Kazuistika 1: Poznáte onemocnění

22. května 2014 0:42

Na chirurgickou kliniku se dostavil pacient (muž, 52 let) pro dva týdny trvající bolesti břicha a průjem s příměsí krve. Pacientovi byla provedena níže uvedená vyšetření. Vaším úkolem je na základě výsledků jednotlivých vyšetření stanovit diagnózu a odpovědět na otázky.

Provedená vyšetření a jejich výsledky

Odběr anamnézy: Z odběru anamnézy vyplynulo, že pacient nikdy v minulosti podobnými problémy netrpěl. Bolest břicha a průjem s příměsí čerstvé krve se u pacienta poprvé vyskytly 2 dny poté, co dobral perorálně podávaná penicilinová antibiotika na angínu. Problémy se postupně zhoršují. Nikdo v rodině dosud podobnými problémy netrpěl. 

Vyšetření krve: Výsledky krevního rozboru byly fyziologické, s výjimkou lehké hyponatrémie (129 mmo/l) a s výjimkou koncentrace CRP, která vyšla 210 mg/l. V krvi byla také prokázána baktérie Clostridium Difficile, ovšem nikoli v nějakých vysokých koncentracích.

Vyšetření stolice: Kultivační vyšetření stolice prokázalo vysokou koncentraci spor baktérie Clostridium Difficile.

Kolonoskopie: Při kolonoskopii bylo zjištěno, že střevní epitel je povleklý žlutavám povlakem, který prominuje na povrch sliznice v podobě žlutavých tělísek. Byl proveden odběr vzorku tkáně pro histologické vyšetření.

Histologické vyšetření vzorku tkáně: Histologické vyšetření (viz. obrázek níže) odhalilo povrchové eroze sliznice (1) tlustého střeva s adherující pablánou (2), která se skládá z fibrinu a hlenu s příměsí neutrofilních granulocytů. V lamina propria mucosae byl zjištěn bohatý zánětlivý infiltrát s četnými neutrofilními granulocyty (3). Slizniční krypty byly rozšířené (4) a obsahovaly mukopurulentní exsudát, který vyhřezával až nad slizniční povrch, kde tvořil formace ve tvaru houby. Fibrinová pablána přesahuje i do zdravých (nepostižených) oblastí sliznice.

 

Otázky

  1. O jaké onemocnění se jedná?
  2. Kdo je vyvolavatelem tohoto onemocnění?
  3. Jaké jsou možnosti léčby tohoto onemocnění?

Odpovědi na otázky z článku

<ol>
<li>Pseudomembranózní kolitida.</li>
<li>Toxiny baktérie Clostridium Difficile, k jejímuž přemnožení došlo v důsledku předchozí antibiotické léčby, vůči které jsou tyto baktérie rezistentní (zejména peniciliny).</li>
<li>Léčba je antibiotická (Metronidazol nebo Vankomycin). Novým antibiotikem proti klostridiím je Fidaxomicin, který má vysokou účinnost a nedochází při jeho použití tak často k recidivám onemocnění, ale je poměrně drahý (jedna léčebná kůra stojí kolem 43 tisíc korun). V případě opakované recidivy tohoto onemocnění lze použít i fekální transplantaci. </li>
</ol>
Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Článek naposled aktualizován: 22. května 2014 0:42
Datum příští revize: 22. května 2016 0:42
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace