Jaké jsou léčivé a nežádoucí účinky koloidního stříbra?

Jaké jsou léčivé a nežádoucí účinky koloidního stříbra?
15. listopadu 2019 22:05

Koloidní stříbro patří mezi oblíbené alternativní (přírodní) způsoby léčby. Jeho zastánci tvrdí, že je to účinný lék na všechny druhy zánětů a onemocnění, od běžného nachlazení až po rakovinu. Nicméně užívání koloidního stříbra může mít i závažné nežádoucí účinky.

Obsah článku

 1. Co je koloidní stříbro a proč ho používáme?
 2. Jak koloidní stříbro funguje?
 3. Léčivé účinky koloidního stříbra
  1. Antibakteriální účinky
  2. Antivirové účinky
  3. Antimykotické účinky
 4. Bezpečnost a nežádoucí účinky
 5. Měli byste koloidní stříbro používat?

Co je koloidní stříbro a proč ho používáme?

Koloidní stříbro je název, kterým se označuje suspenze drobných částic stříbra v kapalině.

Protože jsou částečky stříbra velmi malé, nelze je ze suspenze běžnou filtrací odstranit. 

Velikost částic stříbra v koloidním roztoku je různá a některé částice jsou tak malé, že je nazýváme "nanočástice". To znamená, že jsou menší než 100 nm a nejsou viditelné pouhým okem (1).

Před objevem moderních antibiotik se koloidní stříbro používalo jako univerzální lék na řadu infekcí a onemocnění.

V poslední době se opět těší velké oblibě a někteří lidé tvrdí, že dokáže nahradit antibiotika a další léky na léčbu bakteriálních, virových a plísňových infekcí.

Řada lidí se také domnívá, že s pomocí koloidního stříbra můžeme léčit lymskou boreliózu, tuberkulózu nebo AIDS (onemocnění vyvolané virem HIV, které narušuje normální fungování imunitního systému).

Lidé, kteří koloidní stříbro užívají ho buď polykají jako doplněk stravy nebo si ho aplikují přímo na pokožku.

Na trhu jsou k dispozici různé přípravky s koloidním stříbrem a liší se podle toho, jaké množství stříbra obsahují.

Shrnutí: Koloidní stříbro je suspenze částic stříbra v kapalině. Jedná se o velmi starý lék, který se dříve používal k léčbě bakteriálních, virových i plísňových (houbových) infekcí.

Jak koloidní stříbro funguje?

Koloidní stříbro má údajně při perorálním (ústy) či topickém (aplikací přímo na ránu) použití antibakteriální a protizánětlivé účinky.

Jak koloidní stříbro funguje není přesně známo, ale výzkum naznačuje, že se váže na bílkoviny v buněčné stěně baktérií a narušuje jejich plazmatickou membránu (2, 3, 4).

Přes narušenou plazmatickou membránu se koloidní stříbro dostává do buněk, kde poškozuje bakteriální DNA a blokuje metabolické pochody v buňce, což vede ke smrti celé bakteriální buňky.

Odborníci se domnívají, že účinnost koloidního stříbra závisí do značné míry na velikosti a tvaru částic stříbra v koloidním roztoku a také na jejich koncentraci (5, 6).

Větší množství malých částic má větší povrch než menší množství velkých částic. Proto roztok koloidního stříbra, který obsahuje nanočástice (tedy menší částečky), uvolňuje více iontů stříbra.

Ionty stříbra se uvolňují z koloidního roztoku stříbra vždy, když přijde do styku s vlhkým prostředím, jako jsou například tělesné tekutiny.

Ionty stříbra jsou považovány za "biologicky aktivní" substanci, která je odpovědná za léčivé účinky koloidního stříbra (4, 7, 8).

Nicméně je nutné poznamenat, že přípravky s koloidním stříbrem nepodléhají žádné zásadní regulaci a mohou vyvolat velmi závažné nežádoucí účinky.

Problém je také to, že kvalita komerčně dostupných přípravků s koloidním stříbrem se liší nejen z hlediska velikosti a počtu částic stříbra, ale i z hlediska celkové čistoty a kvality, což má podstatný vliv na účinnost.

Shrnutí: Jak přesně koloidní stříbro funguje nevíme, ale lékaři se domnívají, že se váže na bakteriální buňky a poškozuje jejich buněčnou stěnu a DNA, což vede ke smrti buňky.

Léčivé účinky koloidního stříbra

Někteří lidé tvrdí, že koloidní stříbro pomáhá v léčbě bakteriálních, virových a plísňových infekcí.

Antibakteriální účinky

Před objevením antibiotik bylo koloidní stříbro oblíbeným a často používaným antibakteriálním léčivem.

Laboratorní studie naznačují, že koloidní stříbro dokáže zabít řadu různých druhů baktérií (8, 9, 10).

Díky tomu se stalo součástí různých léčivých přípravků, jako jsou masti nebo obvazy na rány (7, 11).

Vzhledem k rizikům spojeným s vnitřním (perorálním) užíváním koloidního stříbra není možné provádět studie zaměřené na sledování antibakteriálních účinků vnitřně užívaného koloidního stříbra (12).

Antivirové účinky

Zastánci koloidního stříbra také tvrdí, že dokáže zabíjet i viry.

Některé studie naznačují, že nanočástice stříbra opravdu viry mohou zabíjet (13).

Je ale nutné si uvědomit, že množství nanočástic stříbra v roztoku koloidního stříbra se značně liší. A jedna z posledních studií navíc zjistila, že koloidní stříbro viry nezabíjí, a to ani v laboratorních podmínkách (9).

Stejně jako u antibakteriálních účinků je třeba poznamenat, že ani antivirové účinky vnitřně užívaného koloidního stříbra nebyly zkoumány v humánních studiích, takže nemáme žádné důkazy o jeho účinnosti.

Antimykotické účinky

Koloidní stříbro má údajně také antimykotické účinky.

Jedna laboratorní studie naznačuje, že zastavuje růst některých plísní (14).

Nicméně v laboratorních podmínkách dokáže plísně zahubit řada různých látek a neznamená to, že by koloidní stříbro dokázalo vyléčit mykotické infekce i u lidí.

V současné době zatím nemáme dostatek důkazů, které by účinnost koloidního stříbra v léčbě plísňových infekcí potvrzovaly.

A nemáme ani žádné studie, které by zkoumaly antimykotické účinky koloidního stříbra při jeho vnitřním užívání.

Shrnutí: Koloidní stříbro má údajně antibakteriální, antivirové a antimykotické účinky. Nicméně nemáme žádné přesvědčivé důkazy o tom, že koloidní stříbro proti baktériím, virům a plísním skutečně působí.

Bezpečnost a nežádoucí účinky

Každý den jsme vystaveni působení malého množství stříbra (15).

Nachází se totiž v malém množství například v pitné vodě, potravinách a dokonce i ve vzduchu, který dýcháme.

Stříbro jako prvek, který se nachází volně v přírodě kolem nás, je považováno za relativně bezpečné.

Nicméně nemáme dostatek informací o účincích nanočástic stříbra v koloidních roztocích a vnitřní užívání (polykání) koloidního stříbra je považováno za zdraví škodlivé.

Největší riziko spojené s dlouhodobým užíváním koloidního stříbra představuje argyrie (otrava stříbrem).

Jedná se o onemocnění, při kterém dochází k modrošedému zbarvení kůže v důsledku akumulace částic stříbra v těle a pokožce. Stříbro se také může ukládat ve střevech, játrech, ledvinách a ostatních orgánech (16).

Největší riziko argyrie je u osob, které vnitřně užívají doplňky stravy s koloidním stříbrem a také u lidí, kteří denně se stříbrem pracují.

Aby se argyrie rozvinula, museli byste konzumovat částice stříbra po dlouhou dobu. Nicméně neznáme přesné množství stříbra ani dobu užívání, které by již mohly být rizikové (16).

Stejně tak neznáme rizika a nežádoucí účinky spojené s konzumací nanočástic stříbra z přípravků s koloidním stříbrem.

Nicméně vzhledem k tomu, že nanočástice se snáze dostávají do buněk a mohou také pronikat hematoencefalickou bariérou (bariéra mezi krví a mozkem), je jejich konzumace s vysokou pravděpodobností riziková (6).

Aplikace koloidního stříbra na kůži je považována za méně rizikovou než vnitřní užívání, ale pokud koloidní stříbro obsahuje nanočástice, může docházet k jejich vstřebávání do krve i přes pokožku (17).

Navíc, pokud koloidní stříbro často nanášíte na otevřenou ránu, může se ukládat v okolních tkáních a vyvolat místní (lokální) argyrii (18).

Dalším nežádoucím účinkem koloidního stříbra je alergická reakce, která je naštěstí velmi vzácná (7).

Shrnutí: Konzumace (vnitřní užívání) koloidního stříbra může vést ke vzniku onemocnění zvaného argyrie. Riziková je i konzumace nanočástic stříbra z koloidních roztoků.

Měli byste koloidní stříbro používat?

Přípravky s koloidním stříbrem se značně liší co do obsahu nanočástic a koncentrace roztoků. Proto mohou být jejich účinky značně rozdílné.

Konzumace koloidního stříbra ve formě doplňků stravy nemá žádný přínos pro vaše zdraví.

Vzhledem k nežádoucím účinkům a k nedostatku důkazů o skutečné účinnosti koloidního stříbra není jeho používání dobrý nápad, s výjimkou situací, kdy vám jeho krátkodobé používání předepíše a doporučí lékař.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Zpracováno podle Healthline.com

Zdroje obrázků:

Pixabay.com

Článek naposled aktualizován: 15. listopadu 2019 22:05
Datum příští revize: 15. listopadu 2021 22:05
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace