Biopsie ledvin

27. srpna 2019 22:00

Biopsie ledvin je odběr kousku tkáně ledvin a jeho histopatologické vyšetření. Slouží zejména k diagnostice různých chorob a postižení ledvin, včetně například glomerulonefritid nebo nádorových onemocnění. V tomto článku se dovzíte vše o biopsii ledvin. Dozvíte se v něm co vás čeká, jak se na vyšetření připravit, proč se tento zákrok provádí a jaká jsou případná rizika. Najdete zde také informace o různých metodách provádění tohoto vyšetření (perkutánní biopsie ledvin, laparoskopická biopsie ledvin, apod.).

Obsah článku

 1. Definice
 2. Kdy je vhodné provádět biopsii ledvin?
 3. Rizika
  1. Krvácení
  2. Bolest
  3. Arteriovenozní fistula
  4. Jiné
 4. Jak se připravit na biopsii ledvin?
  1. Medikace
  2. Krevní testy a rozbor moče
  3. Dietní opatření
 5. Co vás čeká před biopsií ledvin?
 6. Jak probíhá biopsie ledvin?
 7. Jiné způsoby provádění biopsie ledvin
 8. Výsledky

Definice

Biopsie ledvin je zákrok, při kterém lékař (chirurg) odebere část tkáně ledviny, kterou odesílá na oddělení patologie, kde je tkáň dále rozkrájena na tenké pláty a prohlížena v mikroskopii. Pomocí této metody lze zjistit, o jakou chorobu se jedná.

Váš lékař by vám měl doporučit tento zákrok v případě, kdy má podezření na onemocnění ledvin, které nelze diagnostikovat jinou metodou. Tento zákrok se rovněž provádí u lidí, kteří podstoupili transplantaci ledvin a kdy jejich transplantovaná ledvina není dostatečně funkční.

Způsob, kterým lze provádět neinvazivně biopsii ledvin, se nazývá perkutánní biopsie ledvin. Je to nejčastější způsob, kterým se biopsie ledvin provádí. Zobrazovací metody pomáhají lékaři lokalizovat ledvinu a pomocí tenké jehly odebere část tkáně ledviny.

Kdy je vhodné provádět biopsii ledvin?

Biopsie ledvin se obvykle provádí z těchto důvodů:

 • Diagnostika onemocnění ledvin, které nelze ověřit jiným způsobem
 • Stanovení terapeutického plánu založeného na funkčním stavu ledvin
 • Určení rychlosti progrese choroby
 • Určení míry poškození ledvin jejich chorobou či jinou systémovou chorobou
 • Určení úspěšnosti léčby, její kontrola
 • Určení příčiny, kvůli níž není transplantovaná ledvina dostatečně funkční.

Lékař vám obvykle biopsii ledvin doporučí na základě výsledků krevních testů a rozborů moči, které signalizují možný problém v ledvinách. Mezi nejčastější indikace patří:

 • Krev v moči (hematurie), jejíž příčina se odehrává v ledvině
 • Bílkoviny v moči (proteinurie), která je závažná, progredující či doprovázená dalšími projevy onemocnění ledvin
 • Poškození funkce ledvin, které vede k intoxikaci látkami, které ledviny běžně vylučují jako odpadní produkty

Ne každý člověk trpící poškozením ledvin, nutně potřebuje bioptické vyšetření. Rozhodnutí lékaře vždy vychází z projevů nemoci a celkového zdravotního stavu pacienta.

Rizika

Obecně lze říci, že perkutánní biopsie ledvin je bezpečnou vyšetřovací metodou. Možná rizika však existují a patří mezi ně zejména následující věci:

Krvácení

Nejčastější komplikací biopsie ledvin je hematurie (krvácení do moči). Krvácení však po několika dnech obvykle ustává. Krvácení, které je závažné, nastává jen u malého procenta pacientů, kteří prodělali biopsii ledvin. V ojedinělých případech je při komplikovaném krvácení vyžadována chirurgická léčba.

Bolest

Bolest provází období po výkonu. Obvykle však do několika hodin odezní.

Arteriovenozní fistula

V případě, kdy jehla poruší stěnu tepny a sousední žíly, může dojít k vytvoření abnormálního spojení obou z nich. Toto spojení se odborně nazývá fistula. Tato fistula se navenek většinou neprojevuje a sama se později uzavírá.

Jiné

Zřídkakdy může dojít ke vzniku krevní sraženiny kolem ledviny. Sraženina se může infikovat a celý proces je nutné léčit pomocí antibiotik. Velké hematomy (krevní sraženiny) mohou být příčinou vysokého krevního tlaku.

Jak se připravit na biopsii ledvin?

Zákroku předchází několik schůzek s lékařem. Na nich je možné se zeptat na otázky, které vás zajímají. Je důležité správně porozumět všem výhodám a rizikům spojeným s biopsií ledvin.

Medikace

Na plánovanou schůzku s lékařem si s sebou připravte seznam léčiv, která užíváte, včetně všech vitaminů a doplňků stravy. Před provedením biopsie budete vyzváni k vysazení těch léčiv, která by případně mohla potencovat rozvoj krvácení. Mezi tato léčiva patří například:

 • Protisrážlivé léky, jako je například warfarin
 • Aspirin
 • Ibuprofen
 • Některé doplňky stravy, jako například ginko a potraviny jako česnek a rybí olej

Váš lékař vám přesně řekne kdy a jak přestat daná léčiva užívat a čím je lze popřípadě nahradit.

Krevní testy a rozbor moče

Před provedením biopsie vám budou provedeny krevní testy a rozbor moče. Tato vyšetření slouží k vyloučení k případnému vyloučení infekce či dalších komplikací, které by mohly narušit bezproblémový průběh biopsie ledvin.

Dietní opatření

Před zákrokem se nedoporučuje osm hodin jíst ani pít.

Co vás čeká před biopsií ledvin?

Biopsie se provádí výhradně v nemocnici. Před zákrokem dostanete léky na uklidnění (sedativa).

Jak probíhá biopsie ledvin?

Během biopsie budete při vědomí. Poloha, při níž se biopsie provádí, je poloha vleže na břiše. Pokud se provádí biopsie z transplantované ledviny, budete ležet na zádech. Doba trvání zákroku se pohybuje okolo jedné hodiny a zahrnuje tyto kroky:

 • Pomocí ultrazvuku lékař detekuje pozici a tvar ledviny. Zřídkakdy lze provést i CT vyšetření.
 • Lékař na kůži vyznačí místo, kudy bude provádět odběr tkáně, kůži v tomto míst důkladně vydezinfikuje a aplikuje zde lokální anestetikum (znecitlivující látka).
 • Následně provede lékař malý řez kůží, kudy povede tenkou jehlu přímo k levině. Vše probíhá pod kontrolou ultrazvuku.
 • Budete vyzváni k hlubokému nádechu a zadržení dýchání po dobu, kdy bude lékař odebírat vzorek vaší tkáně. V této chvíli můžete slyšet zvuky připomínající slabé praskání.
 • Lékař může provádět odběr několikrát, většinou ale vždy z jednoho místa odběru.
 • Nakonec lékař odstraní jehlu a zakryje vaši ránu sterilním krytím.

Jiné způsoby provádění biopsie ledvin

Perkutánní biopsie ledvin není jedinou metodou, kterou lze odebrat část tkáně ledviny pro histologické vyšetření. Ne u všech lidí je perkutánní biopsie ledviny vhodnou metodou. Mezi tyto lidi patří například lidé s horší srážlivostí krve nebo lidé s jednou ledvinou. V tomto případě může být vhodnou metodou laparoskopie. Při laparoskopii se provádí tenký řez kůží. Řezem se do tkáně zavede tenký kabel s malou videokamerou a světlem a nástroje nutné odběru tkáně.

Po proběhlém odběru tkáně můžete očekávat:

 • Umístění v nemocnici na zotavovacím pokoji, kde vám může být měřen krevní tlak a puls či jiné parametry monitorace základních životních funkcí.
 • Mohou vám být provedeny testy moče a krve z důvodu detekce případného krvácení nebo dalších jiných komplikací.
 • Doporučený odpočinek po dobu alespoň několika hodin.
 • Obdržíte vytištěné informace týkající se instrukcí o průběhu zotavování.
 • Bolest v místě odběru tkáně. Tato bolest by měla trvat v řádu hodin a bude vám doporučeno užívání léků proti bolesti.

Většina lidí opouští nemocnici ještě tentýž den zákroku. Klid na lůžku je doporučován po dobu od 12 ti do 24 hodin od provedení biopsie. Váš lékař vás obeznámí s doporučeními či omezeními, které byste měli po zákroku dodržovat. Mezi ně může patřit například zvýšená tělesná aktivita.

Vzorek vašich ledvin je po odběru odeslán do patologické laboratoře. Patolog užívá vhodné metody barvení tkáně, kterou následně krájí na tenké pláty a prohlíží v mikroskopu. Na základě tohoto vyšetření je schopen určit diagnózu.

Vyhledejte pomoc lékaře v případě, že zaznamenáte:

 • Viditelně narůžovělou až červenou moč dobu delší než jeden den od provedení zákroku
 • Nemožnost močit
 • Horečku
 • Zhoršování bolesti
 • Slabost

Výsledky

Očekávejte své výsledky z laboratoře patologie zhruba do týdne. V urgentních situacích je možné je vyžádat do několika hodin. Při další schůzce u lékaře s vámi budou probrány vaše výsledky, které objasní příčinu vašich potíží. Na základě výsledků vám lékař případně stanoví léčebný plán.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Přeloženo a upraveno podle Mayoclinic

Zdroje obrázků:

Pixabay.com

Článek naposled aktualizován: 27. srpna 2019 22:00
Datum příští revize: 27. srpna 2021 22:00
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace