme hluboký předklon hlavy tak, aby se brada dotýkala hrudní kosti (pokud však máme problémy s krční páteří, tak tam nedosáhneme). Čekáme na uvolnění, poté provedeme lehký úklon k jedné straně a opět čekáme. Potom ukloníme ke straně druhé. Dále pokračujeme spojením rukou na zátylku (propletením prstů). S nádechem zatlačíme hlavou a dlaněmi proti sobě, setrváme 15 vteřin. S výdechem uvolníme a necháme působit gravitaci rukou. Z této nově dosažené polohy opět zatlačíme proti sobě a celý postup opakujeme, až se brada dotkne hrudní kosti.

Další cviky na krční páteř vám poradí každý fyzioterapeut. Ten vás navíc pravděpodobně naučí speciální techniku, tzv. automobilizaci krční páteře. Opět je při ní důležité volně a pravidelně dýchat. Automobilizaci horních segmentů krční páteře provádíme přiložením ruky malíkovou hranou zdola na mobilizovaný segment, dlaň spočívá na šíji. Druhou rukou položenou nad uchem vedeme z protilehlé strany hlavu do úklonu v podstatě proti ruce položené na šíji (tlak směrem k sobě). Při automobilizaci dolních segmentů zahákneme 2. a 3. prst za příčný výběžek zvoleného segmentu a druhou rukou „přes hlavu“ (tj. ze stejné strany) opět vedeme hlavu do úklonu. Vzájemný tlak obou rukou je nyní tedy od sebe.

Prevence bolestí krční páteře

S bolestmi krční páteře můžete úspěšně bojovat, ještě než vás postihnou, a to zejména patříte-li do rizikové skupiny (sedavé zaměstnání s PC, práce v předklonu atd.). Prevence je v podstatě jediná, a to pravidelné cvičení. Aby bylo cvičení účinné, musíme si na něj najít čas každý den, nejlépe i vícekrát během dne. Cvičení můžeme zařadit do denního režimu ráno, večer, ale vhodné je cvičením prokládat i pracovní dobu, během které jé krční páteř nejvíce zatěžována. Všechny cviky provádíme pomalu a dáváme pozor na správné dýchání. Při cvičení se snažíme dělat jednotlivé cviky do krajní hranice pohybu, ale nikdy nejdeme přes bolest. Každý z výše popsaných cviků opakujeme 5 – 10x. Vedle cvičení se vždy musíme snažit o správné držení těla. Při spánku nám mohou fyziologické postavení krční páteře podpořit různé pomůcky, např. krční McKenzie válec nebo speciální zdravotní polštáře.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Tags:
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Článek naposled aktualizován: 19. prosince 2012 7:55
Datum příští revize: 19. prosince 2014 7:55
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace