Frohlichův syndrom (adiposogenitální dystrofie): vše co potřebujete vědět

Frohlichův syndrom (adiposogenitální dystrofie): vše co potřebujete vědět
12. srpna 2021 19:22

Frohlichův syndrom neboli adiposogenitální dystrofie je onemocnění projevující se současně obezitou a sníženou funkcí pohlavních žláz (hypogonadismus). Příčinou tohoto onemocnění je narušení sekrece některých hormonů v důsledku poškození hypothalamu, což je část mozku, která prostřednictvím podvěsku mozkového (hypofýzy) propojuje nervový systém s endokrinním systémem.

Obsah článku

  1. Příznaky
  2. Příčiny
  3. Diferenciální diagnostika
  4. Diagnostika
  5. Léčba
  6. Co si z článku odnést?

Hypothalamus (česky podhrbolí) je odpovědný za regulaci spánkového cyklu a tělesné teploty a je současně řídícím centrem endokrinního systému organizmu, protože uvolňuje působky (hormony), které regulují činnost ostatních žláz s vnitřním vyměšováním (endokrinních žláz). 

Vzhledem k tomu, že regulační hormony hypothalamu prochází ve většině případů přes hypofýzu, která následně zvýší nebo naopak sníží sekreci ostatních endokrinních žláz v těle může poškození hypothalamu závažným způsobem narušit hormonální regulaci v celém organizmu, což se projeví poruchami růstu, metabolismu a tělesného vývoje. 

Na rozdíl od podobných onemocnění, jako jsou například syndrom Praderův-Williho nebo Bardetův-Biedlův syndrom, není Frohlichův syndrom vrozenou chorobou, ale jedná se o onemocnění získané během života, obvykle v důsledku některých nádorů mozku (kraniofaryngeom, adenom hypofýzy, apod.) a/nebo kvůli poškození hypofýzy chirurgickými výkony nebo některými chorobami.

Frohlichův syndrom se projevuje zvýšenou chutí k jídlu a sníženou sekrecí gonadotropinů, tedy hormonů, které stimulují činnost pohlavních orgánů. 

Tento syndrom postihuje častěji muže než ženy.  

Mezi hlavní příznaky tohoto syndromu patří pozdní nástup puberty, malý vzrůst (malá tělesná výška), malá varlata a obezita. Toto onemocnění je u dospívajících chlapců nutné odlišit od dědičných poruch růstu označovaných jako Bardetův-Bidelův syndrom nebo Praderův-Williho syndrom, které se projevují obdobnými příznaky.

Příznaky

Jedním z hlavních příznaků Frohlichova syndromu je zvýšená chuť k jídlu, což vede k nadměrnému příjmu potravy a obezitě. Mezi další příznaky patří malá (zakrnělá) varlata a pozdní nástup puberty.

U dětí s Frohlichovým syndromem se také často setkáváme s opožděním růstu a s opožděním vývoje druhotných (sekundárních) pohlavních znaků v pubertě.

Stejně tak bývají děti s Frohlihovým syndromem menší postavy.

U dětí, kde je příčinou Frohlichova syndromu tumor, se můžeme setkat také s mentální retardací, poruchami zraku (kvůli poškození zrakového nervu), spavostí (somnolencí) a onemocněním zvaným žíznivka (diabetes insipidus), abnormálně nízká tělesná teplota (hypotermie) a křehkou, snadno zranitelnou pokožkou.

Příčiny

Frohlichův syndrom (hypogonadismus s obezitou dohromady) vzniká na podkladě poranění nebo poškození hypothalamu, zejména jeho ventromediálních jader a jádra nucleus arcuatus. Tyto části hypothalamu produkují působky, které stimulují hypofýzu a regulují chuť k jídlu.

Při Frohlichově syndromu přední (frontální) lalok hypofýzy vyrábí nedostatek hormonů, které jsou nezbytné pro normální nástup puberty.

Příčinou Frohlichova syndromu jsou zejména některé nádory mozku, jako je například kraniofaryngeom nebo adenom hypofýzy

Příčinou Frohlichova syndromu jsou zejména některé nádory mozku, jako je například kraniofaryngeom nebo adenom hypofýzy

Nejčastější příčinou Frohlichova syndromu je nezhoubný cystický tumor (nádor) v hypotalamo-hypofyzární oblasti, který se odborně označuje jako kraniofaryngeom.

Tento nádor vzniká ze zárodečných (embryonálních) buněktakzvané Rathkeho výchlipky a je druhým nejčastějším nádorem této oblasti, hned po adenomu hypofýzy, který rovněž může být příčinou Frohlichova syndromu.

Další častou příčinou Frohlichova syndromu jsou pooperační komplikace po chirurgickém odstranění tohoto nádor.

Kraniofaryngeom se totiž odstraňuje přes dutinu nosní a při jeho resekci může dojít k poškození části hypofýzy, která je odpovědná za produkci hormonů regulujících chuť k jídlu, metabolismus a nástup puberty.

Mezi další příčiny Frohlichova syndromu patří zánětlivá či infekční onemocnění mozku, jako jsou tuberkulóza nebo encefalitida.

Diferenciální diagnostika

Do diferenciální diagnostiky Frohlichova syndromu patří některá další onemocnění, která se mohou projevit stejnými nebo velmi podobnými příznaky.

Před stanovením diagnózy Frohlichova syndromu je tak nutné tato onemocnění nejprve vyloučit.

Mezi onemocnění se stejnými nebo podobnými příznaky jako má Frohlichův syndrom, mimo jiné, patří:

  • Praderův-Williho syndrom: jedná se o závažné geneticky podmíněné onemocnění, které postihuje mnoho různých orgánových systémů v těle. Nejčastěji se toto onemocnění vyskytuje u chlapců, kteří se narodili opožděně v poloze koncem pánevním. Toto onemocnění se projevuje ochabnutím svalstva (hypotonie) a neprospíváním. Postižené děti rovněž trpí hypogonadismem (sníženou funkcí pohlavních žláz - vaječníků a varlat), jsou malého vzrůstu a mají narušený intelekt. V průběhu prvního až třetího roku života se u postižených dětí rozvine hyperfagie (nutnost konzumovat obrovské množství jídla), což vede k obezitě a k závažným až život ohrožujícím kardiovaskulárním a plicním onemocněním.
  • Bardetův-Biedlův syndrom: jedná se o vzácné onemocnění, které rovněž postihuje různé orgánové soustavy v těle. Toto onemocnění je vrozené a dětí se autozomálně recesivně (tedy postižený jedinec musí zdědit vadné geny od obou rodičů, aby se onemocnění projevilo). Hlavními příznaky tohoto onemocnění jsou narušení intelektu, obezita, opožděný rozvoj sekundárních pohlavních znaků s nedostatečně vyvinutými pohlavními orgány, degenerací oční sítnice, poruchami a vrozenými vadami ledvin a/nebo abnormálním tvarem či počtem prstů na nohou či rukou. Onemocnění postihuje stejnou měrou chlapce i dívky.
  •  Borjesonův-Forssmanův-Lehmannův syndrom (BFLS): jedná se o velmi vzácné onemocnění charakterizované narušením intelektu, obezitou, epileptickými záchvaty, hypogonadismem a deformitami obličeje.

Diagnostika

Diagnostika Frohlichova syndromu spočívá zejména v laboratorním vyšetření hladin hormonů hypothalamu, které jsou u Frohlichova syndromu abnormálně nízké.

Z krve lze zjistit například hladinu tyreotropního hormonu (TSH), gonadotropních hormonů (folikulostimulačního hormonu (FSH) a luteinizačního hormonu (LH)), růstového hormonu, prolaktinu a antidiuretického hormonu (ADH).

Hladiny těchto hormonů nám napoví, zda hypothalamus a hypofýza fungují správně.

V případě podezření na nádory v oblasti mozku hrají v diagnostice nezastupitelnou roli zobrazovací metody, zejména CT vyšetření hlavy a krku a/nebo magnetická rezonance mozku.

V rámci diferenciální diagnostiky a pro vyloučení Praderova-Williho syndromu se provádí také další vyšetření, jako je například metylační analýza.

Léčba

Léčba Frohlichova syndromu spočívá v suplementaci (doplňování) chybějících hormonů.

U mužů je obvykle nutné před pubertou podávat lidský choriový gonadotropin (HCG) a po projití pubertou musí pravidelně užívat testosteron.

Ženám s Frohlichovým syndromem se v průběhu dospívání podává estrogen a následně musí užívat estrogeny a gestageny (progestiny).

Léčba Frohlichova syndromu spočívá v podávání chybějících hormonů, jako jsou například testosteron nebo estrogeny

Léčba Frohlichova syndromu spočívá v podávání chybějících hormonů, jako jsou například testosteron nebo estrogeny

V případě, že je příčinou Frohlichova syndromu nádor, snažíme se ho odstranit moderními neurochirurgickými metodami.

Nedílnou součástí léčby je také kontrola chuti k jídlu a prevence obezity.

Při správné a rychlé léčbě je prognóza Frohlichova syndromu dobrá a pacienti se mohou dožít normálního věku a po celý život normálně dobře fungovat s minimálním omezením.

Co si z článku odnést?

Frohlichův syndrom neboli adiposogenitální dystrofie je vzácné získané onemocnění, mezi jehož hlavní příznaky patří snížená funkce pohlavních žláz (hypogonadismus), obezita, opožděný nástup puberty a malý vzrůst.

Příčinou tohoto onemocnění je nejčastěji poškození hypothalamu a/nebo hypofýzy nádory (kraniofaryngeom, adenom, apod.), pooperační komplikace po odstraňování těchto nádorů a/nebo některá infekční či zánětlivá onemocnění, jako jsou například zánět mozku (encefalitida) nebo tuberkulóza.

Léčba spočívá v doplňování chybějících hormonů (například testosteron či estrogen) a v léčbě a prevenci obezity.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Rarediseases.org

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 12. srpna 2021 19:22
Datum příští revize: 12. srpna 2023 19:22
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace