Profylaxe

14. března 2019 5:25

Profylaxe znamená souhrn preventivních opatření, která slouží k tomu, aby zabránila poruchám nebo vzniku onemocnění. Toto cizí slovo pochází z řečtiny, kde „phylax“ znamená hlídat nebo sledovat. V medicíně se profylaktická léčba používá ke snížení rizika vzniku onemocnění nebo závažných komplikací, pokud se již onemocnění rozvinulo nebo došlo ke styku s nákazou (takzvaná postexpoziční profylaxe).

Obsah článku

 1. Profylaxe v medicíně
 2. Antibiotická profylaxe
 3. Antimalarická profylaxe
 4. Ostatní profylaxe
 5. Jódová profylaxe
 6. Druhy profylaxe
 7. Co si z článku odnést?

Profylaxe v medicíně

S termínem profylaxe se v medicíně můžeme setkat u chirurgických výkonů, ve stomatologii, při očkování, v prevenci otěhotnění a u mnoha dalších vyšetření nebo způsobů léčby, jejichž smyslem je zabránit rozvoji onemocnění nebo jinému zdravotnímu problému. Například smyslem profylaktického očkování proti žloutence (hepatitidě) je snaha zabránit tomu, aby očkovaný pacient dostal žloutenku, zatímco profylaktické odstranění zubního kamene má za cíl chránit před zubním kazem a poškozením zubní skloviny.

Profylaxe má ve zdravotní péči velmi důležitou roli, protože brání vzniku nechtěných problémů, ještě předtím než se vyskytnout. Prevence je totiž vždy lepší a levnější než řešení závažných komplikací nebo léčba onemocnění.

Antibiotická profylaxe

Profylaktické používání antibiotik (ATB) znamená, že podáváme antibiotika jako prevenci a nikoli na léčbu onemocnění. Někdy se tomuto druhu profylaxe obecně říká antimikrobiální profylaxe.

S antibiotickou profylaxí se můžeme setkat v řadě různých oborů.

Používá se například:

 • ve stomatologii: profylaxe před extrakcí – trháním zubů moudrosti. Smyslem je chránit pacienta před infekcí, protože po vytržení zubu hrozí proniknutí baktérií, které žijí v dutině ústní do krve, což může vyvolat závažná onemocnění. Dříve se profylaktická antibiotika dávala všem pacientům před trháním zubů, ale podle dnešních doporučení to již není nutné a dávají se pouze pacientům, kteří prodělali těžkou infekční endokarditidu, mají chlopenní náhrady nebo narušený imunitní systém.
 • v ortopedii a chirurgii: kostní infekce (osteomyelitida) je velmi závažnou a obávanou komplikací umělých náhrad. Proto se v ortopedii běžně používá antibiotická profylaxe proti grampozitivním baktériím, které jsou nejčastějšími původci kostních zánětů (např. Staphylococcus aureus - zlatý stafylokok nebo Staphylococcus epidermidis). Mezi nejpoužívanější profylaktická antibiotika v ortopedii patří cefalosporiny, peniciliny, glykopeptidy (teikoplanin) nebo aminoglykosidy (gentamycin) (1). Antibiotická profylaxe se běžně používá i u jiných chirurgických výkonů (zejména u břišních nebo hrudních operacích či u náhrad chlopní v kardiochirurgii).

Antimalarická profylaxe

Pokud cestujete do tropických krajin, můžete se setkat s antimalarickou profylaxí, jejímž smyslem je zabránit vzniku malárie. K této profylaxi se používá lék s názvem Malarone (účinná látka proguanil-hydrochlorid). Je ale nutné říci, že jen profylaktické užívání léků k prevenci malárie nestačí a je potřeba přijmout i další opatření, jako je používání ochranných sítí (moskytiér), repelentů, apod. (2)

Ostatní profylaxe

Mezi často používanou profylaxi jsou preventivní opatření na zabránění hluboké žilní trombózy, kam patří jednak užívání léků na ředění krve nebo stažení lýtek obinadlem. U novorozenců se profylakticky podává kanavit (vitamín K jako prevence krvácení, protože krev novorozenců neobsahuje dostatek tohoto vitamínu) a vigantol (vitamín D jako prevence chorob kostí a pro správný růst).

Jódová profylaxe

S termínem jódová profylaxe se můžeme setkat u jaderných katastrof, kdy dojde k ozáření populace jaderným zářením z reaktorů, ze kterých se uvolňuje radioaktivní jód. Ten se v lidském těle vychytává ve štítné žláze, což vede k velkému nárůstu rizika rakoviny štítné žlázy. Studie naznačují, že do jisté míry lze vychytávání radioaktivního jódu ve štítné žláze zabránit profylaktickým podáním normálního jódu do 24 hodin po ozáření (3).

Profylakticky podaný jód se totiž vychytá ve štítné žláze a radioaktivní jód se pak již nemá kam navázat a vyloučí se z těla ven.

Druhy profylaxe

Profylaxi můžeme rozdělit podle řady různých kritérií.

Jedním z kritérií je například doba podání.

Pokud se profylaxe podává předtím než je člověk vystaven působení škodlivé látky nebo mikroorganizmů, která může vyvolat nějaké onemocnění, hovoříme o takzvané preexpoziční profylaxi. Typickým příkladem preexpoziční profylaxe je například antibiotická profylaxe, kdy se antibiotika podávají před vlastním výkonem, aby se zabránilo rozvoji bakteriální infekce.

Pokud se profylaxe podává až po expozici nějaké škodlivině, hovoříme o takzvané postexpoziční profylaxi. Příkladem postexpoziční profylaxe je například jodové profylaxe, kdy se jód podává až poté, co byl člověk vystaven účinkům radioaktivního jódu, aby se zabránilo jeho nadměrnému vychytávání ve štítné žláze.

Obecně vzato se profylaxe nepoužívá jen v prevenci vzniku onemocnění, ale používá se také jako prevence proti zhoršení onemocnění, snížení závažnosti choroby nebo jako prevence nadbytečné léčby.

Podle toho rozdělujeme profylaxi na primární, sekundární, terciární a kvarterní.

 • Primární profylaxe: tímto pojmem rozumíme prevenci (snížení rizika vzniku) onemocnění, které zatím nenastalo. Do této skupiny patří například vyšetření na okultní krvácení, skríningové kolonoskopie, mamografické vyšetření nebo očkování. Pokud již pacient onemocněl, není skríning považován za primární profylaxi.
 • Sekundární profylaxe: u tohoto typu profylaxe se snažíme zabránit návratu onemoncění nebo poranění, ke kterému již došlo. Jedná se například o preventivní užívání statinů po infarktu myokardu.
 • Terciární profylaxe: jedná se o opatření přijímaná za účelem zmírnění projevů chronických onemocnění nebo poranění, které může mít dlouhodobé negativní důsledky na kvalitu života pacienta. Do terciární profylaxe patří například rehabilitační programy pro pacienty po cévní mozkové příhodě nebo pacienty po infarktu myokardu.
 • Kvarterní profylaxe: tento druh profylaxe vychází z představy, že bychom se měli snažit zabránit marné léčbě a že pacienti, kterým léčba nemůže přinést žádné měřitelné výhody, by takovou léčbu neměli podstupovat. Například u pacientů, u kterých po prvním kole chemoterapie nedošlo k žádné změně stavu, nemá smysl zahajovat další chemoterapii se stejným lékem.

Co si z článku odnést?

Termínem profylaxe se v medicíně označují preventivní opatření, která slouží k tomu, abychom zabránili vzniku onemocnění nebo rozvoji závažných komplikací. Nejznámější formou profylaxe je očkování nebo skríningová vyšetření. Častá je také antibiotická profylaxe jako prevence pooperačních komplikací. Jódová profylaxe je druhem postexpoziční profylaxe, kdy se podáváním jódu snažíme zabránit akumulaci radioaktivního jódu ve štítné žláze po jaderných katastrofách nebo úniku radioaktivity.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Verywellhealth.com

Zdroje obrázků:

Pixabay.com

Článek naposled aktualizován: 14. března 2019 5:25
Datum příští revize: 14. března 2021 5:25
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace