Vše co potřebujete vědět o žluté zimnici a očkování proti ní

14. července 2019 9:45

Žlutá zimnice je závažné infekční onemocnění přenášené komáry. Vyskytuje se hlavně v Africe, jižní a střední Americe a v Karibiku. Naštěstí máme proti žluté zimnici účinné očkování, které vás před nákazou ochrání, pokud cestujete do zemí, kde se toto onemocnění vyskytuje.

Obsah článku

 1. Kde se žlutá zimnice vyskytuje?
 2. Jak se žlutá zimnice přenáší?
 3. Příznaky žluté zimnice
 4. Kdy vyhledat lékařskou pomoc?
 5. Léčba žluté zimnice
 6. Očkování proti žluté zimnici
  1. Kdo by se měl nechat očkovat proti žluté zimnici?
  2. Komu se očkování proti žluté zimnici nedoporučuje?
  3. Mezinárodní očkovací průkaz s Mezinárodním osvědčením o očkování a profylaxi
  4. Kde se mohu nechat naočkovat proti žluté zimnici?
  5. Jaká je cena očkování proti žluté zimnici?
  6. Jak dlouho očkování před žlutou zimnicí chrání?
  7. Nežádoucí účinky očkování proti žluté zimnici
 7. Co si z článku odnést?

Kde se žlutá zimnice vyskytuje?

Žlutá zimnice patří mezi tropické choroby, takže se vyskytuje spíše v teplejších oblastech.

Můžete se s ní setkat v následujících zemích:

 • Na většině území subsaharské Afriky (oblast pod saharskou pouští)
 • Ve většině zemí jižní Ameriky
 • V některých částech střední Ameriky
 • V některých zemích karibské oblasti

V Evropě, Asii, Austrálii, na Novém Zélandu ani na Tichomořských ostrovech se žlutá zimnice běžně nevyskytuje.

V některých zemích, které se nachází v blízkosti oblastí výskytu žluté zimnice po vás celníci na hranicích mohou požadovat Mezinárodní očkovací průkaz s potvrzením o provedení očkování proti žluté zimnici jako doklad o tom, že jste očkováni, a to i v případě, že přímo v této zemi není žádné riziko nákazy žlutou zimnicí.

Informace o tom, zda se v zemi, kam hodláte cestovat vyskytuje žlutá zimnice a je vyžadováno očkování (respektive předložení Mezinárodního očkovacího průkazu se správně vyplněnou částí „Mezinárodní osvědčení o očkování a profylaxi“ pro žlutou zimnici), najdete:

Na těchto webových stránkách Státního zdravotního úřadu (SZÚ).

Na stránkách očkovacího centra Avenier

Jak se žlutá zimnice přenáší?

Žlutou zimnici přenáší komáři a přenáší se pouze bodnutím. Nemůžete jí tedy dostat od jiné osoby, ani když s ní budete v blízkém kontaktu.

Komáři, kteří žlutou zimnici přenáší žijí jak ve městech, tak v zemědělských venkovských oblastech. Nejčastěji bodají během dne.

Pokud cestujete do zemí, kde se žlutá horečka vyskytuje, snažte se chránit před komářím bodnutím, a to i když jste proti žluté zimnici očkovaní, protože komáři přenáší i další závažné choroby, jako jsou malárie nebo horečka dengue.

Nejlepší ochrana před komáry je používání ochranných sítí (moskytiér), nošení oděvů, které zakrývají vaše ruce a nohy a používání repelentů s obsahem 50% DEET (diethyltoluamid nebo přesněji N,N-diethyl-meta-toluamid).

Příznaky žluté zimnice

První příznaky žluté zimnice se objeví za 3 – 6 dní po bodnutí nakaženým komárem a patří mezi ně:

 • Vysoká teplota až horečka nad 38°C
 • Bolesti hlavy
 • Nevolnost a zvracení
 • Bolesti svalů a zad
 • Světloplachost (citlivost očí na světlo)
 • Ztráta chuti k jídlu a celkový pocit nemocnosti

Většina lidí se zhruba do 3 až 4 dnů plně uzdraví, nicméně u některých lidí se mohou vyskytnout závažnější příznaky, jako například:

 • Žloutenka (zežloutnutí pokožky a očního bělma)
 • Krvácení z úst, nosu a očí
 • Zvracení krve nebo krev ve stolici

Až 50% nakažených žlutou zimnicí, u kterých se tyto příznaky vyskytnou, umírá.

Kdy vyhledat lékařskou pomoc?

Pokud jste navštívili zemi, kde se může žlutá zimnice vyskytovat a objeví se u vás výše uvedené příznaky, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud se u vás příznaky žluté zimnice objeví bezprostředně nebo krátce po návratu z postižených oblastí, navštivte ihned vašeho praktického lékaře nebo infekční oddělení nejbližší nemocnice.

Řekněte lékaři, jaké země jste navštívili, zda vás bodnul (nebo mohl bodnout) komár a jaké příznaky máte.

Lékař vám kromě jiného odebere krev na vyšetření přítomnosti nákazy.

Léčba žluté zimnice

Na žlutou zimnici neexistuje žádný lék, ale je možné s pomocí vhodných léků zmírňovat příznaky onemocnění, dokud si náš imunitní systém s nemocí neporadí sám.

Většina lidí se uzdraví do 3 až 4 dnů.

Na snížení horečky a zmírnění bolesti lze užívat léky proti bolesti a horečce, jako jsou paracetamol (Paralen, Panadol) nebo ibuprofen (Brufen). Je také vhodné pít dostatek tekutin, abychom zabránili vzniku dehydratace.

V případě závažnějších příznaků onemocnění budete muset zůstat v nemocnici, dokud se váš stav nezlepší.

Očkování proti žluté zimnici

Nejlepší ochranou proti žluté zimnici je očkování. Musí se sice platit, ale jeho cena není vysoká (viz. níže).

Očkovat byste se měli nechat vždy, když jedete do oblastí, kde se žlutá zimnice vyskytuje nebo může vyskytnout.

Očkovací látka se aplikuje injekčně do svalů horní končetiny (paže).

Nicméně i když jste proti žluté zimnici očkováni je důležité snažit se vyhnout bodnutí komáry, protože mohou přenášet i další závažná tropická onemocnění, jako jsou horečka dengue nebo malárie.

Kdo by se měl nechat očkovat proti žluté zimnici?

Očkování proti žluté zimnici se doporučuje osobám starším devíti měsíců, kteří cestují do:

 • Oblastí a zemí, kde se žlutá zimnice vyskytuje: sem patří většina subsaharské Afriky, většina jižní Ameriky a některé části střední Ameriky a Karibské oblasti
 • Země, která při návštěvě vyžaduje předložení Mezinárodního očkovacího průkazu s řádně vyplněnou částí Mezinárodní osvědčení o očkování a profylaxi pro žlutou zimnici
 • Očkování je nutné provést nejpozději 10 dní před plánovaným nastoupením cesty, aby byla ochrana dostatečná.

Komu se očkování proti žluté zimnici nedoporučuje?

Některým lidem se očkování proti žluté zimnici nedoporučuje, protože může zhoršit jejich zdravotní stav nebo způsobit více škody než užitku.

Očkování proti žluté zimnici se neprovádí u:

 • Dětí mladších než 9 měsíců: obvykle tyto děti nelze očkovat, nicméně v případě velmi vysokého rizika žluté zimnice může lékař výjimečně provést očkování u dítěte staršího 6 měsíců.
 • Těhotných a kojících žen: očkování proti žluté zimnici nelze provést v těhotenství ani při kojení, z důvodu ohrožení zdraví matky a plodu.
 • Osob starších 60 let
 • Osob s oslabenou imunitou: například u osob nakažených virem HIV (způsobuje nemoc zvanou AIDS), apod.
 • Osob, které jsou alergické na některé látky, které očkovací látka obsahuje, včetně lidí s alergií na vejce.

Pokud cestujete do země, kde je vyžadováno předložení Mezinárodního očkovacího průkazu s vyplněným „Mezinárodním osvědčením o očkování a profylaxi“, nechte si do tohoto dokladu od lékaře provést záznam o tom, že vás není možné očkovat, s uvedením důvodu, proč to není možné.

Poraďte se v nejbližším očkovacím centru (obvykle v nemocnici na oddělení cestovní medicíny nebo u vašeho praktického lékaře).

Pokud nemůže být očkováni dbejte zvýšené opatrnosti a dobře se chraňte před komářím bodnutím.

Mezinárodní očkovací průkaz s Mezinárodním osvědčením o očkování a profylaxi

Některé země požadují předložení osvědčení o očkování proti žluté zimnici, bez kterého vás nevpustí na své území. Toto potvrzení se nazývá Mezinárodní osvědčení o očkování a profylaxi (anglicky jmenuje ICVP -International Certificate of Vaccination or Prophylaxis) a je součástí Mezinárodního očkovacího průkazu, který vám při očkování lékař v očkovacím centru vystaví a předá.

Jak Mezinárodní očkovací průkaz vypadá se můžete podívat například zde.

Informace o tom, které země vyžadují pro vstup na své území předložení tohoto osvědčení o očkování proti žluté zimnici najdete zde.

Pro vstup do České republiky toto osvědčení není vyžadováno.

Dejte si pozor na to, abyste Mezinárodní očkovací průkaz neztratili, protože byste pak neměli žádný doklad o provedeném očkování a pokud váš lékař nevede záznamy pečlivě, mohl by to být problém.

Proto vám doporučujeme poznamenat si někam na papír také číslo šarže (výrobní číslo) očkovací látky a datum, kdy jste byli očkováni. Podle těchto údajů se to dá případně dohledat.

Kde se mohu nechat naočkovat proti žluté zimnici?

Očkování proti žluté zimnici provádí buď praktičtí lékaři nebo specializovaná očkovací centra (většinou jsou v oblastních a fakultních nemocnicích). Nejlepší je navštívit praktického lékaře a zeptat se přímo u něj.

Jaká je cena očkování proti žluté zimnici?

Očkování proti žluté zimnici není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a pacienti si ho musí hradit sami. Stojí zhruba 1200 – 1500 Kč. Informujte se u vašeho praktického lékaře.

Jak dlouho očkování před žlutou zimnicí chrání?

U většiny lidí stačí jedna očkovací dávka na celoživotní ochranu před žlutou zimnicí.

Dříve se doporučovalo přeočkovávat po 10 letech u osob, s přetrvávajícím rizikem nákazy, ale většinou dnes přeočkování není nutné.

Všechna Mezinárodní osvědčení o očkování a profylaxi jsou platná a to i ta starší, kde je uvedeno datum konce platnosti.

Přeočkování či posilovací dávky se doporučují pouze v následujících případech:

 • Pokud cestujete do země, kde hrozí nákaza žlutou zimnicí
 • Od posledního očkování proti žluté zimnici uplynulo více než 10 let
 • Pokud jste v době posledního očkováni byli mladší dvou let nebo jste měli oslabený imunitní systém (například z důvodu nákazy virem HIV nebo kvůli přípravě na transplantaci kostní dřeně, apod.)

Kontaktujte vašeho praktického lékaře nebo nejbližší očkovací centrum, kde vám poskytnou podrobnější informace o tom, zda je nutné se nechat přeočkovat nebo si nechat aplikovat posilovací dávku vakcíny proti žluté zimnici.

Nežádoucí účinky očkování proti žluté zimnici

Stejně jako všechny ostatní léky i očkování proti žluté zimnici může vyvolat nežádoucí účinky. Nicméně stále je lepší se smířit s určitým rizikem vedlejších účinků, než dostat žlutou zimnici, na kterou můžete zemřít.

Výhody očkování jsou prostě větší než jeho nevýhody.

Mezi nejčastější nežádoucí účinky očkování proti žluté zimnici patří:

 • Bolest hlavy
 • Bolest svalů
 • Zvýšená teplota
 • Otok v místě vpichu po aplikaci očkovací látky

Výše uvedené potíže obvykle odezní do 2 týdnů.

Velmi vzácně (méně než v 10 případech na 1 milión očkovaných osob) se mohou vyskytnout závažnější nežádoucí účinky, jako jsou alergické reakce a poškození mozku či jiných orgánů.

Pokud výše uvedené potíže neodezní do 2 týdnů po očkování proti žluté zimnici nebo pokud se u vás objeví závažnější příznaky, jako je dušnost, vyrážka na kůži, nevolnost nebo zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Co si z článku odnést?

Žlutá zimnice patří mezi tropické choroby přenášené komáry. Vyskytuje se hlavně v zemích subsaharské Afriky, v jižní Americe a také v některých částech střední Ameriky a Karibiku. Onemocnění se projevuje vysokými horečkami a bolestmi hlavy a kloubů a do několika dní u většiny lidí zcela odezní. Někdy se ale mohou objevit i závažnější příznaky, jako je žloutenka, krev ve stolici, či krvácení z nosu, úst a očí. Pokud se tyto závažné příznaky objeví, končí až v 50% případů smrtí pacienta.

Přenos nákazy je možný pouze komářím bodnutím, což znamená, že pobytem v blízkosti osoby se žlutou zimnicí se NENAKAZÍTE.

Léčba žluté zimnice spočívá jen ve zmírňování příznaků, takže je nejlepší prevence.

Ta spočívá jednak v používání ochranných sítí (moskytiér) a repelentů (s obsahem DEET alespoň 50%) proti komárům, kteří tuto chorobu přenáší.

Důležité je také očkování proti žluté zimnici, které je bezpodmínečně nutné pokud cestujete do zemí, kde se toto onemocnění může vyskytovat. V některých zemích také musíte předložit Mezinárodní osvědčení o očkování a profylaxi (součást Mezinárodního očkovacího průkazu), jako důkaz o tom, že jste proti žluté zimnici očkováni.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

NHS.UK

Zdroje obrázků:

Pixabay.com

Článek naposled aktualizován: 14. července 2019 9:45
Datum příští revize: 14. července 2021 9:45
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace