8 častých příznaků, kterými se projevuje nedostatek vitamínu D

24. listopadu 2020 21:45

Vitamín D (též nazývaný jako antirachitický vitamín nebo kalciferol) je velmi důležitá látka, která zásadním způsobem ovlivňuje řadu pochodů, probíhajících ve vašem těle. Na rozdíl od většiny ostatních vitamínů funguje vitamín D jako hormon a každá buňka v těle má pro něj receptor.

Obsah článku

 1. Zvýšená nemocnost
 2. Únava a ospalost
 3. Bolesti kloubů, kostí a zad
 4. Deprese
 5. Zhoršené hojení ran
 6. Řídnutí kostí
 7. Padání vlasů
 8. Bolesti svalů
 9. Jak vyřešit nedostatek vitamínu D

Protože má vitamín D podobnou strukturu jako cholesterol, který lidské tělo v hojné míře obsahuje, umí si ho náš organizmus z cholesterolu sám vyrobit (1).

Stačí jenom vystavit pokožku slunečnímu záření. Jednou z výhod opalování je tedy i zvýšení syntézy vitamínu D.

Bohužel až na tučné ryby a mléčné výrobky obohacené vitamínem D prakticky nemáme k dispozici žádné potravinové zdroje tohoto vitamínu.

Proto je velmi těžké zajistit si dostatečný přísun vitamínu D jenom z potravy.

Doporučený denní příjem vitamínu D je 400-800 IU, ale mnozí odborníci tvrdí, že ho potřebujeme daleko více (ale zase se to nemá přehánět a maximální denní dávka je 4000 IU).

Nedostatek vitaminu D (hypovitaminóza D) je velmi častý a odhaduje se, že až 1 miliarda lidí na celém světě má nízkou hladinu vitamínu D v krvi (2).

Studie z roku 2011, která byla provedena ve Spojených státech Amerických, potvrzuje, že 41,6% dospělých Američanů má nedostatek vitamínu D. V Evropě je situace podobná (3).

Níže uvedené faktory zvyšují riziko nedostatku vitamínu D:

 • Tmavší barva pokožky
 • Vyšší věk
 • Nadváha a obezita
 • Nedostatečná konzumace ryb a mléčných výrobků
 • Pobyt v oblastech daleko od rovníku, kde je po celý rok málo slunečního záření
 • Nadměrné používání opalovacích krémů (například i v případě krátké procházky venku)
 • Pobyt ve vnitřních prostorách bez možnosti vycházet ven.

Lidé, kteří žijí v oblastech blíže rovníku mají menší pravděpodobnost hypovitaminózy D, protože jejich pokožka produkuje dostatek vitamínu D na pokrytí jejich potřeby.

Většina lidí si neuvědomuje, že trpí nedostatkem vitamínu D, protože jeho projevy jsou obvykle velmi mírné a nemusíte si jich ani všimnout.

Pojďme se nyní podívat na 8 projevů nedostatku vitamínu D.

Zvýšená nemocnost

Jednou z nejdůležitějších rolí vitamínu D je podpora imunitního systému tak, abyste byli schopni bojovat proti virům a bakteriím, které způsobují onemocnění.

Vitamín D přímo působí na buňky, které jsou odpovědné za boj s infekcemi (4).

Pokud jste často nachlazení nebo máte chřipku, může být jednou z příčin i nedostatek vitamínu D.

Několik velkých observačních (pozorovacích) studií potvrdilo spojení mezi nedostatkem vitamínu D a infekčními chorobami dýchacích cest, jako jsou nachlazení, zánět průdušek (bronchitida) nebo zápal plic (pneumonie) (5, 6).

Nedostatek vitamínu D může být příčinou zvýšené nemocnosti

Nedostatek vitamínu D může být příčinou zvýšené nemocnosti

Řada studií také naznačuje, že užívání doplňků stravy s vitamínem D v denní dávce do 4000 IU, snižuje riziko vzniku infekcí dýchacích cest (7, 8, 9).

V jedné studii prováděné na pacientech s CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) byly některým pacientům podávány vysoké dávky vitamínu D po dobu jednoho roku. Druhá skupina dostávala placebo. U pacientů, kteří užívali vitamín D došlo ke statisticky významnému zlepšení jejich stavu (10).

Shrnutí: Vitamín D hraje důležitou roli ve fungování imunitního systému. Jedním z nejčastějších příznaků jeho nedostatku je zvýšené riziko onemocnění nebo infekcí.

Únava a ospalost

Pocit únavy může mít mnoho příčin a nedostatek vitaminu D je jednou z nich.

Bohužel si často neuvědomujeme, že pocit únavy může souviset s hypovitaminózou D a neřeší se to.

Případové studie naznačují, že velmi nízké koncentrace vitamínu D v krvi mohou vyvolávat únavu, která negativně ovlivňuje kvalitu život (11, 12).

V jednom případě se zjistilo, že žena, která si stěžovala na chronickou únavu a bolesti hlavy během dne, měla koncentraci vitamínu D v krvi pouze 5,9 ng/ml (18,762 nmol/l). To je velice málo, protože za známku nedostatku vitamínu D se považuje již stav, kdy je jeho koncentrace v krvi nižší než 20 ng/ml (63,6 nmol/l).

Poté co tato žena začala užívat doplněk stravy s vitamínem D, došlo ke zvýšení hladiny vitamínu D v krvi na 39 ng/ml (124 nmol/l) a únava i bolesti hlavy odezněly (12).

Nicméně i lehce snížená koncentrace vitamínu D v krvi může mít negativní dopad na to, zda se budete cítit unaveni či nikoli.

Jedna velká pozorovací studie zkoumala vztah mezi vitamínem D a únavou u mladých žen.

Bylo zjištěno, že ženy s koncentrací vitamínu D v krvi pod 20 ng/ml (63,6 nmol/l) nebo 21-29 ng/ml (66,78 - 92,22 nmol/l) si častěji stěžují na únavu než ženy s koncentrací vitamínu D v krvi nad 30 ng/ml (95,4 nmol/l) (13).

Další pozorovací studie na zdravotních sestrách zjistila významnou závislost mezi nízkými hladinami vitamínu D a subjektivním pocitem únavy.

V této studii bylo navíc zjištěno, že 89% zdravotních sester trpí nedostatkem vitamínu D (14).

Shrnutí: Nadměrná únava a ospalost mohou být projevem nedostatku vitamínu D. V takovém případě může pomoci užívání doplňků stravy s vitamínem D.

Bolesti kloubů, kostí a zad

Vitamín D se podílí na udržování zdraví kostí prostřednictvím řady mechanismů.

Pro zdravé kosti potřebujeme dostatek vápníku a vitamín D zvyšuje vstřebávání vápníku z přijaté potravy.

Jedním z projevů nedostatku vitamínu D tak mohou být bolesti zad, kostí a kloubů.

Velké observační studie potvrzují vztah mezi nedostatkem vitamínu D a chronickou bolestí bederní páteře (15, 16, 17).

Jedna studie zkoumala souvislost mezi koncentrací vitamínu D v krvi a bolestmi zad na více než 9 000 starších ženách.

Bylo zjištěno, že ženy trpící nedostatkem vitamínu D si častěji stěžují na chronické bolesti zad, které jim významně zhoršují kvalitu života (17).

Další kontrolovaná studie naznačuje, že lidé s nízkou koncentrací vitamínu D v krvi trpí až dvakrát častěji bolestmi nohou, žeber a kloubů, než ti, jejichž hladina vitamínu D v krvi je v normálním rozmezí (18).

Shrnutí: Nízká hladina vitamínu D v krvi může být příčinou bolesti kostí, kloubů a zad.

Deprese

Jednou z příčin depresivních nálad může být i nedostatek vitamínu D.

Analýzy provedených studií potvrzují, že mezi nedostatkem vitamínu D a depresí existuje určitá spojitost, a to zejména u starších dospělých (19, 20).

Analýza observačních studií konkrétně potvrdila, že 65% z nich zjistilo statisticky významnou závislost mezi nízkou koncentrací vitamínu D v krvi a depresí.

Na druhé straně většina kontrolovaných studií, které mají vyšší váhu než observační (pozorovací) studie, žádnou spojitost mezi depresí a hladinou vitamínu D v krvi nepotvrdila (19).

Muž v depresi

Za depresivními náladami někdy stojí i nedostatek vitamínu D

Odborníci, kteří analýzu studií prováděli, ale poznamenali, že ve většině případů byly užívané dávky vitamínu D velmi nízké a navíc řada studií netrvala dostatečně dlouhou dobu, aby bylo možné spolehlivě potvrdit, zda má užívání potravinových doplňků s vitamínem D na náladu nějaký vliv či nikoli.

Některé kontrolované studie také naznačují, že podávání vitamínu D lidem, kteří trpí jeho nedostatkem, pomáhá zmírnit projevy depresí, včetně depresí sezónních, které se vyskytují v chladnějším období roku (podzim, zima) (21, 22).

Shrnutí: Existuje určitá spojitost mezi depresí a nízkou hladinou vitamínu D a některé studie potvrzují, že suplementace vitamínem D pomáhá zlepšovat náladu.

Zhoršené hojení ran

Pomalé hojení ran po chirurgickém zákroku nebo úrazu může znamenat, že trpíte nedostatkem vitamínu D.

Výsledky laboratorních studií naznačují, že vitamín D se podílí na tvorbě některých látek, které jsou důležité pro novotvorbu kůže při hojení ran (23).

Jedna studie provedená na pacientech po stomatologickém chirurgickém zákroku (tedy operaci zubů) potvrdila, že nízká koncentrace vitamínu D v krvi zhoršuje některé fáze procesu hojení (24).

Výzkumy také potvrzují, že vitamín D hraje důležitou roli v boji proti zánětům a infekcím a pomáhá vašemu organizmu bojovat s nemocemi.

Studie na pacientech s diabetickou nohou naznačuje, že pacienti s hypovitaminózou D (tedy s kritickým nedostatkem tohoto vitamínu) mají v krvi vyšší hodnoty zánětlivých markerů než pacienti s dostatečným přísunem vitamínu D, což negativně ovlivňuje hojení ran (25).

Bohužel zatím nemáme dostatečné množství informací ani studií o účincích doplňků stravy s vitamínem D na hojení ran u lidí s nedostatkem vitamínu D.

Výsledky jedné studie jsou ale poměrně slibné, protože bylo zjištěno, že při podávání vitamínu D pacientům s bércovým vředem, došlo ke zmenšení velikosti vředu v průměru o 28% (26).

Shrnutí: Nedostatek vitamínu D může zhoršovat hojení ran po operaci, poranění nebo zánětu.

Řídnutí kostí

Vitamin D hraje zásadní roli v absorpci vápníku a kostním metabolismu.

Řada starších žen, které onemocní řídnutím kostí (v podstatě ztráta kostní hmoty) se domnívá, že potřebují více vápníku. Ve skutečnosti ale mohou mít nedostatek vitamínu D.

Nízká hustota minerálů v kostní tkáni (odborně nízká kostní minerálová denzita) je známkou toho, že dochází k nadměrnému odbourávání vápníku z kostí, což u starších lidí, zejména pak žen, zvyšuje riziko zlomenin.

Jedna velká observační studie, které se zúčastnilo více než 1100 žen středního věku v menopauze nebo postmenopauze, zjistila statisticky významnou souvislost mezi nízkými hladinami vitamínu D v krvi a kostní minerálovou denzitou (27).

Na druhou stranu jiná kontrolovaná studie zjistila, že u žen s nedostatkem vitamínu D nedochází při užívání doplňků stravy s vitamínem D k žádnému zlepšení kostní minerálové denzity (28).

I když je vliv vitamínu D na kostní minerálovou denzitu nejednoznačný, je dostatečný přísun vitamínu D a udržování jeho koncentrace v krvi v přijatelném rozmezí důležitou strategií v prevenci osteoporózy a snižování rizika zlomenin.

Shrnutí: Nízká kostní minerálová denzita (řídnutí kostí) může být i známkou nedostatku vitamínu D. Dostatečný přísun tohoto vitamínu je tak důležitý pro udržení pevných a silných kostí až do vyššího věku.

Padání vlasů

Většina lidí připisuje padání vlasů stresu, který skutečně patří mezi hlavní příčiny tohoto problému.

Nicméně rozsáhlejší padání vlasů může být způsobeno některými chorobami nebo také nedostatkem živin, včetně vitamínu D.

Některé studie naznačují, že padání vlasů u žen může být do jisté míry způsobeno i nedostatkem vitamínu D, ale důkazy jsou zatím poměrně slabé a je potřeba provést další pořádné studie (29).

Alopecia areata je autoimunitní onemocnění charakterizované padáním velkého množství vlasů a chlupů z hlavy a ostatních částí těla. Tato chorobě bývá často spojena s křivicí (rachitis), což je nemoc, kterou u dětí vyvolává nedostatek vitamínu D (30).

Studie naznačují, že nedostatek vitamínu D může zvyšovat riziko vzniku tohoto onemocnění (31, 32, 33).

Jedna studie provedená na pacientech s onemocněním alopecia areata naznačuje, že nízká koncentrace vitamínu D v krvi může být jednou z příčin padání vlasů (33).

V jiné případové studii bylo zjištěno, že lokální aplikace syntetického vitamínu D pomohla zastavit padání vlasů u malého chlapce s defektem receptoru vitamínu D (34).

Shrnutí: Padání vlasů může být známkou nedostatku vitaminu D u žen nebo pacientů s autoimunitním onemocněním alopecia areata.

Bolesti svalů

Příčin bolesti svalů je celá řada a některé ani nejsou známé.

Existují i určité důkazy o tom, že nedostatek vitamínu D může být jednou z příčin bolesti svalů u dětí i dospělých (35, 36, 37).

Jedna studie zjistila, že 71% lidí trpících chronickou bolestí svalů současně trpí nedostatkem vitamínu D (37).

Nervové buňky odpovědné za vnímání bolesti (takzvané nociceptory) mají na svém povrchu receptory pro vitamín D.

Jedna studie na potkanech prokázala, že nedostatek vitamínu D vede ke zvýšené stimulaci nociceptorů ve svalech, což vyvolává bolesti (38).

Několik dalších studií naznačuje, že užívání vysokých dávek vitamínu D může lidem, kteří trpí nedostatkem tohoto vitamínu, pomoci zmírnit svalovou bolest (39, 40).

Jedna studie na 120 dětech s nedostatkem vitamínu D, které trpěly bolestmi svalů, zjistila, že pouhá jedna dávka vitamínu D dokáže zmírnit bolest v průměru o 57% (40).

Shrnutí: Existuje určitá souvislost mezi vitamínem D a chronickou bolestí. Nízká hladina vitamínu D přispívá ke zhoršení chronické bolesti, pravděpodobně v důsledku zvýšeného dráždění nociceptorů, buněk, které odpovídají za vnímání bolesti.

Jak vyřešit nedostatek vitamínu D

Nedostatek vitaminu D je velice častý a většina lidí si podobné věci vůbec nepřipouští.

Je to proto, že projevy nedostatku vitamínu D jsou poměrně mírné a nespecifické a je tak často obtížné určit, zda jsou způsobeny nízkou hladinou vitamínu D v krvi nebo něčím jiným.

Pokud si myslíte, že trpíte nedostatkem vitamínu D, požádejte lékaře o změření koncentrace vitamínu D v krvi.

Některé druhy sýrů obsahují málo laktózy

Mléčné výrobky bývají obohacené vitamínem D

Naštěstí je poměrně jednoduché tělu dodat chybějící vitamín D. Stačí jíst více potravin bohatých na vitamín D (tučné ryby, mléčné výrobky), chodit ven na sluníčko nebo, se souhlasem lékaře, začít užívat potravinové doplňky s vitamínem D.

Dostatečný přísun vitamínu D má velmi blahodárný vliv na vaše zdraví.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Zpracováno podle Healthline a dalších zdrojů - viz. číslované odkazy v článku.

Zdroje obrázků:

Stockphotosecrets.com

Článek naposled aktualizován: 24. listopadu 2020 21:45
Datum příští revize: 24. listopadu 2022 21:45
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace