Co je gastroschíza a jak se léčí?

Co je gastroschíza a jak se léčí?
7. května 2019 6:30

Gastroschíza neboli rozštěp stěny břišní, je vrozená vada, při které se dítě narodí s „dírou“ do břicha, ze které mohou střeva vyhřezávat ven.

Obsah článku

 1. Příčiny gastroschízy a rozdíl mezi gastroschízou a omfalokélou
 2. Příznaky gastroschízy
 3. Vyšetření a diagnostika
 4. Léčba gastroschízy
 5. Prognóza gastroschízy
 6. Komplikace gastroschízy
 7. Kdy kontaktovat lékaře?
 8. Co si z článku odnést?

Příčiny gastroschízy a rozdíl mezi gastroschízou a omfalokélou

Děti s gastroschízou se rodí s „otvorem“ v břišní stěně, skrze který střeva mohou vyhřezávat ven.

Na první pohled vypadá gastroschíza podobně jako jiné onemocnění zvané omfalokéla. Nicméně při omfalokéle je defekt v břišní stěně vždy v místě pupku, skrze který mohou vyhřezávat střeva a další břišní orgány a navíc je tento defekt kryt ještě blánou).

Naproti tomu u gastroschízy je otvor v břišní stěně většinou mimo pupek a není krytý žádnou blánou.

Defekty v břišní stěně vznikají během vývoje plodu v děloze matky. V průběhu nitroděložního vývoje se totiž střeva a další orgány (játra, močový měchýř, žaludek, ale i vaječníky nebo varlata) vyvíjí nejprve mimo vlastní tělní dutinu a teprve poté se vracejí na správné místo uvnitř těla. u dětí s gastroschízou střeva (a někdy i žaludek) zůstávají mimo břišní dutinu a to bez krycí blány, která je normálně překrývá. Přesná příčina vzniku defektů v břišní stěně není bohužel známá.

Větší riziko, že jejich dítě se narodí s gastroschízou, mají maminky, které:

 • jsou mladšího věku
 • pochází z chudších poměrů
 • se v průběhu těhotenství nekvalitně stravují
 • kouří
 • užívají často nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs, například ibuprofen) proti bolesti a zánětům a/nebo tyto léky užívají v nadměrné dávce
 • užívají drogy a jiné zdraví škodlivé látky

Novorozenec s gastroschízou obvykle nemá jiné vrozené vady, s výjimkou atrézií (nedostatečného vyvinutí) střev (1).

Příznaky gastroschízy

Gastroschíza je viditelná ihned při narození dítěte. Novorozenec bude mít otvor v břišní stěně a často z tohoto otvoru bude vyhřezávat tenké střevo, a to v blízkosti pupeční šňůry. Někdy mohou skrz otvor v břišní stěně vyhřezávat i další orgány, jako je tlusté střevo, žaludek nebo žlučník.

Pokud je střevo poškozeno, bude mít novorozenec také potíže se vstřebáváním potravy.

Vyšetření a diagnostika

Prenatální ultrasonografická vyšetření (tedy vyšetření ultrazvukem během těhotenství) nebo magnetická rezonance plodu dokážou často zachytit vrozené vady břišní stěny, včetně gastroschízy, ještě před narozením (2).

Dalším důležitým signálem, který může signalizovat přítomnost gastroschízy či jiných vývojových vad trávicího nebo vylučovacího ústrojí je nadbytečné množství plodové vody (odborně polyhydramnion).

Léčba gastroschízy

Pokud lékaři gastroschízu zjistí před narozením, bude nastávající maminka pečlivě sledována po celou dobu těhotenství s cílem zjistit, zda je miminko zdravé.

Jedinou léčbou gastroschízy je léčba chirurgická, kdy se opraví defekt v břišní dutině. Chirurgové střevo zasunou zpět do břišní dutiny a břicho uzavřou, pokud je to možné.

Někdy nenímožné břišní dutinu hned uzavřít, protože není dostatečně velká (nevyvinula se během nitroděložního vývoje do potřebné velikosti).

V takovém případě se našije na okraj defektu speciální silikonový sáček, do kterého se střevo zabalí (říká se tomu silo technika) a dno sáčku se střevy se vytáhne nahoru, aby střeva vlivem gravitace mohla „vklouznout“ zpět do dutiny břišní.

Zhruba za 5 až 7 dnů se většina střeva samovolně vrátí do břišní dutiny a chirurgové pak při operaci sáček odstraní, zanoří zbytek střeva do dutiny břišní a defekt uzavřou (princip celé operace si můžete prohlédnout na obrázku níže).

Léčba gastroschízy - vysvětlení principu operace

Léčba gastroschízy - vysvětlení principu operace

Po operaci gastroschízy je miminko nějakou dobu krmenou sondou nebo nitrožilně, než se střevo dostatečně zahojí a začne plnit svou funkci.

Nedílnou součástí léčby gastroschízy jsou antibiotika, jako prevence infekce. Antibiotika se užívají ihned po narození.

U dítěte s gastroschízou je také nutné pečlivě sledovat tělesnou, protože přes otvor v dutině břišní a střeva uniká hodně tepla.

Prognóza gastroschízy

Pokud nenastanou žádné komplikace a břišní dutina je dostatečně velká na to, aby se do ní střeva dala zanořit, je prognóza dítěte s gastroschízou velmi dobrá.

U dětí s nedostatečně velkou břišní dutinou je většinou nutné provést několik operačních výkonů, při kterých se břišní dutina postupně zvětšuje až na požadovanou velikosti. Čím více operací se ale provádí, tím větší je riziko komplikací.

Před porodem dítěte s gastroschízou je nutné pečlivě celý proces naplánovat a zajistit rychlé řešení problému po porodu. Porod dítěte by se měl uskutečnit ve specializovaném centru, které má dostatek zkušeností s léčbou gastroschízy a je schopné co nejrychleji provést operativní uzavření břišní dutiny (v Praze jsou to například porodnice v ÚPMD – Ústav pro matku a dítě nebo FN Motol). Prognóza dětí, které nebylo nutné k provedení operace transportovat do jiné nemocnice je lepší. Nicméně ne vždy je to možné, protože někdy se na gastroschízu přijde až při narození.

Komplikace gastroschízy

Zhruba u deseti procent dětí s gastroschízou se současně vyskytuje atrézie střev (nedostatečně vyvinutá střeva). U těchto dětí střeva nebudou fungovat normálně ani po jejich chirurgickém zanoření do dutiny břišní a uzavření rozštěpu stěny břišní.

Mezi další komplikace spojené s gastroschízou patří zhoršení průtoku krve střevy a ledvinami (narušení trávení a vylučování) a také dýchací potíže, protože plíce novorozence se nedokážou při otevřené dutině břišní pořádně roztáhnout.

Další komplikací gastroschízy je nekróza střeva, což je odúmrť tkání v důsledku infekce nebo nedostatečného zásobení živinami a kyslíkem (kvůli špatnému průtoku krve).

Gastroschíza je onemocnění, které je vidět hned po porodu, pokud nebylo předtím diagnostikováno prenatálním ultrazvukovým vyšetřením nebo magnetickou rezonancí plodu.

Pokud rodíte doma a zjistíte, že má vaše dítě rozštěp břišní stěny, okamžitě volejte záchranku na čísle 155.

Kdy kontaktovat lékaře?

Gastroschíza je onemocnění, které se diagnostikuje a léčí v nemocnici neprodleně po narození dítěte s touto vrozenou vadou.

Po návratu domů budete chodit na pravidelné kontroly a vaše dítě bude pečlivě sledováno lékařem.

Pokud se u vašeho dítěte po operaci gastroschízy vyskytnou následující potíže, měli byste okamžitě vyhledat lékařskou pomoc:

 • Zácpa nebo podstatné snížení objemu stolice, aniž by k tomu byl nějaký důvod
 • Potíže s přijímáním potravy (odmítání krmení)
 • Horečka
 • Zvracení zvratků zelené nebo zelenožluté barvy
 • Vzedmuté břicho
 • Zvracení (silnější než je běžné odříhnutí miminka po kojení)
 • Změna chování dítěte, která neodpovídá dosavadním zvyklostem (nadměrná spavost nebo naopak nespavost, neztišitelný pláč, apod.).

Co si z článku odnést?

Gastroschíza je vrozený rozštěp stěny břišní, obvykle mimo pupík, při kterém často dochází k výhřezu části tenkého střeva ven z dutiny břišní.

Jedná se o vrozenou vadu, která vzniká z neznámých příčin.

Jedinou léčbou je urgentní operace, při které se vyhřezlé střevo zanoří zpět do dutiny břišní a defekt v břišní stěně se uzavře.

Při včasné a rychlé léčbě je prognóza dobrá.

Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Medlineplus

Zdroje obrázků:

Pixabay.com

Obrázek popisující operaci gastroschízy vytvořen s využitím Medicalfoxx.com 

Článek naposled aktualizován: 7. května 2019 6:30
Datum příští revize: 7. května 2021 6:30
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace