Asfyxie: vše co potřebujete vědět

12. listopadu 2019 22:07

Asfyxie je kritický nedostatek kyslíku v organizmu, což vede k dušení a ztrátě vědomí. V některých případech se může jednat o život ohrožující stav. Při normálním dýchání se do plic dostává vzduch, který obsahuje zhruba 21% kyslíku. Ten v plicích přestupuje do krve, která ho roznese do všech orgánů, tkání a buněk lidského těla.

Obsah článku

 1. Druhy asfyxie
  1. Fyzikální asfyxie
  2. Chemická asfyxie
 2. Rozdíl mezi asfyxií a hypoxémií

Většina buněk v těle potřebuje kyslík k tomu, aby mohly vyrábět energii potřebnou pro správnou funkci organizmu.

Pokud z jakéhokoli důvodu dojde k narušení dýchání (například při uzavření dýchacích cest) nebo se nadýcháte oxidu uhelnatého, vzniká asfyxie, která se projeví ztrátou vědomí a ve zvlášť závažných případech i smrt.

Tento článek popisuje různé druhy asfyxie, včetně perinatální a erotické asfyxie. Dozvíte se také jak se asfyxie liší od hypoxémie.

Druhy asfyxie

Z hlediska mechanizmu vzniku lze asfyxii rozdělit na fyzikální a chemickou.

Fyzikální asfyxie

Tento typ asfyxie se někdy označuje jako mechanická asfyxie, protože vzniká v případě zablokování dýchacích cest cizím tělesem nebo tlakem zvenčí (například škrcení nebo rdoušení). Fyzikální asfyxie patří mezi časté důsledky nehod nebo trestných činů.

Příklady fyzikální asfyxie jsou:

 • Dušení: jedná se o asfyxii způsobenou ucpáním nebo zablokováním dýchacích cest potravinami nebo cizím tělesem. Nejčastěji se tento typ asfyxie vyskytuje u starších osob, zejména u lidí, kteří mají umělý chrup nebo polykací potíže (například po cévní mozkové příhodě). U batolat a dětí je zase vyšší riziko dušení z důvodu vdechnutí malých hraček, burských oříšků nebo jiných cizích těles, protože vše prozkoumávají ústy a strkají si do pusy všechno co je v jejich dosahu.
 • Aspirace: tento druh asfyxie se liší od dušení. Aspirace je stav, kdy se nápoje nebo potraviny, které konzumujete dostanou „do špatné trubice“ a namísto do jícnu proniknou do průdušnice a do plic. To vede k zablokování přístupu vzduchu do celého těla. Nejznámějším druhem aspirace je topení.
 • Škrcení: tento typ asfyxie vzniká v případě, kdy jsou dýchací cesty uzavřeny zvenčí provazem, drátem, lanem nebo jiným škrtidlem.
 • Erotická asfyxie: přechodný nedostatek kyslíku může zvyšovat sexuální vzrušení a zesilovat orgasmus. Jedná se o mírné přiškrcení rukama v průběhu sexuálních hrátek. Tento druh zábavy je smrtelně nebezpečný a rozhodně ho nikomu nedoporučujeme.
 • Dušení: tento druh asfyxie vzniká v případě vydýchání kyslíku ze vzduchu ve vzduchotěsné místnosti a jednak v případě zavalení obličeje a/nebo hrudníku těžkým předmětem.
 • Předávkování léky nebo drogami: některé léky nebo drogy, zejména opiáty, ovlivňují dýchání a způsobují útlum dýchacího centra v mozku. Pokud užijete příliš velkou dávku, může dojít ke zpomalení dýchání až do té míry, že tělo nemá dostatek kyslíku a vzniká asfyxie.
 • Asfyxie plodu: někdy se v průběhu těhotenství může stát, že dojde k asfyxii kvůli nedostatku kyslíku v krvi matky nebo problémům s placentou. V průběhu porodu také může dojít k asfyxii plodu z důvodu omotání pupečníku kolem krku novorozence. Asfyxie plodu se někdy označuje širším pojmem perinatální asfyxie, což znamená asfyxii plodu v průběhu celého těhotenství.
 • Epilepsie a křeče: epileptické záchvaty způsobují asfyxii několika různými mechanizmy. Jednak při záchvatu dochází k náhlé dechové pauze (takzvané apnoe), což může snížit hladinu kyslíku v těle až na život ohrožující úroveň. Navíc se mohou vyskytnout křeče, které způsobí uzavření či zablokování dýchacích cest, čímž se znemožní dýchání.
 • Spánková apnoe: jedná se o obstrukční typ fyzikální asfyxie, který se vyskytuje typicky u obézních lidí, kdy ve spánku v důsledku „povolení“ měkkého patra může dojít k ucpání (zablokování) dýchacích cest pokleslým měkkým patrem, což způsobí dechovou pauzu v délce několika jednotek až desítek sekund. Tento stav je často spojený s chrápáním a může vést až k asfyxii. Je proto nutné ho včas léčit.
 • Některá onemocnění a úrazy: při úrazech a zlomeninách krku či hrudníku může dojít k asfyxii v důsledku uzavření dýchacích cest. Asfyxii může vyvolat také alergická reakce nebo onemocnění srdce (například srdeční selhání nebo infarkt myokardu).

Chemická asfyxie

Jako chemickou asfyxii označujeme stav, kdy nějaká chemická látka brání vazbě kyslíku na hemoglobin (červené krevní barvivo). Nejedná se tedy o poruchu v dýchacích cestách nebo v plicích.

Mezi chemické látky, které způsobují asfyxii, mimo jiné, patří:

 • Oxid uhelnatý: jedná se o bezbarvý plyn bez zápachu, který vzniká při nedokonalém spalování různých druhů paliva. Oxid uhelnatý se na červené krevní barvivo hemoglobin váže mnohem snáze a pevněji než kyslík, což vede k asfyxii, protože kyslík se nemá kam navázat a krev ho tak nemůže transportovat k jednotlivým tkáním a orgánům.
 • Kyanidy: kyanidy jsou prudké jedy, které blokují enzymy buněčného dýchání (zejména enzym cytochromoxidáza). To vede k zástavě buněčného dýchání, k chemické asfyxii a smrti. Kyanidy se do těla dostávají dýchacími cestami, trávicím traktem nebo se mohou vstřebat přes kůži. Riziko otravy kyanidem je vyšší u hasičů a u pracovníků v oborech, kde se s kyanidem pracuje, jako jsou chemické laboratoře, těžební průmysl nebo zpracování či výroba kovů.
 • Sirovodík (sulfan): sirovodík je plyn, který páchne po zkažených vejcích. Vyskytuje se v odpadních jímkách, sirných pramenech a tekutém hnojivu. Pokud se ho nadýcháte ve větším množství, blokuje, podobně jako kyanidy, buněčné dýchání, což vede k asfyxii a smrti.

Rozdíl mezi asfyxií a hypoxémií

Termín hypoxémie znamená obecně abnormálně nízká koncentrace kyslíku v krvi, zatímco asfyxie znamená dušení v důsledku nedostatečného zásobení tkání a orgánů kyslíkem.

To znamená, že ne každá hypoxémie se nutně musí projevit asfyxií (mírnou hypoxémii pacient ani nemusí zaregistrovat). 

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

WebMD.com

Zdroje obrázků:

Pixabay.com

Článek naposled aktualizován: 12. listopadu 2019 22:07
Datum příští revize: 12. listopadu 2021 22:07
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace