Co vás čeká při laserové operaci křečových žil?

Co vás čeká při laserové operaci křečových žil?
4. července 2014 23:57

Laser je vysoce fokusovaný svazek světla. V medicíně má celou řadu využití a mimo jiné ho lze použít i pro léčbu varixů (lidově křečových žil, což jsou vakovitá rozšíření žilní stěny). Laserová léčba varixů spočívá v tom, že tepelná energie laseru spálí varixy poškozenou žílu, která se uzavře a zhojí jizvou. V důsledku ztráty cévního zásobení pak žíla odumře a do jednoho až dvou let zmizí.

Metody laserové operace varixů

Povrchová laserová operace

Tento zákrok se provádí zvenčí, přímo přes pokožku. Je proto vhodný pro léčbu pavoučkovitých (metličkových) žil a malých varixů, které se nachází bezprostředně pod kůží. Operace obvykle probíhá v několika sezeních s odstupem 6 až 12 týdnů, podle předpisu vašeho lékaře. Pokud vaše metličkové žilky trpí nedostatkem kyslíku (v důsledku nedostatečného zásobení krví) je nejprve nutné ošetřit nějakou větší žílu (takzvanou napájecí žílu).

Ošetření metličkovitých žil laserem

Ošetření této žíly lze provést chirurgicky, radiofrekvenční léčbou, endovenózním laserem nebo takzvanou sklerotizací.

Endovenózní laserová operace

Endovenózní technika se používá pro léčbu větších varikózních žil na dolních končetinách. U tohoto typu operace se laserové vlákno prostrčí tenkou trubičkou (katetrem) přímo do žíly. Celou operaci lékař sleduje na duplexní ultrazvukové obrazovce. Po zasunutí laserového vlákna na příslušné místo, lékař žílu laserem spálí.

Jaký druh anestézie se používá při laserové operaci varixů?

Vzhledem k tomu, že laserová operace křečových žil je méně invazivní a méně bolestivá než klasický chirurgický zákrok, provádí se jen v místním znecitlivění nebo lehké sedaci.

Co vás čeká před operací?

Před vlastní laserovou operací křečových žil vás čeká návštěva lékaře, který kromě fyzikálního vyšetření (pohledem a pohmatem) provede většinou také takzvané duplexní ultrazvukové vyšetření, které slouží ke zjištění aktuálního stavu žilního řečiště a pomůže lékaři rozhodnout o vhodném způsobu řešení. Kromě laserové operace lze křečové žíly odstranit také sklerotizací (vstříknutím speciální látky, která rozšířenou žílu uzavře), radiofrekvenčně (uzavření žíly s pomocí tepelného radiofrekvenčního záření) nebo klasickou operací, která se provádí v celkové anestézii a kdy lékař varikózní žílu podváže a odstraní. Pokud vám lékař doporučí laserovou operaci, provádí se některým z výše uvedených způsobů.

Co vás čeká po operaci?

Doba rekonvalescence po operaci je obvykle velmi krátká a bezprostředně po zákroku můžete začít chodit. Pokud jste absolvovali pouze povrchovou laserovou operaci, můžete se prakticky okamžitě vrátit ke všem běžným denním činnostem.

V případě endovenózního zákroku budete muset po dobu 1 až několika týdnů po operaci nosit takzvanou kompresní punčochu, která zaručí jednak menší bolestivost po zákroku a jednak je prevencí proti případným komplikacím v podobě vzniku krevních sraženin, apod.

Po operaci si vás také lékař bude zvát pravidelně na kontrolu za účelem provedení duplexního ultrazvukového vyšetření pro ověření, zda skutečně došlo k uzavření varixem postižené žíly.

Proč se křečové žíly operují?

Křečové žíly se operují ze dvou důvodů. Metličkovitéžíly, které prosvítají přes kůži a drobné varixy v podkoží se operují především z estetických důvodů. Velké křečové žíly na dolních končetinách se kromě estetických důvodů odstraňují zejména proto, že hrozí riziko vzniku sraženiny v místě varixu. Ta se následně může utrhnout a způsobit plicní embolii, což je stav, kdy je krevní sraženina zanesena do plic, což pacienta přímo ohrožuje na životě. Dalším důvodem operace je také skutečnost, že u rozšířené žíly hrozí větší riziko poranění a následného krvácení.

Jaká je spolehlivost laserové operace křečových žil?

Povrchová laserová léčba křečových žil se používá již více než 20 let a jedná se o velmi účinnou a spolehlivou metodu.

Endovenózní léčba je mnohem méně invazivní než klasická operace a její spolehlivost je vyšší než 90 % (to znamená, že ve více než 9 případů z 10 se s pomocí laseru podaří postiženou žílu uzavřít). V případě, že se při endovenózní laserové operaci nepodaří varikózní žílu uzavřít, zákrok se opakuje.

Rizika laserové operace křečových žil

Přestože je laserová operace varixů velmi spolehlivou a málo invazivní metodou léčby křečových žil, mohou se vyskytnout určité nežádoucí jevy nebo komplikace. Jejich výskyt není častý, nicméně je potřeba s určitým rizikem počítat, stejně jako při každé jiné operaci či lékařském zákroku.

Mezi hlavní nežádoucí účinky související s laserovou operací křečových žil patří:

  • Popálení kůže v okolí varixu
  • Změny barvy kůže po léčbě laserem
  • Pocit pálení, bolesti nebo bodání v operační ráně, v důsledku poškození nervů při operaci (tento nežádoucí jev se u laserové operace vyskytuje mnohem méně často než u klasické operace varixů, protože laserový zákrok je méně invazivní).
  • Vznik menších či větších sraženin v povrchovém či hlubokém žilním systému (opět u laserové operace je toto riziko menší než u klasického chirurgického zákroku).

Co zvážit při výběru operační metody?

Křečové žíly lze operovat několika způsoby a lékař většinou pacientovi nabídne volbu mezi klasickou operací (klasický invazivní zákrok v celkové anestézii) a laserovou operací (méně invazivní zákrok v lokální anestézii nebo lehké sedaci). Obě metody mají svá využití a obě vykazují vysokou spolehlivost.

Nevýhodou klasické operace varixů je zejména delší doba rekonvalescence, větší riziko vzniku komplikací (jednak v důsledku samotné celkové anestézie a jednak v důsledku většího zásahu do těla při operaci). Na druhou stranu je klasická operace hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Výhodou laserové operace varixů je kratší doba rekonvalescence, menší riziko vzniku závažných komplikací a v neposlední řadě také estetické hledisko (po laserové operaci zůstává jenom nepatrná jizvička). Na druhou stranu není laserová operace křečových žil hrazena z veřejného zdravotního pojištění a pacienti si tak zákrok musí hradit sami. Cena zákroku pro jednu nohu se pohybuje kolem 25 – 30 tisíc korun.

Při výběru lékaře nebo kliniky pro odstranění křečových žil doporučujeme podívat se na zkušenosti poskytovatele v dané oblasti. V chirurgii platí, že čím více úspěšných operací má chirurg za sebou, tím větší zkušenosti má a tím lepších výsledků dosahuje. Vybírejte proto nejen podle ceny, ale hlavně podle zkušeností a také podle referencí ostatních pacientů. Před operací si také prohlédněte prostředí, kde bude váš zákrok a následná rekonvalescence probíhat. Oprýskané zdi a zašlá malba na stěnách svědčí o tom, že vybraný poskytovatel pravděpodobně nemá moc pacientů a tím i méně zkušeností s danou operací.


Použité zdroje:

http://www.perfectclinic.cz/laserova-lecba-varixu

http://www.plasticka-chirurgie.info/zakroky/lecba-krecovych-zil-varixu

Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Článek naposled aktualizován: 4. července 2014 23:57
Datum příští revize: 4. července 2016 23:57
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace