9 běžných potravin a nápojů, které mohou spouštět migrénu

19. března 2017 19:37

Migrény trápí až 15% dospělých osob. Od ostatních druhů bolesti hlavy je migréna doprovázena jinými příznaky, které jsou závažnější než u běžné bolesti hlavy a podstatně narušují kvalitu života postižených lidí.

Obsah článku

  1. Zralé sýry
  2. Čokoláda
  3. Konzervované nebo průmyslově zpracovávané maso
  4. Tučná a smažená jídla
  5. Některá čínská jídla
  6. Káva, čaj a sladké limonády
  7. Umělá sladidla
  8. Alkoholické nápoje
  9. Studené potraviny a nápoje
  10. Co si z článku odnést?

I přes intenzivní výzkum stále neznáme přesnou příčinu vzniku migrény.

Je jasné, že samotná dieta u vás nevyvolá migrénu.

Ovšem u lidí, kteří již migrénami trpí, je dieta a způsob stravování jedním z faktorů, které migrénu mohou spustit.

Deset až šedesát procent lidí trpících migrénami potvrzuje, že spouštěčem potíží jsou některé konkrétní potraviny (1, 2).

Těmto potravinám se běžně říká spouštěče migrény.

Zralé sýry

Sýr patří mezi časté spouštěče migrén.

Odborníci se domnívají, že důvodem je vysoký obsah tyraminu v uzrálých sýrech. Tyramin je aminokyselina, která působí na cévy a může vyvolávat bolesti hlavy (1).

Mezi další potraviny s vysokým obsahem tyraminu patří uzené sýry, nakládané či uleželé sýry, včetně čedaru či švýcarského sýra.

Hodně tyraminu je také v salámech, kysaném zelí a tofu.

Bohužel důkazy o vztahu mezi tyraminem a migrénami nejsou jednoznačné.

Nicméně více než polovina studií potvrzuje, že tyramin u některých lidí může působit jako spouštěč migrény (3).

Je však potřeba provést další kvalitní studie, které by tento vztah potvrdily, nicméně odborníci se domnívají, že zhruba 5% lidí trpících migrénou jsou citliví na tyramin a může u nich záchvat migrény spustit (3).

Pokud trpíte migrénou a její projevy se u vás často objevují po konzumaci tvrdých či zralých sýrů, možná za to může právě tyramin.

Shrnutí: Zralé sýry a další potraviny s vysokým obsahem tyraminu jsou často považovány za spouštěče migrén. Důkazy o tomto spojení jsou sice nejednoznačné, ale pravděpodobně nějaká spojitost existuje.

Čokoláda

Čokoláda patří mezi časté spouštěče migrény.

Důvodem jsou pravděpodobně fenyletylamin (fenylethylamin) a flavonoidy, látky, které v hojném množství najdeme právě v čokoládě (3, 4).

Nicméně důkazy o vlivu těchto látek na migrénu nejsou jednoznačné.

Několik studií naznačuje, že čokoláda opravdu u citlivých lidí může vyvolat migrénu (5, 6).

Například jedna menší studie provedená na lidech trpících migrénou potvrdila, že u 5 z 12 účastníků došlo do jednoho dne po konzumaci čokolády k vyvolání záchvatu migrény (5).

Čokoláda může být spouštěčem migrény

Čokoláda může být spouštěčem migrény

Nicméně je zajímavé, že pokud bylo těmto pacientům podáno placebo, nedošlo k vyvolání záchvatu migrény u žádného z nich.

Na druhou stranu řada dalších studií nezjistila žádnou spojitost mezi konzumací čokolády a migrénou (7, 8, 9).

Proto lze předpokládat, že čokoláda pravděpodobně u většiny lidí není jedním z hlavních spouštěčů migrény.

Pokud však víte, že se dostaví záchvat migrény poté, co sníte čokoládu, raději jí nejezte vůbec.

Shrnutí: Čokoláda patří mezi časté spouštěče migrény. Důvodem jsou pravděpodobně některé rostlinné látky, které čokoláda obsahuje.

Konzervované nebo průmyslově zpracovávané maso

Konzervované nebo průmyslově zpracované maso, jako jsou například párky, uzeniny či některé druhy lančmítu obsahuje dusičnany a dusitany, které se používají jako konzervační látky.

V sedmdesátých letech minulého století, kdy byla vůbec poprvé popsána bolest hlavy po konzumaci potravin s vysokým obsahem dusitanů, dostala tato „nemoc“ jméno „ párková bolest hlavy“ (1).

A i dnes patří konzervované nebo průmyslově zpracované maso mezi časté spouštěče migrény.

Dusitany vyvolávají migrénu díky tomu, že roztahují krevní cévy (odborně řečeno způsobují vazodilataci).

Je však potřeba provést další výzkum, abychom zjistili, jak tyto účinky dusitanů ovlivňují zdraví lidí trpících migrénami (3).

Shrnutí: Konzervované a průmyslově zpracovávané maso obsahuje dusičnany a dusitany, které mohou u citlivých lidí vyvolávat bolesti hlavy.

Tučná a smažená jídla

Tuky mohou být také častými spouštěči migrén.

Důvodem je pravděpodobně to, že vysoká hladina některých druhů tuků (lipidů) v krvi může zvyšovat produkci prostaglandinů.

Prostaglandiny jsou látky, které mají vazodilatační účinky (roztahují cévy), což může vést ke vzniku migrén a také bolesti (10).

Jedna studie, která zkoumala vliv tuků na migrénu, zjistila, že účastníci, kteří na začátku studie konzumovali více než 69 gramů tuků, měli téměř 2x vyšší četnost bolestí hlavy než ti, kteří jedli tuků méně (10).

Studie dále zjistila, že po snížení konzumace tuků došlo ke snížení četnosti a intenzity bolestí hlavy u postižených osob. Téměř 95% účastníků potvrdilo, že po snížení konzumace tuků u nich došlo ke zmírnění bolestí hlavy až o 40% (10).

Další studie tentokrát s nízkotučnou vegetariánskou dietou potvrdila stejné výsledky, kdy po snížení příjmu tuků došlo ke snížení četnosti a intenzity bolestí hlavy (11).

Nicméně tyto studie nemají dostatečnou vypovídací hodnotu, protože při jejich provádění byly, kromě snížení množství konzumovaných tuků, změněny také další parametry (například hmotnost nebyla vzata do úvahu a nebyl zkoumán konkrétní vliv úplného vyloučení živočišných potravin z diety).

Proto není možné s jistotou říci, zda snížení konzumace tuků skutečně vede ke snížení četnosti migrenózních bolestí hlavy.

Shrnutí: Strava s vysokým obsahem tuků může zvyšovat četnost výskytu migrén. Naproti tomu snížení množství tuků v přijaté potravě snižuje četnost výskytu migrén a intenzitu příznaků.

Některá čínská jídla

Glutamát sodný (glutasol nebo L-glutamát sodný monohydrát nebo MSG) je kontroverzní umělou přísadou, která se přidává do některých čínských a průmyslově vyráběných potravin kvůli zlepšení jejich chuti (1).

Již několik desítek let lidé tvrdí, že konzumace glutamátu sodného u nich vyvolává bolesti hlavy.

Chybí však nezvratné důkazy o spojitosti konzumace glutamátu sodného a migrén (1, 12).

Není totiž jisté, že za migrénami nestojí vysoký obsah tuků nebo soli, protože potraviny obsahující glutamát sodný, často také obsahují velké množství tuků a soli.

Nicméně glutamát sodný je často označován jako jeden ze spouštěčů migrén a bolestí hlavy.

Shrnutí: Glutamát sodný, který se nachází v některých čínských pokrmech a průmyslově vyráběných potravinách, je často označován za látku vyvolávající bolesti hlavy.

Káva, čaj a sladké limonády

Kofein se často používá k léčbě bolestí hlavy.

Proto je zajímavé, že existují určité důkazy o tom, že může nepřímo vyvolávat migrény.

Součástí abstinenčních příznaků při nedostatku kofeinu jsou bolesti hlavy.

Instantní káva v šálku

Káva může nepřímo spouštět migrénu (kvůli obsahu kofeinu)

Kofein způsobuje stahování cév (vazokonstrikci), a po jeho vysazení se cévy začínají znovu roztahovat (3).

U citlivých jedinců to může spustit migrénu.

Nicméně bolest hlavy způsobená abstinenčními příznaky při nedostatku kofeinu je většinou nemigrenózní (1).

Shrnutí: Kofein může nepřímo – prostřednictvím svých abstinenčních příznaků – spustit migrénu. Dochází k tomu poté, co účinky kofeinu odezní a cévy se začnou znovu roztahovat.

Umělá sladidla

Aspartam je umělé sladidlo, které se často přidává do potravin a nápojů namísto běžného cukru.

Někteří lidé si stěžují na bolesti hlavy po konzumaci aspartamu, ale většina studií zjistila, že tato látka má na bolest hlavy jen malý nebo žádný vliv (13, 14).

Bylo provedeno několik menších studií, které zkoumaly, zda aspartam má nějaké negativní účinky na lidi trpící migrénami.

Bohužel byly tyto studie buď malé nebo špatně navržené, takže je nelze brát za úplně věrohodné, ale i tak potvrdily, že aspartam může u některých lidí spouštět migrény.

Jedna z těchto studií zjistila, že u více než poloviny z 11 účastníků došlo po konzumaci velkého množství aspartamu k podstatnému zvýšení četnosti migrén (15).

Je tedy možné, že některé osoby trpící migrénou mohou být na aspartam citlivé a ten u nich může být spouštěčem migrenózních záchvatů.

Shrnutí: Aspartam je umělé sladidlo, které může u některých lidí vyvolat zvýšenou četnost migrén.

Alkoholické nápoje

Skutečnost, že alkoholické nápoje fungují jako spouštěče bolestí hlavy a migrén je velmi dobře známá již dlouho.

Bohužel, ale neznáme přesný důvod, proč tomu tak je.

Lidé, kteří trpí migrénami, obvykle pijí menší množství alkoholu než lidé, kteří migrénami netrpí, a ukazuje se, že v souvislosti s kocovinou se u nich často objevují záchvaty migrény (16).

Nicméně nemůžeme dávat vše za vinu alkoholu.

Lidé potvrzují, že nejčastějším spouštěčem migrény u nich není ani tak alkohol v obecném slova smyslu, ale červené víno.

Studie potvrzují, že mezi hlavní spouštěče bolestí hlavy patří některé látky obsažené v červeném víně, jako jsou například histamin, siřičitany a flavonoidy (4, 17).

Jako důkaz nám může posloužit studie, ve které účastníci pili vodku a červené víno a migrénami trpěli pouze ti, kteří pili červené víno (18).

Nicméně neznáme přesný důvod, proč tomu tak je.

Červené víno, sýr a hrozny na stole

Červené víno může vyvolat záchvaty migrény

Bez ohledu na výše uvedené se odhaduje, že alkoholické nápoje spouští migrénu u zhruba 10% osob, které na migrény trpí.

Proto se osobám, u kterých alkohol spouští migrénu doporučuje snížit příjem alkoholu nebo se mu úplně vyhnout (4).

Shrnutí: Alkohol je jedním z nejdéle známých spouštěčů migrény. Nicméně u některých lidí s migrénou konzumace alkoholu záchvaty nespouští a neví se proč.

Studené potraviny a nápoje

Většina lidí se během života setká s bolestí hlavy způsobenou studenými nebo mraženými potravinami a nápoji.

Tyto potraviny a nápoje však mohou u vnímavých jedinců spustit také záchvaty migrény.

Jedna studie zkoumala, jak kostka ledu umístěná na 90 sekund pod jazyk vyvolává u citlivých jedinců bolesti hlavy (19).

Bylo zjištěno, že pokud si kostku ledu dali pod jazyk lidé trpící migrénou, došlo u 74% z nich k vyvolání záchvatu migrény. Naproti tomu u osob, které trpěly nemigrenózními bolestmi hlavy, vyvolala kostka ledu bolest hlavy pouze u 32% z nich (19).

Další studie zjistila, že ženy, které v předchozím roce prodělaly alespoň jeden záchvat migrény, jsou po vypití sklenice studené vody náchylnější k atace migrény než ženy, které v předchozím roce žádný záchvat migrény neprodělaly (20).

Proto pokud trpíte migrénou a zjistíte, že záchvaty vám spouští studené nápoje či potraviny (například zmrzlina, mražený jogurt, apod.), přestaňte inkriminované potraviny či nápoje konzumovat.

Shrnutí: Lidé s migrénou trpí bolestmi hlavy po konzumaci studených potravin či nápojů častěji než běžná populace. Proto byste měli studené potraviny a nápoje, které u vás migrénu spouští, vyřadit z jídelníčku.

Co si z článku odnést?

Přestože strava nestojí přímo za vznikem migrény a u někoho, kdo migrénami netrpí, jen jídlo a pití tuto nemoc nevyvolává, existuje řada potravin, které mohou záchvaty migrény spustit u lidí, jenž tímto onemocněním trpí.

Pokud trpíte migrénou a víte, že některé potraviny a nápoje záchvaty tohoto onemocnění u vás vyvolávají, uděláte nejlépe, když dotyčné věci nebudete jíst či pít.

Nejlepší způsob jak zjistit, které potraviny u vás migrenózní bolesti hlavy spouští, je vést si podrobnou evidenci toho co sníte. Po konzumaci jednotlivých potravin a nápojů se pak sledujte a dojde-li k záchvatu migrény nebo se objeví jiné příznaky s migrénou související, vyřaďte danou potravinu z jídelníčku.

Kromě toho byste také měli dbát zvýšené opatrnosti při konzumaci výše uvedených potravin a nápojů.

Snížení konzumace spouštěčů migrény je nejlepší způsob jak snížit četnost výskytu záchvatů migrény a zmírnit její průběh.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Tags:
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Zpracováno podle Healthline.com

Zdroje obrázků:

Stockphotosecrets.com

Článek naposled aktualizován: 19. března 2017 19:37
Datum příští revize: 19. března 2019 19:37
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace