Syndrom náhlého úmrtí kojenců (SIDS čili Sudden Infant Death Syndrome)

Syndrom náhlého úmrtí kojenců (SIDS čili Sudden Infant Death Syndrome)
10. března 2013 8:07

SIDS není považován za nemoc jako takovou. Jedná se o stav, kdy náhle dojde k úmrtí kojence z neznámé příčiny. Jsou známy pouze faktory, které mohou navození tohoto stavu podporovat. Incidence se v ČR pohybuje kolem 0,5 – 0,6 promile všech narozených dětí.

 

Příčiny vzniku SIDS

Mechanizmus vzniku SIDS není zcela objasněn. Postihuje kojence především ve věku dvou až čtyřech měsíců. Častěji se vyskytuje u chlapců než u dívek. Bývá popisováno, že k navození SIDS dochází nejčastěji v průběhu spánku.

Známe však faktory, které zvyšují riziko jeho vzniku:

 • ukládání dítěte do postýlky v pozici, v níž leží na břichu
 • matky kuřačky či velmi mladé matky
 • častá těhotenství matek
 • špatně ventilované či zakouřené prostředí
 • nadměrná nebo nízká pokojová teplota
 • nedonošenost dítěte
 • socioekonomický status rodiny
 • časné ukončení kojení  

Nedávné publikace hovoří o nedostatečně vyvinutých serotoninových receptorech v mozkové tkáni. Díky tomu nesprávně funguje i serotonin (přenašeč nervových vzruchů). Zde by se dala najít spojitost s vyšším výskytem SIDS u chlapců, protože právě u nich byl zjištěn nižší výskyt serotoninových receptorů než u dívek.

Příznaky a projevy SIDS

Novorozenec bohužel nejeví žádné známky nástupu SIDS. Z tohoto důvodu je často nemožné ji včas identifikovat a začít s poskytnutím neodkladné resuscitace. V dnešní době však existují zařízení, která monitorují dech a jsou dostupná a využívaná běžnými domácnostmi. V případě nepřítomnosti dechu se spustí alarm, při němž se dítě někdy samo vzpamatuje. Přivoláním rodičů lze zahájit nezbytné kroky k záchraně dítěte.  

První pomoc při SIDS

První pomoc zahajujeme, pokud je dítě bledé, nejeví známky dechu a nejsou-li hmatné údery srdce na hrudníku. V prvním kroku je nutné docílit průchodnosti dýchacích cest, toho docílíme záklonem hlavy. Následně provedeme pět úvodních vdechů. Dítě položíme na záda a dýcháme do úst a nosu zároveň. Prodýcháváme dítě pouze objemem našich úst. Pokud nedošlo k navození dýchání, pokračujeme srdeční masáží. Provedeme 30 kompresí s frekvencí 100 za minutu do hloubky třetiny hrudníku. Kompresi provádíme v dolní třetině hrudní kosti. Následují dva vdechy z úst do úst. Pokud nedošlo k navození normálního stavu, voláme tísňovou linku 155.

Diagnostika SIDS

SIDS je stav, kdy dochází náhle k zástavě dechu u novorozence. Z tohoto důvodu nelze tento stav předem diagnostikovat. Je to stav, který je neobjasnitelný pitvou ani dalším histologickým či biochemickým vyšetřením.

Léčba a prevence SIDS

Jediným možným způsobem léčby zůstává kardiopulmonární  resuscitace, která může ale nemusí být úspěšná. Její úspěch často závisí na tom jak dlouho dítě nedýchalo a nefungoval mu krevní oběh. Přestože příčiny SIDS nejsou úplně známé, pro snížení rizika náhlého úmrtí kojenců se doporučují následující preventivní opatření:

 • Ukládat dítě ke spánku v poloze na zádech (samozřejmě vždy po řádnémodříhnutí po jídle). Poloha na boku se dnes také příliš nedoporučuje, protože není stabilní a hrozí přepadnutí do rizikové polohy na břiše.
 • Zajistěte vašemu dítěti na spaní raději tvrdší matraci a odstraňte z postýlky všechny měkké předměty a plyšáky, které by mohly vést k udušení dítěte.
 • Dítě by mělo mít vlastní postýlku a nespat ve velké posteli s rodiči. Kromě rizika zalehnutí se tím také zvyšuje riziko SIDS.
 • Zajistěte dobré větrání v místnosti, kde dítě spí. Teplota by měla být přiměřená, ani příliš nízká ani příliš vysoká. Ideální teplota v místnosti na spaní je kolem 18°C.
 • Důležitou zásadou je také nekouřit v místnosti, kde spí malé dítě.
 • Do postýlky dítě nenavlékejte do mnoha vrstev oblečení, ale oblékejte ho přiměřeně teplotě v místnosti a ročnímu období.
 • Pokud je to možné snažte se kojence kojit co možná nejdéle. Mateřské mléko je to nejlepší co mu můžete dát, je zadarmo a je vždy k dispozici.
 • Dodržujte termíny preventivních prohlídek u dětského lékaře, který by vám měl poskytnout další informace o tom jak maximálně snížit riziko náhlého úmrtí kojenců.
 • Pokud necháte miminko hlídat někomu jinému, poučte ho o shora uvedených preventivních opatřeních.

Bohužel i přes veškerá preventivní opatření může někdy k náhlému úmrtí miminka dojít a nedá se mu zabránit.

Sdílet článek
Autor: Veronika Hněvsová
Vzdělání: Studentka 3. lékařské fakulty UK v Praze
Článek naposled aktualizován: 10. března 2013 8:07
Datum příští revize: 10. března 2015 8:07
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace