Umělé přerušení těhotenství (interrupce): co to je, jak se provádí a jaká jsou jeho rizika?

Umělé přerušení těhotenství (interrupce): co to je, jak se provádí a jaká jsou jeho rizika?
31. července 2018 9:48

V České republice každý rok podstoupí umělé přerušení těhotenství neboli interrupci kolem 20 tisíc žen. V posledních letech počet potratů klesá, ale podle údajů z Ústavu zdravotnických informací (ÚZIS) se každoročně více než 15 000 žen rozhodne pro potrat z vlastní vůle. V tomto článku se dozvíte co interrupce je, jak a do kdy se provádí a jaké jsou možné nežádoucí dopady a rizika.

Obsah článku

 1. Co je interrupce?
 2. Interrupce v České republice - co říká zákon?
 3. Do kdy je možné provést interrupci?
  1. Umělé přerušení těhotenství u nezletilých dívek
  2. Umělé přerušení těhotenství u cizinců?
 4. Jaké máte možnosti při nechtěném otěhotnění?
 5. Jak se interrupce provádí?
  1. Chemická interrupce
  2. Chirurgická interrupce
 6. Může se stát, že se interrupce nepovede?
 7. Jak dlouho se čeká na interrupci?
 8. Kdy je interrupce bezplatná?
 9. Nežádoucí účinky, rizika a další časté dotazy kolem interrupcí
  1. Kde se provádí interrupce a jak o ní požádat?
  2. Kdy mohu po interrupci odejít domů?
  3. Jaká vyšetření musím před interrupcí a po ní absolvovat?
  4. Jak se budu cítit po interrupci?
  5. Jak interrupce ovlivňuje plodnost?
 10. Co si z článku odnést?

Co je interrupce?

Interrupce (česky též interupce) je lékařský termín označující umělé přerušení těhotenství. Někdy se interupce označuje jako potrat. 

Toto označení ale není úplně správné, protože potrat znamená přerušení (ukončení) těhotenství jakýmkoli způsobem (spontánně i lékařským zákrokem), zatímco interrupce je vždy pouze umělé přerušení těhotenství (tedy ukončení těhotenství chirurgicky nebo chemicky, s pomocí některých léků). 

Potrat je tedy obecný termín pro jakékoli přerušení těhotenství a interrupce je pojem užívaný pro umělé (lékařem vyvolané) přerušení těhotenství.

V Čechách je každý rok provedeno více než 20 tisíc interrupcí (1, 2).

Interrupce v České republice - co říká zákon?

V České republice se umělé přerušení těhotenství řídí Zákonem České národní rady o umělém přerušení těhotenství (zákon číslo 66/1986 Sb.) a jeho prováděcí vyhláškou číslo 75/1986 Sb. (3, 4)

Zákon počítá se dvěma druhy interrupcí, a to s umělým přerušením těhotenství na základě žádosti ženy a s umělým přerušením těhotenství ze zdravotních důvodů.

V případě interrupce ze zdravotních důvodů platí, že těhotenství je možné přerušit, pokud je ohrožen život matky a/nebo zdraví matky či zdravý vývoj plodu a/nebo pokud plod vykazuje genetické vady. Podrobně jsou jednotlivé nemoci a stavy, kdy lze ženě uměle provést potrat ze zdravotních důvodů, popsány ve vyhlášce číslo 75/1986.

V případě interrupce na základě žádosti ženy platí, že těhotenství je možné uměle přerušit do 12 týdne, pokud tomu nebrání zdravotní důvody, která zvyšují rizika plynoucí z umělého přerušení těhotenství (například zánětlivá onemocnění, u kterých při umělém přerušení těhotenství může dojít k rozšíření po celém organizmu). Při umělém přerušení těhotenství na žádost ženy také není možné interrupci provést, pokud u dotyčné ženy již byla provedena interrupce v průběhu posledních 6 měsíců (to neplatí pro interrupci na žádost ženy v případě, kdy došlo k otěhotnění v důsledku spáchání trestného činu znásilnění a také pro ženy, které již porodily alespoň 2 děti a jsou starší 35 let).

Do kdy je možné provést interrupci?

Umělé přerušení těhotenství je možné provést do 12. týdne těhotenství buď na žádost ženy nebo ze zdravotních důvodů, respektive do 24. týdne těhotenství z genetických důvodů (pokud je plod stižen genetickou vadou), a to na základě vyšetření a doporučení lékaře - genetika.

Umělé přerušení těhotenství u nezletilých dívek

U těhotných mladších 16 let je možné umělé přerušení těhotenství provést na základěstejných důvodů jako u zletilých žen, je ale navíc nutný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce.

Umělé přerušení těhotenství u cizinců?

České zákony o umělém přerušení těhotenství neumožňují provádět interrupci u žen ze zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie. Každá země má navíc své vlastní zákony a předpisy o umělém přerušení těhotenství, kterými je nutné se v případě cizinců řídit.

Jaké máte možnosti při nechtěném otěhotnění?

Pokud nechtěně otěhotníte není to nic příjemného a může vám to převrátit život naruby. Řada žen má pocit, že musí okamžitě hledat vhodné řešení, ale pokud je to možné, nechte si pár dní na utřídění myšlenek a promluvte si s lidmi kolem sebe. 

Těhotenství ženy nejčastěji poznají podle toho, že dojde k vynechání menstruace. Protože umělý potrat je možné provést do 12. týdne těhotenství (a v případě genetické vady nebo závažných rizik pro matku či plod až do 24. týdne těhotenství), máte na rozhodování co dál nějaký čas a nemusíte rozhodnutí uspěchat.

Promluvte si s vaším partnerem (pokud ho znáte). Může se stát, že i přes původně odmítavý vztah k rodinným povinnostem změní názor a podpoří vás. Pokud rozhovor skončí hádkou nebo máte obavy z reakce vašeho partnera, promluvte si s ním v přítomnosti třetí osoby. 

Pamatujte si, že váš partner nemá žádné právo vás nutit k umělému přerušení těhotenství a vy máte právo, až do 12. týdne těhotenství, rozhodnout se sama, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

Zkuste si promluvit také s vaší rodinou. I když vám třeba rodiče vynadají nebo budou zklamaní, v mnoha případech se to časem změní a budou vám pomáhat. 

Důležité je si všechno pořádně promyslet a probrat s lidmi kolem sebe.

Interrupce není jedinou možností, kterou při nechtěném nebo náhodném otěhotnění máte.

Můžete také dítě porodit a nechat si ho nebo ho porodit a ihned po porodu dát dítě k adopci.

V případě, že si chcete zachovat anonymitu, můžete také čerstvě porozené dítě dát do některého z Baby-boxů, které najdete v řadě různých nemocnic po celé republice (5).

Některé gynekologické kliniky, které potraty provádí mají k dispozici psychology a další odborníky, kteří vám poradí a pomohou se správně rozhodnout. 

Pokud o potratu uvažujete, obraťte se na svého gynekologa (ženského lékaře), který vám poskytne všechny potřebné informace.

Shrnutí: Než se rozhodnete pro umělé přerušení těhotenství, vždy si promluvte s vaší rodinou a partnerem, pokud je to možné a zvažte všechny možné varianty (potrat, ponechání dítěte, dání dítěte k adopci po porodu). Určitě se poraďte také se svým gynekologem. 

Jak se interrupce provádí?

Většina interrupcí se provádí do 12. týdne těhotenství. Existují dvě hlavní možnosti umělého přerušení těhotenství, a to chemická (farmakologická) interrupce a chirurgická (instrumentální) interrupce. 

Chemická interrupce

Při chemické interrupci dostanete dva druhy léků, které dohromady vyvolají potrat. Nejprve dostanete lék s názvem Mifegyne (obsahuje účinnou látku mifepriston a říká se mu také "potratová pilulka"). Obvykle se tento lék užívá jako tableta. 

Za 24 - 48 hodin po podání léku Mifegyne dostanete další lék s názvem Angusta, Mispregnol nebo Misodel (všechny obsahují účinnou látku s názvem misoprostol). 

Čas, za jaký užijete druhý lék (misoprostol) závisí na aktuálním týdnu těhotenství, ve kterém se nacházíte. Misoprostol se navíc užívá buď jako tableta, která se nechá rozpustit v ústech nebo pod jazykem, anebo vám ho lékař zavede vaginálně. Způsob podání opět závisí na stupni vašeho těhotenství. 

Za nějakou dobu po užití druhého léku začnete pociťovat křeče v břiše a dojde k potratu, který se projeví vaginálním krvácením. U většiny žen dojde k potratu již po podání první dávky misoprostolu, ale některé ženy musí užít více dávek tohoto léku, než k potratu dojde.

Chirurgická interrupce

Chirurgické přerušení těhotenství se obecně provádí dvěma základními způsoby, a to buď odsátím podtlakovou savkou (odborně se tomuto způsobu říká vakuumexhausce, vakuumextrakce nebo vakuumkyretáž) nebo instrumentálně, výkonem zvaným kyretáž dělohy (lidově výškrab).

Dříve se odsátí podtlakovou savkou označovalo jako miniinterrupce, protože je tento výkon šetrnější k děloze a není nutné provádět tak výraznou dilataci hrdla děložního (roztažení kanálu v děložním čípku), jako při klasické interrupci prováděné instrumentálně kyretáží.

Miniinterrupce se obvykle provádí u časných těhotenství (do 8. týdne těhotenství). Někdy ji lze provést i později, ale čím je těhotenství starší, tím je plod větší a je potřeba více dilatovat děložní hrdlo a odstranit větší množství tkání plodu a obalů, což s pomocí savky nejde. V takovém případě se přistupuje ke klasické interrupci.

Vlastní postup miniinterrupce a interrupce se liší podle typu pracoviště (může být trochu jiný na státních klinikách a na soukromých pracovištích), ale v zásadě je následující.

Před vlastním výkonem vám lékař zavede do vaginy (pochvy) tabletu, jejímž cílem je změkčit hrdlo děložní, zmírnit bolest a usnadnit provedení interrupce. 

Na některých pracovištích se interrupce provádí výhradně v celkové anestézii (pacientka je tedy uspaná), ale jsou i pracoviště, kde můžete výkon podstoupit v lokální anestézii (místní znecitlivění, kdy pacientka je při vědomí) nebo v analgosedaci (místní znecitlivění + lehké přispání - oblbnutí vědomí). 

V časných stádiích těhotenství (zhruba do 14. až 16. týdne) je možné interrupci provést jak v celkové anestézii, tak v lokální anestézii nebo analgosedaci. Po 16. týdnu těhotenství se výkon provádí jen v celkové anestézii.

Pokud bude výkon prováděn v místním znecitlivění (lokální anestézii) nejprve vám lékař nabídne léky proti bolesti a následně provede injekční umrtvení (znecitlivění) děložního čípku, aby vás interrupce nebolela. Při tomto výkonu budete při vědomí.

Pokud bude interrupce prováděna v celkové anestézii, napíchne vám sestřička žílu v lokti nebo na předloktí či jiném vhodném místě a podá vám léky, které vás uspí a uvolní svalové napětí. Poté lékař zavede do krku intubační rourku nebo jiný nástroj (laryngeální masku), který bude připojen k dýchacímu přístroji. Ten za vás bude po celou dobu dýchat. Po výkonu vás lékař opět probudí a začnete si zase spontánně dýchat. 

Pokud bude výkon proveden v analgosedaci je postup stejný jako u lokální anestézie, ale navíc dostanete do žíly látku, která vás přispí ("oblbne"). Budete tak během výkonu vlastně v polospánku a nebudete si většinou nic pamatovat. 

Vlastní miniinterrupce probíhá tak, že lékař opatrně skrz hrdlo děložní zavede do dělohy savku a plod i s obaly odsaje (vakuumexhausce). 

Pokud není možné plod odsát, provede se instrumentální interrupce, kdy lékař nejprve roztáhne děložní čípek s pomocí příslušných nástrojů, které vypadají jako tyčinky různé tloušťky a následně s pomocí kyrety seškrábe plod i s obaly zevnitř dělohy.

Shrnutí: Umělé přerušení těhotenství lze provést buď jako chemickou interrupci s pomocí dvou léků podaných v intervalu závisejícím na stupni vašeho těhotenství nebo jako chirurgickou interrupci, kdy se plod z dělohy buď odsaje vakuovou savkou (tomuto postupu se obecně říká miniinterrupce a přesněji pak vakuumextrakce nebo vakuumexhausce) nebo "vyškrábne" kyretou (tomuto postupu se obecně říká interrupce nebo "instrumentální potrat" a přesněji pak kyretáž dělohy).

Může se stát, že se interrupce nepovede?

Jak chemická tak chirurgická interrupce jsou velmi spolehlivé metody umělého přerušení těhotenství nicméně existuje určité velmi nízké riziko, že i po provedení výkonu těhotenství přetrvává. Toto riziko je ale velmi malé a stává se to u méně než 1 ženy ze 100, které interrupci podstoupí.

Pokud se vám po interrupci neobnoví menstruační cyklus nebo pokud máte stále pocit, že jste těhotná a vychází vám opakovaně pozitivní těhotenské testy, kontaktujte neprodleně lékaře, který interrupci prováděl. Stejně tak je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc pokud po interrupci přetrvává vaginální krvácení po dobu delší než 2 týdny, pokud je krvácení velmi silné a/nebo pokud máte bolesti. 

Jak dlouho se čeká na interrupci?

Doba čekání záleží na mnoha faktorech, zejména na tom, zda se jedná o umělé přerušení těhotenství na žádost matky nebo ze zdravotních důvodů. V případě zdravotní indikace bude interrupce provedena bez zbytečného odkladu, zatímco v případě přerušení gravidity na žádost matky, můžete čekat i několik týdnů, podle aktuálního stupně (týdne) těhotenství. 

Kdy je interrupce bezplatná?

Pokud se umělé přerušení těhotenství provádí na žádost matky, je zpoplatněno částkou v rozmezí 4 až 6 tisíc korun

Některé kliniky nabízejí velmi levné provedení interrupce (i za cenu kolem 2 tisíc korun), ale ty bychom vám raději nedoporučili, protože většinou používají méně kvalitní nástroje nebo mají méně erudované lékaře a zvyšuje se tak riziko problémů do budoucna (například problémy při dalším otěhotnění, riziko zánětu nebo poškození dělohy, apod.).

Bezplatné je umělé přerušení těhotenství pouze v případě, kdy je prováděno ze zdravotní indikace (tedy například v případě, kdy je ohrožen život ženy nebo mimino vykazuje genetické vady, které významně omezují jeho životaschopnost po porodu. 

Umělé přerušení těhotenství smí provádět pouze lůžková pracoviště gynekologie a porodnictví (tedy státní nebo soukromé nemocnice s předepsaným vybavením a lůžky).

Nežádoucí účinky, rizika a další časté dotazy kolem interrupcí

Žádný výkon není zcela bez rizika, ale závažnější problémy po interrupci či miniinterrupci jsou vzácné. Nejčastější komplikací interrupce je zánět, ke kterému dochází zhruba při jedné z deseti interrupcí. Proto se dnes před interrupcí podávají profylakticky (preventivně) antibiotika, která zabíjí nejčastější původce zánětů dělohy a pohlavních cest.

Vzácně (zhruba v 1 ze 100 případů) může dojít k poškození krčku (hrdla) děložního. Stává se to výhradně u chirurgické interrupce a riziko je tím vyšší, čím delší bylo těhotenství.

Zhruba při 1 z 1 000 chirurgických interrupcí dojde k protržení dělohy. Tomuto problému se říká perforace a může k němu dojít i při opatrné manipulaci, protože v těhotenství je děloha měkčí než obvykle a snadněji se protrhne.

Riziko závažného krvácení po umělém přerušení těhotenství stoupá se stupněm těhotenství. Za závažné krvácení se považuje takové krvácení, které vyžaduje krevní transfúzi. 

U žen do 13. týdne těhotenství je riziko závažného krvácení při interrupci zhruba 1 ku 1000. Po 20. týdnu těhotenství ale stoupá na 4 ku 1000. 

Nicméně je potřeba si uvědomit, že po umělém přerušení těhotenství je krvácení normální, ale nesmí samozřejmě překročit únosnou mez. 

Pokud máte pocit, že po interrupci silně krvácíte nebo krvácení trvá déle než 2 týdny, neprodleně navštivte lékaře v nemocnici, kde vám umělé přerušení těhotenství prováděli.

Kde se provádí interrupce a jak o ní požádat?

Podle zákonů České republiky smí interrupce provádět pouze lůžková zdravotnická zařízení v oboru gynekologie a porodnictví. V zásadě lze říci, že umělé přerušení těhotenství vám udělají v každé větší okresní nemocnici na gynekologii nebo v soukromém gynekologickém zdravotnickém zařízení, které je vybaveno lůžky a má potřebná povolení státních orgánů.

Jak požádat o interrupci?

Pokud chcete požádat o umělé přerušení těhotenství na základě vašeho vlastního přání (tedy nikoli ze zdravotních důvodů nebo genetické vady miminka), navštivte nejprve vašeho gynekologa a informujte ho o tom, že chcete těhotenství ukončit. Lékař vás prohlédne a budete muset vyplnit formulář Žádost o umělé přerušení těhotenství (ke stažení zde). 

Po prohlídce a vyplnění Žádosti o umělé přerušení těhotenství proběhne schvalovací proces, na jehož konci bude provedení interrupce buď povoleno nebo zamítnuto.

Pokud bude interrupce povolena, můžete si jí nechat provést na některé z gynekologicko-porodnických klinik, které mají oprávnění tyto výkony provádět.

Kdy mohu po interrupci odejít domů?

Při chemické interrupci dostanete tabletku a poté co jí spolknete musíte na klinice čekat několik hodin pro případ, že by se vám udělalo špatně. Následně můžete odejít domů a přijdete následující nebo přespříští den pro další tabletku. 

Po podání druhé tablety můžete buď zůstat na klinice do druhého dne nebo můžete odejít domů. V každém případě je ale potřeba mít nablízku vhodnou osobu, která vám pomůže, poskytne podporu a v případě potíží přivolá pomoc. 

Pro některé ženy je nepředstavitelné, že by měly v době potratu zůstat samy doma, a tak raději zůstanou na klinice až do úplného ukončení umělého přerušení těhotenství.

V případě chirurgické interrupce budete na klinice po výkonu (který trvá zhruba 10 - 15 minut) čekat, dokud neodezní účinky anestetik a sedativ, které vám byly během výkonu podány. 

Než odejdete domů, lékař vás ještě vyšetří a zkontroluje, zda nekrvácíte a zda jste se po výkonu vymočila.

Jaká vyšetření musím před interrupcí a po ní absolvovat?

V každém případě budete muset před umělým přerušením těhotenství absolvovat gynekologickou prohlídku. Další vyšetření pak závisí na vašem aktuálním zdravotním stavu.

Před interrupcí vám lékař také odebere krev, aby zjistil vaší krevní skupinu (zejména Rh pozitivitu a negativitu, tedy zda jste Rh+ nebo Rh-) a zda nemáte potíže se srážlivostí krve.

Pokud je vaše krev Rh negativní (Rh-), dostanete po interrupci injekci s protilátkami anti-D. Je to kvůli tomu, aby se zabránilo imunitní reakci krve matky s krví plodu, které mohou vyvolat anémii (chudokrevnost) u plodu při dalším těhotenství. 

Jestliže si lékař není jistý ohledně stupně vašeho těhotenství, pošle vás na ultrazvukové vyšetření. 

Běžně se před interrupcí dělá také vyšetření bakteriální mikroflóry v pochvě a děloze. Pokud jsou přítomny některé druhy baktérií (zejména streptokoky skupiny B, jako je například streptococcus agalactiae), budou vám před interrupcí a nějakou dobu po ní podávána antibiotika. Obvykle se podává buď aminopenicilin (například augmentin) nebo kombinace metronidazol a doxycyklin nebo metronidazol a azitromycin.

U chirurgické interrupce můžete dostávat antibiotika i během výkonu.

Jak se budu cítit po interrupci?

Bezprostředně po interrupci vás může bolet břicho, podobně jako při menstruačních bolestech. Pokud je bolest nesnesitelná, můžete lékaře požádat o lék proti bolesti (paralen nebo ibuprofen). Bolest obvykle do několika hodin poleví.

Po potratu můžete lehce krvácet z pochvy. To je zcela normální a běžné. Krvácení by ale nemělo být silnější než při menstruaci a mělo by zhruba do jednoho týdne ustat. Pokud by bylo krvácení silné nebo trvalo déle než 2 týdny, vyhledejte lékařskou pomoc.

Během krvácení po interrupci nepoužívejte tampóny a neprovozujte sex. V této době totiž hrozí zvýšené riziko infekce. 

Vezměte na vědomí, že bezprostředně po interrupci můžete klidně znovu otěhotnět. Proto je vhodné prodiskutovat s vaším lékařem možnosti vhodné antikoncepce.

Mezi projevy infekce patří zvýšená teplota až horečka, pocení a pocit slabosti. Můžete také pociťovat bolest v dolní části břicha a mít zapáchající výtok z vaginy. Pokud se necítíte dobře, vždy neprodleně kontaktujte svého lékaře.

Pokud interrupce proběhne bez komplikací můžete se do práce vrátit hned následující den po výkonu. Nicméně vezměte na vědomí, že můžete být citlivější než obvykle a trpět výkyvy nálad.

To je zcela normální a běžné a tento stav se během několika týdnů upraví. 

Pokud depresivní či úzkostné stavy a změny nálad přetrvávají déle než 2 - 3 týdny po umělém přerušení těhotenství, požádejte o odbornou pomoc psychologa nebo psychiatra.

Po umělém přerušení těhotenství obvykle není nutné provádět další následné kontroly, s výjimkou případů, kdy se vyskytnou jakékoli problémy (přetrvávající krvácení, bolesti, výtok nebo projevy infekce). V takovém případě musíte okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Jak interrupce ovlivňuje plodnost?

Některé ženy mají obavy, že interrupce snižuje pravděpodobnost dalšího těhotenství a zvyšuje riziko neplodnosti.

Bylo provedeno mnoho kvalitních studií, které vliv umělého přerušení těhotenství na plodnost zkoumaly a nemáme žádné důkazy o tom, že interrupce negativně ovlivňuje pravděpodobnost dalšího početí. Ženy, které prodělaly interrupci mají stejnou pravděpodobnost, že otěhotní, jako ženy, které umělé přerušení těhotenství nikdy neprodělaly (6, 7).

Stejně tak nemáme žádné důkazy o negativním vlivu chemické interrupce (medikamentózní přerušení těhotenství) na zdraví ženy. Chemická interrupce s pomocí potratové pilulky je stejně účinná a bezpečná jako chirurgická interrupce (6).

Některé studie naznačují, že ženy, které prodělaly více interrupcí mají vyšší riziko předčasného porodu při dalších těhotenstvích, ale není úplně jisté, zda za to může opravdu jen umělé ukončení těhotenství či zda se na tom podílí i jiné faktory (8).

Shrnutí: Mezi nežádoucí projevy interrupce patří infekce, perforace dělohy a závažné krvácení. Naštěstí se vyskytují jen velmi vzácně. Ihned po interrupci můžete otěhotnět, takže je třeba myslet na vhodnou antikoncepci. Výsledky studií naznačují, že chemická interrupce je stejně účinná a bezpečná jako interrupce chirurgická a že umělé přerušení těhotenství nemá vliv na plodnost a schopnost dalšího početí.

Co si z článku odnést?

Interrupce je odborný název pro umělé přerušení těhotenství. Provádí se do 12. týdne těhotenství na přání ženy, respektive až do 24. týdne těhotenství v případě zdravotní indikace (obvykle z důvodu genetické vady plodu neslučitelné nebo jen obtížně slučitelné se životem).

Interrupce na přání ženy je placený výkon, který smí provádět autorizovaná pracoviště (lůžkové gynekologicko-porodnické kliniky). Ceny se pohybují v rozmezí 4 až 6 tisíc korun.

Pokud uvažujete o umělém přerušení těhotenství z jiného než zdravotního důvodu, je potřeba vaše rozhodnutí dobře zvážit a probrat s rodinou a odborníky. Kromě interrupce totiž můžete dítě například porodit a dát k adopci hned po porodu. 

Můžete tak udělat radost jiným rodičům, kteří by děti chtěli, ale nemohou je z různých důvodů počít přirozenou cestou.

Studie nepotvrdily, že by interrupce měla negativní dopad na možnost dalšího početí.

Stejně tak studie naznačují, že jak chemická, tak chirurgická interrupce jsou stejně bezpečné a účinné.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Patient.info a odkazy uvedené v článku

Zdroje obrázků:

Pixabay.com

Článek naposled aktualizován: 31. července 2018 9:48
Datum příští revize: 31. července 2020 9:48
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace