Prolaps mitrální chlopně: příčiny, příznaky, diagnostika a léčba

Prolaps mitrální chlopně: příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
16. února 2015 18:52

V tomto článku se dozvíte vše o prolapsu mitrální chlopně, jeho příčinách, příznacích, diagnostice a léčbě. Najdete zde také praktické rady kdy navštívit lékaře a co dělat, pokud se u vás toto onemocnění vyskytne.

Definice

Prolaps mitrální chlopně je stav, kdy jsou poškozeny cípy chlopně, která se běžně nachází mezi levou srdeční síní a levou komorou. Chlopeň se nedovírá a její funkce je tak narušena. V případě zdravé chlopně, se její cípy vydouvají po směru toku krve, tedy do levé komory. Během prolapsu mitrální chlopně se chlopenní cípy vydouvají směrem do pravé síně, tedy opačně, než cípy zdravé. Prolaps mitrální chlopně může vést ke zpětnému toku krve směrem do pravé síně. Tomuto jevu se říká mitrální regurgitace.

Většina lidí, která trpí prolapsem mitrální chlopně, nevyžaduje žádnou léčbu, dokonce ani úpravu životního stylu. Existují ale však i lidé, kteří vyžadují léčbu, o níž se dočtete níže.

Příznaky

Ačkoliv je prolaps mitrální chlopně vadou, která pokud je neléčená, člověka provází po celý život, nemá většina lidí žádné projevy. Pokud je náhodně diagnostikována, bývá pro mnoho lidí často překvapením. V případě, že se vyskytnou nějaké projevy nemoci, mají často souvislost se zpětným tokem krve mezi levou síní a levou komorou. Projevy mohou být odlišné s různými intenzitami u každého jedince. Často bývají ze začátku mírnější a postupem času přibývají na intenzitě. Nejčastější symptomy, které se mohou projevovat u prolapsu mitrální chlopně, jsou:

 • Nepravidelnost srdečního rytmu (arytmie)
 • Mdloby a závratě
 • Obtížné dýchání, zejména v poloze v leže nebo během konání fyzické aktivity
 • Únava
 • Bolest na hrudi, která není způsobena infarktem myokardu či dalšími onemocněními tepen

Kdy je ta správná chvíle navštívit doktora?

Obraťte se na svého lékaře, pokud trpíte jakýmkoliv z výše uvedených příznaků. Existuje mnoho jiných příčin, které působí stejné projevy jako právě prolaps mitrální chlopně, takže na ně můžete během prohlídky a konzultace u lékaře snáze přijít. V případě, kdy máte pocit, že by vaše symptomy, jako je např. svíravá bolest na hrudi, mohly souviset s infarktem myokardu, volejte neodkladně první pomoc. Pokud vám již byl prolaps mitrální chlopně diagnostikován a vaše projevy nemoci se zhoršují, doporučujeme vám rovněž navštívit svého lékaře.

Příčiny prolapsu mitrální chlopně

Pokud je vaše srdce zdravé, dovírá se během kontrakce srdeční svaloviny mitrální chlopeň úplně, čímž brání zpětnému toku krve z levé komory do levé síně. Ale v případě některých lidí trpících prolapsem, jsou jeden či oba chlopenní cípy poškozeny a vyklenují se zpět do levé síně vždy, kdy dochází ke kontrakci svaloviny. Výdutě či jiná poškození cípů znemožňují úplnému dovírání chlopně. V tomto případě teče část krve zpět do levé síně a tomuto jevu říkáme regurgitace.

Regurgitace, zejména pokud je malá, nezpůsobuje žádnéprojevy. Pokud se jedná o větší množství krve, které teče zpět do levé síně, trpí nemocný symptomy, které mohou dosahovat různých intenzit a modalit. Mezi ty nejčastější patří obtíže s dýcháním, mdloby, únava či závratě.

Prolaps mitrální chlopně je slyšitelný ve fonendoskopu (nástroj na poslouchání šelestů a srdečních ozev). Při poslechu mitrální chlopně může doktor slyšet jako ťuknutí, kdy se cípy vzdouvají a následně slyší zpětný tok krve, která se navrací do levé síně. Zde jsou synonyma, kterými lze popsat prolaps mitrální chlopně:

 • Barlowův syndrom
 • Syndrom mezosystolického klapnutí
 • Syndrom pozdně systolického šelestu

Rizikové faktory

Prolaps mitrální chlopně se může rozvinout v jakémkoliv věku. Vážnější projevy často nastávají zejména u mužů po padesátém roce života. Prolaps mitrální chlopně se může dědit a může být součástí dalších snydromů, jako například:

 • Marfanův syndrom
 • Ehlers-Danlosův syndrom
 • Ebsteinova anomálie
 • Muskulární dystrofie
 • Graves Basedowova choroba
 • Skolioza

Komplikace

Ačkoliv nemá většina lidí trpících prolapsem mitrální chlopně po většinu života žádné projevy, časem se mohou u některých z nich projevit určité komplikace. Mezi ně může patřit:

 • Regurgitace mitrální chlopně. Tedy zpětný tok krve z levé komory do levé síně.
 • Vysoký krevní tlak, který je rizikovým faktorem pro mitrální regurgitaci. Pokud se jedná o těžkou regurgitaci, je na místě chirurgický zákrok, kdy dojde k výměně chlopně nebo její úpravě tak, aby se předešlo možným komplikacím, jako například rozvoji mozkové mrtvice.
 • Nepravidelnosti srdečního rytmu (arytmie). Ty se nejčastěji nachází v horní části srdečních komor. Ačkoliv mohou být nepříjemné, nepatří většinou mezi život ohrožující situace.
 • Lidé s těžkou mitrální regurgitací mají vyšší riziko vzniku srdečních arytmií, které ovlivňují tok krve srdcem.
 • Infekce srdečních chlopní (endokarditidy). V srdci se nachází čtyři prostory (dvě síně a dvě komory), které jsou vystlány tkání, zvanou endokard. Endokarditida je zánět, který postihuje právě tuto tkáň.
 • Jakékoliv strukturální abnormality srdečních chlopní predisponují k rozvoji infekce, při níž mohou bakterie dále měnit strukturu mitrální chlopně. Rizika jsou vyšší u mužů než u žen.
 • Lékaři doporučují nasazovat antibiotika před stomatologickými zákroky, jako prevenci rozvoji endokarditid.
 • Americká asociace pro léčbu srdečních onemocnění (American Heart Association) doporučuje nasazovat antibiotika jen u rizikových pacientů, mezi které patří lidé s mitrální regurgitací či prolapsem mitrální chlopně.

Jak se připravit na konzultaci s lékařem

Pokud se domníváte, že trpíte prolapsem mitrální chlopně, navštivte svého lékaře. Jelikož schůzka s lékařem může proběhnout rychle, je dobré si připravit předem své dotazy. Zde najdete pár doporučení, na co se zaměřit během schůzky s vaším lékařem. Sepište si seznam otázek, které budete klást lékaři. Otázky na vašem seznamu by měly být řazeny od nejdůležitějších k nejméně důležitým.

 • Sepište si všechny symptomy, kterými trpíte a které jsou u vás jinak abnormální, včetně těch, které nemusí mít žádnou souvislost s prolapsem mitrální chlopně.
 • Zamyslete se nad nemocemi, kterými trpěli vaši předci či vaše děti. Mezi ty nejdůležitější patří cukrovka, mrtvice, infarkt, vysoký krevní tlak, či jiná onemocnění srdce.
 • Vypracujte si seznam všech léčiv, doplňků stravy a vitaminů, které užíváte.
 • Vezměte si s sebou k lékaři dalšího člena své rodiny. Někdy bývá obtížné si zapamatovat všechny informace, které vám lékař podává.
 • Buďte připraveni s lékařem diskutovat vaše stravovací návyky, připravte se na případné úpravy vašeho jídelníčku, které vám mohou být vaším lékařem doporučeny.
 • Sepište si otázky, na které se chcete svého lékaře zeptat.

Zde jsou náměty na otázky týkající se prolapsu mitrální chlopně, které byste mohli klást svému lékaři.

 • Co je příčinou mých zdravotních problémů?
 • U kterých dalších onemocnění se mohou projevovat příznaky, kterými trpím?
 • Jaké testy mi budete provádět?
 • Potřebuji léčbu? Jak může tato léčba probíhat?
 • Jaké jsou alternativy mé léčby?
 • Trpím dalšími onemocněními a zajímá mě, jak a jestli mohu kombinovat jednotlivá léčiva?
 • Jsou zde nějaká další doporučení, kterými bych se měl řídit?
 • Měl bych navštívit odborného lékaře?
 • Pokud bude připadat v úvahu chirurgický postup léčby, jaký typ operace byste mi doporučil?
 • Jaká alternativní léčiva mi můžete předepsat?
 • Mohu si odnést domů nějaké informační letáky, abych se o mé nemoci dozvěděl více? Jaké webové stránky mi můžete doporučit?

Jaké dotazy můžete očekávat od svého lékaře?

Váš lékař se vás jistě bude ptát na spoustu otázek. Vaše připravenost vám může ušetřit čas strávený v ordinaci. Váš lékař by se vás mohl zeptat například na tyto otázky:

 • Kdy jste poprvé pozoroval příznaky, jimiž dnes trpíte?
 • Jsou vaše příznaky příležitostné či přetrvávají po delší dobu?
 • Jak závažné jsou vaše příznaky?
 • Co zlepšuje váš životní stav?
 • Co zhoršuje váš zdravotní stav?

Diagnostika a testy

Prolaps mitrální chlopně může být diagnostikován v jakémkoliv věku. Nejčastější způsob, kterým je prolaps diagnostikován je fyzikální vyšetření. K detekci prolapsu mitrální chlopně je zapotřebí pouze použití fonendoskopu. Pokud trpíte prolapsem mitrální chlopně, měl by být ve fonendoskopu slyšet charakteristický klikavý zvuk. Rovněž lze fonendoskopem odhalit regurgitaci, která se projeví šelestem, slyšitelným ve fonendoskopu.

Mezi další testy, kterými lze diagnostikovat prolaps mitrální chlopně patří:

 • Echokardiogram. Tato metoda se provádí k potvrzení diagnózy. Jedná se o neinvazivní metodu vyšetření srdce. Tento test využívá vysokofrekvenční akustické vlnění, díky němuž vykresluje struktury srdce, mezi něž patří i mitrální chlopeň. Touto metodou lze měřit i průtok krve, jeho směr a rychlost.
 • Další test, který vám může být proveden, je jícnová echokardiografie, při níž vám lékař vkládá ohybnou sondu do jícnu. Jelikož je jícen uložen v blízkosti srdce, lze mitrální chlopeň většinou velmi pěkně zobrazit. Tato metoda může být využita při rozhodování se o léčebném postupu. Během provádění echokardiogramu se užívá i tzv. mód Doppler, který hodnotí průtok krve srdcem a směr jeho toku.
 • RTG hrudníku. RTG hrudníku ukazuje obrys srdce, plic, aorty a hlavních plicních tepen. Tyto údaje jsou pomocné při diagnostice onemocnění, zejména pokud lze detekovat zvětšení srdce.
 • EKG. EKG je neinvazivní metoda vyšetřování, díky níž lze měřit srdeční aktivitu. EKG zaznamenává elektrické potenciály, které lze měřit z různých úhlů pohledu a lokalizovat tak místa, která mohou být na srdci poškozena.
 • Zátěžový EKG test. Lékař vám může naordinovat zátěžový test, díky němuž zjistí, zda a do jaké míry fyzická zátěž limituje výkonnost vašeho srdce. Během fyzické zátěže měří vaši tepovou frekvenci, zaznamenává EKG a krevní tlak. Zátěžový EKG test je vhodný rovněž pro diagnostiku nemoci koronárních tepen.
 • Koronární angiogram a katetrizace koronárních tepen. Tyto dvě metody nejsou obvykle využívány k diagnostice prolapsu mitrální chlopně. Během katetrizace však lze tuto vadu detekovat.
 • V případě, že i předchozí testy jsou sporné, vám může být doporučeno vyšetření nazývaná koronární angiogram nebo katetrizace koronárních tepen. Tyto metody mohou být využity i jako předoperační vyšetření před chirurgickým výkonem na mitrální chlopni. Během koronární katetrizace vkládá lékař do femorální (tříselné) tepny katetr. Katetr je dlouhý ohebný nástroj tvaru hadičky, pomocí něhož se lze dostat do srdce a kontrastní látkou ozřejmit průběh koronárních tepen. Tato metoda využívá k detekci kontrastní látky RTG záření.

Léčba a užívání léčiv

Většina lidí, trpících prolapsem mitrální chlopně nevyžaduje léčbu, jelikož se jejich choroba často nijak neprojevuje. Pokud jim je diagnostikována, lékař jim doporučí pravidelné kontroly, které budou monitorovat stav jeho srdce. Vše však záleží zejména na pocitech dotyčného a projevech nemoci. Pokud však se prolaps projevuje svými příznaky a zhoršuje tak váš zdravotní stav, je třeba přistoupit k léčbě. Léčba může být buď chirurgická nebo farmakologická. Vše záleží na konkrétním stavu mitrální chlopně a na vašem celkovém zdravotním stavu.

Medikace

Pokud se u vás objeví příznaky onemocnění, měl by vám váš ošetřující lékař předepsat léky určené k léčbě bolesti provázející prolaps mitrální chlopně nebo k léčbě srdeční arytmie. Zde uvádíme příklad léčiv, které by vám mohly být předepsány:

 • Beta blokátory. Tato léčiva pomáhají předcházet nepravidelnostem srdečního rytmu například tím, že zpomalují frekvenci a sílu jeho stahů, což vede zároveň k poklesu krevního tlaku. Beta blokátory zároveň působí na krevní cévy, které roztahují, čímž zlepšují průtok krve danou oblastí.
 • Diuretika. Mezi léčiva, která by vám mohl váš lékař předepsat, patří například diuretika. Ta odvádí více vody z těla a snižují tím krevní tlak, čímž šetří práci srdci.
 • Antiarytmika. Antiarytmika kontrolují a upravují srdeční rytmus. Patří mezi ně například léčiva flekainid, prokainamid, amiodaron a trimekain.
 • Aspirin. Aspirin brání tvorbě krevních sraženin a může vám být předepsán zejména, pokud jste prodělali mozkovou mrtvici nebo máte vyšší předpoklad tvorby krevních sraženin.
 • Antikoagulancia. Do této skupiny léčiv patří warfarin, hepariny a například dabigtran. Antikoagulancia brání srážení krve a nasazují se například u fibrilace síní.

V případě, že jste v minulosti prodělali fibrilaci síní, mozkovou mrtvici nebo srdeční selhání, budou vám pravděpodobně některá tato léčiva předepsána. Tato léčiva mají své nežádoucí účinky, které však převyšují jejich pozitivní přínos.

Chirurgická léčba

Ačkoliv většina lidí s touto diagnózou o ní vůbec neví a nemá žádné projevy, existují i lidé, jejichž projevy jsou závažné a kteří vyžadují chirurgický zákrok. Těžký prolaps chlopně může způsobit srdeční selhání. Srdce postupem času slábne a může být slabé i na provedení chirurgického zákroku. Pokud je vám navržena léčba chirurgická, je možné buď opravit mitrální chlopeň, nebo ji celou nahradit. Obě dvě varianty mohou být provedeny jak cestou otevření hrudního koše, tak metodou laparoskopickou. Laparoskopie je méně invazivní metodou a je pacienty lépe přijímána, zejména s ohledem na dobu rekonvalescence.

Oprava mitrální chlopně je metodou preferovanou většinou pacientů i lékařů. Je to chlopeň zachovávající operace.

Mitrální chlopeň se skládá z dvou cípů tvaru trojúhelníku. Cípy mitrální chlopně jsou připojeny ke srdeční svalovině pomocí konstrukce zvané annulus. Chirurgická léčba může modifikovat chlopeň tak, aby bylo zabráněno zpětnému toku krve z komory do síně. Rovněž lze upravit cípy tak, aby se správně dovíraly. Někdy je vhodný postup spočívající ve zpevnění nebo nahrazení annulu. Tento zákrok se nazývá annuloplastika.

Náhrada chlopně. V případě, že nelze opravit chlopeň tak, aby byla zajištěna její dostatečná funkce, přistupuje operatér k možnosti její úplné náhrady. Umělá chlopeň je v srdci pacienta funkční poměrně dlouhou dobu. Její nevýhodou však je, že musí pacient užívat protisrážlivé léky, jako například warfarin, a to po celý zbytek života. V případě, kdy pacient s umělou chlopní neužívá antikoagulancia, mohou se na chlopni tvořit malé sraženiny, které pokud se odtrhnou, mohou způsobit mozkovou mrtvici.

Umělá chlopeň je vyrobena ze zvířecí tkáně, zejména z prasete či krávy. Tento typ chlopenní náhrady vyžaduje po čase výměnu. Výhodou je, že pacient nemusí užívat léky proti srážlivosti krve.

Výzkum

Vědci se zabývají studiem dalších chirurgických technik, které by mohly lidem s prolapsem mitrální chlopně zlepšit kvalitu života a pooperační komplikace. Jedná se například o zlepšení miniinvazivního přístupu přes tříselnou tepnu katetrem až do srdce. Například i touto cestou by se mitrální chlopeň mohla jednou operovat.

Antibiotika se doporučují stále méně

Lékaři doporučují užívání antibiotik před invazivními lékařskými zákroky stále méně a méně. Jedná se i o zákroky prováděné v dutině ústní. Podle American Heart Association, nejsou antibiotika nijak zvlášť potřebná pro lidi trpící prolapsem mitrální chlopně. Pokud vám váš lékař předepisuje před invazivním zákrokem antibiotika, poraďte se s ním o vhodnosti a nutnosti jejich užívání.

Životní styl a domácí léčba

Většina lidí trpících prolapsem chlopně o své diagnóze neví, žijí život bez jakýchkoliv projevů této nemoci. Lékaři většinou lidem s prolapsem chlopně nezakazují žádné aktivity ani nepřikazují žádná dietní opatření. Nicméně je vhodné se zeptat na změny, které by bylo dobré učinit, co se týče životního stylu. Pokud trpíte těžším prolapsem chlopně doprovázeným projevy, měli byste se vyhnout náročnějším sportům jako třeba vzpírání. Váš lékař by vám měl nabídnout pravidelné prohlídky ve své ordinaci, pro sledování vašeho zdravotního stylu.

Prevence

Neexistuje žádná prevence vzniku prolapsu mitrální chlopně. Nicméně můžete se vyvarovat rozvoji dalších komplikací spojených s tímto onemocněním, pokud budete správně užívat naordinované léky.

Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje: Přeloženo a upraveno podle Mayoclinic
Zdroje obrázků: Dollarphotoclub.com
Článek naposled aktualizován: 16. února 2015 18:52
Datum příští revize: 16. února 2017 18:52
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace