Co jsou teleangiektázie? Jsou důvodem k obavám?

17. září 2019 18:20

Teleangiektázie je stav, kdy rozšířené nebo prasklé drobné cévy a vlásečnice, které se nachází těsně pod povrchem kůže nebo sliznic, vytváří na kůži drobné tenké čárky, které vypadají jako malé metličky. Proto se někdy teleangiektázie označují jako pavoučkovité névy nebo metličkové varixy.

Obsah článku

 1. Příčiny
  1. Vrozené a další příčiny
  2. Onemocnění pojiva
  3. Nádorová onemocnění
 2. Kdy vyhledat lékaře?
 3. Příznaky teleangiektázií
 4. Diagnostika
 5. Léčba
 6. Co si z článku odnést?

Ve většině případů nepředstavují teleangiektázie žádné nebezpečí a nevyžadují žádnou léčbu a jedná se spíše jen kosmetický problém způsobený tím, že rozšířené drobné cévy jsou náchylnější k prasknutí a drobnému krvácení, což časem vede ke vzniku teleangiektázií.

Nicméně někdy jsou teleangiektázie známkou závažnějšího onemocnění a je nutné příčinu jejich vzniku zjistit a zahájit správnou léčbu.

V tomto článku se dozvíte co jsou teleangiektázie, jaké jsou jejich příčiny, příznaky, diagnostika a léčba. Dozvíte se také o prognóze onemocnění.

Příčiny

Pokud není příčinou teleangiektázií závažné onemocnění (například poškození jater), obvykle není důvod k obavám.

Teleangiektázie se často vyskytují u osob se světlou barvou kůže, které dlouho pobývaly na slunci. Mohou se vyskytnout kdekoli na těle, ale nejnápadnější jsou na pokožce, sliznicích a očním bělmu.

Ve většině případů teleangiektázie nezpůsobují žádné příznaky. Někdy ale mohou krvácet a pokud ke krvácení dojde v mozku nebo v bezprostředním okolí, může to mít závažné zdravotní následky.

Přesnou příčinu vzniku teleangiektázií neznáme, ale některé faktory přispívají k jejich rozvoji.

Mezi faktory, které zvyšují riziko tvorby teleangiektázií, mimo jiné, patří:

 • dědičnost (genetika)
 • pobyt na slunci a ve větrném prostředí
 • léky s vazodilatačními účinky (tedy léky na „roztahování“ cév)
 • těhotenství
 • poranění pokožky
 • chirurgické výkony
 • akné
 • dlouhodobé užívání kortikosteroidů (jak perorálně tak topicky)

Vrozené a další příčiny

U žen se riziko teleangiektázií zvyšuje v průběhu těhotenství.

Důvodem je, že rostoucí bříško zvyšuje tlak na cévy, které tak snáze praskají.

Hormonální léčba, hormonální změny v souvislosti s přechodem (menopauzou) a při užívání hormonální antikoncepce mohou rovněž přispívat ke vzniku teleangiektázií na obličeji.

Pravděpodobnost vzniku teleangiektázií se také zvyšuje ve vyšším věku, protože pevnost a pružnost cév se s věkem zhoršuje.

Někdy teleangiektázie vznikají jako příznak závažnějších onemocnění, jako jsou například:

 • Mozečková teleangiektázie (ataxia teleangiectasia), což je vrozené onemocnění, kdy teleangiektázie vznikají v mozečku a dalších částech těla
 • Bloomův syndrom: vzácná genetická porucha, která se projevuje řadou různých příznaků, včetně teleangiektázií
 • Hereditární hemoragická teleangiektázie (HHT, teleangiectasis hereditaria haemorrhagica) neboli syndrom Rendu-Osler-Weber, je dědičné onemocnění, při kterém vznikají abnormální krevní cévy v kůži
 • Oheň (nevus flammeus, skvrna portského vína) je vrozená cévní malformace, která se projevuje velkou skvrnou temně červené barvy na kůži obličeje či jinde na těle a spolu s ní se mohou objevit i teleangiektázie. V podstatě se jedná o rozsáhlý plošný hemangiom. Nevus flammeus většinou postupně bledne a v pubertě se často spontánně vytratí bez nutnosti jakékoli léčby. Pokud je nutná léčba používá se k odstranění skvrny portského vína nejčastěji laser, případně jiné metody podle doporučení lékaře.
 • Klippel-Trenaunay syndrom (KTS): jedná se o vrozené onemocnění, které se projevuje kombinací tří příznaků, mezi něž patří nevus flammeus, křečové žíly a hypertrofie (zvětšení) buněk měkkých tkání. Dříve se tento syndrom označoval jako Klippel-Trenaunay-Weberův syndrom.
 • Růžovka (latinsky Rosacea): jedná se o chronické onemocnění kůže, které způsobuje otoky a zčervenání kůže v obličeji a mimo jiné se může projevit i teleangiektáziemi.
 • Angiom (nezhoubný nádor z krevních cév): tyto nádory nabývají různých tvarů a pokud postihnou cévy těsně pod povrchem pokožky, mohou vypadat jako teleangiektázie.
 • Sturge-Weberův syndrom (SWS): toto vzácné vrozené onemocnění se označuje též názvem encefalotrigeminální angiomatóza a projevuje se nadměrným růstem kapilár v okolí trojklanného nervu (nervus trigeminus), což se projevuje jako teleangiektázie v obličeji
 • Xeroderma pigmentosum (XP): jedná se o skupinu vzácných dědičných onemocnění, která způsobují nadměrnou citlivost kůže a očí na ultrafialové záření, což má, mimo jiné, za následek teleangiektázie
 • Onemocnění jater: při některých onemocněních jater (cirhóza, chronická hepatitida, selhání jater, apod.) může rovněž dojít ke vzniku teleangiektázií

Onemocnění pojiva

Onemocnění pojivových tkání může vést ke vzniku teleangiektázií zejména na obličeji a také na rukou a nohou v místech, kde se pokožka stýká s nehtem.

Mezi onemocnění pojivových tkání, u kterých se mohou objevit teleangiektázie, mimo jiné patří:

 • Sklerodermie: toto onemocnění je spojené s nadměrnou tvorbou kolagenu a jeho ukládáním do mezibuněčných prostor po celém těle. To vede ke ztvrdnutí kůže a ke změně její barvy a také k výskytu teleangiektázií. Vyskytuje ve dvou formách, jednak jako limitovaná sklerodermie, která postihuje nejčastěji pokožku na obličeji, rukou a nohou a jednak jako difúzní sklerodermie, která postihuje i vnitřní orgány. Teleangiektázie se nejčastěji vyskytují u limitované sklerodermie.
 • Dermatomyozitida: jedná se o autoimunitní onemocnění, které se projevuje zejména záněty kůže a svalů. Mezi jeho příznaky patří také teleangiektázie, které se objevují zejména na částech kůže vystavených slunečnímu záření, jako jsou krk, hrudník, ramena, paže nebo horní část zad.
 • Systémový lupus erythematodes: u lidí s touto chorobou se teleangiektázie vyskytují zejména v okolí nehtové ploténky a také na okrajích diskoidních lupusových lézí (druh specifických kožních projevů tohoto onemocnění).

Nádorová onemocnění

Teleangiektázie se někdy mohou vyskytnout i u nádorových onemocnění, a to zejména u těchto kožních nádorů:

 • Bazocelulární karcinom neboli bazaliom
 • Kožní T-buněčné lymfomy (CTCL), mezi které patří například mycoses fungoides
 • Hyperplazie mazových žláz

Kdy vyhledat lékaře?

Lékaře byste měli navštívit v případě, kdy je příčinou teleangiektázií jiné základní onemocnění.

Pokud se vám například objeví velké množství teleangiektázií na obličeji, může to být známkou HHT (hereditární hemoragická teleangiektázie), což je závažné onemocnění vyžadující okamžitou léčbu.

Pokud se objeví větší množství telangiektázií na zadnici a hrudníku, může se jednat o nádorové onemocnění zvané mycoses fungoides, které postihuje T-buňky imunitního systému. Naštěstí je tato choroba velmi vzácná.

V zásadě platí, že pokud si s něčím nejste jisti nebo nevíte, zda jsou teleangiektázie, které máte normální nebo mohou být příznakem závažnějšího onemocnění, měli byste neprodleně vyhledat lékaře.

Příznaky teleangiektázií

Teleangiektázie jsou jemné, pavučinovité čárky v odstínech od modré, přes červenou až po fialovou, které po stisknutí zbělají.

Vznikají při nadměrném roztažení (dilataci) drobných cév na šířku 1 – 3 mm a/nebo při jejich prasknutí.

Nejčastěji se teleangiektázie objevují na pokožce obličeje, kde jsou často příčinou nadměrného zčervenání tváří. Teleangiektázie se často vyskytují také na krku, bradě, hrudníku, zádech a končetinách.

Jak teleangiektázie vypadají se můžete podívat na následujícím obrázku:

Teleangiektázie a hereditární hemoragická teleangiektázie

Teleangiektázie a hereditární hemoragická teleangiektázie

Na končetinách se teleangiektázie někdy označují jako pavoučkovité névy, což je druh teleangiektázií, které vypadají jako metlička nebo pavučina (s centrální cévou uprostřed, ze které odstupují drobné větvičky).

Diagnostika

Teleangiektázie se vyskytují velice často a zcela běžně i u zdravých lidí, kteří nemají žádné problémy a vznikají v důsledku stárnutí nebo poškození kůže slunečním zářením.

Lékaře byste měli vyhledat vždy pokud se objeví velké množství teleangiektázií najednou, teleangiektázie v okolí nebo uvnitř očí a úst začnou krvácet a také v případě, že se ve vaší rodině teleangiektázie vyskytují dědičně.

Výše uvedené příznaky mohou být známkou závažnějšího onemocnění.

Pro zjištění, zda za teleangiektáziemi stojí jiné základní onemocnění, provádí lékaři následující vyšetření:

 • laboratorní vyšetření krve, včetně jaterních testů
 • vyšetření počítačovou tomografií (CT)
 • vyšetření na magnetické rezonanci (MRI)

Léčba

Teleangiektázie nelze vyléčit, ale můžeme je odstranit a také léčit onemocnění, která je vyvolávají. Léčba proto závisí na tom, co je příčinou teleangiektázií.

Pokud je to například akné nebo růžovka, předepisují se antibiotika užívaná perorálně (ústy) nebo topicky (místně, přímo na postižená místa).

Řada lidí si z kosmetických důvodů nechává teleangiektázie odstranit, přičemž existují různé metody, zejména pak laserové odstranění, chirurgické odstranění nebo sklerotizace.

Laserové odstranění (ablace) je nejvhodnější pro teleangiektázie na obličeji a pro odstranění prasklých cév. Tato léčba není příliš bolestivá a rekonvalescence je krátká.

Sklerotizace (skleroterapie) je vhodná pro větší žíly, takže je metodou volby pro teleangiektázie na dolních končetinách. Jedná se o minimálně invazivní výkon, při kterém dermatolog (kožní lékař) vstříkne do postižených cév speciální chemickou látku (takzvaný sklerotizační roztok), díky kterému roztažené cévy ztvrdnou a zmizí.

Tento způsob léčby je poměrně účinný ale trvá velmi dlouho, než léčba zabere a než se odstraní všechny teleangiektázie.

Protože pojišťovna sklerotizaci nehradí, jedná se tak o poměrně drahý kosmetický výkon, který pacienta často stojí velké peníze.

Protože jedna injekce sklerotizačního roztoku uzavře jednu dilatovanou žílu, je často na odstranění teleangiektázií potřeba až několik desítek injekcí (zhruba 5 – 50), podle velikosti postižené oblasti.

Sklerotizace nevyžaduje pobyt v nemocnici a provádí se většinou ambulantně. Rekonvalescence je krátká, protože výkon nevyžaduje celkovou anestézii (uspání pacienta), jen lokální umrtvení.

Je vhodná zejména pro odstranění pavoučkovitých névů a křečových žil na dolních končetinách, ale lze jí použít i na obličeji a dalších částech těla při postižení větších kapilár.

Poslední volbou je chirurgické odstranění roztažených cév. To se používá zejména u křečových žil a jedná se o cévní operaci, která má delší dobu rekonvalescence a je poměrně bolestivá.

Po odstranění teleangiektázií budete muset pokožku chránit před slunečním zářením, dokud kůže nezíská zpět svou původní barvu.

V případě, že se po léčbě objeví puchýře, strupy nebo jizvičky, je nejlepší je lehce namazat antibiotickou mastí či krémem. Ten vám předepíše lékař a některé lze také zakoupit v lékárně.

Někdy se teleangiektázie vrací, a to hlavně v případě, že jejich příčinou je jiné základní onemocnění.

Co si z článku odnést?

Teleangiektázie jsou poškozené nebo rozšířené drobné krevní cévy (kapiláry) těsně pod povrchem kůže.

I když jsou většinou neškodné, mohou vyvolat bolest a svědění a někteří lidé si je nechávají z kosmetických důvodů odstranit.

Ve vzácných případech mohou být teleangiektázie příznakem závažnějšího onemocnění, které vyžaduje okamžitou léčbu u lékaře.

Pokud si nejste jistí, zda teleangiektázie, které máte, jsou způsobeny jen věkem nebo slunečním zářením, vyhledejte lékařskou pomoc. 

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Medicalnewstoday.com

Zdroje obrázků:

Obrázek teleangiektázií zpracován s využitím Dermnetz.org

Anotační obrázek z Pixabay.com

Článek naposled aktualizován: 17. září 2019 18:20
Datum příští revize: 17. září 2021 18:20
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace