Co je amlodipin, jaké je jeho použití, dávkování a nežádoucí účinky

Co je amlodipin, jaké je jeho použití, dávkování a nežádoucí účinky
31. března 2019 13:37

Amlodipin je lék na vysoký krevní tlak (antihypertenzivum) ze skupiny blokátorů kalciových kanálů. V tomto článku se dozvíte jaký je mechanizmus účinku amlodipinu, jak se používá, jaké je jeho dávkování a kladné a nežádoucí účinky.

Obsah článku

 1. Mechanizmus účinku a použití amlodipinu
 2. Kontraindikace amlodipinu a na co si dát pozor
 3. Užívání amlodipinu v těhotenství a při kojení
 4. Dávkování amlodipinu
 5. Lékové interakce (užívání současně s jinými léky)
 6. Nežádoucí účinky amlodipinu
 7. Dostupnost amlodipinu v České republice
 8. Co si z článku odnést?

Mechanizmus účinku a použití amlodipinu

Amlodipin patří do skupiny léků označovaných jako blokátory kalciového kanálu. Zablokování kalciových (vápníkových) kanálů způsobuje roztažení cév (vazodilataci), což má následující účinky (1):

 • zvýšení a usnadnění průtoku krve cévami, což vede ke snížení krevního tlaku. Kvůli těmto účinkům se amlodipin používá v léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze), a to zejména v kombinaci s dalšími druhy hypertenziv, jako jsou diuretika a ACE inhibitory.
 • zlepšení zásobování svalů krví. Díky tomuto účinku se amlodpin používá také k léčbě onemocnění jako jsou prostá nebo Prinzmetalova angina pectoris. Prostá angina pectoris je onemocnění, při kterém se objevuje námahová dušnost a bolest na hrudi při zátěži z důvodu nedostatečného průtoku krve koronárním řečištěm v srdci (například vlivem překážky nebo aterosklerózy). Prinzmetalova angina pectoris se označuje jako vazospastická angina pectoris a způsobuje dušnost a bolest na hrudi z důvodu křeče (spazmu) koronárních (věnčitých) cév, které zásobují srdeční svalovinu krví, což vede ke zhoršení průtoku krve srdeční svalovinou, k bolestem na hrudi a námahové dušnosti. Amlodipin díky vazodilatačnímu účinku koronární cévy v srdeční svalovině (myokardu) roztáhne, zlepší jeho zásobení krví a přinese úlevu od bolesti a dušnosti.

Kontraindikace amlodipinu a na co si dát pozor

Amlodipin nesmíte užívat v následujících případech (1):

 • pokud jste alergičtí na amlodipin nebo podobné léky, jako jsou nifedipin, nikardipin, apod.
 • pokud máte srdeční selhání nebo jste prodělali infarkt myokardu
 • pokud máte abnormálně zúženou aortální chlopeň v srdci (aortální stenóza)
 • pokud máte nízký krevní tlak (hypotenze)
 • U pacientů s onemocněním jater lze amlodipin užívat ve snížených dávkách. Stejně tak u starších lidí je potřeba dávku léku snížit, protože těmto pacientům již hůře fungují ledviny a vylučují tak léky z těla mnohem pomaleji než běžná populace.

Pokud užíváte amlodipin nesmíte pít žádný alkohol ani grapefruitový džus (grapefruity byste neměli jíst v žádné formě), protože tyto nápoje a potraviny mohou zvyšovat koncentraci amlodipinu v krvi a tým i zvýšit riziko nežádoucích účinků (2).

Užívání amlodipinu v těhotenství a při kojení

Amlodipin patří do léků skupiny C z hlediska vlivu na těhotné a kojící matky a plod. To znamená, že studie na zvířatech neprokázaly nežádoucí účinky amlodipinu na plod, ale nebyly provedeny studie na lidech. Proto se amlodipin v těhotenství obecně nesmí používat, s výjimkou případů indikovaných lékařem, kdy je přínos pro matku vyšší než riziko pro dítě.

Amlodipin se nesmí užívat při kojení, protože nemáme žádné informace o tom, zda prochází či neprochází do mateřského mléka a je lepší rizikům předcházet.

Dávkování amlodipinu

Počáteční denní dávka amlodipinu je 5 mg jedenkrát denně. Tuto dávku lze zvýšit na maximálně 10 mg jedenkrát denně. Lékař vám obvykle nejprve předepíše nižší dávku a v případě potřeby jí zvýší (3).

Užívat více než 10 mg amlodipinu denně se smí jen ve výjimečných případech a pod přímým dohledem lékaře!

Amlodipin si můžete vzít během jídla nebo po jídle, protože potrava neovlivňuje jeho vstřebávání ve střevech.

Nejezte grapefruity ani nepijte žádné alkoholické nápoje, pokud užíváte amlodipin. Jak alkohol, tak grepy totiž zvyšují koncentraci amlodipinu v krvi a tím i riziko, že se objeví nežádoucí účinky.

Dávkování pro osoby ve věku 8 – 17 let a pro seniory (osoby starší 65 let):

Doporučená dávka je 2,5 mg jedenkrát denně. U pacientů s chorobami jater je nutné tuto dávku ještě snížit.

Dávkování pro osoby ve věku 18 – 65 let:

Doporučená dávka je 5 mg jedenkrát denně, s možností zvýšit na max. 10 mg jedenkrát denně.

Při předávkování amlodipinem se mohou objevit příznaky hypotenze (nízkého krevního tlaku), jako je únava, bolest hlavy, závrať až ztráta vědomí.

Pokud se u vás tyto nebo jakékoli jiné příznaky objeví, ihned kontaktujte svého lékaře.

Lékové interakce (užívání současně s jinými léky)

Amlodipin se nesmí užívat souběžně s následujícími léky:

 • Léky na vysoký cholesterol zvané statiny, jako jsou například simvastatin, rosuvastatin, atorvastatin a další.
 • Léky užívané k léčbě mykotických (plísňových) infekcí, jako jsou ketokonazol, itrakonazol nebo flukonazol.
 • Léky užívané v léčbě některých virových infekcí (například HIV), jako jsou nelfinvir, saquinavir, ritonavir nebo efavirenz.
 • Některá antibiotika, jako jsou například erytromycin (též erythromycin), klaritromycin (též clarithromycin), azitromycin (též azithromycin), rifambicin nebo izoniazid.
 • Ostatní blokátory kalciového kanálu, jako jsou verapamil nebo diltiazem.
 • Třezalka tečkovaná

Vždy vašeho lékaře předem informujte o všech lécích, doplňcích stravy i bylinkách, které užíváte!

Nežádoucí účinky amlodipinu

Nejčastějšími nežádoucími účinky při užívání amlodipinu (a dalších blokátorů kalciového kanálu) jsou bolesti hlavy a otoky dolních končetin.

Mezi další nežádoucí účinky amlodipinu patří:

 • zčervenání tváří
 • bolest hlavy
 • závrať
 • motání hlavy
 • ospalost
 • bušení srdce neboli srdeční palpitace (subjektivně nepříjemný pocit kdy vnímáte rychlý nebo nepravidelný tlukot svého srdce)
 • nevolnost
 • zvracení
 • bolest břicha
 • nízký krevní tlak (hypotenze)
 • bolesti svalů a kloubů
 • vypadávání vlasů (alopecie)
 • gynekomastie (zvětšení prsou u mužů)
 • potíže s močením
 • změny nálad (deprese, úzkost)
 • rozmazané vidění
 • citlivost na světlo (světloplachost, zejména zvýšená citlivost na sluneční světlo)
 • bolest na hrudi
 • infarkt myokardu
 • alergie a další.

Pokud se u vás některý z výše popsaných nežádoucích účinků vyskytne nebo při užívání amlodipinu zaznamenáte cokoli nestandardního, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Dostupnost amlodipinu v České republice

V České republice se amlodipin prodává pod různými obchodními názvy (například AFITEN, AGEN, AMESOS, AMLATOR, AMLESSA, AMLODIPIN ACCORD, SYNTONIN, TELASSMO, apod.) nejčastěji ve formě tabletek s obsahem účinné látky 1 – 80 mg.

Více informací najdete zde.

Co si z článku odnést?

Amlodipin je antihypertenzivum ze skupiny blokátorů kalciového kanálu. Tento lék se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (nejčastěji v kombinaci s dalšími antihypertenzivy, jako jsou ACE-inhibitory nebo diuretika) a také k léčbě stenokardií (anginózních příznaků) spojených se stažením koronárních cév, které zásobují srdeční sval (myokard) krví. Tomuto onemocnění se odborně říká Prinzmetalova (též vazospastická) angina pectoris.

Maximální denní dávka amlodipinu je 10 mg, nicméně většinou se užívá jen 5 mg. Senioři nad 65 let a děti od 8 do 17 let obvykle užívají dávku 2,5 mg denně.

Dávkování je také nutné snížit u pacientů s chorobami jater.

Kojící ženy a děti mladší 8 let nesmí amlodipin užívat. V těhotenství se užívání nedoporučuje a je možné jen na lékařský předpis, pokud je přínos pro matku větší než riziko pro plod.

Konkrétní dávkování amlodipinu určuje lékař.

Pokud užíváte amlodipin nepijte alkohol a nejezte grapefruity.

Mezi nejčastější nežádoucí účinky amlodipinu patří bolest hlavy a otoky dolních končetin.

Amlodipin je k dispozici výhradně na lékařský předpis a může vám ho předepsat například praktický lékař nebo kardiolog.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Pharmacybook.net

Zdroje obrázků:

Pixabay.com

Článek naposled aktualizován: 31. března 2019 13:37
Datum příští revize: 31. března 2021 13:37
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace