Co je adnexektomie, proč a jak se provádí?

22. října 2021 19:38

Adnexektomie (též adnexotomie) je chirurgické odstranění vejcovodů a vaječníků, které gynekologové odborně nazývají jako děložní adnexa (přívěšky).

Obsah článku

 1. Co je andexektomie a jaké jsou její důsledky?
 2. Proč se adnexektomie provádí?
 3. Jak se adnexektomie provádí?
 4. Typy adnexektomií
  1. Unilaterální (pravostranná nebo levostranná) adnexektomie
  2. Bilaterální adnexektomie
  3. Abdominální adnexektomie
  4. Laparoskopická adnexektomie
  5. Vaginální adnexektomie
 5. Jaké jsou komplikace adnexektomie?
 6. Co si z článku odnést?

Chirurgické odstranění gynekologických adnex doporučují lékaři pacientkám se závažnými chorobami nebo potížemi.

V tomto článku se dozvíte proč a jak se adnexektomie provádí a jaké má tato operace dopady na zdraví žen.

Co je andexektomie a jaké jsou její důsledky?

Většina lidí zná pojem hysterektomie (chirurgické odstranění dělohy), ale pojem adnexektomie je pro řadu lidí neznámý.

Jedná se o chirurgické odstranění vejcovodů a vaječníků, nejčastěji v rámci léčby či prevence některých závažných onemocnění.

Někdy se adnexektomie provádí také jako prevence hysterektomie, aby se zabránilo rozšíření nemoci a nemusela se odstraňovat i děloha.

Po odstranění obou vaječníků a vejcovod již žena nemůže přirozeně otěhotnět a nastupuje u ní menopauza (ukončení pravidelného menstruačního cyklu se všemi důsledky). 

Proto je někdy po adnexektomii nutné chybějící hormony doplňovat (takzvaná substituční léčba).

Nutnost substituční léčby závisí, mimo jiné, na věku pacientky v době, kdy k odstranění vaječníků a vejcovodů došlo a na základním onemocnění, se kterým se pacientka léčí.

Proč se adnexektomie provádí?

Nejčastěji se adnexektomie provádí v rámci léčby či prevence některých onemocnění, jako jsou děložní myomy, endometrióza nebo gynekologické nádory (nádory vaječníků, vejcovodů či dělohy).

Adnexektomii podstupují také osoby při změnách pohlaví.

Preventivně se adnexektomie (někdy i spolu s hysterektomií) provádí zejména u žen s některými genovými mutacemi, které významně zvyšují riziko nádorů vaječníků či vejcovodů (zejména  u mutací genů BRCA 1, případně BRCA 2).

Jak se adnexektomie provádí?

Adnexektomie může být buď totální (úplné odstranění obou vaječníků a vejcovodů) nebo parciální (odstranění jen jednoho vaječníku a vejcovodu).

Po parciální (jednostranné) adnexektomii může žena stále přirozeně otěhotnět a mít děti, zatímco po totální adnexektomii již přirozené otěhotnění není možné.

U žen, kterým nebyla při adnexektomii současně odstraněna děloha, je možné využít různé metody umělého oplodnění, přičemž oplozené vajíčko se vloží do dělohy a pacientka dítě normálně donosí a porodí.

Ženy, které jsou po adnexektomii s hysterektomií (odstranění dělohy), již nemohou dítě počít ani přirozenou cestou ani využít metody umělého oplodnění.

Typy adnexektomií

Adnexektomie lze podle rozsahu operačního výkonu rozdělit na jednostranné (unilaterální či parciální) nebo oboustranné (bilaterální či totální).

Adnexektomie se provádí buď otevřenou břišní operací, laparoskopicky nebo vaginálně

Adnexektomie se provádí buď otevřenou břišní operací, laparoskopicky nebo vaginálně

Podle chirurgického přístupu lze adnexektomie rozdělit na abdominální (standardní otevřená břišní operace s laparotomií), transvaginální (operační přístup je přes pochvu) nebo laparoskopické (operace prováděné přes břišní dutinu s pomocí speciálního laparoskopického instrumentária, kdy se do dutiny břišní vstupuje pouze několika malými otvory a tato operace tak nezanechává velkou jizvu na břiše jako při abdominální adnexektomii).

Unilaterální (pravostranná nebo levostranná) adnexektomie

Při jednostranné adnexektomii lékaři odstraní vaječník, vejcovod (nebo oba tyto orgány) jen na jedné straně (buď pravé nebo levé).

Po jednostranné adnexektomii může žena i nadále přirozeně otěhotnět.

Bilaterální adnexektomie

Při oboustranné (bilaterální) adnexektomii lékaři odstraní oba vaječníky i vejcovody na každé straně těla.

Po tomto výkonu již žena nemůže přirozeně otěhotnět.

Pokud je to možné, lékaři se vždy snaží postupovat co nejšetrněji a k bilaterální adnexektomii či hysterektomii přistupují pouze tehdy, pokud jiné možnosti léčby nefungují nebo nejsou možné.

Jak probíhá abdominální, vaginální a laparoskopická adnexektomie

Bez ohledu na operační přístup se adnexektomie nejčastěji provádí v celkové anestézii (kompletní uspání pacientky).

Jedná se totiž o poměrně dlouhý operační výkon, který může trvat i déle než 2 hodiny.

Abdominální adnexektomie

Abdominální (břišní) adnexektomie je považována za nejbezpečnější a nejlepší způsob chirurgického odstranění gynekologických adnex.

Při této operaci se lékař k děloze, vaječníkům a vejcovodům dostává přes malý řez ve střední části břišní dutiny, a to buď těsně nad stydkou sponou (takzvaná suprapubická laparotomie z Pfannenstielova suprapubického řezu) nebo v dolní střední části břicha (takzvaná dolní střední laparotomie).

Jizvy po abdominální adnexektomii jsou obvykle velmi malé, podobně jako jsou například jizvy po císařském řezu.

Nevýhodou abdominální adnexektomie je delší doba rekonvalescence (při operaci se poruší větší množství tkáně než při ostatních přístupech) a jizva na břiše v oblasti malé pánve.

Na druhou stranu je tento způsob odstranění vaječníků a vejcovodů považován za nejbezpečnější, protože při tomto výkonu je přehlednost operačního pole nejlepší a chirurg může rychle řešit případné komplikace.

Laparoskopická adnexektomie

Při laparoskopickém odstranění vaječníků a vejcovodů lékaři do dutiny břišní vstupují několika (minimálně třemi) otvory, přes které prostrčí videokameru a chirurgické nástroje, kterými adnexektomii provedou.

Nedílnou součástí laparoskopické adnexektomie je naplnění dutiny břišní plynem (nejčastěji oxidem uhličitým), aby se cílové struktury lépe zobrazily a zlepšila se přehlednost operačního pole.

Odborně se naplnění dutiny břišní plynem při laparoskopii označuje pojmem kapnoperitoneum.

Výhodou laparoskopické adnexektomie je kratší doba rekonvalescence.

Nevýhodou této operace je, že při náhodném poranění břišních orgánů při operaci nebo při zjištění jiných skutečností, které neumožňují provést operaci laparoskopicky, je nutné operační postup konvertovat na klasickou abdominální adnexektomii.

Vaginální adnexektomie

Tento způsob odstranění vaječníků a vejcovodů se používá u žen, které v minulosti alespoň jednou porodily.

Důvod je ten, že při operaci je nutné roztáhnout (dilatovat) poševní (vaginální) kanál tak, aby se lékaři přes pochvu mohli dostat k cílovým orgánům.

Výhodou vaginální adnexektomie je jednak kratší doba rekonvalescence a také skutečnost, že na těle pacientky nezůstává žádná viditelná jizva, což je pro některé pacientky velmi důležité.

Jaké jsou komplikace adnexektomie?

Stejně jako při každá jiná operace má i adnexektomie své komplikace.

Těmi nejčastějšími jsou krvácení z operační rány a infekce.

Po totální adnexektomii u pacientky nastává předčasná menopauza a další hormonální změny.

Po parciální adnexektomii může dojít k problémům s otěhotněním.

Co si z článku odnést?

Adnexektomie je odborný termín pro chirurgické odstranění děložních adnex, tedy vejcovodů a vaječníků.

Unilaterální (jednostranná) adnexektomie je odstranění vaječníků a vejcovodů jen na jedné straně (vpravo nebo vlevo), naproti tomu při bilaterální (oboustranné) adnexektomii se odstraňují vaječníky i vejcovody na obou stranách.

Adexektomie se provádí zejména v rámci léčby či prevence různých gynekologických onemocnění, včetně nádorů a také při změnách pohlaví.

Tuto operaci lze provést různými technikami, od klasické otevřené břišní operace, přes laparoskopickou nebo vaginální adnexektomii.

Mezi komplikace adnexektomie patří krvácení z operační rány či infekce.

Někdy se spolu s děložními adnex odstraňuje i děloha.

Tato operace se nazývá hysterektomie s adnexektomií.

Po oboustranné (totální) adnexektomii pacientka nemůže přirozeně otěhotnět a nastupuje u ní menopauza, se všemi jejími projevy.

Naproti tomu po jednostranné (parciální) adnexektomii je přirozené otěhotnění stále možné, ale může být obtížnější.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Youaremom.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 22. října 2021 19:38
Datum příští revize: 22. října 2023 19:38
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace