Jsou mikroplasty v potravinách hrozbou pro naše zdraví?

Jsou mikroplasty v potravinách hrozbou pro naše zdraví?
6. července 2019 7:45

Většina lidí používá plasty každý den. Nicméně je potřeba si uvědomit, že tento materiál obvykle není biologicky rozložitelný a po čase se rozkládá na drobné kousky zvané mikroplasty, které poškozují životní prostředí.

Obsah článku

  1. Co jsou mikroplasty?
  2. Mikroplasty v potravinách
  3. Škodí mikroplasty zdraví?
  4. Jak se vyhnout konzumaci mikroplastů v potravě? 
  5. Co si z článku odnést?

Poslední studie navíc naznačují, že mikroplasty se běžně nachází i v potravinách, zejména pak v potravinách pocházejících z moře. 

Nicméně není jasné. zda mikroplasty škodí zdraví. Proto se v tomto článku na mikroplasty podíváme podrobněji a dozvíte se, zda jsou opravdu hrozbou pro vaše zdraví.

Co jsou mikroplasty?

Mikroplasty jsou drobné kousky plastů, které se nachází v životním prostředí. Jsou definovány jako malé částečky plastů o průměru menším než 5 mm.

Málokdo ví, že se používají jako abraziva (látky s brusným účinkem) a přidávají se do některých zubních past nebo peelingových krémů. Většinou ale v přírodě vznikají rozpadem většího plastového odpadu v moři, řekách nebo v půdě, kde jsou často konzumovány zvířaty.

Několik studií v sedmdesátých letech minulého století zkoumalo koncentraci mikroplastů v oceánech a mořích a zjistilo se, že nejvíce mikroplastů se nachází v Atlantském oceánu u pobřeží Spojených států amerických (1, 2).

Dnes je situace mnohem horší, protože používáme stále více plastů, a tak je kontaminace řek a oceánů obrovská. Odhaduje se, že každý rok do moří a oceánů pronikne až 8,8 miliónů tun plastového odpadu (3).

Jiné odhady hovoří o tom, že na hladinách moří v současnosti plave přes 276 tisíc tun plastů, zatímco zbytek je na dně moře nebo ho moře vyplavilo na pobřeží a pláže (4).

Shrnutí: Mikroplasty jsou drobné kousky plastů menší než 5 mm v průměru. Najdeme je po celém světě, v řekách, oceánech, mořích a ostatním životním prostředí.

Mikroplasty v potravinách

Mikroplasty se nachází v řadě různých prostředí a potraviny nejsou výjimkou (5, 6).

Jedna nedávno provedená studie zkoumala 15 různých značek mořské soli a zjistila, že průměrně obsahují 600 částeček mikroplastů na kilogram soli (7).

Další studie zjistily, že kilogram medu může obsahovat až 300 mikroplastických vláken na kilogram a litr piva pak 109 fragmentů mikroplastů (8, 9).

Nicméně nejvíce mikroplastů obsahují plody moře (10).

Protože mikroplasty se v největší koncentraci nachází v moři, běžně je konzumují ryby a další mořské organizmy (11, 12).

Další studie naznačují, že některé ryby si mohousplést plasty s potravou, což vede k hromadění toxických látek v rybích játrech (13).

A jedna studie dokonce zjistila, že se mikroplasty nachází i v tělech organizmů, které žijí v hlubinách moře, což znamená, že pronikají opravdu velmi daleko a hluboko (14).

Navíc, mušle a ústřice jsou ze všech potravin nejvíce ohroženy kontaminací mikroplasty (15, 16).

Jedna studie z poslední doby zjistila, že mušle a ústřice určené pro konzumaci člověkem, obsahují 0,36 - 0,47 částic mikroplastů na gram, což znamená, že lidé, kteří je pravidelně jí, každý rok spolu s nimi "sní" až 11 tisíc částic mikroplastů (17).

Shrnutí: Mikroplasty se běžně nachází v řadě potravin, včetně mořských plodů. To vede k tomu, že někteří lidé konzumují vysoké množství mikroplastů.

Škodí mikroplasty zdraví?

I když řada studií prokázala, že se mikroplasty nachází v celé řadě potravin, není jasné, jak působí na naše zdraví.

Bohužel máme jen málo studií, které zkoumaly jak mikroplasty ovlivňují zdraví lidí a s jakými nemocemi jejich konzumace může souviset. 

Ukazuje se sice, že ftaláty (chemické látky, které se do plastů přidávají jako změkčovadla) podporují růst nádorových buněk v prsu, ale tento výzkum byl prováděn v laboratorních podmínkách (Petriho miskách), takže je nelze jednoznačně zevšeobecnit i na člověka (18).

Určitý signál o škodlivosti mikroplastů to ale je.

Další studie zkoumala účinky mikroplastů na laboratorní myši. 

Ukázalo se, že myši, které byly mikroplasty krmeny, měly v játrech vyšší koncentraci molekul, způsobujících oxidační stres. Navíc se tyto částice plastů hromadily v játrech, střevech a ledvinách a v organizmu celkově došlo ke zvýšení koncentrace molekul toxických pro mozek (19).

Mikročástice, včetně mikroplastů, navíc mohou ze střeva pronikat do krve a do dalších orgánů (20, 21).

Mikroplasty byly nalezeny také v lidském těle. Jedna studie zjistila, že plíce 87% vyšetřovaných osob, obsahují vlákna mikroplastů. Lékaři se domnívají, že důvodem může být přítomnost mikroplastů ve vzduchu (22).

Některé studie naznačují, že mikroplasty ze vzduchu mohou v plicích zvyšovat tvorbu zánětlivých markerů. Nicméně se jednalo pouze o laboratorní studie, které nemají velkou vypovídací hodnotu a jejich výsledky nemusí vždy být úplně směrodatné (23).

Jednou z nejvíce prozkoumaných chemických látek, která se v plastech nachází, je bisfenol A (BPA). Ten se obvykla nachází v plastových obalech nebo v nádobách na uskladnění potravin a může pronikat do potravin. 

Některé studie naznačují, že bisfenol A může narušit tvorbu pohlavních hormonů, zejména u žen (24).

Shrnutí: Výsledky laboratorních studií a studií na zvířatech naznačují, že mikroplasty mohou škodit zdraví. Nicméně zatím bylo provedeno jen málo studií, které zkoumaly účinky mikroplastů na lidské zdraví, takže je nutné provést další výzkum, abychom škodlivost mikroplastů potvrdili a mohli přijmout vhodná opatření.

Jak se vyhnout konzumaci mikroplastů v potravě? 

Mikroplasty se nachází v řadě potravin, které lidé konzumují. Nicméně stále není úplně jasné jak ovlivňují lidské zdraví. 

Nejvyšší koncentrace mikroplastů v potravinovém řetězci je v rybách, zejména v mořských rybách a v měkkýších.

Protože mikroplasty mohou ovlivnit naše zdraví, měli bychom se snažit jejich konzumaci omezit. Nicméně není nutné úplně přestat jíst měkkýše a jiné plody moře, ale spíše je potřeba si vybírat jen vysoce kvalitní potraviny z prověřených a známých zdrojů.

Některé plastové obaly navíc mohou "kontaminovat" potraviny, protože z nich unikají škodlivé látky, včetně mikroplastů.

Proto se snažte omezit konzumaci potravin v plastových obalech a jíst čerstvé potraviny z přírody ve skleněných nebo papírových obalech. 

Shrnutí: Největším zdrojem mikroplastů v potravinovém řetězci jsou měkkýši a plody moře. Snažte se proto konzumovat tyto potraviny s mírou a pouze z kvalitních a prověřených zdrojů. Omezte také konzumaci potravin v plastových obalech, čímž snížíte množství zkonzumovaných mikroplastů a chráníte tak své zdraví.

Co si z článku odnést?

Mikroplasty jsou drobné plastové částice, které se přidávají do kosmetických výrobků a některých zubních past, protože mají abrazivní účinky, nebo se do životního prostředí uvolňují z plastových obalů a odpadů.

Bohužel mikroplasty najdeme všude kolem nás, a to i ve vzduchu, ve vodě i v potravinách. 

Plody moře, zejména měkkýši, obsahují vysoké koncentrace mikroplastů, které se v těle mohou při nadměrné konzumaci těchto potravin hromadit. 

Zatím není úplně jasné jak mikroplasty ohrožují naše zdraví, ale výsledky studií na zvířatech a laboratorních studií naznačují, že mohou mít zdraví škodlivé účinky.

Nejlepším způsobem jak snížit riziko poškození zdraví mikroplasty, je omezit jejich konzumaci. Jezte potraviny ve zdravých obalech (sklo) a vyhněte se těm v plastových obalech. 

Některé země si začínají uvědomovat škodlivost plastů pro lidské zdraví a zakazují používání některých druhů plastových obalů či přidávání mikroplastů do kosmetiky či hygienických přípravků, včetně zubních past.

Není potřeba se mikroplastů nějak bát, stejně je vdechujeme ze vzduchu a přijímáme v potravě, ale měli bychom se snažit jejich konzumaci maximálně omezit a vybírat si potraviny z kvalitních a prověřených zdrojů, které využívají co nejméně plastových obalů.

Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázků:

Pixabay.com

Článek naposled aktualizován: 6. července 2019 7:45
Datum příští revize: 6. července 2021 7:45
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace