Co je nemoc MRSA: kompletní průvodce onemocněním

15. prosince 2015 8:53

MRSA je kmen zlatého stafylokoka (bakterie), který je odolný vůči řadě běžně používaných antibiotik. Léčba infekce MRSA může být v porovnání s jinými bakteriálními infekcemi mnohem obtížnější. Název MRSA představuje zkratku pro bakterii methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus. Methicillin (meticilin, INN, BAN) je antibiotikum používané v anglosaských zemích k likvidaci stafylokoků. V České republice namísto meticilinu používáme oxacilin. Možná jste již slyšeli o názvu „superbaktérie", což je pojem pro antibiotikům odolávající baktérie, jako je například právě MRSA.

Staphylocossus aureus (známý také jako zlatý stafylokok) je běžně se vyskytující bakterie. Vyskytuje se často na kůži, dále v nosní dutině a krku, a může způsobit mírné kožní záněty, např. vřídky či kožní onemocnění nazvané impetigo (1).

Pokud se bakterie dostanou např. do ranky na kůži, může to vést ke vzniku život ohrožujících infekcí, např. „otravy krve“ či vzniku infekční endokarditidy (zánět vnitřní výstelky srdeční dutiny, zvané endokard).

Příznaky infekce vyvolané MRSA

Příznaky infekce MRSA mohou být odlišné v závislosti na postižené části těla (2).

Infekce kůže a měkkých tkání

Pokud infekce zasáhne kůži, důsledkem může být vznik infekce v ráně, vznik vředu či abscesu (ohraničené zánětlivé kolekce). Jestliže se infekce rozšíří do hlubších vrstev kůže, vznikne stav označovaný jako  celulitida.

Mezi typické příznaky patří:

 • Zarudnutí
 • Otok
 • Necitlivost
 • Bolest
 • Nahromadění hnisu

Mezi další příznaky patří vysoká teplota (horečka) a pocit celkové nevolnosti a slabosti. Stavy uvedené výše však mohou být způsobeny i jinými bakteriálními původci,  proto výskyt těchto příznaků nemusí znamenat, že trpíte infekčním onemocněním způsobeným MRSA.

Invazivní MRSA infekce

Pokud bakterie MRSA pronikne hlouběji do organismu či přímo do krve, může to vést ke vzniku závažnějšího stavu.

Mezi příznaky invazivní infekce patří:

 • Tělesná teplota 38°C či vyšší
 • Zimnice
 • Celkový pocit nevolnosti
 • Závratě
 • Zmatenost
 • Bolesti svalů
 • Bolesti, otok a necitlivost postižené části těla

Příklady invazivní MRSA infekce:

 • „otrava krve“ (sepse) - tento stav může vést ke vzniku septického šoku, při kterém dochází mimo jiné k poklesu krevního tlaku na velmi nízkou úroveň
 • infekce močového traktu - infekce může postihnout ledviny, ve kterých probíhá tvorba moči, a dále struktury močového ústrojí, kterými následně moč prochází a odchází ven z těla
 • infekční endokarditida - zánět vnitřní výstelky srdce a srdečních chlopní
 • zápal plic - infekce postihuje plíce
 • bursitida - zánět postihuje váčky naplněné tekutinou pod kůží (bursy), které bývají lokalizovány nad klouby
 • septická artritida - zánět kloubu
 • osteomyelitida - zánět uvnitř kosti

Příčiny vzniku MRSA infekce

Až 1 ze 30 lidí je kolonizován bakteriemi MRSA. Podobně jako u jiných druhů stafylokoků je nosičství MRSA obvykle neškodné a u většiny zdravých lidí není důvod k obavám (3).

Nicméně, bakterie MRSA může způsobit problémy, jestliže se dostane do organismu, nebo v případě, že nositelem je osoba ve špatném zdravotním stavu (4).

Jak se infekce bakterií MRSA šíří?

Bakterie MRSA se obvykle šíří prostřednictvím kožního kontaktu mezi nosiči (osobami, u nichž již infekce probíhá, či pouze nositeli bakterií na povrchu kůže).

baktérie pod elektronovým mikroskopem

 

Bakterie se také může šířit při používání infikovaných ručníků, prostěradel, oblečení, obvazů či jiných předmětů, které byly používány infikovanou osobou. Bakterie MRSA je schopna přežívat dlouhou dobu na předmětech a površích, např. na klikách dveří, umyvadlech, podlahách , čistících prostředcích.

Infekce MRSA v nemocničních zařízeních

Největší riziko vzniku infekce představuje pobyt v nemocnici. Infekce MRSA zde vzniká jako tzv. nozokomiální infekce (infekce vzniklá během pobytu v nemocnici).

Příčiny vzniku

 • v nemocničním prostředí se vyskytuje mnoho různých osob, mezi které patří pacienti, návštěvy, personál, což bakteriím vytváří jednodušší podmínky k šíření
 • pacienti jsou často oslabení základním onemocněním, na těle mívají vstupní body pro snadnější šíření infekce, např. operační rány, popáleniny, katétry pro zajištění výživy, nitrožilní vstupy
 • pacienti v nemocnici většinou mívají větší zdravotní potíže než běžná populace, což je také činí náchylnějšími ke vzniku infekce

Kdo je nejvíce ohrožen vznikem MRSA infekce?

V nemocničním prostředí jste vystaveni vyššímu riziku vzniku infekce MRSA, jestliže:

 • je váš zdravotní stav vážný
 • máte otevřenou ránu, popáleninu či říznutí na kůži
 • máte zavedený katetr či nitrožilní vstup
 • trpíte dlouhotrvajícím kožním onemocněním (např. bércový vřed, či lupénka)
 • v nedávné době jste prodělali operaci
 • často jste užívali antibiotika, která nejsou účinná proti infekci MRSA

Mimořádně ohroženi, co se týče vzniku infekce, jsou pacienti hospitalizovaní na jednotkách intenzivní péče a chirurgických odděleních.

Infekce MRSA mimo nemocniční zařízení

Přestože je to mnohem méně pravděpodobné, ke vzniku infekce MRSA může dojít i mimo zdravotnické zařízení. Jedná se o tzv. komunitní infekce MRSA. V porovnání s infekcemi vzniklými v nemocnici jsou komunitní infekce obvykle méně závažné, ve většině případů postihují kůži a měkké tkáně.

Následující faktory zvyšují riziko vzniku infekce MRSA mimo nemocnici:

 • bydlení v prostředí s větším počtem lidí (např. vojenská základna,  vězení, studentské koleje)
 • častý kontakt kůže na kůži (více infekcí MRSA bylo hlášeno u lidí, kteří provozují kontaktní sporty, např. ragby)
 • při výskytu odřené či nějakým způsobem poškozené kůže (přes poškozenou kůži mohou bakterie snáze proniknout do organismu)
 • půjčování předmětů, které mohou být kontaminovány, kontakt s infikovanými povrchy (např. nádobí, nářadí, povrchy, které mohou být kontaminovány MRSA infekcí a při dotyku osoby může dojít k šíření infekce)
 • zanedbávání hygieny (v případě nedodržování pravidel hygieny je obecně vyšší riziko vzniku infekce, proto si pravidelně umývejte ruce a jakékoli defekty kůže udržujte čisté a kryté)

Pokud má praktický lékař podezření na vznik infekce MRSA, může provést stěr z kůže k případné detekci infekce.

Prevence vzniku infekce MRSA

Pokud nemocniční personál, pacienti i návštěvníci dodržují základní hygienická pravidla, je možné zabránit vzniku infekce i jejímu šíření.

Pacienti

U většiny pacientů, kteří jsou do nemocnice přijímáni, je před přijetím prováděn screening infekce MRSA a v případě nálezu bakterií na kůži je zahájena odpovídající terapie.

Tento postup výrazně snižuje riziko nákazy infekcí MRSA, přesto existují také další opatření, která riziko vzniku infekce snižují. Mezi ně patří:

 • umývání rukou po každém použití toalety (některá nemocniční zařízení dávají k dispozici ruční utěrky)
 • mytí rukou bezprostředně před jídlem a po něm
 • dodržování pokynů uvedených výše, co se týče oděrek a ran na kůži či zavedených zařízení (např. v případě zavedeného močového katetru), aby nedošlo ke vzniku infekce
 • v případě zjištění nečisté toalety či koupelny nahlášení této skutečnosti nemocničnímu personálu (nebojte se oslovit personál v případě, že máte nějaké pochybnosti ohledně hygieny)

Pokud se u Vás vyskytnou jakékoli příznaky infekce (např. otok, hnis, vysoké teploty, horečky) po návratu domů, kontaktujte nemocniční zařízení, praktického lékaře, či záchranku (na čísle 155 nebo 112), aby Vám poradili, jak v dané situaci postupovat dál.

Snažte se získat co nejvíce informací a doporučení, týkajících se pobytu v nemocnici.

Návštěvy pacientů

Pokud jdete do nemocnice navštívit blízkou osobu, můžete přispět k tomu, aby riziko vzniku infekce a pravděpodobnost šíření byly co nejnižší.  Důležité je dodržování hygieny rukou před vstupem na oddělení a po odchodu z něj. V případě vzájemného se dotýkání byste předtím měli použít ubrousky na ruce či desinfekční gel. Desinfekční gely na ruce či ubrousky bývají většinou umístěny v blízkosti pacientova lůžka a při vstupu na oddělení.

Nemocniční personál

Personál, který přichází do kontaktu s pacienty, musí udržovat vysokou úroveň hygieny a dbát zvýšené opatrnosti při léčbě pacientů s infekcí MRSA.

Zaměstnanci by si měli důkladně mýt ruce jak před kontaktem s pacientem, tak po jeho ukončení, dále před a po ukončení používání pomůcek, vybavení, či oděvů, po převlékání postelí a před manipulací s potravinami.

Ruce by měly být umývány vodou i mýdlem, v případě, že jsou viditelně špinavé, rychle působícím antiseptickým roztokem (např. vlhkými ubrousky, či desinfekčním gelem na ruce).

Jestliže personál přichází do kontaktu s otevřenými ranami a oděrkami na kůži pacientů, měly by být používány jednorázové rukavice (např. při výměně obvazů, manipulaci s jehlami, nebo při zavádění nitrožilních vstupů). Po sundání rukavic je potřeba si pečlivě umýt ruce.

mytí rukou mýdlem v umyvadle

 

Nemocniční prostředí (podlahy, toalety, postele) musí být udržováno suché a čisté.

Pacienti s již prokázanou infekcí MRSA, včetně podezření na její výskyt, by měli být izolováni.

Pohyb pacientů mezi jednotlivými odděleními může probíhat pouze, pokud je to nezbytně nutné.

Dodržování těchto kroků vede ke snížení rizika vzniku infekce u pacientů i dalších osob.

Prevence vzniku infekce MRSA mimo nemocniční zařízení

Dodržování následujících doporučení snižuje riziko nákazy a šíření infekce mimo nemocnici:

 • pravidelně si umývejte ruce, koupejte se, či sprchujte
 • nehty udržujte krátké a čisté,  neboť pod dlouhými nehty se bakterie udržují
 • nepůjčujte si mezi sebou prostředky, které přichází do kontaktu s kůží (např. mýdla, pleťová mléka, krémy, kosmetiku)
 • nepoužívejte cizí ručníky
 • nepoužívejte žádné osobní předměty, které přichází do kontaktu s pokožkou (např. holící strojky, pilníky na nehty, zubní kartáčky, hřebeny,  kartáče na vlasy), aniž byste je před použitím důkladně vyčistili
 • jestliže máte na kůži jakékoli oděrky či rány, dbejte na to, aby zůstaly suché a překryté, dokud se nezahojí

Vyšetřování (screening) infekce MRSA

Níže jsou uvedeny nejčastěji kladené dotazy týkající se vyšetření při podezření na infekci MRSA:

Kdo by měl být vyšetřen na přítomnost infekce MRSA?

Vyšetření na přítomnost infekce MRSA je obvykle prováděno u pacientů před přijetím do nemocnice  (před plánovaným i neodkladným příjmem).

Vyšetření je doporučováno především u skupin pacientů s největším rizikem vzniku infekce během pobytu v nemocničním zařízení. Jedná se o tyto typy pacientů:

 • osoby, které byly infikovány či kolonizovány (nosiči bakterie na kožním povrchu) bakterií MRSA již dříve
 • osoby, které byly přijaty na vysoce riziková pracoviště (chirurgická oddělení, oddělení dialýzy, onkologická oddělení,  traumatologie)
 • pacienty, kteří nezůstávají v nemocnici přes noc, není třeba rutinně vyšetřovat

Z jakého důvodu mohu být vyšetřován?

Mnoho lidí patří mezi nositele bakterie MRSA na povrchu kůže. Tento stav je obvykle neškodný, ale v případě, že dojde k průniku bakterie do organismu (přes porušenou kůži), nebo je nositelem osoba v závažném zdravotním stavu, může vést ke vzniku problémů a komplikací.

Infekcí MRSA jsou ohroženi obzvlášť pacienti v nemocnici, neboť trpí závažnějšími zdravotními problémy a navíc jsou obklopeni velkým počtem dalších pacientů, zaměstnanců a návštěv, které mohou infekci šířit.

Provedením jednoduchých vyšetření je možné zjistit, zda jste nositeli bakterie MRSA na kůži, v případě pozitivního nálezu je možné zahájit jednoduchou léčbu, díky které se zbavíte co největšího počtu bakterií před přijetím do nemocnice. Tím je minimalizováno riziko rozšíření infekce u Vás i dalších osob ve Vašem okolí.

Kdy a kde budu vyšetřen?

Vyšetření je obvykle prováděno u pacientů, kteří jsou do nemocnice přijímáni z důvodu nutnosti operace (vyšetření jsou provedena před přijetím). Vyšetření může být provedeno před přijetím, v ambulanci, či ordinaci praktického lékaře.

Běžně se provádí výtěry společně s dalšími odběry v rámci předoperačního vyšetření, které předchází přijetí pacienta do nemocnice (vyšetření krevního tlaku, odběry krve atd.).

Jakým způsobem bude vyšetření probíhat?

Vyšetření bude provádět zdravotní sestřička, která setře povrch kůže vatovým tamponem.

Výtěry pomocí tamponů lze provést z různých míst (nosní dutina, krk, oblast podpaží, tříselná krajina a všechny oblasti poškozené kůže). Vyšetření je nebolestivé a trvá pouze několik sekund.

Za jak dlouho budou výsledky výtěrů k dispozici?

Tampony jsou následně odeslány do laboratoře, kde bude probíhat vlastní testování. Výsledky jsou většinou k dispozici za 3-5 dní, občas je testování zvládnuto během krátké doby a výsledky jsou známy ještě týž den.

Co bude následovat po provedeném testování?

Jestliže je testováním zjištěno, že jste nositeli bakterie na kůži či v nosní dutině, budete kontaktováni nemocničním zařízením nebo cestou praktického lékaře. Pokud bylo nosičství zjištěno, nedělejte si kvůli tomu starosti. Mnoho lidí je nositeli MRSA infekce.

Nosičství bakterií MRSA neznamená, že byste byli nemocní, a většinou nepředstavuje riziko pro zdravé lidi ve Vašem okolí (včetně starších zdravých lidí, těhotných žen a dětí). Lékař či zdravotní sestra Vám sdělí, jaký bude další postup.

Pokud nejste nositeli bakterií MRSA, s největší pravděpodobností nebudete kontaktováni nemocničním zařízením či praktickým lékařem. Pokud tomu tak je, je možné pokračovat v nemocniční péči, jak bylo naplánováno.

Jaký bude další postup v případě, že je zjištěno nosičství bakterie MRSA?

Pokud jste nositeli bakterie MRSA na kůži, je možné, že nebudete moci ihned podstoupit plánovanou operaci či zákrok. Nejdříve budete přeléčeni stran MRSA nosičství, aby se předešlo vzniku infekce a jejímu šíření na ostatní pacienty.

Jaká léčba je používána při průkazu nosičství MRSA?

Lékař či zdravotní sestra s Vámi podrobně proberou léčebný postup. Ten obvykle zahrnuje používání antibakteriálních prostředků (mýdlo, či prášek) a speciální krém do nosu.

Bude Vám doporučena výměna oblečení, prostěradel a povlaků na polštáře každý den, obvykle po dobu pěti dní.

Během eradikační léčby není nutný pobyt v nemocnici. Léčba většinou trvá do dne plánované operace nebo zákroku, většinou do pěti dní. Po prodělané léčbě před nástupem do nemocnice není obvykle nutné screening znovu opakovat.

Jaký bude postup v případě, že plánovaná operace musí být naléhavě provedena?

Pokud je plánovaný operační zákrok naléhavý a musíte být rychle přijati do nemocnice,  jste většinou umístěni na zvláštní pokoj a léčba nosičství MRSA je započata co nejdříve.

Léčba infekce MRSA

Pokud máte infekci MRSA, zřejmě bude nutné zahájit léčbu antibiotiky (5).

Jestliže screening MRSA prokáže, že jste pouze nositelem bakterie na kůži, bude nutné zahájit léčbu k odstranění bakterií.

Dekolonizace

Proces dekolonizace zahrnuje použití antimikrobiálních produktů (např. mýdlo, či prášek), které zajistí odstranění bakterií z povrchu pokožky.

K odstranění bakterie MRSA zevnitř nosu je možné použít antimikrobiální krém, k odstranění bakterií z pokožky hlavy se používá antimikrobiální šampon.

Výše zmiňované produkty se používají jednou až dvakrát denně po dobu pěti dnů, přičemž není nutná hospitalizace. Tuto léčbu můžete podstoupit v domácím prostředí, před přijetím do nemocnice z důvodu plánovaného zákroku.

Během procesu dekolonizace byste se měli mýt každý den a osušit se pokaždé novým ručníkem. Také byste měli nosit každý den čerstvě vyprané oblečení a převlékat ložní prádlo. Prádlo perte při vysoké teplotě, odděleně od oblečení a lůžkovin ostatních členů domácnosti.

Léčba infekce kůže a měkkých tkání

Méně rozsáhlé infekce kůže a měkkých tkání, např. malé puchýře či abscesy, mohou být vyřešeny pouze chirurgickou incizí (rozříznutím) a vypuštěním zánětlivého obsahu kolekce.

Proces incize (rozříznutí) a následné drenáže spočívá v propíchnutí špičky puchýře či abscesu sterilní jehlou či skalpelem a vypuštění obsahu kolekce, poté postiženou plochu ponecháme v klidu. Před výkonem je většinou použito místní anestetikum ke znecitlivění postižené oblasti.

Rozsáhlejší kožní infekce (např. celulitida) vyžaduje podávání antibiotik ve formě tablet.

Jestliže se infekce kůže a měkkých tkání vyvine během pobytu v nemocnici,  přičemž můžete být ještě více náchylní k šíření infekce (pokud trpíte závažným základním onemocněním), antibiotika budou podávána nitrožilní cestou (injekčním podáním do žíly).

Léčba invazivní infekce

Pokud jste infikováni bakterií MRSA v nemocnici, pravděpodobně budete umístěni na izolační místnost. Tímto způsobem je sníženo riziko bakteriálního šíření na ostatní pacienty.

Jednou z možností je, že na izolačním pokoji bude pacient umístěn sám, nebo bude hospitalizován na malém oddělení s dalšími pacienty, u kterých byla prokázána infekce MRSA. Nadále budete mít možnost setkávat se s Vašimi blízkými, je však nutné, aby návštěvníci dodržovali hygienická pravidla, především si důkladně umývali ruce před návštěvou a po ní, a stejně tak i v případě dotýkání se infikované osoby.

V případě závažnější, invazivní MRSA infekce, léčba zahrnuje podávání antibiotik injekční cestou po dobu několika týdnů. Většinou je použita kombinace různých antibiotik. 

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Přeloženo a upraveno podle Patient.info

Zdroje obrázků:

Pixabay.com a Dollarphotoclub.com

Článek naposled aktualizován: 15. prosince 2015 8:53
Datum příští revize: 15. prosince 2017 8:53
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace