Akrozomální reakce

25. února 2013 6:39

Jak probíhá akrozomální reakce?

Během oplození musí spermie splynout s plazmatickou membránou vajíčka a následně proniknout dovnitř k vajíčku. Tím dojde k vlastnímu oplození. Protože je však vajíčko chráněno poměrně tuhou slupkou, je pro spermie problém proniknout tímto obalem a dostat se až k samotnému vajíčku. Z tohoto důvodu probíhá v části spermie zvané akrozom takzvaná akrozomální reakce. Tato reakce je aktivována v momentě, kdy se spermie dotkne obalu vajíčka (zona pellucida). Akrozomální reakce začíná výrazným vzestupem koncentrace iontů Ca2+ a postupnou depolarizaci F aktinu na G aktin, což vede ke splynutí cytoplazmatické membrány spermie s vnější membránou akrozomu. Následně začnou vznikat ve vnější membráně akrozomu póry a obsah akrozomálního váčku s enzymy, schopnými natrávit obaly vajíčka (zona pellucida) se vylije ven.

Akrozomální reakce

Na straně vajíčka je spouštěčem akrozomální reakce glykoprotein ZP3, který je obsažen v zona pellucida a který je hlavním aktivátorem této reakce. Na tento glykoprotein se naváží receptory enzymu beta 1,4 galaktozyl transferázy, který je obsažen ve spermiích. Díky této vazbě spermie drží u zona pellucida a její enzymy mohou tento obal natrávit a umožnit tak oplození. Pro správný průběh akrozomální reakce jsou nutné i další glykoproteiny, a to ZP1 aZP2.

Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Článek naposled aktualizován: 25. února 2013 6:39
Datum příští revize: 25. února 2015 6:39
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace