Pravda o fytoestrogenech. Jaké jsou jejich zdravotní účinky a rizika?

20. února 2020 22:50

Fytoestrogeny neboli rostlinné estrogeny jsou jednou z velmi tajemných oblastí výživy. A stejně jako je těžké říci, zda je pro vás sója zdravá nebo nikoli, i u fytoestrogenů platí, že někdy vám škodí, zatímco jindy se dokážou vypořádat s některými druhy rakoviny!

Obsah článku

 1. Co jsou to fytoestrogeny?
 2. 5 kladných účinků fytoestrogenů na lidské zdraví
  1. Fytoestrogeny pomáhají v léčbě a prevenci některých druhů rakoviny
  2. Zlepšují zdraví kardiovaskulárního systému
  3. Zlepšují zdraví během menopauzy
  4. Pomáhají při hubnutí
  5. Fytoestrogeny zvyšují libido
 3. Negativní účinky fytoestrogenů
  1. Fytoestrogeny negativně ovlivňují plodnost
  2. Mohou způsobovat hormonální poruchy
  3. Mohou podporovat růst nádorových buněk v prsu
  4. Zvyšují riziko kognitivních poruch (např. demence)
 4. Potraviny, které obsahují nejvíce fytoestrogenů
 5. Ne všechna sója je zdraví škodlivá
  1. Jak to tedy je? Je sója zdraví škodlivá nebo ne?
 6. Nebezpečí jménem endokrinní disruptory
  1. Co jsou endokrinní disruptory (ED)?
 7. Co byste měli po přečtení tohoto článku vědět o fytoestrogenech?

Abyste získali lepší představu o tom jaký zmatek kolem názoru na fytoestrogeny panuje, tak existuje řada klinických studií, které potvrzují, že za určitých okolností bojovat proti rakovině prsu a dokonce růst nádoru potlačit. Ovšem na druhou stranu odborné studie provedené v Kanadě varují, že nízké koncentrace některých fytoestrogenů naopak podporují růst nádorových buněk v prsu a inhibují (ruší účinek) některá léčiva, která toto onemocnění léčí!

Není tedy divu, že je velmi těžké vyvodit z toho nějaké smysluplné závěry a udělat si na fytoestrogeny nějaký rozumný názor!

Na první pohled vzbuzují účinky fytoestrogenů řadu kontroverzí a dokonce se zdá, že i závěry provedených studií jsou protichůdné. Nicméně pochopení úlohy, kterou fytoestrogeny hrají ve vašem zdraví je důležité, pokud se chcete naučit udržovat správnou hladinu hormonů v těle po celý život.

Takže jsou fytoestrogeny dobré nebo zdraví škodlivé? Přispívají k epidemii estrogenové dominance nebo ne?

Pojďme oddělit fakta od mýtů a podívat se na pozitiva a negativa těchto kontroverzních rostlinných estrogenů.

Co jsou to fytoestrogeny?

Slovo fytoestrogen pochází z řečtiny, kde “fyto (z řeckého phyto)” znamená rostlinu a “estrogen” je hormon, který odpovídá za plodnost savčích samic.

Řadíme je do skupiny takzvaných neendokrinních estrogenů, protože nejsou tvořeny v našem těle, ale přijímáme je v jídle, které jíme.

Do skupiny neendokrinních estrogenů patří například i xenoestrogeny, což jsou syntetické estrogeny, které se nachází v některých druzích plastů a pesticidů (látek na hubení plevelů a škůdců).

I když se tento článek primárně zabývá fytoestrogeny, je důležité si uvědomit, že to nejsou jediné neendokrinní estrogeny, se kterými se setkáváme a které na naše tělo působí.

V přírodě fytoestrogeny najdeme v rostlinách, kde slouží jako ochrana před býložravci. Rostliny tyto hormony vylučují a regulují tak plodnost býložravců (zvířat živících se rostlinami). Tato regulace plodnosti vede k tomu, že zvířata pak danou rostlinu konzumují v menší míře. (1)

Sója obsahuje nejvíce fytoestrogenů z rostlin, které v rámci “západního způsobu stravování” jíme. Přestože původně byla považována za super potravinu a odborníci jí vychvalovali, kde mohli, skutečnost je taková, že sóju bychom raději moc jíst neměli. Za chvíli si o sóje popovídáme podrobněji, ale nejprve se ještě vrátíme k tomu, co to vlastně fytoestrogeny jsou a jak fungují.

Sójové fazolky

To, co z fytoestrogenů dělá kontroverzní látky je jejich schopnost chovat se jako estrogen a působit v těle jako antagonista estrogenu (tedy látka, která se v těle projevuje přesně opačnými účinky než biologický hormon estrogen, který si tělo syntetizuje). Fytoestrogeny na tělo působí tak, že se navážou na estrogenové receptory (to jsou zjednodušeně řečeno jakési zámky, které odemykají cestu do buněk a spouští různé procesy a po navázání estrogenu, který funguje jako klíč, se příslušné procesy v těle spustí).

Protože fytoestrogeny nejsou esenciální látky (látky, které si tělo neumí syntetizovat a musí je přijímat v potravě) nemůžeme je považovat za živiny.

Nejprobádanější z fytoestrogenů jsou látky, kterým se říká isoflavonoidy (často nazývané jako sójové isoflavonoidy), protože se nachází zejména v sóje a jeteli lučním.

Estrogenní a anti-estrogenní účinky fytoestrogenů jsou často považovány za něco naprosto a úplně špatného.

U většiny mladých žen v plodném věku může zvýšení hladiny estrogenů v důsledku jejich příjmu v potravě způsobit neplodnost, syndrom polycystických vaječníků (ovarií) a dokonce i některé druhy rakoviny. A ani muži obvykle nepotřebují zvyšovat si v těle hladinu estrogenu. Naproti tomu u žen v menopauze ve věku nad 50 let (tedy u žen, které mívají nedostatek estrogenu v těle) může příjem estrogenů v potravě mít pozitivní vliv na jejich zdraví a vést, mimo jiné, ke snížení rizika vzniku rakoviny.

5 kladných účinků fytoestrogenů na lidské zdraví

Nepanikařte! Výzkum kolem fytoestrogenů nepotvrzuje, že je všechno špatně. Obecně platí, že před jakýmikoli zásadními změnami stravovacích návyků je vždy nutné navštívit lékaře a vyžádat si jeho souhlas. To platí i v případě, že chcete užívat vyšší množství fytoestrogenů, což pro vás v některých případech (zejména pokud jste žena starší 50 let) může být přínosné a vhodné!

Fytoestrogeny pomáhají v léčbě a prevenci některých druhů rakoviny

Některé druhy rakoviny, na jejichž vzniku se podílí hormony, Druhy rakoviny, které souvisí s produkcí hormonů, lze do jisté míry léčit úpravou hladin hormonů v těle konzumací vhodných potravin. Účinky fytoestrogenů se hodně zkoumají v léčbě rakoviny prsu a vaječníků a výzkum prokázal, že u některých pacientek mohou být vhodnou přírodní léčbou těchto druhů rakoviny.

V roce 2009 byla provedena klinická studie, které se zúčastnilo více než 5 tisíc žen s rakovinou prsu. Na základě zvýšené konzumace fytoestrogenů nepocházejících ze sóji došlo v této skupině žen ke statisticky významnému poklesu smrtnosti a opětovného výskytu rakoviny prsu. Pozitivní vliv fytoestrogenů na léčbu rakoviny prsu byl prokázán i v jiné klinické studii z roku 1997, která byla provedena formou dotazníku. (2, 3)

Další studie, která trvala 9 let a zúčastnilo se jí 800 žen, potvrdila, že ženy, které jedly stravu s vysokým obsahem fytoestrogenů, měly o 54% menší riziko vzniku endometriálního karcinomu (rakoviny vnitřní výstelky dělohy - endometria). (4)

Co se týče rakoviny prsu, tak se ukazuje, že nejlepším fytoestrogenem je pravděpodobně apigenin, který potlačuje růst nádorových buněk. (5)

To jak přesně fytoestrogeny působí na hormonálně podmíněné druhy rakoviny, se zatím neví. Ovšem klinické studie potvrdily, že to zda fytoestrogeny jsou nebo nejsou vhodnou léčbou a/nebo prevencí rakoviny závisí na aktuálním stavu menopauzy, stavbě těla a době, kdy přijímáte vysoké dávky sóji. (6, 7)

Zlepšují zdraví kardiovaskulárního systému

Pozitivní vliv fytoestrogenů na zdraví vašeho srdce byl potvrzen zejména u žen v menopauze. Fytoestrogeny lze použít k léčbě aterosklerózy (onemocnění, které vzniká ukládáním tuků do stěn tepen). Fytoestrogeny pravděpodobně působí tak, že regulují hladiny řady hormonů a chemických látek v těle a pozitivně tak působí při léčbě aterosklerózy. (8)

Zlepšují zdraví během menopauzy

Je důležité omezit příjem potravin s vysokým obsahem fytoestrogenů a estrogenů obecně. To platí po většinu života. Nicméně existuje řada klinických studií, které potvrzují, že tyto fytoestrogeny pomáhají některým ženám během menopauzy.

Menopauza je stav, kterým končí plodnost ženy. Je to období, které nastává po posledním menstruačním cyklu. I když s menopauzou skončí schopnost ženy mít děti, nemusí to znamenat konec sexuálního života.

Největším problémem menopauzy jsou nepředvídatelné a prudké změny a výkyvy hladin pohlavních hormonů, zejména estrogenu, progesteronu a testosteronu.

Během období kolem menopauzy (perimenopauza - období trvající 4 až 8 let, ve kterém postupně dochází ke kolísání hladin hormonů a vyhasínání menstruačního cyklu) někteří lékaři doporučují zvýšit příjem fytoestrogenů, aby se přirozeně vyrovnalo kolísání hormonálních hladin. Klinické studie potvrdily, že u některých žen trpících návaly horka v perimenopauze došlo při zařazení fytoestrogenů do jídla k výraznému zlepšení.

Další výhodou, kterou fytoestrogeny přináší ženám v menopauze je snížení ztrát kostní hmoty, což vede ke zvýšení hustoty kostí a ke snížení rizika zlomenin.

Tomuto onemocnění se říká osteoporóza a psali jsme o ní v tomto článku.

Pozitivní vliv fytoestrogenů v léčbě osteoporózy se uplatní zejména tehdy, když jsou užívány spolu s vitamínem D. (9)

Fytoestrogeny také regulují vstřebávání železa do krve, což vede k mírnému protizánětlivému účinku a současně nás to chrání před výrazným kolísáním hladiny železa. (10)

Zatím neexistuje dostatek důkazů o tom, že by strava bohatá na fytoestrogeny dokázala úplně potlačit všechny negativní projevy menopauzy. Je ale potřeba upřímně poznamenat, že žádný takový lék v podstatě nenajdeme. Příznaky a projevy hormonálních změn je možné zvládnout, ale nikoli je zcela potlačit.

Někteří lékaři doporučují vyzkoušet změnu stravování a zařadit do jídelníčku potraviny bohaté na fytoestrogeny namísto užívání hormonální substituční terapie (léčba spočívající v užívání hormonu, kterého má tělo nedostatek - v tomto případě například estrogenu), která má i svá úskalí a nebezpečí.

Pomáhají při hubnutí

Účinky fytoestrogenu s názvem genistein byly zkoumány v rozsáhlé klinické studii zaměřené na sledování vlivu fytoestrogenů na obezitu.

Vzhledem k velké variabilitě jeho účinků se zdá, že genistein může pozitivně ovlivňovat obezitu a nadváhu, ovšem skutečné důvody proč tomu tak je, se nepodařilo příliš objasnit. (11)

Žena zhubla a zkouší džíny

Abychom mohli bezpečně potvrdit pozitivní vliv fytoestrogenů na hubnutí je potřeba provést další studie, ale dosavadní výsledky vypadají slibně.

Samozřejmě je potřeba si uvědomit, že nejlepší obranou proti obezitě je zdravá a vyvážená strava a aktivní životní styl.

Pokud potřebujete zhubnout, můžete si vyzkoušet některý z 11 prověřených způsobů jak zhubnout bez cvičení a diet.

Fytoestrogeny zvyšují libido

Ano, čtete dobře! Některé výzkumy potvrzují, že fytoestrogeny, zejména ty, obsažené v pivu, mohou způsobovat oddálení ejakulace a zvýšení libida.

I když se nic nemá přehánět, výzkum potvrzuje, že mírný efekt fytoestrogenů z chmelových nápojů (jako je například pivo) může u mužů vést k lepším prožitkům při milování. (12)

Nicméně je potřeba si uvědomit, že nadměrná konzumace fytoestrogenů není ani pro muže vhodná a vždy platí zásada “všeho s mírou”.

Negativní účinky fytoestrogenů

Přestože výše uvedené pozitivní účinky fytoestrogenů jsou vědecky prokázány, je potřeba mít na paměti, že stejně tak jsou prokázány i některé negativní účinky fytoestrogenů.

Mezi hlavní negativa fytoestrogenů patří problémy související s plodností a vývojem plodu.

Pro úplnost je třeba poznamenat, že většina klinických studií týkajících se fytoestrogenů popisuje negativní vliv fytoestrogenů obsažených v sóji, která sama o sobě vyvolává řadu dalších negativních vlivů.

Fytoestrogeny negativně ovlivňují plodnost

Klinické studie potvrzují, že strava bohatá na některé druhy fytoestrogenů snižuje plodnost u lidí, křepelů kalifornských, křečků (peromysců), australských ovcí a gepardů. U některých živočichů došlo po vyloučení stravy s obsahem fytoestrogenů k obnově plodnosti na původní úroveň.

Pohlavní buňky a oplození

Navíc bylo zjištěno, že pokud člověk v dětství a mládí užíval genistein a coumestrol, což jsou látky patřící mezi fytoestrogeny, může to u něj vyvolat problémy s plodností v plodném věku. U mužů například tyto látky vyvolávají snížení počtu spermií v ejakulátu, ovšem důvod, proč tomu tak je, zatím není zcela jasný. (13, 14)

Mohou způsobovat hormonální poruchy

Jedním z největších problémů spojených s fytoestrogeny je skutečnost, že se tyto rostlinné estrogeny objevily v dětském sojovém mléce a to i přes to, že zatím nikdo nedokázal přesně ověřit důsledky dlouhodobého užívání fytoestrogenů na lidské zdraví. Nicméně některé studie ukazují, že může existovat vztah mezi užíváním fytoestrogenů a vyšším výskytem hypospadie u chlapců (vrozený rozštěp močové trubice na spodní straně penisu), vyšší spotřebou léků na potlačení projevů alergií nebo častějším výskytem silné a bolestivé menstruace u dívek (se silným krvácením a křečemi).

Pravděpodobným viníkem je fytoestrogen geinstein.

Stejně jako u většiny informací kolem fytoestrogenů i v tomto případě existuje řada rozporů ohledně toho, zda dlouhodobé užívání fytoestrogenů skutečně škodí nebo ne. Nejméně jedna klinická studie neprokázala žádný podstatný rozdíl z hlediska vlivu na zdraví mezi lidmi, kteří užívali sójové mléko a mezi lidmi, kteří pili mléko kravské. Je tedy potřeba provést ještě další výzkum pro ověření jednotlivých hypotéz a vyslovení jednoznačných závěrů. (15)

Mohou podporovat růst nádorových buněk v prsu

Jak jsme již uvedli, mají fytoestrogeny schopnost tlumit růst některých druhů nádorových buněk u některých nádorů prsu. Nicméně (aby to nebylo tak jednoznačné) v Kanadě byla provedena rozsáhlá klinická studie, která zjistila, že nízké koncentrace fytoestrogenů mohou naopak urychlit růst nádorových buněk a navíc potlačovat účinky léku tamoxifen, který se používá k léčbě pokročilých stádií rakoviny prsu. Naopak ve vysokých koncentracích byl účinek fytoestrogenů přesně opačný a vedl ke zmenšení nádoru a k zesílení účinku léku tamoxicen. Tady vidíte jak složité to s těmi fytoestrogeny vlastně je. (16)

Zvyšují riziko kognitivních poruch (např. demence)

O tom, že nezdravé stravování může vést k atrofii mozku a k rychlejšímu útlumu kognitivních funkcí a nástupu demence jsme psali již dříve.

Ovšem některé klinické studie prokázaly, že útlum kognitivních funkcí a demence mohou také souviset s konzumací vysokého množství fytoestrogenů.

Přestože zatím pro toto tvrzení neexistují zcela nezvratné důkazy, výzkum potvrzuje, že pravděpodobně existuje určitá souvislost mezi kognitivními poruchami (demencí) a konzumací fytoestrogenů.

Faktory, které mohou způsobit kognitivní poruchy (např. demenci), závisí kromě příjmu fytoestrogenů také na vašem věku a stavu štítné žlázy, ale v každém případě je nutné dobře pečovat o váš mozek (máte jenom jeden :)!

Takže to nepřehánějte s konzumací fytoestrogenů, zvlášť v případě, kdy máte zvýšené riziko vzniku kognitivních poruch, jako je třeba demence. (17)

Potraviny, které obsahují nejvíce fytoestrogenů

Fytoestrogeny najdete v celé řadě potravin, doplňků stravy a esenciálních olejů. Ve vyšších koncentracích se vyskytují například v následujících potravinách (18):

 • Sojové boby a výrobky ze sóji
 • Tempe (Tempeh)
 • Lněné semínko
 • Oves
 • Ječmen
 • Luštěniny
 • Sezamové semínko
 • Jam
 • Vojtěška (tolice vojtěška)
 • Jablka
 • Mrkev
 • Jasmínový olej
 • Granátové jablko (marhaník granátový)
 • Pšeničné klíčky
 • Káva
 • Kořen lékořice
 • Chmel
 • Bourbon (sladová whisky)
 • Pivo
 • Jetel luční
 • Olej ze šalvěje muškátové

Ne všechna sója je zdraví škodlivá

Protože sója je nejbohatším zdrojem fytoestrogenů (a současně také patří mezi potraviny, které přijímáme v největší míře), je potřeba se zde trochu zastavit.

Jak to tedy je? Je sója zdraví škodlivá nebo ne?

Jako obvykle není odpověď jednoduchá. Někdy “ano” a někdy “ne”. Je to složitější.

Existuje řada různých druhů sóji a dováží se ve velkém i do České republiky. Dokud nebyla sója geneticky upravována, tak nebyla tak škodlivá, jako když se začala geneticky upravovat, a to již od konce 90. let minulého století.

Geneticky upravená (modifikovaná) sója se hojně používá jako krmivo pro zvířata (a jejich maso pak jíte), což může představovat problém.

I řada výrobků s obsahem sóji, které si na místním trhu můžete koupit, obsahuje geneticky modifikovanou sóju a to je věc, kterou byste do vašeho organizmu měli pokud možno dostávat v co nejmenším množství.

Další věc, o které se v souvislosti se sójou hodně diskutuje je kvašení (fermentovaná vs nefermentovaná sója).

Zatímco fermentovaná sója funguje jako skvělé probiotikum nefermentovaná sója obsahuje obrovský seznam škodlivých látek, které bychom si měli držet co nejdál od těla.

Osobně doporučuji vyřadit veškeré sójové mléko, sójové bílkoviny a většinu ostatních forem sóji z vašeho jídelníčku.

Jedinou výjimkou je sójový lecitin, což je fermentovaný sójový produkt, který má řadu pozitivních účinků na lidské zdraví.

Pamatujte si, že i když jste žena na prahu menopauzy (nebo žena, která menopauzou právě prochází) a konzumace fytoestrogenů by pro vás mohla být přínosná, není sója jediným zdrojem fytoestrogenů.

Nebezpečí jménem endokrinní disruptory

Možná jste již někdy slyšeli o takzvaných endokrinních disruptorech, což jsou syntetické hormony (nebo jiné “umělé” hormony, které nebyly vyprodukovány v lidském těle), které v případě, že se dostanou do lidského organizmu (například s potravou nebo jinak) mohou způsobit značné narušení hormonální rovnováhy. Některé disruptory jsou škodlivější než jiné. Například xenoestrogeny, které se nachází v plastech (včetně třeba lahviček s léky a doplňky stravy), patří mezi látky, které způsobují největší poruchy hormonální rovnováhy v těle.

Fytoestrogeny jsou ve srovnání s xenoestrogeny či biologickými estrogeny, které si váš organizmus vyrábí sám poměrně slabým estrogenem. Proto pravděpdoobně nejsou tak silnými endokrinními disruptory jako jiné fytoestrogeny, ale přesto by se jich měli vyvarovat ženy i muži, kteří mají problémy s estrogenovou dominancí.

Co jsou endokrinní disruptory (ED)?

Tohle je téma na samostatný článek, takže na tomto místě uvádíme jen pár stručných informací. Endokrinní disruptory jsou chemické (syntetické) nebo přírodní látky, které mohou narušit hormonální rovnováhu v lidském těle a vyvolat postupem času řadu zdravotních problémů. (19)

Nejvíce endokrinních disruptorů se nachází v plastech a pesticidech, ale patří mezi ně i některé fytoestrogeny, některé chemické látky obsažené v kosmetických přípravcích a progestiny (synteticky vyráběné látky, které mají stejné účinky jako hormon progesteron a jsou obsaženy například v hormonální antikoncepci). Progestinům se někdy říká také gestageny.

Hormonální nerovnováha, kterou tyto endokrinní disruptory vyvolávají vedla v posledních letech k tomu, že puberta obecně nastupuje u dospívajících dětí dříve. Kromě toho jsou endokrinní disruptory do značné míry odpovědné za problémy s otěhotněním (plodností) a mohou způsobovat onemocnění jako například nízký počet spermií v ejakulátu, endometriózu nebo rakovinu vaječníků či varlat.

Pokud se chcete chránit před kumulací škodlivých endokrinních disruptorů ve vašem těle, můžete pro to v zásadě udělat dvě věci.

Jednak jíst zdravou stravu, složenou z organicky pěstovaných (a nikoli geneticky modifikovaných) potravin a také se vyvarovat škodlivých a agresivních chemikálií, které se nachází nejen v pesticidech, ale i v řadě kosmetických výrobků.

Čím více budete během života vystavováni účinkům těchto endokrinních disruptorů (včetně fytoestrogenů), tím vyšší je pravděpodobnost, že se u vás projeví jejich negativní účinky.

Dalším dobrým způsobem jak omezit škodlivý vliv fytoestrogenů na lidský organizmus je kombinovat je s fytoprogestiny (progestiny, které se nachází zejména v rostlinách). Protože účinek těchto látek se vzájemně neutralizuje (jedná se o hormony působící proti sobě), snížíte používáním produktů, které obě tyto látky obsahují, riziko akumulace pohlavních hormonů v organizmu.

Dobrým příkladem produktu, který obsahuje ve vyvážené koncentraci jak fytoestrogeny tak fytoprogestiny je třeba šalvějový olej.

Co byste měli po přečtení tohoto článku vědět o fytoestrogenech?

Jak vidíte tak fytoestrogeny nelze jednoduše zařadit mezi zdravé nebo zdraví škodlivé látky.

Pravda je taková, že někdy mohou být pro zdraví přínosem (například u žen v menopauze), ale někdy mohou mít také nežádoucí účinky, zejména u mužů.
Co se týče endokrinních disruptorů tak nejlepší bude, když se budete maximálně snažit omezovat jejich příjem.

Pokud se rozhodnete fytoestrogeny užívat (nebo uvažujete o jejich úplném vyřazení z vašeho jídelníčku), rozhodně se nejprve poraďte s vaším lékařem.

Jedna věc je však jistá...

Zapomeňte na sóju jako zdroj fytoestrogenů. Namísto toho si vyberte jiné, zdravější zdroje fytoestrogenů, jako jsou esenciální oleje nebo některé druhy zeleniny.

Přestože odborníci stále vzrušeně diskutují o výhodách a rizicích fytoestrogenů tak pokud se budete řídit fakty uvedenými v tomto článku, zcela určitě najdete - po poradě s lékařem - způsob jak fytoestrogeny využít ke zlepšení vašeho zdravotního stavu a zároveň minimalizovat jejich škodlivé účinky.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Draxe.com

Zdroje obrázků:

Pixabay.com

Článek naposled aktualizován: 20. února 2020 22:50
Datum příští revize: 20. února 2022 22:50
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace