Golfová noha (pes equinovarus congenitus): vše co potřebujete vědět

Golfová noha (pes equinovarus congenitus): vše co potřebujete vědět
12. prosince 2021 10:05

Golfová noha (pes equinovarus), dříve označovaná též jako koňská noha, je nejčastější vrozenou ortopedickou vadu nohou, spojenou se zkrácením svalů a vazivových tkání na bérci a noze.

Obsah článku

 1. Příznaky
 2. Kdy vyhledat lékaře?
 3. Příčiny
 4. Rizikové faktory
 5. Komplikace
 6. Prevence
 7. Diagnostika
 8. Léčba
  1. Konzervativní léčba (Ponsetiho metoda)
  2. Operační léčba
 9. Co si z článku odnést?

Kvůli zkrácení svalů a vazů na noze se pak postižené dítě narodí s deformitou jedné nebo obou nohou, přičemž chodidlo postižené nohy je vtočeno mediálně (směrem ke střední svislé ose těla).

Golfová noha je poměrně častou vrozenou vadou, která 2x častěji postihuje chlapce a její prevalence (počet nově diagnostikovaných případů za rok) je 1 případ na 500 - 1000 narozených dětí, což znamená, že v České republice se každý rok narodí zhruba 200 dětí s touto deformitou (1).

Ve většině případů se jedná o izolovanou (samostatnou) vrozenou vadu, nicméně někdy se golfová noha může objevit společně s dalšími ortopedickými či neurologickými vrozenými vadami, jako je například rozštěp páteře (spina bifida).

Deformity nohou při golfové noze mohou být jen mírné nebo naopak velmi závažné.

Zhruba v polovině případů (cca 44 %) postihuje pes equinovarus obě nohy.

Děti s golfovou nohou mají problémy s chůzí, a pokud se nezačne tento problém léčit včas, může vést k trvalým deformitám a poruchám chůze.

Z toho důvodu lékaři doporučují začít s léčbou pes equinovarus co možná nejdříve, ideálně těsně po narození.

Ve většině případů lze golfovou nohu odhalit již v rámci novorozeneckého ultrazvukového skríningu, nicméně nález této vrozené vady není indikací k předčasnému ukončení těhotenství.

Dnes již dokážeme golfovou nohu ve většině případů vyléčit konzervativně (takzvanou Ponsetiho metodou), bez nutnosti operace.

Nicméně v některých případech může být operace nezbytná.

Příznaky

Golfová noha je spojena s následujícími deformitami:

 • Nárt (hřbet nohy) a celé chodidlo jsou ohnuty směrem dolů a mediálně (ke středu těla)
 • Někdy může být otočeno celé chodidlo tak, že vypadá, jako by bylo "obrácené"
 • Postižená noha či chodidlo mohou být kratší než zdravá noha
 • Lýtkové a holenní svaly na postižené noze jsou obvykle oslabené a nedovyvinuté (hypotrofické)

I přes to, že golfová noha vypadá opravdu děsivě, nebývají tyto deformity bolestivé.

Kdy vyhledat lékaře?

Ve většině případů se pes equinovarus congenitus pozná ještě před narozením dítěte, a to při prenatálním skríningovém vyšetření na ultrazvuku, kde lékař deformity nohou rozpozná podle tvaru.

Pokud se tak nestane, přijde se na golfovou nohu většinou záhy po narození, buď již v porodnici nebo na pravidelných vyšetřeních u dětského lékaře.

Pokud se tato vrozená deformita nohou zjistí, odešle vás lékař ke specialistovi (ortopedovi), který bude řídit další léčbu.

Příčiny

Golfová noha je idiopatické onemocnění, u kterého neznáme přesnou příčinu, nicméně nejspíše se jedná o kombinaci faktorů životního prostředí a genetiky.

Rizikové faktory

Chlapci mají zhruba 2x vyšší riziko pes equinovarus congenitus, než dívky.

Mezi další rizikové faktory golfovénohy pak patří:

 • Výskyt onemocnění v rodině: děti, jejichž rodiče či sourozenci mají golfovou nohu, mají i větší riziko, že se u nich tato vrozená deformita nohy vyskytne.
 • Některá další geneticky podmíněná onemocnění: někdy je golfová noha spojena s dalšími vrozenými poruchami, jako je například rozštěp páteře (spina bifida), kdy se správně neuzavře páteřní kanál, což se může projevit buď jen jeho neuzavřením (spina bifida okulta) nebo vyhřeznutím míšních obalů (meningokéla) či míšních obalů i s míchou (meningomyelokéla) do podkoží zad.
 • Faktory životního prostředí a životní styl: kouření v těhotenství podstatně zvyšuje riziko pes equinovarus congenitus a dalších vrozených vývojových vad.
 • Snížené množství plodové vody (oligohydramnion): abnormálně nízké množství plodové vody v amnionové dutině může zvyšovat riziko golfové nohy i dalších vrozených vývojových vad.

Komplikace

Golfová noha obvykle novorozenci nezpůsobuje žádné problémy, dokud se nezačne stavět na nohy a chodit.

Při včasné a správné léčbě pak postižené dítě chodí v podstatě normálně, nicméně někdy se mohou projevit následující potíže:

 • Horší pohyblivost postižené nohy
 • Mírné zkrácení postižené končetiny, které ale většinou nezpůsobuje závažnější potíže s hybností ani nemá významný vliv na stabilitu při chůzi.
 • Pacient může mít na postižené noze boty až o 1,5 čísla menší, než na zdravé noze.
 • Na postižené dolní končetině bývají svaly lýtka hůře vyvinuté (hypotrofické) a slabší, takže obvod lýtka bývá menší než na zdravé končetině.

Neléčená golfová noha ale bývá spojena se závažnějšími problémy, jako jsou:

 • Předčasný rozvoj degenerativních změn (artrózy). Dlouhodobě nesprávné postavení v kloubech dolní končetiny vede k jejich předčasnému opotřebení a k rozvoji degenerativních změn charakteru artrózy.
 • Neschopnost normální chůze. Kvůli vtočení chodidla mediálně nemůže postižený pacient normálně došlapovat na plosku postižené nohy, ale došlapuje na hranu chodidla, což je spojeno se zhoršením schopnosti chůze a napadáním na postiženou nohu.
 • Problémy vyplývající z používání berlí a dalších ortopedických pomůcek. Při dlouhodobém používání berlí a dalších ortopedických pomůcek může dojít k dalšímu oslabení svalů lýtka a nohy a také k rozvoji bolestivých vředů či deformit na noze, což vede ke špatnému stoji a ke zhoršení rovnováhy.
 • Psychické problémy. Špatná chůze a deformity končetin mohou způsobit problémy ve škole, problémy se zařazením do společnosti a další potíže, jako jsou úzkost nebo deprese.

Prevence

Vzhledem k tomu, že přesnou příčinu golfové nohy neznáme, není možné tomuto onemocnění zabránit.

Nicméně riziko vrozených vývojových vad (včetně pes equinovarus congenitus) lze snížit tím, pokud se v těhotenství vyhneme kouření, konzumaci alkoholu a užívání jakýchkoli léků a doplňků stravy, které předtím neschválil či nepředepsal lékař.

Diagnostika

Lékaři většinou dokážou diagnostikovat golfovou nohu pouhým pohledem a fyzikálním vyšetřením, protože tato deformita má poměrně typický vzhled.

Většinou není nutné provádět žádné další vyšetření, ale někdy si lékař může vyžádat doplnění rentgenu, CT nebo magnetické rezonance postižené končetiny, aby měl lepší přehled o rozsahu onemocnění.

Na golfovou nohu se často přijde při rutinním ultrazvukovém skríningovém vyšetření ve 20. týdnu těhotenství.

Golfová noha (pes equinovarus congenitus) je nejčastější vrozenou deformitou nohy. I když na první pohled vypadá děsivě, je tato vada poměrně dobře léčitelná i konzervativně, s pomocí Ponsetiho metody. Někdy je ale nezbytná operační léčba.

Golfová noha (pes equinovarus congenitus) je nejčastější vrozenou deformitou nohy. I když na první pohled vypadá děsivě, je tato vada poměrně dobře léčitelná i konzervativně, s pomocí Ponsetiho metody. Někdy je ale nezbytná operační léčba.

I když se do porodu s tímto problémem nedá nic dělat, je možné alespoň bezprostředně po narození dítěte zahájit odbornou léčbu.

Léčba

Protože kosti, šlachy i kloubu novorozenců jsou stále velmi pružné, je nejlepší začít s léčbou golfové nohy již během prvních týdnů po narození dítěte.

Cílem léčby je zlepšit tvar, postavení a funkci nohy předtím, než se dítě začne stavět na nohy a chodit a zabránit tak rozvoji dlouhodobých problémů.

Léčba golfové nohy je konzervativní a operační.

Konzervativní léčba (Ponsetiho metoda)

Ponsetiho metodu léčby golfové nohy vymyslel profesor Ignatio Ponseti, americký ortoped španělského původu, a to již v 50. letech minulého století.

Ponsetiho metoda léčby pes equinovarus congenitus spočívá v následujících krocích:

 • Mobilizace postižené končetiny, kdy se noha nastaví do správné polohy a naložení sádrové fixace od chodidla až po tříslo.
 • Tento postup se opakuje každý týden po dobu několika měsíců.
 • Minimálně po 5 - 7 cyklech mobilizace a sádrové fixace je většinou nutné provést ještě prodloužení Achillovy šlachy, což spočívá v jejím částečném proříznutí přes kůži (odborně se tento výkon označuje jako tenotomie). Při tenotomii dojde k uvolnění Achillovy šlachy a ke zlepšení postavení paty, což pomáhá nohu udržet ve správném postavení a naříznutá Achillova šlacha se pak zahojí a prodlouží.

Poté co se nemocná noha výše uvedeným postupem dostane do správné polohy, pokračuje léčba následujícím způsobem:

 • Speciální pravidelné protahovací cviky na nohy
 • Nošení speciální dlahy (botičky spojené kovovou tyčkou), která udržuje nohy ve správném postavení. Zhruba první tři měsíce je nutné mít tuto dlahu nasazenou nepřetržitě (ve dne i v noci) a následně po dobu až 3 let se tato dlaha nosí jen v noci a kdykoli ukládáte dítě ke spánku (tedy i při odpoledním nebo dopoledním spánku). Hlavním důvodem tohoto opatření je zajistit, aby noha zůstávala stále ve správné poloze.

Ponsetiho metoda léčby golfové nohy má vysokou úspěšnost (až 95 %), nicméně někdy se úspěch nemusí dostavit, což je často způsobeno tím, že rodiče s dítětem necvičí nebo dlahu nesprávně či nedostatečně používají.

Operační léčba

Pokud koňská noha nereaguje na konzervativní způsob léčby a Ponsetiho metoda je neúspěšná, je jedinou možností léčby operace, při které lékaři prodlouží vazy a šlachy tak, aby bylo možné zlepšit postavení nohy.

Po operaci se na nohu naloží sádrová fixace, a to na dobu až 2 měsíců a poté je nutné zhruba rok nosit výše uvedenou dlahu (botičky spojené kovovou tyčkou), aby se zabránilo recidivě onemocnění.

V některých případech se i přes léčbu nepodaří deformity zcela odstranit, ale ve většině případů umožňuje včasná a správná léčba golfové nohy pacientům vést plnohodnotný, aktivní život, bez patrného postižení.

Často zůstává jen mírné oslabení lýtkových svalů na postižené končetině a chodidlo bývá mírně užší a menší než u zdravé nohy. Nicméně na funkci to nemá podstatný vliv.

Co si z článku odnést?

Golfová noha (pes equinovarus, dříve též koňská noha) je nejčastější vrozená deformita dolní končetiny spojená se zkrácením některých šlach a svalů a abnormálním (špatným) postavením chodidla, které bývá vtočeno směrem do středu těla.

Tento problém častěji postihuje chlapce a v České republice se objevuje zhruba 200 nových případů za rok.

Onemocnění se léčí konzervativně, takzvanou Ponsetiho metodou, která má až 95% úspěšnost a spočívá v mobilizaci a sádrové fixaci postižené končetiny, následném prodloužení Achillovy šlachy a nošení speciální dlahy (botičky spojené tyčkou), která pomáhá udržet nohu ve správném postavení.

Pokud se golfovou nohu nepodaří vyléčit konzervativně, je nutná operace.

Ve většině případů je léčba úspěšná a pacient může vést plnohodnotný aktivní život.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Mayoclinic.org

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 12. prosince 2021 10:05
Datum příští revize: 12. prosince 2023 10:05
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace