Absces a cysta Bartholiniho žlázek

1. prosince 2014 14:30

Vedle vchodu do vaginy leží dvě Bartholiniho žlázy. Produkují malé množství hlenu podobné tekutiny. Pokud je zablokován vývod této žlázy, může se vyvinout cysta vyplněná tekutinou. Pokud je žláza infikovaná, může se vyvinout absces plný hnisu. V tomto případě se k léčbě používají antibiotika. Běžnou léčbou cysty nebo abscesu Bartholiniho žlázek je malý chirurgický zásah.

Vedle vchodu do vaginy leží dvě Bartholiniho žlázy. Produkují malé množství hlenu podobné tekutiny. Pokud je zablokován vývod této žlázy, může se vyvinout cysta vyplněná tekutinou. Pokud je žláza infikovaná, může se vyvinout absces plný hnisu. V tomto případě se k léčbě používají antibiotika. Běžnou léčbou pro Bartholiniho cystu nebo absces je malý chirurgický zásah.

Co jsou Bartholiniho žlázy a co dělají?

Bartholiniho žlázy jsou dvě malé žlázy, které se nacházejí hned vedle spodní části vaginálního otvoru. Každá žláza má velikost asi jako hrášek. Pokud žlázy nejsou infikovány, za normálních okolností nejsou viditelné, protože jsou schovány v měkkých tkáních (labia) vedle vaginálního vchodu.

Každá žláza vytváří malé množství hlenovité tekutiny. Tekutina z každé žlázy je drénována krátkým vývodem zvaným Bartholiniho žlázový vývod. Každý vývod je okolo 2 cm dlouhý. Tekutina pomáhá udržovat poševní vchod vlhký.

Bartholiniho žláza je pojmenovaná podle Thomase Bartholiniho, lékaře, který tyto žlázy v 18. století jako první popsal. Bartholiniho žlázy jsou také někdy nazývány jako žlázy vestibulární nebo velké předsíňové žlázy.

Jaké problémy mohou nastat?

Cysta Bartholiniho žlázek

Pokud dojde k zablokování vývodu, který žlázu drénuje, vyvine se v terénu vývodu cysta. Velikost této cysty se může lišit od malé, velikostně podobné hráčku až po cystu velikosti golfového míčku, v některých případech i větší. Cysta může zůstat stejně velká nebo se pomalu s časem zvětšovat. Důvod, proč dojde k zablokování Bartholiniho vývodu a tím pádem k vytvoření cysty, není ještě úplně objasněn.

Absces Bartholiniho žlázek

Absces je nahromadění hnisu, který se může objevit například společně s infekcí. Absces se může vytvořit na jakémkoliv místě na těla a někdy dojde k jeho vytvoření právě v Bartholiniho žláze. V některých případech může dojít k vytvoření abscesu z Bartholiniho cysty, pokud ta byla infikována. Může také dojít přímo k infekci samotné žlázy a formaci abscesu v ní. Během několika dní pak může dojít k vytvoření abscesu o velikosti slepičího vejce, v některých případech i větší. Absces Bartholiniho žlázek je většinou velmi bolestivý.

Existuje mnoho druhů bakterií, které mohou mít na svědomí vznik cysty nebo abscesu Bartholiniho žlázky. Nejběžnějšími jsou bakterie, které způsobují kožní nebo urologické infekce, jako jsou například Staphylococcus nebo Escherichia coli. Takže prakticky u každé ženy se může absces Bartholiniho žlázky vytvořit. V některých případech může k vytvoření abscesu dojít v důsledku sexuálně přenosných chorob jako je například kapavka nebo chlamydie.

Onkologické onemocnění Bartholiniho žlázy

Rakovina v Bartholiniho žláze je velmi vzácné onemocnění (výskyt je okolo 1 ku milionu) a jen velmi nepravděpodobný je její výskyt u žen mladších 40. let. Pokud jsou ale jakékoliv pochybnosti o původu otékání a tvoření cysty, může být odebrán kousek tkáně (biopsie), který je následně vyšetřen patologem.

U koho se může vytvořit cysta nebo absces Bartholiniho žlázky?

Přibližně u 3 žen ze 100 se v průběhu života vytvoří cysta nebo absces Bartholiniho žlázy. Jedná se tedy o běžný problém. Většina případů se objeví „z ničeho nic“ u žen ve věku mezi 20 a 30 lety, není ale výjimkou jejich vytvoření i u žen starších nebo mladších.

Jaké jsou příznaky cysty a abscesu Bartholiniho žlázek?

Jak již bylo zmíněno výše, zablokováním vývodu a jeho roztažením tekutinou vzniká cysta. Pokud dojde k nahromadění hnisu, nazýváme toto abscesem. Cysta Bartholiniho žlázky se nejčastěji vytvoří pouze v jedné ze dvou vestibulárních žláz. Pokud cysta zůstane malá a nedojde v ní k infekci, nemusí žena pociťovat vůbec žádné příznaky. Může pouze cítit malou bulku na jedné straně spodní části poševního vchodu, což nemusí působit vůbec žádný problém. Cysty větší velikosti mohou působit ženě určité nepohodlí – například při chůzi, sedění, nebo při sexu. Velmi velké cysty mohou být bolestivé.

Pokud se jedná o absces, dojde k vytvoření bulky a jejího zvětšení velmi rychle, typicky během několika hodin až dní. Velký absces je pak velmi bolestivý. Žena, u které se takovýto absces objeví, se pravděpodobně nebude cítit moc dobře, může se u ní vyskytnout i zvýšená teplota a kůže v okolí abscesu bude zarudlá, teplá a velmi napjatá.

U některých žen se může objevit i vaginální výtok.

Diagnostika cysty nebo abscesu Bartholiniho žlázek?

K diagnóze dochází nejčastěji po vyšetření u lékaře. Bartholiniho cysta nebo absces se objevují na typickém místě. Proto většinou není třeba žádný test ke stanovení diagnózy.

Jaká je léčba cysty a abscesu Bartholiniho žlázek?

Někdy není pro léčbu cysty Bartholiniho žlázek nutné provádět nic zvláštního. Pokud máte pouze malou cystu, která vám nepůsobí žádné problémy, nedošlo u ní k infekci, pak je nejjednodušší ponechat cystu na svém místě. Měla byste ale pokaždé nahlásit výskyt v oblasti okolo vaginy (nebo v oblasti vulvy) vašemu lékaři. Nečiňte ukvapené závěry, že ta malá bulka je určitě cysta Bartholiniho žlázky. Nejlepším řešením je oznámit to lékaři a nechat na něm, aby bulku diagnostikoval a vyloučil jiné možné příčiny jejího vzniku. Pokud vám cysta působí problémy, v tomto případě přichází na řadu léčba.

Absces Bartholiniho žlázky bude, na druhou stranu, vyžadovat léčbu téměř vždy, jelikož tento stav bývá velmi bolestivý. Pokud je ale absces ponechán dlouho na svém místě, je pravděpodobné, že dojde k jeho prasknutí a vytečení (evakuaci) hnisu a v tomto případě se může obejít bez léčby. Tento postup ale rozhodně není doporučován, je totiž velmi bolestivý a ponechání abscesu bez léčby může působit mnoho dalších problémů (například vysoká teplota). Proto je vždy potřeba vyhledat vašeho gynekologa a poradit se s ním o dalším postupu, i když se vám po prasknutí abscesu uleví a netrpíte žádnými příznaky.

Antibiotika na léčbu infekce nebo abscesu

Antibiotika mohou infikovanou žlázu či absces vyléčit. Existuje ale pravidlo, že čím více hnisu, tím větší absces a tím menší šance pro antibiotika, dostat se na místo, kde mají působit. Proto je v případě většího abscesu většinou nutné provést malou operaci, při které lékaři postižené místo vyčistí a vypláchnou (drenáž abscesu Bartholiniho žlázky).
 

Hlavním cílem operace je drenáž jakékoliv tekutiny nebo hnisu. To uleví od všech symptomů. Navíc se tímto zákrokem minimalizuje riziko opětovného návratu (rekurence) tohoto problému.

Vnější drenáž

Při léčbě cysty či abscesu Bartholiniho žlázky se nejčastěji provádí takzvaná vnější drenáž (marsupializace). Jejím principem je vypuštění (drenáž) cysty odstraněním (vyříznutím) části její stěny s následným přišitím vnitřku cysty ke kůži a vytvoření otvoru pro drenáž (vypouštění) hnisu. Může být provedena pod lokální i celkovou anestezií. Při lokální anestezii je kůže znecitlivěna injekcí lokálních anestetik. Je proveden malý řez (incize) do cysty nebo abscesu přímo v poševním vchodu. Tím dojde k evakuaci hnisu nebo tekutiny. Šíře řezu je okolo jednoho centimetru. Nakonec chirurg přišije několika stehy vnitřek cysty ke kůži, čímž vytvoří permanentní malý otvor, kterým může být další tekutina vypouštěna ven ze žlázy.

Po zákroku mohou být předepsána antibiotika, zvláště v případě, že byla zjištěna přítomnost hnisu. Ne vždy jsou ale antibiotika potřeba.

Marsupializace je většinou úspěšná. Pouze u několika málo případů dojde k opětovnému vytvoření abscesu. Pokud je proveden pouze malý řez za účelem jednorázové drenáže tekutiny nebo hnisu bez provedení marsupializace, je zde větší pravděpodobnost návratu problému.

Jako u všech operací, i zde je možnost, že se vyskytnou komplikace. V malém procentu se například mohou vyskytovat infekce rány po marsupializaci.

Jiné typy operací pro léčbu cyst a abscesů Bartholiniho žlázek

V posledních letech bylo vymyšleno množství nových procedur, z nichž některé se mohou použít jako náhrada marsupializace. Jejich princip spočívá v tom, že se vypustí hnis, zavede katétr a následně se stěna dutiny nebo cysty zašije bez ponechání otvoru pro vypouštění hnisu, jako při marsupializaci. 

Zavedení katétru

Hlava katétru je zavedena skrze malý otvor do cysty nebo abscesu. Na konci má katétr malý balonek, který po nafouknutí udrží katétr na svém místě po dobu 2 – 6 týdnů. Po zavedení katetru žena nemusí omezovat žádné své aktivity. Cílem je, aby se otvor nezavřel. Jak dochází k postupnému uzdravování tkáně, je buňkami vytvořen nový vývod kolem katétru.

Zavedení Jacobiho prstenu

Toto zařízení je také úzký katétr, který je zaveden do cysty nebo abscesu skrz malý řez a vyveden řezem jiným. Dva konce katétru se spojí dohromady pomocí silikonového závitu. Stejně jako u předchozího katétru je i tento ponechán na místě několik týdnů, aby byl dostatek času na vytvoření nového vývodu.

Výběr operace závisí na mnoha faktorech, například velikost cysty nebo abscesu, preference a zkušenosti chirurga. Většinou ale všechny typy operací fungují dobře pouze s malým procentem opětovného výskytu onemocnění.

Jiné techniky

Například teplá koupel po 10 – 20 minut třikrát nebo čtyřikrát denně podle některých lidí může podnítit prasknutí Bartholiniho cysty. Není ale úplně jasné, jak by tato rada mohla fungovat. Jisté ale je, že vždy je tou nejlepší cestou navštívit lékaře.

Jiné, méně používané techniky zahrnují například aplikaci nitrátu stříbra na dutinu abscesu, nebo použití CO2 laseru.

V některých případech je během operace odejmuta celá žláza. Tato operace je považována za poslední možnost léčby, ale může vám být doporučena, pokud se vám absces nebo cysta často vrací. 

Stane se to znovu?

Ve většině případů se již cysta či absces Bartholiniho žlázek znovu neobjeví, pokud byl původní problém řešen například chirurgickou operací popsanou výše, nebo pokud k vyléčení zabrala antibiotika. V některých případech se ale problém bohužel navrátí a poté je třeba léčbu zopakovat.

Případy cyst a abscesů vzniklé díky pohlavně přenosným chorobám

Pokud máte infekci Bartholiniho žlázy nebo absces, bude vám odebrán vzorek pomocí tamponu. Ten je pak odeslán do laboratoře, kde identifikují původce infekce. Pokud je příčinou infekce sexuálně přenosná choroba, bude vám i vašemu partnerovi doporučen screening i na další sexuálně přenosné choroby.

Je možné vzniku cysty nebo abscesu Bartholiniho žláz předejít?

Bohužel prevence tohoto onemocnění neexistuje, protože nejvíce případů se objeví z čista jasna a nemají žádnou zjevnou příčinu. Některé případy vzniku cysty nebo abscesu jsou zapříčiněny sexuálně přenosnými chorobami. V tomto případě slouží jako prevence používání kondomu během pohlavního styku.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje: Patient.co.uk
Zdroje obrázků: Dollarphotoclub.com
Článek naposled aktualizován: 1. prosince 2014 14:30
Datum příští revize: 1. prosince 2016 14:30
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace