Jaký vliv mají umělá sladidla na hladinu cukru v krvi a na inzulin?

3. března 2016 13:12

Krevní cukr je v oboru výživy a nutričního poradenství velmi vzrušeně diskutovaným tématem. Snížením hladiny cukru v krvi na normální hodnoty lze dosáhnout zlepšení zdravotního stavu a úbytku váhy. Jedním ze způsobů jak toho docílit je nahradit cukr umělými sladidly.

Nicméně existují názory lidí, kteří tvrdí, že umělá sladidla nejsou tak metabolicky inertní, jak se můžeme domnívat.

Například se množí tvrzení, že tyto látky zvyšují hodnotu krevního cukru (tzv. glykémii), a to stejně jako řepný cukr, jen o trochu pomaleji. 

Tento článek přináší aktuální vědecky ověřené informace ohledně vlivu umělých sladidel na glykémii a inzulin.

Co jsou to umělá sladidla?

Umělá sladidla jsou syntetické látky, které stimulují receptory jazyka pro vnímání sladké chuti. Často bývají označována za nízkokalorická.

Umělá sladidla tedy dodávají jídlu sladkou příchuť a přitom neobsahují prakticky žádné kalorie (1).

Z tohoto důvodu jsou často přidávána do potravin, která bývají označována jako „zdravé“ nebo „dietní“ potraviny.

Tyto potraviny lze najít téměř všude. Od sladkých nápojů, přes dezerty a sušenky až k polotovarům. Lze je také najít ve žvýkačkách nebo zubních pastách.

Mezi nejznámější umělá sladidla patří:

  • Aspartam
  • Sacharin (též cukerín)
  • Acesulfam
  • Neotam
  • Sukralosa
Shrnutí: Umělá sladidla jsou syntetické látky, které dodávají jídlu sladkou příchuť a zároveň nejsou kalorická.

Co zvyšuje glykémii a ovlivňuje hodnoty inzulinu?

Naše tělo disponuje mechanizmy, které kontrolují a ovlivňují hodnoty cukru v krvi (2, 3, 4).

Krevní cukr stoupá nejrychleji po jídle obsahujícím karbohydráty (uhlovodíky).

Mezi tyto potraviny patří brambory, chléb, těstoviny, sladkosti a další.

Po vstřebání jídla se karbohydráty rozloží až na cukr, který koluje v naší krvi.

V momentě, kdy stoupne hodnota krevního cukru, začne naše tělo vyplavovat hormon – inzulin.

Inzulin je velmi důležitou látkou. Umožňuje vstup cukru z krevního řečiště do buněk, kde je nejvíce zapotřebí. Může v nich být okamžitě využit jako zdroj energie nebo skladován ve formě tuku.

Pokud klesne hodnota krevního cukru příliš nízko, začnou hrát důležitou roli játra, která disponují určitou zásobou cukru právě pro tyto případy. Tento model se většinou odehrává v noci, kdy po delší čas nepřijímáme žádnou potravu.

Existují teorie, které na tomto fyziologickém procesu ilustrují myšlenku, jak by mohl být ovlivňován právě umělými sladidly (5).

  • Inzulin je uvolňován jako odpověď na stimulaci chuťových receptorů pro vnímání sladké chuti.
  • Pravidelné užívání sladidel mění skladbu střevní flóry. Tímto procesem by mohlo docházet ke vzniku rezistencí našich buněk vůči inzulinu. Výsledkem by pak byl zvýšený krevní cukr a inzulin.
Shrnutí: Konzumace karbohydrátů zvyšuje hladiny krevního cukru. Inzulin je uvolňován za účelem snížení hodnoty cukru v krvi. Tento proces probíhá tak, že se cukr (glukóza) přesune z krve do buněk. Někteří vědci tvrdí, že umělá sladidla mohou interferovat s těmito mechanismy.

Zvyšují umělá sladidla hladinu krevního cukru?

Umělá sladidla nezvyšují hodnoty krevního cukru.

Jako příklad lze uvést plechovku dietní coca coly. Ta nezvyšuje krevní cukr.

Nicméně v roce 2014 zveřejnili Izraelští vědci studii, v níž tvrdí, že umělá sladidla mají vliv na skladbu střevní flóry myší.

Tento vliv je prokazatelný po 11 týdnech užívání sladidel (6).

Po implantaci bakteriální flóry myší užívajících umělá sladidla myším na normální stravě došlo ke zvýšení hladin krevního cukru.

Po zpětné změně ve složení bakteriální flóry došlo k normalizaci hladin krevního cukru.

Tyto testy však ještě nebyly provedeny u člověka.

Existuje pouze jedna studie, která prokazuje souvislost mezi vlivem aspartamu na složení bakteriální flóry (7).

Dlouhodobý efekt užívání umělých sladidel na zdraví člověka však ještě není znám (8).

Teoreticky je možné, že hladiny cukru v krvi mohou být ovlivněny složením bakteriální flóry střevní. Ta je ovlivňována mj. i působením umělých sladidel.

Shrnutí: V krátkodobém horizontu nemá užívání sladidel zásadní vliv na zdraví jedince. Dlouhodobý dopad na naše zdraví však není znám. Vzhledem k tomu, že tyto látky obsahují spoustu chemických látek lze však doporučit konzumaci těchto výrobků jen v rozumné míře.

Zvyšují umělá sladidla hladinu inzulinu v krvi?

Výsledky studií na toto téma jsou poněkud nejednoznačné a navíc vliv umělého sladidla na hodnotu inzulínu v krvi závisí na konkrétním sladidle.

Sukralóza

Jak studie prováděné na lidech, tak na zvířatech, prokazují souvislost mezi příjmem sukralózy a zvýšenou hodnotou inzulinu.

V jedné studii bylo 17 lidí rozděleno na dvě skupiny. Jedněm byla podána sukralóza a druhým voda, následně byl proveden orální glukózový toleranční test a změřena hladina inzulinu (9).

Skupince, které byla podána sukralóza, byla naměřena o 20% vyšší hladina inzulinu v krvi.

Nicméně výsledky jsou nejednoznačné, protože jiné studie neprokázaly naopak žádný vliv sukralózy na hladinu inzulinu (10).

Aspartam

Aspartam je pravděpodobně nejznámějším umělým sladidlem (a je rozhodně nejvíce kontroverzním).

Studie však neprokazují souvislost mezi podáním aspartamu a jeho vlivem na hodnoty inzulinu (11, 12).

Sacharin (Cukerín)

Vědci se pokoušeli zjistit, zda-li stimulace receptorů pro vnímání sladké chuti sacharinem vede ke zvýšení hodnot inzulinu. Výsledky se však různí.

Jedna z mnoha studií tvrdí, že pouhé vyplachování ústa roztokem sacharinu mělo vliv na zvýšení hodnot inzulinu v krvi (13).

Další studie zase nenašly žádnou souvislost mezi užíváním sacharinu a následnou hodnotou inzulinu v krvi (14, 15).

Acesulfam

Acesulfam zvyšuje krevní cukr u myší (16, 17).

Tato studie udává míru toho, jak stoupá krevní cukr u myší v závislosti na dávce injekčně podaného acesulfamu. Výsledkem je prokazatelný vzestup hladiny cukru v krvi a to o obrovské hodnoty (114 - 210%) (16).

Efekt této látky u lidí není znám.

Co si z toho odnést?

Vliv umělých sladidel na hodnoty krevního cukru se liší v různých studiích. Ze zdravotního hlediska raději konzumujme tyto výrobky jen v rozumné míře. Jejich nadměrné požívání je pro vyšší obsah chemických látek nevhodné.

Shrnutí: Sukralóza a sacharin mohou podle některých studií zvyšovat hladinu cukru v krvi. Existují ale i studie, které tyto výsledky nepotvrzují. Acesulfam zvyšuje krevní cukr u myší, ale pokusy na lidech nebyly provedeny.

Můžete užívat umělá sladidla pokud trpíte diabetem (cukrovkou)?

Lidé trpící cukrovkou mají zvýšené hodnoty krevního cukru ze dvou důvodů – buď mají nedostatek inzulinu, nebo trpí rezistencí na inzulín.

Umělá sladidla nezvyšují glykemii a neobsahují kalorie. Jsou považována bezpečná pro diabetiky (14, 18, 19, 20, 21, 22).

Nové studie však ukázaly, že náhradní cukry nemají ve stravě člověka s diabetem zásadní výhodu proti řepnému cukru. 

Shrnutí: Umělá sladidla nezvyšují hodnoty krevního cukru a jsou nadále bezpečná pro lidi trpící diabetem.

Měli bychom se umělých sladidel vyvarovat?

Umělá sladidla byla zatím odbornými komisemi shledána neškodnými, a to jak v Evropě, tak v USA. 

Tyto instituce však dodávají, že jejich dlouhodobé účinky na zdraví jedince nejsou dostatečně probádány (23).

Pokud využíváte umělá sladidla střídmě jako jednu z mnoha součástí vaší stravy, není zatím jednoznačně prokázána jejich škodlivost.

Nicméně konečné rozhodnutí je vždy na vás. Za sebe si myslím, že lepší než umělá sladidla jsou přírodní cukry.

O vhodných a nevhodných cukrech si můžete přečíst v tomto článku.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Zpracováno podle Authoritynutrition.com

Zdroje obrázků:

Dollarphotoclub.com

Článek naposled aktualizován: 3. března 2016 13:12
Datum příští revize: 3. března 2018 13:12
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace