Aberantní

Slovo aberantní znamená „odlišný od běžného stavu nebo obvyklé normy“ a nejčastěji se s tímto pojmem setkáváme v medicíně při popisu nestandardních anatomických struktur (aberantní větve cév nebo nervů nebo chromozomové aberace), v sociologii při popisu neobvyklého chování nebo v parazitologii při popisu neobvyklého hostitele.

Obsah článku

  1. Příklady použití slova aberantní
    1. Aberantní odstup nebo větev tepny
    2. Aberantní chromozom
    3. Aberantní chování
    4. Aberantní hostitel

Českým synonymem slova aberantní je neobvyklý nebo nestandardní, latinským synonymem je pak pojem atypický.

Někdy lékaři místo slova aberantní používají pojem abnormální, kterým se ale popisují spíše věci, které jsou pro pacienta v nějakém smyslu „špatné“ (například abnormální srdeční rytmus), zatímco termín aberantní je neutrální a může označovat i věci, které pacientovi nějak nevadí a neubližují mu.

Příklady použití slova aberantní

Zdaleka nejčastěji se slovo aberantní používá v medicíně.

Aberantní odstup nebo větev tepny

Znamená odstup tepny z jiného než obvyklého místa (například aberantní odstup pravé podklíčkové tepny - a. lusoria, aberantní odstup vertebrální tepny přímo z oblouku aorty, apod. ) nebo neobvyklé uspořádání či přítomnost netypických větví (tepen či přítomnostdále se popisuje aberantní či varietní Willisův okruh, aberantní mozečkové tepny, apod.).

Aberantní chromozom

Neobvyklé strukturální změny na chromozomech označujeme jako strukturální chromozomální aberace.

Chromozomy jsou bloky genů typického tvaru, které najdeme v jádrech všech buněk. Jejich neobvyklé strukturální změny označujeme jako chromozomové aberace.

Chromozomy jsou bloky genů typického tvaru, které najdeme v jádrech všech buněk. Jejich neobvyklé strukturální změny označujeme jako chromozomové aberace.

Patří sem různé zlomy nebo přebytečné úseky chromozomů, které pro pacienta mohou (ale také nemusí) mít závažné důsledky.

Aberantní chování

Znamená chování, které porušuje zavedené společenské či sociální normy. Jedná se o jednu z forem sociální deviace. Narozdíl od jiných poruch si je člověk, který se aberantního chování dopouští, vědom, že porušuje zavedené normy a tyto normy uznává (1).

Aberantní hostitel

Je pojem, kterým v biologii označujeme hostitele, který je pro daného parazita netypický či neobvyklý a může u něj vyvolat i jiný průběh onemocnění. Jedním z příkladů z nedávné doby může být i původce COVID-19 (virus SARS-CoV-2), který se přenesl z netopýrů na člověka a ten se tak stal jeho "aberantním" hostitelem (2).

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 4. června 2022 8:53
Datum příští revize: 4. června 2024 8:53
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace