Bývalý lékař společnosti Merck&Co. předpovídá, že Silgard (Gardasil) bude jedním z největších medicínských skandálů všech dob

12. června 2015 1:05

Očkování proti lidskému papillomaviru (HPV) má ženy chránit před vznikem rakoviny děložního čípku. Vakcína Gardasil (v ČR prodávaná pod názvem Silgard) je však spojená s řadou problémů, které mohou ukazovat na zpackané a nekvalitně provedené klinické studie. Přečtěte si co o Silgardu říká bývalý lékař společnosti Merck&Co.

Obsah článku

 1. Další výzkum
 2. Závěr

"Bohužel již nemůžeme důvěřovat publikovaným závěrům klinických studií ani spoléhat na názory respektovaných lékařů či na obecně závazné zdravotnické směrnice. Nemám z tohoto závěru, ke kterému jsem dospěla velmi pomalu během svého více než dvacetiletého působení na pozici šéfredaktorky časopisu The New England Journal of Medicine a který jsem nejprve odmítala přijmout, žádnou radost", říká Marica Angell (1), lékařka a spisovatelka, která byla také první ženou na pozici šéfredaktorky časopisu The New England Journal of Medicine, jenž je považován za jeden z nejprestižnějších a nejautoritativnějších medicínských časopisů na světě. 

Vakcína Gardasil (v ČR provádaná pod názvem Silgard) firmy Merck&Co. byla v USA schválena tamním Úřadem pro schvalování léčiv a potravin (FDA) v roce 2006. Od té doby se kolem ní točí řada různých více či méně kontroverzních informací a vyostřených diskuzí. Tyto vyostřené diskuze nabývají na síle a získávají si stále větší pozornost, spolu s tím jak pacienti sledují, co se v jejich těle po aplikaci vakcíny děje. Je nutné, aby se pacienti, kteří na základě reklamy v médiích o očkování proti HPV uvažují, nejprve seznámili s veškerými informacemi kolem této vakcíny. Naštěstí si to začínají čím dál více uvědomovat a snaží se tyto informace získat. 

Dr. Chris Swaw, profesor na katedře Neurověd, očního lékařství a věd zabývajících se zrakem na univerzitě UBC (University of British Columbia), v dokumentárním filmu ONE MORE GIRL DOCUMENTARY (2) o Gardasilu říká: "Je to vakcína, která je podporována masivní reklamou, její výhody jsou přeceňovány a rizika naopak podceňovány. 

Gardasil, známý také pod názvem vakcína proti lidskému papilomaviru (HPV), je aplikován ve třech dávkách v průběhu šesti měsíců. Má chránit proti nákaze virem HPV a souvisejícími problémy, včetně rakoviny děložního čípku. Vakcíny proti HPV se vyrábí pod dvěma značkami Cervarix a Gardasil. Obě mají chránit proti rakovině děložního čípku u žen, a také proti genitálním bradavicím a rakovině konečníku, pochvy (vaginy) a zevních ženských pohlavních orgánů. Pro ženy jsou určeny jak vakcíny Cervarix, tak Gardasil. Pro muže se používá pouze vakcína Gardasil (jako ochrana před nákazou lidským papilomavirem). 

Americký Úřad pro kontrolu a prevenci chorob (CDC), což je jakási obdoba českého SZÚ (Státní zdravotnický ústav), tvrdí, že vakcína HPV nabízí chlapcům i dívkám tu nejlepší možnou ochranu před infekcí tímto virem a s ní souvisejícími problémy. Je nutné se nechat očkovat před začátkem sexuální aktivity, a proto je tato vakcína doporučována chlapcům a dívkám ve věku 11 - 12 let. 

K této vakcíně se vyjadřuje řada špičkových odborníků. V poslední době začal na možná rizika vakcíny proti HPV a na praktiky v celém farmaceutickém průmyslu upozorňovat Dr. Bernard Dalbergue, bývalý lékař, který působil ve společnosti Merck, tedy u výrobce vakcíny Gardasil. Přidal se tak mezi dlouhou řadu odborníků z oboru, kteří upozorňují na stále větší manipulaci s výsledky klinického výzkumu, který farmaceutický průmysl provádí. 

Tento úryvek pochází z rozhovoru, který se uskutečnil v dubnu 2014 a vyšel ve francouzském časopise Principes de Santé (Principy zdraví):

“Je potřeba pečlivě vyhodnotit celý rozsah skandálu kolem vakcíny Gardasil: když byla tato vakcína uváděna na americký trh, všichni věděli, že se ukáže, že je k ničemu. Diane Harper, jedna z osob, které se podílely na klinickém testování vakcíny Gardasil, byla první, kdo na nejasnosti a podvody kolem této vakcíny upozornila. Myslím si, že Gardasil bude největším medicínským skandálem všech dob, protože jednou všechny důkazy vyplavou na povrch a ukáže se, že tato vakcína nemá naprosto žádný vliv na rakovinu děložního čípku a že všechny nežádoucí účinky, které ničí životy a někdy i zabíjí, neslouží k ničemu jinému než k tomu, aby výrobce této vakcíny vydělal co nejvíce peněz. Gardasil je k ničemu a stojí celé jmění! A co ne nejhorší, všechny důležité osoby s rozhodovací pravomocí o tom vědí. Bez ohledu na značku této vakcíny je s jejím užíváním spojen výskyt řady onemocnění, jako jsou například syndrom Guillain-Barré, paralýza dolních končetin, vakcínou vyvolaná roztroušená skleróza nebo encefalitida.” (zdroj původního článku ve francouzštině) – Dr. Bernard Dalbergue.

Dr. Dalbergue také nedávno vydal knihu s názvem "Omerta dans les labos pharmaceutiques: Confessions d’un medicine (Omerta ve farmaceutických laboratořích: Přiznání lékaře),” která podrobně popisuje korupci ve zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu. Nedávno byl také hostem oblíbeného rozhlasového pořadu stanice RTL ve Francii, kde popisoval některé praktiky farmaceutických firem, zejména pak zatajování nebo bezdůvodných průtazích při zveřejňování informací o nežádoucích reakcích léků, které ukazují, že by lék mohl být pro pacienty nebezpečný.

Celý rozhovor s Dr. Dalberguem ve francouzštině si můžete pustit níže:

 

Skandály, dezinformace a manipulace s daty se staly nedílnou součástí klinického výzkumu a vývoje léčiv. Je nutné si uvědomit, že tento fakt není ve stylu "jedna paní povídala". Kromě odborníků, kteří se nebojí promluvit existuje totiž řada dokumentů, které současnou realitu popisují. Jeden z mnoha příkladů nám poslala Lucija Tomljenovic, PhD, z výzkumné skupiny zabývající se dynamikou nervové soustavy na katedře očního lékařství a vizuálních věd univerzity UBC (University of British Columbia). Doktorka Tomljenovic v roce 2011 získala dokumenty, které odhalují, že výrobci vakcín, farmaceutické firmy a kontrolní orgány ve zdravotnictví věděli o řadě nežádoucích a nebezpečných reakcí, které v souvislosti s vakcínami mohou vznikat a tyto informace neposkytly veřejnosti. Dokumenty pochází byly získány od Ministerstva zdravotnictví Velké Británie a Společného výboru pro vakcinaci a imunizaci (Joint Committee on Vaccination and Immunization - JCVI), což je orgán, jehož prací je radit ministrovi zdravotnictví Velké Británie ohledně nemocí, kterým lze s pomocí imunizace předcházet. Dokumenty si můžete přečíst zde (v angličtině). Doktorka Tomljenovic také natočila rozhovor, ve kterém říká, že když se podíváme na nezávislá klinická hodnocení, která nejsou sponzorována výrobcem vakcíny Gardasil, tak zjistíme, že se v souvislosti s užíváním této vakcíny objevují případy roztroušené sklerózy a zánětu mozku. Upozorňuje také na to, že klinická hodnocení sponzorovaná výrobcem vakcíny Cervarix (vakcína používaná k očkování i v České republice) nebyla navržena tak, aby vyhodnotila rizika vzniku autoimunitních onemocnění v souvislosti s touto vakcínou.

Rozhovor s doktorkou Tomljenovic si můžete pustit níže.

Další lékařkou, která vyvolala rozruch kolem vakcíny HPV, je doktorka Diane Harper, která pomáhala při přípravě a provádění druhé a třetí fáze klinických hodnocení, jejichž cílem bylo posouzení bezpečnosti a účinnosti vakcíny Gardasil v rámci jejího schvalovacího řízení. V rámci své práce doktorka Harper připravovala celou řadu odborných dokumentů a publikovala výsledky klinických hodnocení. Byla placenou poradkyní společnosti Merck. Je velmi neobvyklé, aby odborník, který se podílel na schvalovacím řízení nějakého léčiva nebo vakcíny, toto léčivo či vakcínu veřejně kritizoval a skutečnost, že doktorka Harper neváhala tak učinit, je dokladem její poctivosti a odpovědnosti. Doktorka Harper říká, že výrobci vakcín proti HPV vzbudily v matkách atmosféru strachu z rakoviny děložního čípku a odvolávaly se na jejich mateřskou odpovědnost, aby nechaly své dcery očkovat. 

V rozhovoru, který doktorka Diane Harper pro dokumentární film ONE MORE GIRL (který bohužel není k dispozici a jehož smyslem je upozornit na problémy kolem vakcíny Gardasil), říká další zajímavou věc. Ze 100% žen, které se někdy v životě nakazí virem HPV, se jich 70% do jednoho roka vyléčí bez jakékoli další léčby (imunitní systém si s lidským papilomavirem prostě poradí sám). Do 2 let se samo bez zásahu lékaře vyléčí až 90 % žen. Po 3 letech nákaza virem HPV přetrvává u asi 10% nakažených pacientek, z nichž u zhruba poloviny vznikne prekancerózní léze typu CIN 2 (cervikální intraepiteliální neoplázie - zjednodušeně řečeno změny buněk, které předchází vzniku maligního nádoru). Nicméně to neznamená, že by tedy celých 5% nakažených onemocnělo karcinomem děložního čípku, ale doktorka Harper říká, že u prekancerózní léze CIN 3 (o něco horší stupeň než CIN 2) se do 5 let vyvine invazivní karcinom u 20% nakažených. 

Rozhovor s doktorkou Diane Harper pro dokumentární film ONE MORE GIRL
Rodiče, kteří nechali své dcery očkovat proti lidskému papilomaviru (HPV) tak učinili na základě své důvěry v lékaře, státní orgány a farmaceutický průmysl. Nepatřili mezi odmítače očkování, dodržovali zákony a dnes za to mnohdy platí krutou cenou. Doktorka Harper říká, že výrobci vakcín proti HPV vzbudily v matkách atmosféru strachu z rakoviny děložního čípku a odvolávaly se na jejich mateřskou odpovědnost, aby nechaly své dcery očkovat. 

Další výzkum

Když se podíváme na poslední výzkum kolem vakcín proti lidskému papilomaviru (HPV), vyšel v časopise Autoimmunity Reviews (časopis zabývající se autoimunitními chorobami) článek s názvem "On the relationship between human papilloma virus vaccine and autoimmune disease - Vztah vakcíny proti lidskému papilomaviru a autoimunitními chorobami."

Autoři této studie dospěli ke stejným závěrům jako Dr. Harper, která se přímo podílela na schvalování této vakcíny (viz. výše). Závěr tohoto klinického hodnocení je následující:

"Rozhodnutí zda se nechat očkovat proti rakovině děložního čípku (HPV infekci) je rozhodnutím osobním a nikoli v zájmu veřejného zdravotnictví. Infekce lidským papilomavirem není smrtelným onemocněním v 95% případů a u 5% zbývajících případů je toto onemocnění detekovatelné a léčitelné ještě ve fázi před vznikem zhoubného nádoru." (Pokud si chcete přečíst celý článek v anglickém originále, najdete ho zde).

Autoři studie také uvádí několik onemocnění, které může očkování proti HPV vyvolat, včetně řady autoimunitních onemocnění, jako jsou roztroušená skleróza, syndrom Guillain-Barre, primární ovariální selhání (porucha funkce vaječníků) a mnoha dalších onemocnění.

V závěrečné zprávě úřadu FDA (Americký úřad pro schvalování léčiv a potravin) z roku 2008 se o Gardasilu uvádí, že u 73,3% "zdravých" dívek, které se zúčastnily klinických hodnocení, došlo ke vzniku "nových onemocnění". Níže uvádíme seznam těchto "nových onemodnění", které byly v roce 2008 FDA nahlášeny v závěrečné zprávě o vakcíně Gardasil (zdroj). 

 • Onemocnění krve a lymfatického systému - 2.9% = 1 z 34 očkovaných
 • Onemocnění střev a žaludku (GIT) - 13.4% = 1 z 7 očkovaných
 • Problémy v místě vpichu - 3.8% = 1 z 33 očkovaných
 • Onemocnění imunitního systému - 2.4% = 1 z 50 očkovaných
 • Záněty a infestace (zamoření parazity) - 52.9% = 1 ze dvou očkovaných
 • Zranění, otravy a systémové komplikace - 8.0% = 1 z 12 očkovaných
 • Vyšetření z důvodu vzniku "divných" příznaků - 11.8% = 1 z 9 očkovaných
 • Onemocnění kosterního a svalového aparátu a pojivových tkání - 6.8% = 1 ze 14 očkovaných
 • Onemocnění nervové soustavy - 9.4% = 1 z 10 očkovaných
 • Onemocnění týkající se těhotenství, šestinedělí a období kolem porodu - 2.0% = 1 z 50 očkovaných
 • Psychiatrická onemocnění 4.4% = 1 z 22 očkovaných
 • Onemocnění ledvin - 2.7% = 1 z 37 očkovaných
 • Onemocnění rozmnožovacích orgánů a prsu - 24.8 % = 1 z 14 očkovaných
 • Onemocnění dýchací soustavy, hrudníku a mediastina 5.5% = 1 z 18 očkovaných
 • Onemocnění kůže a podkožních tkání 7.4% = 1 z 13 očkovaných
 • Chirurgické zákroky = apendektomie (odnětí slepého střeva) - 10.2% = 1 z 10 očkovaných

Navíc Japonsko před rokem doporučilo odstranit tuto vakcínu ze svého očkovacího schématu, z důvodu jejích nežádoucích účinků (zdroj).

Závěr

Smyslem tohoto článku není vystrašit pacienty. Berte ho jako podnět k zamyšlení nad tím, zda se toto nepovinné očkování vzhledem k možným rizikům vyplatí či nikoli. Pokud máte pocit, že vás váš lékař tlačí do očkování proti HPV, nebojte se oslovit několik dalších lékařů a zeptat se jich na jejich názor. Vzhledem k tomu, že riziko vzniku maligního karcinomu děložního čípku je při pravidelných kontrolách u gynekologa asi 5% (viz. video výše), je dobré zvážit, zda je toto očkování pro vaše dítě skutečně vhodné a smysluplné. Zatímco vakcíny proti běžným dětským chorobám jsou prověřeny léty praxe a fungují, některé nové vakcíny, jako je například zde zmiňovaný Gardasil (v ČR Silgard), potřebují nějaký čas na to, aby prokázaly svojí účinnost a bezpečnost. Přemýšlejte tedy vlastní hlavou a zjistěte si potřebné informace předtím, než necháte vaše děti proti rakovině děložního čípku očkovat.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Článek byl přeložen a upraven z anglického originálu na Collective-evolution.com

Další odkazy k tématu, které stojí za přečtení (v angličtině):

 1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2964337/
 2. http://www.greenmedinfo.com/anti-therapeutic-action/vaccination-hpv-gardisil
 3. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568997214000664
 4. http://www.cbsnews.com/news/gardasil-researcher-speaks-out/
 5. http://nsnbc.me/wp-content/uploads/2013/05/BSEM-2011.pdf
Zdroje obrázků:

Dollarphotoclub.com

Článek naposled aktualizován: 12. června 2015 1:05
Datum příští revize: 12. června 2017 1:05
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace