Facetový syndrom: vše co potřebujete vědět

Facetový syndrom: vše co potřebujete vědět
10. července 2021 15:15

Kloub je označení pro pohyblivé spojení dvou nebo více kostí v těle. Klouby, které spojují jednotlivá obratlová těla na krční, hrudní nebo bederní páteři označujeme jako facetové nebo zygapofyzeální klouby nebo lidově jako facety.

Obsah článku

 1. Facetový syndrom - které obratle nejčastěji postihuje?
 2. Co způsobuje facetový syndrom?
 3. Příznaky
  1. Facetový syndrom krční páteře (cervikální facetový syndrom)
  2. Facetový syndrom hrudní páteře
  3. Facetový syndrom bederní páteře
 4. Diagnostika facetového syndromu
 5. Léčba
 6. Co si z článku odnést?

Obecně se facetové klouby nazývají také intervertebrální skloubení.

Stejně jako u všech ostatních kloubů v těle umožňují facetové klouby pohyb jednotlivých obratlových těl vůči sobě (zejména rozvíjení páteře při předklonu a záklonu) a spolu s meziobratlovou ploténkou (discus intervertebralis) se zásadní měrou podílí na zajištění stability páteře.

Meziobratlová ploténka (též meziobratlová destička nebo meziobratlový disk) je pružný polšťářek, který funguje jako distanční podložka a odpružovací systém a spolu s facetovými klouby vytváří tříbodový opěrný systém, jehož zdraví je důležité pro správnou pohyblivost a postavení páteře.

Degenerativní změny, traumatické (úrazové) či jiné poškození kterékoli části tohoto systému má pak zásadní vliv na funkci a pohyblivost páteře.

Facetový syndrom (též syndrom facetových kloubů) je nejčastější příčinou bolestí zad a jeho hlavními příčinami jsou degenerativní změny v důsledku přirozeného stárnutí organizmu nebo traumatické poškození facetových kloubů a okolních struktur páteře.

Facetové klouby umožňují předklon a záklon hlavy a trupu, ale jejich poškození je také častou příčinou bolestí zad.

Nejčastěji postihuje facetový syndrom oblast bederní páteře, která nese největší zátěž, přičemž pro facetový syndrom je typické zhoršování bolestí při záklonu, zatímco při předklonu se bolesti naopak zmírní (1).

Nicméně i poškození facetových kloubů na krční a hrudní páteři může být příčinou bolestí zad.

Odborně se bolestem zad říká vertebrogenní algický syndrom.

V tomto článku se dozvíte co je facetový syndrom, jaké jsou jeho hlavní příčiny a příznaky a jaké jsou možnosti léčby tohoto problému.

Facetový syndrom - které obratle nejčastěji postihuje?

Bolesti bederní páteře jsou celosvětově jedním z nejčastějších důvodů návštěvy lékaře, přičemž facetový syndrom je jednou z hlavním příčin bolesti v této oblasti.

Anatomie intervertebrálních skloubení - meziobratlová destička, facetové klouby

Anatomie intervertebrálních skloubení - meziobratlová destička, facetové klouby

Nejčastěji facetový syndrom postihuje bederní páteř, a to v úrovních L4-L5 a L5-S1.

Studie naznačují, že příčinou bolestí bederní páteře u mužů i žen je v 15 - 60% všech případů právě facetový syndrom (1).

I když facetový syndrom převážně postihuje bederní páteř, může postihnout i krční a hrudní páteř.

Druhým nejčastějším místem, kde se facetový syndrom vyskytuje je právě krční páteř, a to zejména v oblasti C4-C5.

Podle některých studií je dokonce facetový syndrom příčinou 30 - 70 % všech bolestí krční páteře (1).

Co se týče hrudnípáteře, zde je facetový syndrom příčinou zhruba 33 - 48 % všech případů bolesti v této oblasti (1).

Co způsobuje facetový syndrom?

Příčiny facetového syndromu do značné míry závisí na postižené oblasti páteře.

Například facetový syndrom bederní páteře je obvykle způsoben degenerativními změnami na páteři v důsledku stárnutí.

Stejně jako například kyčelní nebo kolenní klouby, patří jsou i facetové klouby synoviálního typu (tedy jde o klouby vyplněné tekutinou).

S přibývajícím věkem dochází k postupnému opotřebení meziobratlových plotének a facetových kloubů.

Zatímco v mládí jsou meziobratlové ploténky pružné, s přibývajícím věkem v nich ubývá voda, což vede k jejich snížení. Tím se naruší i správná poloha facetových kloubů, což vede k jejich nadměrnému opotřebení a k bolestem zad.

Facetový syndrom je tedy často spojen i s dalšími degenerativními onemocněními páteře, jako jsou deformační spondylóza, spondylolistéza nebo spondyloartróza.

Zatímco příčinou facetového syndromu bederní páteře jsou nejčastěji degenerativní změny související s přirozeným stárnutím organizmu, u facetového syndromu krční a hrudní páteře je nejčastější příčinou poškození facetových kloubů a s ním souvisejícími bolestmi úraz, jako je například opěrkový syndrom (též nazývaný jako syndrom prásknutí bičem nebo whiplash syndrom krční páteře) nebo úrazy při sportování.

Vzácně mohou být příčinou facetového syndromu také nádory nebo záněty míchy.

Příznaky

Příznaky facetového syndromu mohou být velice různorodé a závisí na postiženém úseku páteře.

Facetový syndrom krční páteře (cervikální facetový syndrom)

Facetový syndrom v oblasti krční páteře se projevuje bolestmi krku a ramene a zhoršením hybnosti hlavy. Pacient má zejména potíže s otáčením hlavy do stran.

Někteří pacienti s facetovým syndromem v oblasti krční páteře si stěžují také na bolesti hlavy.

Bolesti hlavy, jejichž příčinou jsou degenerativní či jiná onemocnění krční páteře odborně označujeme jako cervikokraniální syndrom.

Facetový syndrom hrudní páteře

Mezi příznaky facetového syndromu hrudní páteře patří bolesti zad v oblasti hrudníku (uprostřed trupu) a omezení hybnosti při otáčení trupu doprava a doleva a při předklonu a záklonu.

Facetový syndrom bederní páteře

Facetový syndrom je jednou z nejčastějších příčin bolestí bederní páteře.

Bolest může vystřelovat do hýždí a stehna a obvykle nevyzařuje dále než do kolene.

Zánět facetových kloubů může způsobit ztuhlost a potíže při vstávání z postele nebo ze židle.

Bolesti se také zhoršují ve vzpřímené poloze (ve stoje) a postižená osoba tak často chodí v předklonu, protože při předklonu dochází k předsunutí pánve dopředu a bolesti se zmírňují. Naopak při záklonu jsou bolesti při facetovém syndromu intenzivnější.

Nicméně podobné potíže způsobují i jiná onemocnění, jako je například lumbago (ischias), takže přesnou příčinu bolesti odhalí jen důkladné vyšetření na magnetické rezonanci.

Diagnostika facetového syndromu

V případě bolestí zad je vždy nutné vyhledat lékařskou pomoc, aby se zjistila příčina vašich potíží a aby lékař mohl zahájit léčbu.

S bolestmi páteře je nejlepší nejprve vyhledat praktického lékaře, který vás vyšetří a podle toho, o jaký druh postižení se jedná, pacienta odešle ke specialistovi (neurologovi, ortopedovi nebo rehabilitačnímu lékaři).

V diagnostice facetového syndromu se kromě odběru anamnézy uplatňují také fyzikální a neurologické vyšetření.

Během vyšetření lékař pacienta požádá o provádění různých pohybů páteře, jako jsou otáčení hlavy, předklon, záklon nebo otáčení trupu.

Součástí neurologického vyšetření je také vyšetření reflexů a fungování nervových drah.

Typickým nálezem při facetovém syndromu je bolest zad zhoršující se při záklonu, pohybu a chůzi.

V rámci diagnostiky facetového syndromu se využívají také takzvané diagnostické obstřiky.

Jedná se o injekci lokálního anestetika (léku zmírňujícího příznaky bolesti) a/nebo protizánětlivého léku k nervům, které inervují facetové klouby (mediální raménka míšních nervů). Pokud se po podání diagnostické injekce pohyblivost v kloubech zlepší a bolesti se zmírní, je to signálem, že příčinou pacientových potíží je facetový syndrom a nikoli jiné onemocnění páteře.

Léčba

Léčba facetového syndromu je hlavně konzervativní (neoperační) a její součástí je rehabilitace a užívání protizánětlivých léků.

Rehabilitace při facetovém syndromu bederní páteře se zaměřuje na posilovací cvičení (posílení středu těla a břišních svalů) a protahování svalů kolem bederní páteře.

U většiny lidí rehabilitační léčba zabere a pacientovi přináší úlevu od bolesti.

Nicméně pokud bolesti přetrvávají je nutné nasadit jiné, radikálnější způsoby léčby, mezi které patří kořenové obstřiky, endoskopická denervace facetových kloubů (rizotomie), intraartikulární steroidní injekce a radiofrekvenční ablace.

Při kořenovém obstřiku lékař přímo do místa bolesti k facetovému kloubu injekčně aplikuje kortikosteroidy a anestetika (léky proti bolesti), což zmírňuje otok a útlak nervového kořene a tím snižuje bolest.

Facetový syndrom je jednou z nejčastějších příčin bolestí zad, zejména pak bederní páteře

Facetový syndrom je jednou z nejčastějších příčin bolestí zad, zejména pak bederní páteře

Denervace facetových kloubů je endoskopický výkon při kterém lékaři radiofrekvenčně přeruší drobné nervy (mediální raménka míšních nervů), které inverují facetové klouby a přenáší bolestivé podněty do mozku.

Po přerušení (denervaci) mediálních ramének míšních nervů pak bolesti odezní, protože přerušené nervy již nejsou schopny odvádět bolestivé podněty do mozku a pacient si tak bolest "neuvědomuje".

Denervace facetových kloubů se používá v případě, kdy nefungují kořenové obstřiky ani intraartikulární injekce steroidů či anestetik do místa bolesti a pacientovi obvykle přináší úlevu až na dobu zhruba 1 roku. Poté je možné tento výkon opakovat.

Nicméně někteří lékaři denervaci facetových kloubů nedoporučují a tvrdí, že pokud pacientovi nepomůže kořenový obstřik, nemá pro něj denervace žádný smysl.

Poraďte se se svým lékařem o nejlepším způsobu léčby facetového syndromu.

V ojedinělých případech, zejména při těžkém poškození facetových kloubů a meziobratlových plotének se facetový syndrom léčí operační technikou zvanou fúze obratlů. Lékaři při ní spojí dva či více sousedních obratlů "napevno", což pacientovi přinese úlevu od bolesti, ale na úkor určitého zhoršení pohyblivosti páteře.

Fúze obratlů se provádí buď z předního nebo zadního přístupu, nejčastěji minimálně invazivními technikami.

Co si z článku odnést?

Facetový syndrom je častou příčinou chronických bolestí krční, hrudní či bederní páteře.

Nejčastěji je postižena bederní páteř.

Příčinou facetového syndromu jsou zejména degenerativní změny facetových kloubů mezi jednotlivými obratli a/nebo jejich poškození úrazem, zánětem či jiným onemocněním.

Mezi možnosti léčby facetového syndromu patří rehabilitace, léky proti bolesti, kořenové obstřiky nebo denervace facetových kloubů.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Spineuniverse.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 10. července 2021 15:15
Datum příští revize: 10. července 2023 15:15
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace