Celulitida: kompletní průvodce příčinami a možnostmi léčby

5. února 2019 20:25

Celulitida (gynoidní lipodystrofie) je onemocnění, které způsobuje, že pokožka ztrácí pružnost a stává se hrbolatou (často se přirovnává k pomerančové kůře). Nejedná se o onemocnění v pravém slova smyslu, ale spíše o kosmetický problém, protože kůže vypadající jako pomerančová kůra rozhodně nikomu na kráse nepřidá.

Obsah článku

 1. Co je celulitida?
 2. Co způsobuje celulitidu?
  1. Hormony
  2. Pohlaví
  3. Životní styl
  4. Zánět
 3. Hraje v rozvoji celulitidy roli také dieta?
 4. Při hubnutí se celulitida může jak zlepšit tak zhoršit
 5. Jaké jsou možnosti léčby celulitidy?
  1. Krémy a roztoky (vody)
  2. Manipulační techniky (masáže, lymfodrenáže, apod.)
  3. Léčba akustickou rázovou vlnou
  4. Léčba laserem a světlem
  5. Radiofrekvenční léčba celulitidy
  6. Ostatní možnosti léčby celulitidy
 6. Je možné se celulitidy úplně zbavit?

Jde o velmi častý problém, který postihuje až 98% žen (1).

I když tedy celulitida není život ohrožující onemocnění, je nežádoucí, protože u lidí, kteří jí trpí, může vyvolávat stres, napětí, úzkost a deprese.

V tomto článku se podíváme na příčiny celulitidy, vysvětlíme si, jakou roli hraje váš způsob stravování a dieta v tomto onemocnění a dozvíte se něco o tom, jak se celulitidy zbavit.

Co je celulitida?

Celulitida neboli gynoidní lipodystrofie je onemocnění, při kterém dochází ke vzniku nevzhledných hrbolů a kráterů v pokožce, která pak vypadá jako “pomerančová kůra”.

Je způsobena změnou ve struktuře tukových buněk a pojivové tkáně, které se nachází pod povrchem pokožky (2, 3).

Díky těmto změnám dochází k obrovskému zvětšení tukových buněk a k jejich „protlačení“ do pojivové tkáně pod pokožkou.

Navíc také dochází ke změně cévního zásobení celulitidou postižených oblastí, díky čemuž se ve tkáních hromadí více tekutin.

Tím vaše kůže získává typický „hrbolatý“ vzhled.

Takhle vypadá celulitida na stehně

Takhle vypadá celulitida na stehně

Je zajímavé, že celulitidou trpí prakticky výhradně ženy a nejčastěji se vyskytuje v oblasti stehen, břicha a zadnice.

Podle stupně závažnosti postižení se popisují následující stupně celulitidy:

 • Stupeň 0: žádné známky celulitidy.
 • Stupeň 1: Pokožka má vzhled pomerančové kůry při sezení, ale při stání není patrná a pokožka má normální přirozeně hladký vzhled.
 • Stupeň 2: Pokožka má vzhled pomerančové kůry jak při sezení, tak při stání.
 • Stupeň 3: Pokožka má vzhled pomerančové kůry i při sezení a navíc jsou na ní patrné hluboké vklesliny a velké hrboly.

Nicméně výše uvedené rozdělení je pouze ilustrativní a v současné době nemáme žádnou standardizovanou metodu pro hodnocení a kategorizaci tohoto onemocnění.

Shrnutí: Celulitida je onemocnění, které se projevuje hrboly a vkleslinami na pokožce, která připomíná vzhled pomerančové kůry. Nejčastěji postihuje ženy, zejména v oblasti kolem břicha, stehen a pozadí.

Co způsobuje celulitidu?

Příčiny vzniku celulitidy nejsou zcela známé, ale pravděpodobně se jedná u multifaktoriální onemocnění (tedy onemocnění, které vzniká kombinací několika různých faktorů).

Odborníci předpokládají, že se na vzniku celulitidy podílí hormony, pohlaví, životní styl a zánět. Určitou roli může pravděpodobně hrát také věk, genetické predispozice (náchylnost ke vzniku onemocnění) a také tvar těla.

Hormony

Celulitida je podmíněna změnou velikosti a struktury tukových buněk lidského těla.

Proto se předpokládá, že hormony, které ovlivňují štěpení a ukládání tuků (jako jsou například inzulin nebo katecholaminy), mohou hrát důležitou roli ve vzniku celulitidy (4).

Některé studie naznačují, že hormonální nerovnováha vychýlená ve prospěch ukládání tuků (například při zvýšené hladině inzulinu v krvi), může u některých lidí zvyšovat riziko vzniku celulitidy (5).

A vzhledem k tomu, že celulitida prakticky výhradně postihuje ženy, se předpokládá, že se na jejím vzniku podílí také ženské pohlavní hormony estrogeny.

Tento předpoklad může být do značné míry správný, protože celulitida vzniká u žen až po pubertě. Navíc se vzhled kůže mění (a celulitida zhoršuje) v době, kdy se mění hladina estrogenů (například v těhotenství nebo v menopauze).

Nicméně navzdory těmto teoriím zatím stále přesně nevíme, jakou roli hrají hormony při vzniku celulitidy.

Pohlaví

Celulitida mnohem častěji postihuje ženy, než muže (6).

Jedním z důvodů jsou rozdíly v uspořádání pojivové tkáně a tukových buněk v podkoží mezi muži a ženami (4).

Ženy mají větší množství tukových buněk a navíc jsou tyto buňky uspořádány svisle a jejich „špička“ se tak stýká s pojivovou tkání v pravém úhlu.

Naproti tomu muži mají menší množství tukových buněk a jednotlivé buňky jsou uspořádány horizontálně a leží jedna na druhé.

Proto je u žen mnohem pravděpodobnější, že tukové buňky „propíchnou“ při jejich zvětšování pojivo a vytvoří tak viditelné hrboly a vklesiny na pokožce (tedy stav, kdy má pokožka vzhled pomerančové kůry, který je pro celulitidu charakteristický).

Tyto strukturální změny tak do jisté míry vysvětlují, proč je celulitida prakticky výhradně problémem žen a u mužů je vzácná.

Životní styl

Celulitida se zhoršuje při akumulaci (hromadění) tekutin v mezibuněčných prostorách.

Lékaři předpokládají, že za hromaděním tekutin ve tkáních v těch partiích, které jsou nejčastěji postiženy celulitidou, mohou stát změny v cirkulaci krve (2).

Někteří odborníci se také domnívají, že zhoršení průtoku krve v podkoží, může být též důsledkem nedostatku pohybu a sedavého životního stylu.

Pokud dlouho sedíte, dochází ke snižování průtoku krve v podkoží, což může zvýšit riziko vzniku celulitidy.

Zánět

Někteří odborníci předpokládají, že se na vzniku celulitidy podílí také chronický zánět pojivové tkáně.

Při některých studiích byly ve tkáních postižených celulitidou zjištěny buňky související s chronickým zánětem, jako jsou makrofágy a lymfocyty (7).

Nicméně v řadě případů se žádné důkazy zánětlivé odpovědi nepotvrdily.

Shrnutí: Přesné příčiny vzniku celulitidy nejsou známé, ale na vzniku onemocnění se podílí různé faktory, jako jsou genetika, hormony a životní styl.

Hraje v rozvoji celulitidy roli také dieta?

Úloha diety a stravovacích návyků při vzniku a léčbě celulitidy není dosud dostatečně prozkoumána.

Nicméně jedna skupina odborníků tvrdí, že dieta s vysokým obsahem sacharidů může celulitidu zhoršovat.

Důvod je ten, že vysoký příjem sacharidů může zvyšovat hladinu hormonu inzulínu v krvi a vede ke zvýšenému ukládání tuku v těle (5, 6).

Dieta s vysokým obsahem soli navíc přispívá k výraznějšímu zadržování tekutin v těle, což může také zhoršovat celulitidu.

Nicméně zatím máme pouze velmi málo důkazů, které by výše uvedené předpoklady potvrdily nebo vyvrátily.

Ovšem i tak uděláte dobře, pokud se budete snažit nekonzumovat příliš mnoho škodlivých cukrů a sacharidů. Je také důležité snažit se udržovat tělesnou hmotnost ve zdravém rozmezí a dbát na dodržování pitného režimu pro zajištění dostatečné hydratace organizmu.

Nárůst hmotnosti a stárnutí jsou totiž spojovány se zvýšeným rizikem vzniku celulitidy. Proto má zdravá a vyvážená strava smysl a může v prevenci a léčbě celulitidy pomoci (8).

Nicméně je potřeba vzít na vědomí, že vzhledem k tomu, že celulitida postihuje prakticky všechny ženy, není možné se celulitidě úplně vyhnout a v nějaké míře se u každé ženy někdy v životě objeví.

Shrnutí: Zatím nevíme jakou roli hrají stravovací návyky v léčbě a prevenci celulitidy. Nicméně dodržování zdravých stravovacích návyků, hydratace a udržování tělesné hmotnosti ve zdravém rozmezí mohou v prevenci a léčbě celulitidy pomáhat.

Při hubnutí se celulitida může jak zlepšit tak zhoršit

Hubnutí je často doporučováno jako jeden z nejlepších způsobů jak se zbavit celulitidy.

Je pravda, že tloustnutí (přibývání na váze) může celulitidu zhoršit, zejména pokud již máte nadváhu, ale vliv hubnutí na celulitidu není tak jednoznačný, jak si řada lidí myslí (1, 9).

Jedna malá studie sice potvrdila, že hubnutí u většiny lidí zmírňuje projevy celulitidy, zejména u těch, kteří předtím než zhubli byli obézní nebo měli výraznou nadváhu (10).

Nicméně zhruba 32% účastníků této studie potvrdilo, že hubnutí naopak jejich problémy s celulitidou zhoršilo.

Důvody proč tomu tak je nejsou známé, ale pravděpodobně to souvisí také s ostatními faktory. Například rozdíly ve struktuře a elasticitě (pružnosti) pojivové tkáně a také míra zadržování tekutin v těle, mohou podstatnou měrou ovlivnit závažnost projevů celulitidy (11).

Obecně vzato tedy platí, že u většiny lidí dojde po zhubnutí ke zmírnění projevů celulitidy, ale nelze zaručit, že to tak bude u všech lidí.

Shrnutí: Přírůstek hmotnosti (tloustnutí) může celulitidu zhoršit. Nicméně ani hubnutí vždy nepomáhá zmírnit příznaky celulitidy a u některých lidí se problém může zhoršit i když zhubnou.

Jaké jsou možnosti léčby celulitidy?

Celulitidu zatím neumíme léčit, a tak všechny zázračné přípravky, které tvrdí, že vás tohoto problému dokážou navždy zbavit, jednoduše lžou.

Toto je jedna z možností ošetření celulitidy - radiofrekvenční léčba

Toto je jedna z možností ošetření celulitidy - radiofrekvenční léčba

Na druhou stranu do jisté míry umíme projevy celulitidy zmírnit nebo zamaskovat, což se může hodit, protože ženám záleží na vzhledu a nikdo nechce, aby jeho pokožka byla povadlá a vypadala jako pomerančová kůra.

Jak tedy můžete zmírnit nebo zamaskovat projevy celulitidy?

Krémy a roztoky (vody)

Výrobci řady krémů či roztoků k topické (místní) aplikaci na místa postižená celulitidou tvrdí, že dokážou zmírnit projevy celulitidy.

Účinnými látkami v těchto výrobcích jsou nejčastěji kofein, retinol a další rostlinné látky.

Prodejci těchto krémů tvrdí, že pomáhají léčit celulitidu, protože:

 • Odbourávají tuk
 • Zlepšují průtok krve podkožím
 • Zlepšují pružnost (elasticitu) pokožky
 • Snižují zadržování tekutin v těle

Nicméně je potřeba říci, že tyto výrobky nebyly podrobeny rozsáhlejším testům a jejich přínos je tak sporný (3).

Manipulační techniky (masáže, lymfodrenáže, apod.)

Manipulační techniky jsou založeny na masážích a lymfodrenážích, při kterých je na pokožku vyvíjen jenom mírný tlak. Tvrdí se, že tyto techniky vám pomáhají zbavit se přebytečných tekutin ve tkáních a zmírnit tak projevy celulitidy, nicméně výsledky studií jsou nejednoznačné (3, 3a).

Odborníci se také domnívají, že tyto manipulační techniky ničí tukové buňky, které se tak následně mohou rovnoměrně přeskupit, což zlepšuje vzhled vaší pokožky.

Observační (pozorovací) studie naznačují, že tyto manipulační techniky (tedy lymfodrenáže a masáže) mohou sice krátkodobě zmírnit projevy celulitidy, ale sami o sobě celulitidu nevyléčí (3, 3a).

Léčba akustickou rázovou vlnou

Rázová vlna je způsob léčby, při kterém dochází k vysílání akustických nízkoenergetických rázů (impulzů). Odborníci se domnívají, že tento způsob léčby může zlepšit průtok krve tkáněmi, snížit zadržování tekutin a odbourávat tuk.

Některé studie naznačují, že akustická rázová vlna může být účinnou léčbou na zmírnění projevů celulitidy (12, 13, 14).

Nicméně další studie nepotvrdily žádné účinky rázové vlny na celulitidu, takže výsledky jsou smíšené. Je zapotřebí provést další studie, abychom mohli potvrdit, zda je rázová vlna skutečně účinnou léčbou na zmírnění projevů celulitidy (3).

Léčba laserem a světlem

Dalším způsobem jak zmírnit projevy celulitidy je použití výkonných laserů nebo jiných zdrojů silného světla buď přímo na pokožku (neinvazivní léčba) nebo do podkoží (invazivní léčba).

Neinvazivní léčba zatím nebyla příliš úspěšná (15, 16).

Nicméně invazivní laserové ošetření celulitidy může účinně zmírňovat její projevy a zlepšovat vzhled vaší pokožky (17, 18, 19, 20, 21).

Invazivní laserové ošetření celulitidy funguje na principu rozpouštění tukových buněk a pojivové tkáně v místech, kde vytváří na pokožce hrboly a vklesliny spojené s celulitidou. Navíc tento způsob léčby také omlazuje pokožku a zvyšuje produkci kolagenu.

Nicméně zatím nebyl proveden dostatek kvalitních studií, které by potvrdily, že léčba celulitidy laserem je skutečně účinná. Je zapotřebí provést další výzkum (3, 22).

Radiofrekvenční léčba celulitidy

Radiofrekvenční léčba celulitidy je založena na zahřátí pokožky s pomocí elektromagnetických rádiových vln.

A stejně jako v případě laserového ošetření, i radiofrekvenční léčba celulitidy funguje na principu podpory obnovy pokožky, zvýšení produkce kolagenu a odbourávání tukových buněk.

Intenzitu radiofrekvenční léčby lze nastavit změnou frekvence radiových vln. Tento druh léčby celulitidy se často používá spolu s ostatními způsoby ošetření celulitidy, jako je například lymfodrenáž nebo jiné manipulační techniky.

Co se týče důkazů o účinnosti radiofrekvenční léčby celulitidy tak studie jsou buď nedostatečně kvalitní nebo jsou jejich výsledky smíšené (3).

Proto dnes zatím neumíme říci jak účinný tento způsob léčby je, zejména v dlouhodobém měřítku.

Ostatní možnosti léčby celulitidy

Existuje také řada dalších možností léčby celulitidy, o kterých prodejci tvrdí, že fungují.

Jedná se například o:

 • Potravinové doplňky: zejména doplňky s obsahem výtažků z Jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba), Pupečníku asijského (Centella asiatica) nebo Komonice lékařské (Melilotus officinalis) jsou údajně vhodné na léčbu celulitidy.
 • Mezoterapie: jedná se vlastně o hloubkovou hydrataci podkoží s pomocí mnoha vitamínových injekcí.
 • Léčba oxidem (kysličníkem) uhličitým: tento způsob léčby celulitidy je založen na “nafoukání” oxidu uhličitého do podkoží.
 • Subcize: jedná se o malé řezy, které od sebe oddělí části pokožky v místě vkleslin a hrbolů, což vede k jejich vypnutí a ke zlepšení celkového vzhledu kůže.
 • Kompresní punčochy: tyto speciální punčochy pomáhají zmírnit problémy se zadržováním tekutin.
 • Kolagenové injekce: Injekční vpravení kolagenu do míst postižených celulitidou.

Je potřeba říci, že kvalita studií, které účinnost těchto způsobů léčby celulitidy potvrzují, je obvykle velmi špatná, takže nemůžeme jednoznačně říci, zda má tato léčba nějaký dlouhodobý přínos či nikoli (3).

Shrnutí: Celulititu nelze úplně vyléčit, ale existuje řada různých postupů a metod pro zmírnění jejich projevů. Bohužel většina studií v této oblasti je dosti pochybné kvality, takže nevíme jaká je skutečná dlouhodobá účinnost těchto způsobů léčby celulitidy.

Je možné se celulitidy úplně zbavit?

Pokud nejste spokojeni se vzhledem vaší pokožky, některé výše uvedené metody vám mohou pomoci projevy celulitidy zmírnit.

Nicméně v současné době neexistuje žádný způsob léčby celulitidy s prokázanou dlouhodobou účinností.

Celulitidy se tedy nelze nikdy úplně zbavit. Nicméně dodržování zásad zdravého stravování, pravidelné cvičení a udržování hmotnosti ve zdravém rozmezí, vám mohou pomoci udržet celulitidu v přijatelných mezích.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Zpracováno podle Healthline.com

Zdroje obrázků:

Stockphotosecrets.com

Článek naposled aktualizován: 5. února 2019 20:25
Datum příští revize: 5. února 2021 20:25
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace