Epikantus: vše co potřebujete vědět!

Epikantus: vše co potřebujete vědět!
20. února 2022 8:05

Epikantus je lékařský termín, kterým označujeme kožní řasu horního víčka, která překrývá vnitřní koutek oka.

Obsah článku

 1. Anatomie
 2. Příčiny
  1. Downův syndrom
  2. Fetální alkoholový syndrom
  3. Turnerův syndrom
  4. Fenylketonurie
  5. Blefarofimóza
 3. Léčba
 4. Co si z článku odnést?

Tato kožní řasa vznikla za vývoje jako ochrana očí před pronikáním prachu a vyskytuje se zejména u Asiatů a mongoloidních národů ze střední a východní Asie. 

Ve střední Evropě se s epikantem setkáváme u dětí pocházejících ze smíšených manželství (například pokud je jeden z rodičů Asiat), nicméně tato kožní řasa může být i známkou některých onemocnění, jako jsou například Downův syndrom, fetální alkoholový syndrom, Turnerův syndrom, fenylketonurie nebo blefarofimóza.

Oči s epikantem vypadají jako by šilhaly (pseudostrabismus), ale v případě, že je tato kožní řasa jen normální anatomickou varietou, nemá na ostrost zraku žádný vliv.

Pokud je ale epikantus způsobený chorobným stavem, jako je například Downův syndrom, mohou se u pacienta objevit i další problémy s očima, včetně zhoršení zrakové ostrosti.

V našich končinách může být epikantus jen dočasnou anatomickou varietou, která obvykle zmizí v pubertě, kdy tělo rychle roste a kožní řasa se zkrátí.

Epikantus se může objevit na jednom i obou očích současně a existuje několik různých forem, této kožní řasy, podle toho, ze kterého místa vychází (epikantus ciliaris, tarsalis, palpebralis a inversus).

Anatomie

Abychom lépe pochopili co je epikantus, je potřeba zabrousit do anatomie oka.

Oční bulbus se nachází v orbitě (očnici) a zvenčí ho kryjí dvě oční víčka (horní a dolní).

Horní a dolní víčko se spojuje v zevním a vnitřním očním koutku, což je místo označované jako kantus (2).

U většiny lidí je horní a dolní víčko zřetelně oddělené.

Při epikantu je horní víčko jakoby pokleslé (ptóza) a oko se zdá zdánlivě užší a zapadnuté dozadu a vypadá jako by šilhalo.

Epikantus se normálně vyskytuje u lidí z východní Asie (Číňané, Korejci, Vietnamci, Japonci, apod.).

Ve střední Evropě je ale epikantus velmi vzácný a vyskytuje se buď u dětí ze smíšených manželství, jako anatomická varieta, která s pubertou vymizí a/nebo jako součást některých onemocnění, mezi něž patří například Downův syndrom nebo fenylketonurie.

Příčiny

Epikantus je nejčastěji normální anatomická varieta, která se běžně vyskytuje u Asiatů.

Ve střední Evropě je vzácná, ale některé děti se mohou narodit s výraznějšími kožními řasami, které překrývají vnitřní koutky očí (například proto, že mají předky z východní Asie).

Tento problém pak většinou zmizí po pubertě, kdy tělo rychle vyroste a kožní řasa „zmizí“.

Epikantus je normální u asijských národností, jako jsou Japonci nebo Čínané. Někdy je ale spojen s různými chorobnými stavy, jako je například Downův syndrom.

Epikantus je normální u asijských národností, jako jsou Japonci nebo Čínané. Někdy je ale spojen s různými chorobnými stavy, jako je například Downův syndrom.

Nicméně někdy může být epikantus spojený i s některými chorobami, jako jsou například:

Downův syndrom

Jedná se o geneticky podmíněné onemocnění spojené s trizomií chromozómu číslo 21.

Onemocnění je charakterizováno mentálním i tělesným postižením a projevuje senásledujícími příznaky:

 • Oploštělý obličej, zejména v oblasti kořene nosu
 • Epikantus
 • Krátký krk
 • Malé uši
 • Velký jazyk, který může vyčnívat z úst
 • Malé bílé tečky na duhovce (barevná část oka)
 • Malé ruce a nohy
 • Jedna hluboká dlaňová rýha
 • Volné klouby a snížené svalové napětí (tonus)
 • Menší vzrůst
 • Horší intelekt a schopnost učení

Fetální alkoholový syndrom

Za toto onemocnění bohužel může budoucí maminka, která v těhotenství pije abnormální množství alkoholu.

Alkohol velmi poškozuje plod, což se, mimo jiné, projeví následujícími příznaky:

 • Epikantus
 • Malé oči
 • Nápadně úzký horní ret
 • Krátký nos
 • Deformity kloubů
 • Končetin a prstů
 • Malý vzrůst
 • Problémy se zrakem a sluchem
 • Mikrocefalie
 • Poruchy vývoje mozku
 • Srdeční vady a problémy s ledvinami a kostmi
 • Mentální retardace, poruchy učení, paměti a koordinace, apod.

Turnerův syndrom

Jedná se o geneticky podmíněné onemocnění, které postihuje pouze dívky.

Ty, na rozdíl od zdravých dívek, mají jen jeden plně funkční chromozóm X, což se projeví řadou příznaků, mezi které, mimo jiné, patří:

Mezi hlavní příznaky Turnerova syndromu patří různá tělesná postižení, včetně epikantu a malého vzrůstu a také poruchy plodnosti, kvůli menší velikosti vaječníků.

Fenylketonurie

Jedná se o vzácné geneticky podmíněné onemocnění, při kterém dochází k hromadění aminokyseliny fenylalaninu v organizmu.

Projevuje se, mimo jiné, následujícími příznaky:

 • Moč, pot a vydechovaný vzduch z úst zapáchají po myšině
 • Neurologické obtíže, jako jsou například epileptické záchvaty
 • Kožní vyrážka (ekzém)
 • Světle zbarvená kůže a modré oči, protože tělo nedokáže fenylalanin přeměnit na melanin, který představuje barvivo odpovědné za zbarvení kůže, vlasů a očí
 • Mikrocefalie (abnormálně malá velikost hlavy)
 • Epikantus a další vrozené vývojové vady obličeje
 • Hyperaktivita
 • Mentální retardace

Blefarofimóza

Jedná se o vzácnou vývojovou poruchu, která postihuje oční víčka a vaječníky.

Mezi příznaky blefaromifózy patří pokles očního víčka, epikantus inversus, široce od sebe postavené oči a zúžení očních štěrbin.

Pacienti mají problém plně otevřít oči a onemocnění negativně ovlivňuje jejich zrak.

Existují dvě formy blefarofimózy.

Typ I se kromě výše uvedených postižení očí projevuje také předčasnou ovariální nedostatečností, zatímco typ II se projevuje pouze výše uvedeným očním postižením.

Léčba

Pokud je epikantus jen anatomickou varietou většinou není nutná žádná léčba.

V případě, že pacientovi tato kožní řasa způsobuje obtíže, jako je například zhoršení zraku nebo estetické problémy, je možné tuto řasu chirurgicky odstranit, což se provádí výkonem označovaným jako blefaroplastika.

Při blefaroplastice lékaři odstraní přebytečnou kůži, provedou „remodelaci“ a posílení svalů očních víček, což současně odstraní i ptózu (pokles očního víčka).

Co si z článku odnést?

Epikantus je označení pro kožní řasu, vyrůstající nejčastěji z horního očního víčka, která překrývá vnitřní oční koutek.

Epikantus se přirozeně vyskytuje u Asiatů jako anatomická varieta, která vznikla v reakci na prašné prostředí, ve kterém lidé ve střední a východní Asii dříve žili, jako ochrana před pronikáním prachu a dalších cizorodých látek do oka.

S epikantem se ale setkáváme i u některých chorob, jako jsou například Downův syndrom, fenylketonurie, Turnerův syndrom, fetální alkoholický syndrom nebo blefarofimóza.

Pokud je epikantus jen estetickým problémem není žádná léčba nutná, nicméně jestliže přerostlá kožní řasa pacientovi způsobuje problémy se zrakem, je možné jí odstranit chirurgickým výkonem označovaným pojmem blefaroplastika.

Někdy může epikantus zmizet i sám od sebe, nejčastěji v pubertě, kdy dochází k rychlému růstu organizmu.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Verywellhealth.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 20. února 2022 8:05
Datum příští revize: 20. února 2024 8:05
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace