Jak sezení poškozuje naše zdraví?

12. prosince 2019 20:10

Sedavý způsob života se podílí na vzniku více než 30 chronických onemocnění, jako jsou diabetes mellitus nebo kardiovaskulární choroby. Navíc zvyšuje riziko předčasného úmrtí o desítky procent.

Obsah článku

  1. Lidé sedí mnohem více než kdy dříve
  2. Sezení snižuje množství spálených kalorií
  3. Čím déle sedíte tím obéznější budete
  4. Sezení je spojeno s předčasným úmrtím
  5. Sedavý způsob života je spojen s řadou onemocnění
  6. Rizika vyplývající z nadměrného sezení nedokáže úplně odstranit ani pravidelné cvičení
  7. Vytvoření sedavého způsobu života byla chyba

Moderní společnost je založená na sedavém způsobu života. A lidé tak tráví více času na židli než na nohou. Poslední studie naznačují, že sedavý způsob života a neustálé sezení má na naše zdraví velmi špatný vliv a škodí nám více než si myslíme. V tomto článku se dozvíte jak přílišné sezení poškozuje vaše zdraví.

Lidé sedí mnohem více než kdy dříve

Představa, že sezení může být zdraví škodlivé je na první pohled možná směšná.

Vždyť přeci sezení je jednou z běžných poloh lidského děla a když pracujeme, bavíme se, studujeme nebo cestujeme, tak často tyto činnosti vykonáváme vsedě. Sezení je naše druhá přirozenost.

Nicméně to neznamená, že je sezení neškodné. Je to jako s jídlem - v určité míře je nezbytné, ale v nadbytku velmi škodlivé.

Bohužel sedavý způsob života a nadměrné sezení je palčivým problémem dnešní doby.

Více než polovina lidí tráví většinu pracovního dne sezením, například jízdou v autě, prací u stolu nebo při koukání na televizi.

Běžný člověk, který pracuje v kanceláři prosedí denně až 15 hodin. Naproti tomu lidé pracující v zemědělství sedí jen 3 hodiny denně (1, 2).

Shrnutí: Nadměrné sezení a sedavý způsob života škodí zdraví. Lidé v dnešní době tráví vsedě mnohem více času než dříve a například průměrný člověk pracující v kanceláři sedí až 15 hodin denně.

Sezení snižuje množství spálených kalorií

I když necvičíte, tak při stání, chůzi a obyčejném vrtění se v křesle spalujete nějaké kalorie.

Tento způsob spalování kalorií se jmenuje termogeneze navozená jinak než cvičební nebo tělesnou aktivitou (anglická zkratka je NEAT). Nedostatek tohoto způsobu spalování kalorií je pak důležitým rizikovým faktorem pro přibírání, které stojí za vznikem obezity a nadváhy (3).

Při sedavém způsobu života, tedy zejména při sezení či ležení, je energetický výdej velmi nízký, což značně snižuje množství kalorií, které spálíte termogenezí navozenou jinak než cvičením či tělesnou aktivitou (NEAT).

Aby to bylo srozumitelnější tak studie naznačují, že například pracovníci v zemědělství spálí za den až o 1000 kalorií více než lidé pracující u stolu v kanceláři (4).

Je to proto, že zemědělci tráví většinu času chozením a stáním a moc toho v práci nenasedí.

Shrnutí: Při sezení a ležení se spotřebovává mnohem méně energie než při stání či pohybu. Proto lidé pracující v kancelářích spalují až o 1000 kalorií za den méně než lidé pracující v zemědělství.

Čím déle sedíte tím obéznější budete

Z hlediska udržování stálé hmotnosti platí, že čím méně kalorií spálíte, tím větší je riziko přibývání na váze.

Proto je sedavý způsob života úzce svázán s obezitou.

Výzkumy dokonce naznačují, že lidé s nadváhou či obézní osoby sedí v průměru o 2 hodiny déle než štíhlí jedinci (5).

Shrnutí: Lidé, kteří dlouhé hodiny tráví sezením, mají vyšší riziko, že budou mít nadváhou nebo se stanou obézními.

Sezení je spojeno s předčasným úmrtím

Údaje z observačních studií, kterých se zúčastnilo více než 1 milión osob, potvrzují, že čím více sedíte, tím větší je pravděpodobnost, že zemřete předčasně.

Lidé, kteří toho během dne nasedí nejvíce mají o 22 - 49% vyšší riziko předčasného úmrtí (6, 7).

Nicméně i když většina studií tato zjištění potvrzují, jedna studie nezjistila žádnou spojitost mezi dobou sezení a celkovou úmrtností (mortalitou) (8).

Tato studie měla určité nedostatky, které pravděpodobně vysvětlují proč došla k jiným výsledkům než všechny ostatní studie v této oblasti.

Shrnutí: Většina důkazů naznačuje, že čím více lidé sedí, tím větší je riziko, že předčasně zemřou.

Sedavý způsob života je spojen s řadou onemocnění

Studie potvrzují, že sedavý způsob života se podílí na vzniku více než 30 chronických onemocnění.

Například o 112% zvyšuje riziko, že onemocníte diabetem druhého typu a o 147% zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění (6, 7).

Ve studiích zaměřených na vliv sedavého způsobu života na četnost různých onemocnění, se zkoumala zejména inzulinová rezistence, která je jednou z hlavních příčin vzniku diabetu druhého typu. 

Studie naznačují, že dlouhodobé sezení podstatně zvyšuje inzulinovou rezistenci. Totéž platí, pokud denně nachodíte méně než 1500 kroků (9, 10).

Odborníci se domnívají, že sezení přímo ovlivňuje inzulinovou rezistenci a stačí jenom jeden den posedávání a jeho vliv se hned projeví jako zvýšení inzulinové rezistence.

Shrnutí: Dlouhodobé sezení zvyšuje riziko řady onemocnění, jako jsou diabetes druhého typu nebo onemocnění srdce a cév. Nedostatek tělesné aktivity se také významnou měrou podílí na vzniku inzulinové rezistence.

Rizika vyplývající z nadměrného sezení nedokáže úplně odstranit ani pravidelné cvičení

I když pravidelné cvičení prospívá všem a lékaři ho doporučují, nedokáže úplně eliminovat rizika vyplývající ze sedavého způsobu života.

Jedna studie ověřovala tuto hypotézu tak, že u 18 lidí měřila ukazatele metabolické aktivity po různých druzích cvičení.

Pokud strávíte celý den sezením, jedna hodina intenzivního cvičení nedokáže úplně potlačit nežádoucí projevy spojené s dlouhodobým sezením (11).

Navíc nedávno provedená analýza 47 studií zjistila, že dlouhodobé sezení má závažné nežádoucí dopady na vaše zdraví, a to bez ohledu na to, zda cvičíte nebo ne (6).

Je ale pravda, že tyto negativní důsledky častého sezení se více projevili u lidí, kteří cvičí méně nebo vůbec.

Shrnutí: Tělesná aktivita a cvičení jsou samozřejmě prospěšné, ale sami o sobě nedokážou úplně odstranit nežádoucí účinky sezení na zdraví.

Vytvoření sedavého způsobu života byla chyba

Bohužel moderní člověk tráví většinu svého života sezením nebo ležením a až dnes začínáme zjišťovat, že je to chyba a že to škodí našemu zdraví.

To neznamená, že byste si nikdy neměli sednout a odpočinout si, ale měli byste se pokusit co nejvíce omezit sezení během pracovní doby.

Minimalizace sezení je stejně tak důležitá jako zdravé stravování a pravidelné cvičení.

Pokud budete denně hodinu cvičit a zbylých 23 hodin budete sedět nebo ležet, moc si tím nepomůžete.

Stejně jako nevyběháte špatnou a nezdravou stravu, ani cvičení vám nepomůže eliminovat všechna rizika a zdravotní dopady sedavého způsobu života.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázků:

Stockphotosecrets.com

Článek naposled aktualizován: 12. prosince 2019 20:10
Datum příští revize: 12. prosince 2021 20:10
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace