Pneumokonióza: příčiny, příznaky, diagnostika a léčba

Pneumokonióza: příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
14. srpna 2013 7:29

Pneumokonióza neboli zaprášení plic je soubor několika nemocí, které mají společný prvek- patří mezi nemoci z povolání. Onemocnění vzniká dlouhodobým vdechováním anorganických částeček, které vyvolávají změny na plicích a způsobují tak poruchy dýchacího systému.

Druhy pneumokonióz

Rozlišujeme dva základní typy onemocnění:

Kolagenní pneumokonióza, při které dochází ke tvorbě velkého množství vaziva v plicích. Jedná se o četněji zastoupenou skupinu a zahrnuje následující onemocnění:

  • silikóza - způsobená oxidem křemičitým (SiO2)
  • azbestóza - způsobená částečkami azbestu
  • talkóza - způsobená křemičitanem hořečnatým

Nekolagenní pneumokonióza je charakteristická pomalým, neprogresivním vznikem vaziva a patří sem zejména následující onemocnění. 

  • antrakóza - způsobená vdechováním uhlíku

Pneumokonióza se vyskytuje především u osob, které dlouhodobě pracují v rizikovém prostředí. Mezi ty patří horníci, brusiči skla a pracovníci v lomech. Teoreticky se pneumokonióza může vyskytovat u žen i u mužů, vzhledem k výše uvedeným povoláním však tvoří velké procento nemocných právě muži.

Příčiny pneumokoniózy

Příčinou onemocnění je vdechování drobných částeček anorganických látek, které vznikají při zpracování určitých látek a materiálů. Tyto molekuly se dostávají do plicních sklípků (alveolů), kde se usazují a způsobují drobný zánět. Zánětlivé změny plicní tkáně vedou ke vzniku vazivových uzlíků. Strukturní přestavby však mají za následek také poruchy funkce. Nedochází k dostatečné výměně krevních plynů, což má za následek manifestaci příznaků. Pneumokonióza vzniká 15-20 let.

Příznaky pneumokoniózy

Pneumokonióza se projevuje suchým dráždivým kašlem, bolestmi na hrudi a únavou. Vyskytnout se může také nechutenství, únava a otoky končetin. Nedostatek kyslíku vede k rozvoji cyanózy (zmodrání) rtů, nehtů apod. Probíhající zánět je doprovázen zvýšenou tělesnou teplotou. 

Na základě průběhu onemocnění dělíme pneumokoniózu na dva typy:

  1. Akutní průběh onemocnění je velmi nebezpečný, jelikož dochází k rychlému rozvoji příznaků a ve velkém množství případů nemocný umírá dříve, než je úspěšně stanovena diagnóza.
  2. Chronická pneumokonióza trvá až 20 let. Je pro ni typické, že vdechování látky je méně intenzivní a pomaleji dochází také k rozvoji příznaků

Diagnostika pneumokoniózy

Pokud jedinec pociťuje jakékoliv dlouhodobé příznaky, které samovolně neustupují, měl by okamžitě vyhledat lékaře. Ten na základě anamnézy a rentgenového vyšetření určí správnou diagnózu.

Léčba pneumokoniózy

Léčbu je třeba zahájit co nejdříve. Pneumokonióza patří mezi nevyléčitelné choroby, přesněji řečeno nelze vyléčit onemocnění jako takové, mírnit lze pouze příznaky. Tato symptomatická léčba je založena na kyslíkové terapii a dechové rehabilitaci. Nemocný se musí vyhýbat rizikovým prostředím, nezbytné je tak změnit zaměstnání.

Komplikace pneumokoniózy

Pokud nedojde k včasné diagnostice, onemocnění dále postupuje. To se projeví vznikem dechové nedostatečnosti až selhávání dýchání. V nejtěžších případech se přistupuje k transplantaci plic, což je ale velmi komplikovaný zákrok s vysokouúmrtností. 

Sdílet článek
Tags:
Autor: Zuzana Nimmertondlová
Článek naposled aktualizován: 14. srpna 2013 7:29
Datum příští revize: 14. srpna 2015 7:29
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace