Rychle narůstající počet pacientů s cukrovkou ukazuje odvrácenou stránku levných potravin

Rychle narůstající počet pacientů s cukrovkou ukazuje odvrácenou stránku levných potravin
10. října 2015 20:36

Případ amerického batolete, u kterého byla ve třech letech zjištěna cukrovka druhého typu, ukazuje na závažnost problému, který je důsledkem dnešní moderní doby, kdy většina lidí konzumuje průmyslově zpracovávané potraviny.

Podle agentury Reuters (1) je tříletá dívenka, která váží přes 35 kilogramů jednou z nejmladších osob, u kterých kdy byla diagnostikována choroba spojovaná s obezitou.

V minulosti byl diabetes druhého typu považován za onemocnění „dospělého věku a většina pacientů patřila do seniorské kategorie. Ovšem spolu s tím jak se naše výživa a životní styl mění, mění se i toto onemocnění.

A přestože je nedostatek pohybu zcela určitě důležitým faktorem, který se na rozvoji diabetu podílí, těžko můžeme dvouletou dívku podezřívat ze sedavého životního stylu. Je jasné, že výživa hraje u takto mladých lidí mnohem zásadnější roli. Jaké problémy z hlediska výživy tedy trápí dnešní děti?

Většina dětí je živena cukry

Většina dětí a kojenců konzumuje potraviny, ve kterých je nadbytek cukrů, a to již od útlého věku. Řada rodičů si neuvědomuje, že jídlo, které svým dětem servírují, obsahuje značné množství cukrů a škrobů (2), které se používají jako plnidla. Díky tomu tak vlastně nevědomky pokládají základ vzniku chronického onemocnění u svých dětí, a to hned od jejich narození.

Výzkumy prováděné v minulosti také prokázaly, že řada potravin obsahuje také takzvané transmastné tuky, o kterých nyní víme, že se podílí na vzniku srdečních onemocnění, a geneticky upravené složky, které při dlouhodobém užívání způsobují obezitu a další zdravotní problémy (zejména proto, že narušují střevní mikroflóru a podporují vznik zánětu).

Z údajů, které v minulém roce zveřejnila organizace CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci chorob) (3), vyplývá, že cukrovkou druhého typu trpí více než 29 miliónů Američanů (4). Přitom ještě v roce 2001 se vědci domnívali, že tohoto počtu diabetiků bude v USA dosaženo až v roce 2050 (5).

Studie z poslední doby (6, 7, 8, 9, 10), která mimo jinou zkoumala také vůbec poprvé četnost výskytu některých onemocnění v minoritních skupinách (rozuměj ve věkových skupinách, kde se tato onemocnění obvykle nevyskytují nebo jsou vzácná) zjistila, že až polovina Američanů může trpět prediabetem nebo dokonce diabetem.

Prudký nárůst diabetiků ovšem není jenom problémem Spojených států Amerických, ale i dalších zemí. Ve Velké Británii za posledních deset let vzrostl počet diabetiků o 60 % (11a) a i u nás v České republice počet diabetiků rychle roste (11b).

Pokud se však podíváme na skladbu stravy batolat a malých dětí, jsou tyto statistiky poněkud méně překvapující a lze říci, že bychom je dokonce měli očekávat.

Každý čtvrtý Američan jí alespoň jednou za den v restauracích rychlého občerstvení (12) a téměř polovinu peněz, které Američané za jídlo utratí, představují peníze za jídlo v restauracích rychlého občerstvení (13). Více než jedna třetina dětí školního věku a dospívajících přiznává, že jí v restauracích rychlého občerstvení každý den.

Jak uvádí agentura Reuters (14):

Z informací organizace NCHS, která je divizí Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), vyplývá, že více než 12% ze všech dětí a dospívajících, kteří byly do průzkumu zařazeny, kryje více než 40% své energetické (kalorické) spotřeby z jídel zakoupených v restauracích rychlého občerstvení, kam patří restaurace rychlého občerstvení a pizzerie.

„To je skutečně obrovské číslo a bylo by divné, kdybychom se nad ním nepozastavili. Současně je to pro nás signál, že bychom měli rodinám pomoci a nabídnout jim nějaká praktická řešení,“ řekla Dr. Esther Krych, dětská lékařka na pediatrickém oddělení nemocnice Mayo Clinic.

Odhady také hovoří o tom, že zhruba 56% osmiletých dětí pijí slazené limonády každý den a dospívající dokonce pijí až 3 plechovky limonád denně (15).

Analýza potvrzuje, že hlavním viníkem, který způsobuje diabetes, je fruktóza

Průmyslově zpracované potraviny a slazené nápoje nyní ukazují svou škodlivou tvář, protože děti a mládež jsou jimi živeny od útlého věku, a proto dochází v dětských kategoriích k prudkému nárůstu výskytu cukrovky druhého typu.

Výsledky klinického hodnocení, které byly publikoványslavnou americkou nemocnicí Mayo Clinic (16, 17, 18) potvrzují, že fruktóza (hojně obsažená například v údajně zdravém kukuřičném sirupu s vysokým obsahem fruktózy) spolu s ostatními sladidly a cukry jsou hlavní příčinou nárůstu prediabetu a diabetu.

Průmyslově zpracovávaná fruktóza a další sladidla negativně působí nejen na hladinu inzulínu a glukózovou toleranci, ale podílí se rovněž na vzniku dalších závažných onemocnění, jako jsou vleklé záněty nebo vysoký krevní tlak (hypertenze).

Lékaři běžně doporučují konzumovat fruktózu v množství maximálně 25 gramů denně (zhruba šest kávových lžiček). Pokud jde o ovoce, které je také bohatým zdrojem fruktózy, můžete ho konzumovat v libovolném množství, pokud netrpíte známkami inzulínové rezistence.

Pokud trpíte inzulínovou rezistencí, která se zvyšuje například při hypertenzi, obezitě nebo srdečních chorobách, měli byste snížit celkovou konzumaci fruktózy na maximálně 15 mg denně a dodržovat tuto dietu až do doby než zhubnete nebo vám lékař zaléčí ostatní onemocnění.

Výsledky klinického hodnocení publikovaného klinikou Mayo signalizují, že pokud vaše denní potřeba kalorií je kryta z 18 a více procent cukry, hrozí vám dvojnásobné riziko vzniku prediabetu a diabetu než u ostatní populace.

Kojencům a dětem bychom neměli vůbec dávat průmyslově vyráběné mléko, které jim nepřináší žádný užitek z hlediska dalšího růstu a vývoje. Nejlepší je kojit, pokud to jde. Pokud kojit nemůžete, je nejlepší kupovat kojenecké mléko od dárců nebo dětem kupovat nepasterizované, čistě přírodní mléko od krav či koz, které jsou živeny převážně pastvou v přírodě.

Na nárůstu počtu diabetiků se podílí také antibiotika

Jedna klinická studie z poslední doby (19, 20) potvrzuje, že pacienti s diabetem druhého typu užívali po dobu několika let předtím, než se u nich onemocnění projevilo, větší množství antibiotik než zdraví jedinci.

A opět to souvisí s tím, že rodiče malým dětem příliš často dopřávají nezdravá jídla z restaurací rychlého občerstvení. Maso často obsahuje antibiotika, což vede nejen ke vzniku rezistence na antibiotika, ale také k dalším onemocněním, včetně diabetu druhého typu.

Proto někteří lékaři nedoporučují konzumovat maso zvířat, která byla chována v průmyslových velkochovech, kde se antibiotika často používají jako „urychlovače“ růstu.

Pokaždé když vy nebo vaše dítě sníte maso z průmyslově chovaných zvířat, dostanete do těla malou dávku antibiotik, což při pravidelné a dlouhodobé konzumaci poškozuje nejen vaší střevní mikroflóru, ale zároveň i negativně ovlivňuje váš metabolismus a hmotnost. (21)

Přestože několik restaurací rychlého občerstvení již podniklo potřebné kroky a nepoužívá maso nadopované antibiotiky, drtivá většina těchto restaurací a nejvýznamnější řetězce restaurací zatím stále maso z průmyslových chovů používají.

Ve zprávě (22, 23, 24), kterou nedávno publikovalo šest  organizací z oblasti veřejného zdraví, ochrany životního prostředí a spotřebitelů se uvádí, že 20 z 25 restauračních řetězců nepřijalo žádná opatření a nezaujalo žádný postoj k tomuto problému a stále tak svým zákazníkům podávají maso a drůbež plnou antibiotik. Podle této zprávy jen dva restaurační řetězce, a to konkrétně Chipotle’s a Panera Bread, veřejně přijaly závazek nabízet svým zákazníkům maso převážně od dodavatelů, kteří nevyužívají při chovu drůbeže a skotu antibiotika.

Pesticidy v průmyslově zpracovávaných potravinách rovněž zvyšují riziko diabetu

Dalšími faktory, které se do značné míry podílí na vzniku řady chronických onemocnění, včetně cukrovky, jsou pesticidy a herbicidy. Z nedávné analýzy 21 klinických studií (25, 26, 27) vyplývá, že pesticidy (bez ohledu na jejich druh) o 61% zvyšují riziko vzniku diabetu všech typů. Dvanáct z těchto studií zkoumalo pouze vliv pesticidů na diabetes druhého typu a potvrdily, že pesticidy zvyšují riziko vzniku diabetu druhého typu o 64%.

Autoři této analýzy říkají: "Naše souhrnná zpráva potvrzuje hypotézu, že pesticidy obecně zvyšují riziko diabetu, přičemž některé druhy pesticidů toto riziko zvyšují více a některé naopak méně.”

Mezi pesticidy, které riziko vzniku cukrovky zvyšují nejvíce, patří: Chlordan, oxyhlordan, trans-nonachlor, DDE, DDT, Dieldrin Heptachlor a HCB

Toxický glyfozát se může stát jednou z hlavních zdravotních hrozeb v potravinářském průmyslu

Jedním z nejčastěji používaných herbicidů v České republice, USA i v Evropě je glyfozát, který je účinnou látkou známého herbicidního prostředku Roundup. Na konci března letošního roku zařadila Mezinárodní organizace pro výzkum rakoviny (IARC - International Agency for Research on Cancer), která je vědeckým a výzkumným centrem Světové zdravotnické organizace (WHO), glyfozát mezi látky třídy 2A (látky s možným karcinogenním účinkem na lidi) (28), a to na základě ověřených informací, že tato látka může u lidí vyvolat rakovinu plic a non-Hodgkinský lymfom.

Dřívější klinický výzkum také prokázal, že glyfozát se spojen se zvýšeným rizikem diabetu a s dalšími chronickými nemocemi, včetně například Alzheimerovi choroby, kterou někteří lékaři považují za jakousi zvláštní formu diabetu, v podstatě „cukrovku mozku“. Švédští odborníci nedávno potvrdili, že udržování správné hladiny cukru v krvi může být důležitým faktorem prevence demence u pacientů s diabetem druhého typu, kteří mají zvýšené riziko degenerativních neurologických onemocnění.

Klinického hodnocení se zúčastnilo téměř 350 tisíc lidí, u kterých byla hladina krevního cukru měřena s pomocí testu A1C. Tento nejnovější test pro stanovení glykémie (hladiny glukózy v krvi) dokáže měřit a stanovit průměrnou hladinu glukózy v krvi po dobu až několika posledních měsíců.

Webový portál MedicineNet.com (29) výsledky studie popisuje takto: „Poté co jsme vzali v úvahu různé proměnné, bylo v rámci klinického hodnocení zjištěno, že pacienti s hladinou glykovaného hemoglobinu HbA1c vyšší než 10,5% mají o 50% větší riziko vzniku demence než u pacientů s hladinou glykovaného hemoglobinu pod 6,5%.”

Věnujte pozornost tomu co jí vaše děti

Je velmi důležité zajistit, aby se vaše děti zdravě stravovaly, a to i tehdy, když některá jídla odmítají nebo jim nechutnají. Než děti nějakému jídlu přijdou na chuť a opravdu ho poznají, může to trvat poměrně dlouho (klidně 10 – 15 jídel). Je tedy nutné vytrvat a hlavně nerezignovat. Jídlo je jednou z věcí, které mají na náš zdravotní stav velmi podstatný vliv a je tedy potřeba se seznámit se zásadami zdravé a správné výživy a vyvarovat se průmyslově zpracovávaných potravin a nezdravých jídel. Jedině tak se vám podaří změnit stravovací návyky ve vaší rodině.

Pokud chcete vašemu dítěti zajistit co nejlepší start do života a vytvořit mu zdravé návyky na celý život, musíte mu jít příkladem. Pokud si nejste jisti kde začít, můžete se poradit s vaším praktickým lékařem pro děti a dorost, který vám zcela jistě poskytne potřebné informace.

Objevte chuť doma vařených jídel

Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro dobré zdraví a prevenci onemocnění je jíst opravdové jídlo. To platí zejména pro prevenci diabetu, protože průmyslově zpracovávané potraviny a jídla podávaná v restauracích rychlého občerstvení obsahují řadu škodlivých látek, které způsobují nesprávné fungování metabolismu a obezitu.

Mezi látky, které přispívají ke vzniku obezity a diabetu druhého typu patří průmyslově (chemicky) upravovaná fruktóza a ostatní průmyslově vyráběné cukry, transmastné tuky, antibiotika, pesticidy, umělá sladidla a glutamát sodný. Klinická studie z roku 2012 potvrzuje, že tyto látky způsobují zvýšení hladiny glukózy nalačno a přispívají ke vzniku diabetu druhého typu.

Co se týče masa, je potřeba kupovat maso bez antibiotik a maso pocházející z organických chovů.

Totéž platí pro ostatní živočišné výrobky, jako jsou mléčné výrobky nebo vajíčka. Přestože některé obchodní řetězce již nabízí maso pocházející z organických chovů, je nejlepší najít si nějakého soukromníka a od něj maso, vajíčka a mléko kupovat. Není nad to, když se můžete na vlastní oči přesvědčit, v jakých podmínkách jsou zvířata chována, zda mají volný pohyb a živí se pastvou. Stejně tak je dobré nakupovat i ostatní potraviny z prověřených zdrojů a vyvarovat se tak nadbytečné konzumace pesticidů.

Sdílet článek
Autor: Michal Vilímovský
Vzdělání: Student všeobecného lékařství na 3.LF UK Praha
Použité zdroje: Přeloženo a upraveno podle anglického originálu na Mercola.com
Zdroje obrázků: Dollarphotoclub.com
Datum vydání: 10. října 2015 20:36
Datum příští revize: 10. října 2017 20:36
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace