Ebola

Ebola
1. prosince 2014 7:13

Ebola je virová infekce. Neexistuje žádná vakcína nebo jiná léčba. Téměř polovina lidí nakažených touto infekcí zemře. Riziko nakažení se touto nemocí je ale v České republice velmi malé.

Ebola se šíří pouze přímým kontaktem s infikovanou osobou. Proto jsou ohroženi pouze lidé, kteří byli blízkému kontaktu s nakaženou osobou vystaveni, například:

 • Cestování do země zasažené Ebolou; nebo
 • Blízký kontakt s osobou, která se právě vrátila ze země, která je Ebolou postižena.

Lidé, kteří jsou infekční, šíří nemoc na ostatní lidí až v momentě, kdy se u nich projeví příznaky onemocnění. Lidé, kteří jsou Ebolou nakaženi a zatím nemají žádné příznaky, nejsou nakažliví.

Co vlastně je Ebola?

Ebola je virová infekce, se kterou se lidé prvně setkali v roce 1974 a to v Demokratické republice Kongo a v Súdánu. Od roku 1994 lékaři bojovali s několika menšími epidemiemi Eboly ve střední Africe. Nynější epidemie v západní Africe je ale zdaleka tou největší mezi všemi, které má Ebola na svědomí. První případy byly zaznamenány v Guinei v březnu 2014.

Jak se mohu nakazit?

Lidé se mohou infekcí nakazit, pokud přijdou do kontaktu s krví, tělními tekutinami nebo orgány nakažené osoby. Nejvíce lidí se nakazí přímým dotykem s tělem oběti nebo při uklízení tělních tekutin nemocného člověka (tedy krev, stolice, moč, zvratky, sliny, pot, mateřské mléko nebo sperma). Člověk je infekční tak dlouho, dokud jeho krev, moč, stolice a sekrety obsahují virus. Nakazit se Ebolou je mnohem těžší než běžnými virovými infekcemi, například chřipkou. K tomu, abyste se nakazili, musíte být v blízkém kontaktu s osobou, která je Ebolou nakažena. Lidé nakažení Ebolou nejsou infekční až do doby krátce před tím, než začnou vykazovat symptomy onemocnění. Proto lidé, kteří jsou nakažení, zůstávají po dlouhou dobu neinfekční a nešíří onemocnění. 

Velkou roli v šíření nemoci hráli tradiční africké pohřby. Virus Eboly může přežít několik dní mimo tělo, například na kůži nakažené osoby. Při afrických pohřbech je běžné, že pozůstalí se při obřadu dotýkají těla zemřelého.

Lidé se mohou nakazit také během sexu s nakaženou osobou bez použití kondomu. Virus Eboly může být přítomen ve spermatu až sedm týdnů poté, co se dotyčný z Eboly vyléčil.

Je riziko, že se virem Eboly nakazím?

Pro běžné obyvatele České republiky je riziko nákazy Ebolou velmi nízké. Avšak existuje určité riziko pro někoho, kdo cestuje do zemí zasažených epidemií, nebo pro někoho, kdo přijde do úzkého kontaktu s infikovanou osobou.

Kdokoliv, kdo se stará o nemocnou osobu nebo kdo zachází s krví nebo tekutinami je vstaven riziku, že se sám nakazí. Nemocniční pracovníci, laboranti a členové rodiny jsou riziku vystaveni nejvíce. V České republice zatím nebyly zaznamenány případy importované Eboly a je velmi nepravděpodobné, že zde propukne epidemie. Navíc máme v infekčním lékařství velmi dobře fungující zdravotnický systém a je vysoká snaha identifikovat nakaženou osobu co nejdříve. Personál v nemocnicích byl proškolen a ví, jak se má v krizových situacích zachovat. Jsou připraveny speciální infekční jednotky pro případ výskytu infikované osoby.

Jak můžeme předcházet infekci Ebolou?

Jakákoliv osoba, u které je podezření na infekci, by měla být izolována na izolační jednotce a mělo by být zabráněno jejímu kontaktu s ostatními lidmi.

Kdokoliv, kdo se dostal do kontaktu s infikovanou osobou, by měl:

 • Nosit ústenku (masku přes ústa a nos), brýle (nejlépe štítek přes obličej) a rukavice. Mýt si pečlivě a často ruce mýdlem (nebo dezinfekčními přípravky) a vodou. Po použití umýt jednorázové rukavice mýdlem a vodou a poté si umýt ruce.
 • Nemocniční personál se musí ujistit, že používané nástroje jsou vždy řádně vydesinfikované a sterilní. Extrémní péče musí být věnována také likvidaci jehel nebo tělesných tekutin nakažené osoby.

Aby lidé, kteří hodlají cestovat do zasažených oblastí, snížili riziko svého nakažení na minimum, měli by velmi pečlivě dodržovat následující pravidla:

 • Nedotýkejte se mrtvých zvířat. Nejezte syrové maso.
 • Nejezte „maso z buše“ (maso z divokých zvířat).
 • Vyhněte se kontaktu s jakoukolivosobou, která by mohla mít jakýkoliv symptom infekce ebolou.
 • Vyhněte se pohlavnímu styku s jakoukoliv osobou v rizikové oblasti. (Nebo alespoň vždy používejte kondom).
 • Ujistěte se, že všechna zelenina i ovoce byly před konzumací omyty a oloupány.
 • Často si myjte ruce za použití mýdla a vody.

Momentálně neexistuje žádná účinná vakcína pro boj s Ebolou, ale velké množství výzkumných pracovníků je momentálně zapojeno do jejich vývoje.

Jaké jsou symptomy?

Infikovaná osoba má vysokou teplotu (horečku), velké bolesti hlavy, bolesti kloubů a svalů, bolest v krku a pociťuje vážnou slabost svalů. Tyto symptomy se objevují náhle a začínají mezi 2. a 21. dnem po nakažení (nejčastěji je to mezi 5. – 10. dnem). U infikované osoby se poté objeví průjem, zvracení, vyrážka, bolest žaludku a snížená funkce ledvin a jater. Může se také objevit vnitřní krvácení, krvácení z uší, očí, nosu nebo úst.

Co když si myslím, že mám Ebolu?

Pokud se necítíte dobře a objevil se u vás některý ze symptomů zmiňovaných výše během 21 dnů od přicestování z rizikové oblasti (západní Afrika), měli byste:

 • Zůstat doma; a:
 • Okamžitě informovat složky integrovaného záchranného systému a vysvětlit, že jste nedávno navštívili rizikovou oblast. Nejlepší je zatelefonovat do ordinace vašeho praktického lékaře.
 • Bude vám sjednána schůzka v nemocnici, kde bude zjištěno, co je příčinou vašich potíží. Je důležité o svém stavu nejprve informovat telefonicky a ne se zčista jasna objevit v nemocnici či u svého praktického lékaře!

Jak je Ebola diagnostikována?

Pokud je ebola považována za možnou příčinu pacientových potíží, provádí se testy ze vzorku krve nebo tělesných tekutin. Vzorek je poslán do specializované laboratoře a zde je testován na přítomnost viru. Diagnóza může být provedena velmi rychle. Pokud je test pozitivní, je pacient okamžitě převezen do specializované nemocnice s infekční izolační jednotkou, v České republice by to bylo do Nemocnice na Bulovce, na kliniku infekčního lékařství.

Jak je Ebola léčena?

Lidé nakažení Ebolou musí být umístěni na izolaci na jednotce intenzivní péče. Momentálně na Ebolu neexistuje žádný lék, potenciální léky jsou ale neustále vyvíjeny a testovány. Jeden ze slibných léků nese název ZMapp. Tento lék ale ještě nebyl řádně testován na lidech, proto nemáme informace o jeho bezpečnosti a účinnosti.

Velký význam má podpůrná léčba, například tekutiny podávané do těla žilním systémem (intravenózně) a podpora dýchání. Snížené množství vody v těle (dehydratace) je běžné a může být velmi závažné. Proto jsou vyžadovány intravenózně podávané tekutiny. Čím dříve je podpůrná léčba zahájena, tím větší má pacient šanci na přežití.

Jaká je prognóza?

Virus Eboly je smrtelný ve více než polovině případů. Někteří lidé, kteří se z nakažení Ebolou zotavili, mají dlouhodobé komplikace, jako například problémy s klouby nebo špatné vidění.

Sdílet článek
Autor: Michal Vilímovský
Vzdělání: Student všeobecného lékařství na 3.LF UK Praha
Použité zdroje: Patient.co.uk (anglicky) | Pubmed (anglicky)
Zdroje obrázků: Dollarphotoclub.com
Datum vydání: 1. prosince 2014 7:13
Datum příští revize: 1. prosince 2016 7:13
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace