Červené víno a zdraví - měli byste ho pít nebo ne?

17. března 2019 8:35

Vliv červeného vína na zdraví je častým námětem diskuzí odborníků na celém světě. Řada z nich se domnívá, že jedna sklenička červeného vína denně je nedílnou součástí zdravé výživy, zatímco jiní považují údajné blahodárné účinky červeného vína na zdraví za přeceňované.

Obsah článku

 1. Co je červené víno a jak se vyrábí?
 2. Francouzský paradox
 3. Červené víno obsahuje účinné rostlinné výtažky a antioxidanty, včetně resveratrolu
 4. Červené víno může snižovat riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění, mozkové mrtvice a předčasného úmrtí
 5. Ostatní kladné účinky červeného vína na zdraví
 6. Negativní účinky nadměrné konzumace alkoholu na zdraví
 7. Měli byste červené víno pít? A pokud ano, tak jaké množství?
 8. Co si z článku odnést?

Studie opakovaně potvrzují, že střídmá konzumace červeného vína snižuje riziko vzniku řady onemocnění, včetně onemocnění srdce.

Nicméně mezi střídmou a nadměrnou konzumací existuje velice tenká hranice.

V tomto článku se podrobně podíváme na červené víno, jeho léčivé účinky a vliv na zdraví.

Co je červené víno a jak se vyrábí?

Červené víno se vyrábí rozdrcením a zkvašením tmavě zbarvených vinných hroznů.

Existuje velké množství různých druhů červeného vína, které se od sebe liší chutí a barvou. Mezi nejznámější druhy červeného vína v Čechách a na Moravě patří Frankovka, Cabernet Moravia, Modrý Portugal, Rulandské modré nebo Svatovavřinecké.

Více o místních odrůdách červeného vína si můžete přečíst v tomto článku.

V celosvětovém ohledu patří mezi nejvýznamnější druhy červeného vína Shiraz, Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir a Zinfandel.

Obsah alkoholu v červeném víně se pohybuje zhruba mezi 12 – 15%.

Červené víno, sýr a hrozny na stole

Červené víno, sýr a hrozny na stole

Konzumace přiměřeného množství červeného vína má řadu kladných účinků na lidské zdraví, což potvrzují i provedené klinické studie.

Za léčivými účinky červeného vína stojí hlavně účinné antioxidanty, jichž je tento nápoj bohatým zdrojem.

Také alkohol se do jisté míry (a při střídmé konzumaci) podílí na kladných účincích červeného vína (1).

Shrnutí: Červené víno se vyrábí zkvašením vinných hroznů tmavé barvy. Obsahuje velké množství antioxidantů a jeho přiměřená konzumace má řadu pozitivních účinků na vaše zdraví.

Francouzský paradox

Červenému vínu se připisuje zajímavý medicínský úkaz, který je známý pod názvem „Francouzský paradox“.

Tímto slovem se označuje skutečnost, že Francouzi mají velmi nízkou incidenci (četnost výskytu) kardiovaskulárních onemocnění, a to i přes to, že konzumují velké množství nasycených tuků a cholesterolu (2).

Někteří odborníci se domnívají, že červené víno chrání občany Francie před škodlivými účinky těchto látek a snižuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění.

Nicméně nové studie prokazují, že cholesterol a nasycené tuky, které přijímáme v potravě, nezpůsobují kardiovaskulární onemocnění, pokud je konzumujeme v přiměřeném množství (3, 4).

Takže skutečným důvodem dobrého zdravotního stavu Francouzů z hlediska kardiovaskulárních onemocnění, je pravděpodobně skutečnost, že jí více přírodních a kvalitních potravin a žijí celkově lepším životním stylem.

Shrnutí: Někteří odborníci se domnívají, že červené víno stojí za dobrým zdravotním stavem Francouzů a je hlavním důvodem takzvaného „Francouzského paradoxu“.

Červené víno obsahuje účinné rostlinné výtažky a antioxidanty, včetně resveratrolu

Hrozny vína obsahují celou řadu antioxidantů, jako jsou například resveratrol, katechin, epikatechin nebo proantokyanidiny (OPC) (5).

Tyto antioxidanty, zejména resveratrol a proantokyanidiny, pravděpodobně stojí za většinou léčivých účinků červeného vína.

Proantokyanidiny snižují poškození organizmu a buněk oxidačním stresem a mohou nás také chránit před kardiovaskulárními onemocněními a rakovinou (6, 7, 8).

Resveratrol najdete zejména ve slupce vinných hroznů. Některé rostliny ho také vyrábí v reakci na poškození nebo poranění (9).

Tento antioxidant je spojován s řadou kladných účinků na vaše zdraví. Například pomáhá bojovat se zánětem, nadměrnou srážlivostí krve a také snižuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny. A údajně také resveratrol prodlužuje život živočichů, na kterých byly jeho účinky testovány (10, 11, 12).

Bohužel ale červené víno obsahuje poměrně malé množství resveratrolu a museli byste denně pít několik lahví, abyste do sebe dostali stejné množství jako laboratorní zvířata, na kterých byly jeho účinky testovány. A konzumace tak velkého množství vína samozřejmě není ze zjevných důvodů možná (13, 14).

Pokud tedy pijete červené víno jenom kvůli resveratrolu, uděláte mnohem lépe, když si koupíte doplněk stravy s resveratrolem. Uškodí vám to méně než nadbytek alkoholu.

Shrnutí: Rostlinné látky obsažené v červeném víně jsou spojovány s řadou kladných účinků na vaše zdraví. Například zmírňují zánět, snižují riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny a prodlužují život.

Červené víno může snižovat riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění, mozkové mrtvice a předčasného úmrtí

Konzumace malého množství červeného vína je zdravější než konzumace jiných alkoholických nápojů (5, 15, 16).

Závislost mezi rizikem vzniku kardiovaskulárních onemocnění a konzumací červeného vína můžeme graficky vyjádřit křivkou ve tvaru písmene J.

Závislost konzumace alkoholu na úmrtnosti

Závislost konzumace alkoholu na úmrtnosti

Jak z výše uvedeného grafu vidíte, tak konzumace 1 skleničky vína denně nejvíce snižuje riziko vzniku úmrtí (bez ohledu na druh onemocnění). Pak riziko stoupá a po překročení 4 skleniček vína denně již dochází k prudkému nárůstu rizika úmrtnosti.

Pokud jde o rizika kardiovaskulárních onemocnění tak platí, že lidé, kteří každý den pijí zhruba 150 ml červeného vína mají o 32% nižší riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění než ti, kdo víno nepijí.

Nicméně pokud pijete červeného vína více než 150 ml denně (tedy více než zhruba 1 skleničku denně), riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění se skokově zvyšuje (14, 17).

Konzumace malého množství červeného vína pravděpodobně snižuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění díky zvýšení hladiny „hodného“ HDL cholesterolu v krvi a také díky snížení oxidace „zlého“ LDL cholesterolu až o 50%. Výsledkem je, že buňky endotelu (vnitřní výstelka cév, která se podílí na jejich správném fungování a také na vzniku aterosklerózy – významného rizikového faktoru srdečních onemocnění) jsou méně poškozovány oxidačními procesy (18, 19, 20, 21).

Některé studie naznačují, že lidé se zvýšeným rizikem vzniku kardiovaskulárních onemocnění (například senioři), mohou toto riziko snížit střídmou konzumací červeného vína (22).

Navíc další studie ukazují, že pití 1 – 3 skleniček červeného vína denně 3 – 4 krát za týden, může snížit riziko vzniku mozkové mrtvice u mužů středního věku (23, 24).

Jedna studie také naznačuje, že konzumace 2 – 3 skleniček dealkoholizovaného červeného vína denně může přispívat ke snížení krevního tlaku (25).

Mnoho studií také potvrzuje, že lidé kteří pijí červené víno mají nižší riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění, v porovnání s lidmi, kteří víno nepijí nebo pijí pivo či jiný alkohol (22, 26, 27, 28, 29, 30).

Shrnutí: Pití 1 – 2 skleniček červeného vína denně může snížit riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění a mozkové mrtvice. Nicméně konzumace vyššího množství červeného vína naopak riziko těchto onemocnění zvyšuje.

Ostatní kladné účinky červeného vína na zdraví

Červené víno má i řadu dalších léčivých účinků, především díky tomu, že obsahuje hodně silných antioxidantů.

Konzumace červeného vína je spojována se snižováním rizika vzniku následujících onemocnění:

 • Rakovina: Studie naznačují, že střídmá konzumace červeného vína snižuje riziko některých druhů rakoviny, včetně rakoviny tlustého střeva, vaječníků, prostaty a bazaliomu (nádor kůže) (31, 32, 33, 34).
 • Demence: Konzumace 1 – 3 skleniček vína denně je spojována se snížením rizika vzniku demence a Alzheimerovy choroby (35, 36).
 • Deprese: Studie provedená na lidech středního věku a seniorech naznačuje, že ti, kdo konzumují 2 – 7 skleniček červeného vína mají nižší riziko, že u nich propukne deprese (37, 38).
 • Inzulinová rezistence: Pití 2 skleniček běžného nebo dealkoholizovaného vína denně po dobu 4 týdnů může snížit inzulinovou rezistenci (39, 40).
 • Cukrovka druhého typu u žen: Střídmá konzumace červeného vína snižuje riziko vzniku diabetu druhého typu u žen (41).

Vypadá to tedy, že umírněná konzumace červeného vína je pro vaše zdraví přínosná. Nicméně pití červeného vína a alkoholu vůbec má i své negativní stránky, které popisujeme níže.

Shrnutí: Střídmá konzumace červeného vína může snížit riziko několika druhů rakoviny, demence a deprese. Může také zvýšit citlivost buněk na inzulin a snižovat riziko vzniku diabetu druhého typu u žen.

Negativní účinky nadměrné konzumace alkoholu na zdraví

Zatímco střídmá konzumace červeného vína může být pro vaše zdraví přínosná, nadměrná konzumace alkoholu má naopak velmi škodlivé účinky.

Nadměrná konzumace alkoholu zvyšuje riziko řady onemocnění

Mezi negativní účinky, spojené s příliš vysokou konzumací alkoholu, patří:

 • Závislost na alkoholu: Pravidelná konzumace alkoholu se vám může vymknout z ruky a vést ke vzniku závislosti (alkoholismu) (42).
 • Cirhóza jater: již při pravidelné denní konzumaci více než 30 gramů alkoholu (cca 2 – 3 skleničky červeného vína) se zvyšuje riziko vzniku jaterních onemocnění. Poslední stadium onemocnění jater neboli cirhóza je dokonce život ohrožující a může vás zabít (43).
 • Zvýšení rizika vzniku deprese: u lidí, kteří nadměrně konzumují alkohol, dochází k významnému nárůstu rizika vzniku deprese než u lidí, kteří pijí s mírou nebo alkohol nepijí vůbec (37, 44).
  Přibývání na váze: červené víno obsahuje 2x více kalorií než pivo a slazené nealkoholické nápoje. Proto jeho nadměrná konzumace zvyšuje příjem kalorií a přispívá k přibývání na váze neboli tloustnutí (45, 46).
  Vyšší riziko smrti a vzniku různých onemocnění: pití většího množství vína (a to i když ho pijete jen 1 – 3 krát za týden) zvyšuje riziko vzniku diabetu u mužů. Navíc nadměrná konzumace alkoholu zvyšuje riziko předčasného úmrtí (21, 41, 47).
Shrnutí: Nadměrná konzumace alkoholických nápojů může vést k závislosti na alkoholu, jaterní cirhóze a přibírání na váze. Zvyšuje také riziko deprese, řady závažných onemocnění a předčasné smrti.

Měli byste červené víno pít? A pokud ano, tak jaké množství?

Pokud máte rádi červené víno, nemusíte si ho odepřít, pokud ho budete pít v přiměřeném množství a nebudete překračovat doporučené hodnoty.

Za přiměřenou konzumaci červeného vína se v Evropě a Americe považují následující množství (48, 49):

 • 1–1,5 skleničky denně pro ženy
 • 1 – 2 skleničky denně pro muže

Některé zdroje také doporučují, abyste každý týden alespoň 1 – 2 dny nepili žádný alkohol.

Vezměte také na vědomí, že výše uvedená čísla jsou odvozena od maximálního přípustného množství alkoholu, který denně můžete vypít. Pokud tedy kromě červeného vína pijete ještě jiné alkoholické nápoje, můžete tato doporučená množství snadno překračovat a měli byste s tím něco udělat.

Pokud jste se v minulosti léčili se závislostí na alkoholu, neměli byste červené víno ani žádný jiný alkohol pít vůbec.

A dávejte si také pozor na to, pokud se alkoholismus (závislost na alkoholu) vyskytuje ve vaší rodině u některých vašich příbuzných. Sklony k nadměrnému pití jsou totiž do jisté míry dědičné.

Shrnutí: Za přiměřené množství červeného vína, které denně můžete vypít, se považují 1 – 2 skleničky denně. Lékaři také doporučují, abyste alespoň 1 – 2 dny v týdnů zcela abstinovali a nepili žádný alkohol.

Co si z článku odnést?

I když pití červeného vína má nějaké kladné účinky na vaše zdraví, žádný z nich nestojí za to, abyste propadli nadměrnému pití a rozhodně červené víno nezačínejte kvůli nim pít.

Existuje řada jiných účinných způsobů, jak si můžete zlepšit zdraví, které nevyžadují konzumaci potenciálně škodlivých potravin či nápojů (50).

Pokud již červené víno pijete, nemusíte přestávat (tedy pokud ho nepijete opravdu hodně).

Jestliže denně vypijete maximálně 1 – 2 skleničky červeného vína (a nepijete žádný jiný alkohol) není to pro vaše zdraví nebezpečné.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Zpracováno podle Healthline.com

Zdroje obrázků:

Stock Photo Secrets

Graf zpracován podle Medscape

Článek naposled aktualizován: 17. března 2019 8:35
Datum příští revize: 17. března 2021 8:35
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace