Možné použití Ketaminu jako antidepresiva

Možné použití Ketaminu jako antidepresiva
15. prosince 2013 23:59

Deprese patří mezi nejběžnější psychická onemocnění. Hlavní metodou léčby těchto onemocnění je farmakoterapie, která však někdy bývá neúčinná. Vědci, kteří se tímto problémem zabývají nyní přichází s nápadem využít při léčbě depresivních poruch Ketamin. Jedná se o dobře známou látku, používanou v anesteziologii a intenzivní medicíně.

Deprese souvisí s řadou psychických onemocnění, jako jsou bipolární nebo unipolární poruchy a dystymie. Mohou se také vyskytnout v souvislosti se somatickými onemocněními, které přímo s psychikou nesouvisí. 

Deprese ovlivňuje společenské chování člověka, snižuje kvalitu života a v závažných případech může vést až k sebevražedným sklonům. U některých pacientů se vyskytuje forma onemocnění, která odolává léčbě běžnými antidepresivy. Proto se hledají jiné účinné chemické látky, které by tyto problematické stavy mohly vyřešit [viz. zdroje 1,2].

Ketamin se v současné době používá hlavně jako anestetikum, které navozuje takzvanou disociativní anestezii. Ketamin způsobí, že nervové vzruchy se v některých částech mozku nedostanou do oblastí, kde by si je pacient mohl uvědomit, a tak pacient necítí bolest ani nereaguje na povely, i když nespí a je v bdělém stavu. V klinické studii vedené týmem Dr. Murrougha byly sledovány účinky tohoto léčiva na pacienty trpící depresí, odolávající běžné farmakoterapii. Kontrolní skupina byla léčena přípravkem Midazolam. V obou skupinách byly po 24 hodinách od podání léčiva vyhodnoceny příznaky onemocnění, podle dostupných stupnic pro hodnocení deprese. U pacientů užívajících Ketamin bylo prokázáno statisticky významné zlepšení stavu, v porovnání s pacienty, kteří užívali placebo [4]. Ve studii vedené Dr. Hjerrildem a jeho týmem bylo rovněž při užívání Ketaminu prokázáno rychlé zlepšení u pacientů s unipolárními i bipolárními poruchami [5]. Tým pod vedením Dr. Kataliniče ve svém souhrnném článku potvrdil rychlý účinek a pozitivní vliv Ketaminu na pacienty s depresí, nicméně tento účinek pravidelně zeslábl během několika dnů a nebylo možné jej udržet ani při podávání dalších dávek Ketaminu [6]. Rovněž Dr. Thakurta a jeho tým potvrdil rychlý antidepresivní účinek Ketaminu, který trval až 3 dny po zahájení léčby.

Je třeba poznamenat, že ve výše uvedených klinických studiích byl Ketamin podáván vždy nitrožilně. Byly provedeny také klinické studie, při kterých byl Ketamin podáván jiným způsobem. Dr. Lara a jeho tým sledovali účinnost Ketaminu podávaného sublingválně a prokázali rychlý nástup účinku, který u několika pacientů přetrvával dokonce i po přerušení léčby [8]. Dr. Harihar a kol. podávali dvěma pacientům trpícím vážnou depresí s hrozícími sebevražednými myšlenkami, Ketamin intramuskulárně (2 injekce každé 3 dny). Stav pacientů se do několika hodin po podání zlepšil. Zde je však nutné poznamenat, že Ketamin byl podáván jako doplňková léčba ke standardním antidepresivům [9].

Shora uvedené informace ukazují, že Ketamin může hrát pozitivní úlohu v léčbě depresivních onemocnění. Rychlý nástup účinku dává naději na využití tohotopřípravku v kritických stavech, a to i přes to, že při dlouhodobém podávání toto léčivo poněkud ztrácí svou účinnost. Je nutné provést další klinické studie a výzkum tak, abychom zjistili, jak tento přípravek co nejúčinněji používat při léčbě deprese.


Zdroje:

1.Kay J, Tasman A. Essentials of Psychiatry. John Wiley & Sons 2006.

2.Jarema M, Rabe-Jabłońska J. Psychiatria – podręcznik dla studentów medycyny. PZWL 2011.

3.Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC. Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis Of Therapeutics. McGraw Hill 2011.

4.Murrough JW, Iosifescu DV, Chang LC, Al Jurdi RK, Green CM, Perez AM, Iqbal S, Pillemer S, Foulkes A, Shah A, Charney DS, Mathew SJ. Antidepressant Efficacy of Ketamine in Treatment-Resistant Major Depression: A Two-Site Randomized Controlled Trial. Am J Psychiatry. 2013 Aug 28;doi:10.1176/appi.ajp.2013.13030392.

5.Hjerrild S, Bjerre J, Pedersen RH, Videbech P. Ketamine for treatment of acute depression. Ugeskr Laeger. 2013 Sep 9;175(37):2090-2093.

6.Katalinic N, Lai R, Somogyi A, Mitchell PB, Glue P, Loo CK. Ketamine as a new treatment for depression: a review of its efficacy and adverse effects. Aust N Z J Psychiatry. 2013 Aug;47(8):710-27.

7.Thakurta RG, Ray P, Kanji D, Das R, Bisui B, Singh OP. Rapid Antidepressant Response with Ketamine: Is it the Solution to Resistant Depression? Indian J Psychol Med. 2012 Jan;34(1):56-60.

8.Lara DR, Bisol LW, Munari LR. Antidepressant, mood stabilizing and procognitive effects of very low dose sublingual ketamine in refractory unipolar and bipolar depression. Int J Neuropsychopharmacol. 2013 Oct;16(9):2111-7.

9.Harihar C, Dasari P, and Srinivas JS. Intramuscular ketamine in acute depression: A report on two cases. Indian J Psychiatry. 2013 Apr-Jun;55(2):186–188. 

Původní znění článku v angličtině: Medtube

Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Článek naposled aktualizován: 15. prosince 2013 23:59
Datum příští revize: 15. prosince 2015 23:59
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace