Chondromalácie pately: vše co potřebujete vědět

26. ledna 2020 17:14

Chondromalácie čéšky (pately), též označovaná jako běžecké koleno nebo chondropatie pately, je onemocnění, při kterém dochází k poškození chrupavky na povrchu čéšky. To způsobí změknutí (malácii) chrupavky a poškození povrchu čéšky. Jedná se o velice časté onemocnění zejména u mladých sportovců, ale může se vyskytnout i u starších osob, jako jeden z příznaků degenerativních změn (zejména artrózy). Tento článek popisuje nejčastější příčiny, příznaky a možnosti léčby tohoto onemocnění.

Obsah článku

 1. Co je chondromalácie pately?
 2. Jaké jsou příčiny chondromalácie pately?
 3. Rizikové faktory pro vznik chondromalácie pately
  1. Věk
  2. Pohlaví
  3. Ploché nohy
  4. Předchozí poranění
  5. Nadměrná fyzická aktivita
  6. Zánět kloubů
 4. Jaké jsou příznaky chondromalácie pately?
 5. Diagnostika chondromalácie pately
 6. Klasifikace chondromalácie pately
 7. Léčba chondromalácie pately
  1. Klidový režim
  2. Rehabilitace
  3. Operace
 8. Prevence chondromalácie pately
 9. Co si z článku odnést?

Co je chondromalácie pately?

Chondromalácie doslova znamená „změknutí chrupavky“ a nejčastěji se s ní setkáváme při nadměrném zatěžování svalů stehna (které se přes čéšku upínají na bércovou kost) při intenzivním sportování nebo fyzické námaze. Pokud je příčinou chondropatie pately nadměrná fyzická námaha, většinou stačí pár dní odpočívat a stav se zlepší. Někdy je příčinou chondromalácie pately vrozené vývojové vady čéšky (dysplazie dle Wiberga typu I – IV) nebo špatná poloha pately vůči kolennímu kloubu (například patela je příliš vysoko – patela alta nebo nízko – patela baja). V takovém případě jen odpočinek nepomůže.

Mezi časté příznaky chondromalácie pately patří bolest kolene při ohýbání a natahování a pocity tření při ohýbání kolena a „nestability“ v kolenním kloubu. Nicméně většinou se jedná jen o mírné příznaky, které lidem nepřipadají důležité, a tak často nevyhledají lékaře a nezahájí včas správnou léčbu.

Jaké jsou příčiny chondromalácie pately?

U zdravého kolena se patela (čéška) nachází před čelní plochou kolenního kloubu. Při ohýbání (flexi) kolene čéška klouže nahoru po chrupavce na dolním konci stehenní kosti (této části se odborně říká kondyly femuru). Na patelu se jednak upínají některé svaly stehna a samotná patela je přes další vazy a šlachy připojena k holenní kosti (tibie). Při poškození kterékoli ze struktur, které se na čéšku upínají nebo se nachází v jejím okolí dochází ke zhoršení pohyblivosti a ke tření zadní plochy čéšky o stehenní kost. Toto abnormální tření může způsobit poškození pately, což vede až k chondomalácii pately neboli běžeckému kolenu.

Mezi nejčastější příčiny chondromalácie pately, mimo jiné, patří:

 • vrozeně špatná poloha jednotlivých komponent kolenního kloubu a femoropatelárního skloubení
 • oslabení svalů stehna (čtyřhlavý sval stehenní a ischiokrurální svaly neboli hamstringy) na přední a zadní straně stehna.
 • narušení svalové rovnováhy mezi přitahovači (adduktory) a odtahovači (abduktory), což jsou svaly na vnitřní a vnější straně stehen
 • opakované dlouhodobé namáhání kolenních kloubů, například při častém běhání, lyžování nebo skákání
 • traumatické poranění čéšky (tupým nárazem, při autonehodě, apod.).

Rizikové faktory pro vznik chondromalácie pately

Riziko chondromalácie čéšky zvyšují, mimo jiné, zejména následující rizikové faktory:

Věk

Vyšší riziko tohoto onemocnění mají dospívající a mladí dospělí. Zejména během takzvaného růstového spurtu (neboli rychlého růstu během krátké doby) dochází k rychlému vývoji a růstu kostí a svalů, což může způsobit krátkodobou svalovou nestabilitu a s tím spojené přetěžování pately a rozvoj chondromalácie.

Pohlaví

Vyšší riziko chondropatie čéšky mají ženy, protože mívají méně svalové hmoty než muži a snáze tak u nich vznikne svalová nerovnováha, což vede k nestabilitě kolene a k většímu zatížení pately, zejména z boku.

Ploché nohy

Pokud má pacient ploché nohy, zvyšuje to zatížení kolenního kloubu a tím i riziko chondromalácie a dalších problémů.

Předchozí poranění

Předchozí poranění čéšky, jako jsou zhmožděniny, luxace (vymknutí) nebo fraktury, zvyšují riziko vzniku běžeckého kolene.

Nadměrná fyzická aktivita

Všeho moc škodí a platí to i o fyzické námaze a cvičení. Nadměrné holdování sportu a cvičení (zejména takovým, při kterých jsou kolena hodně zatěžována, jako je například běh, volejbal, skoky, apod.) zvyšuje riziko onemocnění struktur, které kolenní kloub tvoří, včetně chondromalácie pately.

Zánět kloubů

Běžecké koleno může být rovněž příznakem artritidy (zánětlivé onemocnění kloubů a okolních tkání). Zánětlivě změněná tkáň narušuje správnou funkci čéšky, čímž dochází k jejímu přetěžování, což může vést k chondromalácii.

Jaké jsou příznaky chondromalácie pately?

Prvním a typickým příznakem chondromalácie pately ne bolest v okolí čéšky, označovaná jako takzvaný patelofemorální syndrom. Někdy může mít pacient pocit tření kloubních ploch o sebe při ohýbání nebo natahování kolene. Bolest se většinou zhoršuje po dlouhodobém sezení nebo naopak během činností, které zatěžují kolena, jako je například dlouhodobé cvičení nebo stání.

Pokud se objeví bolest v okolí čéšky nebo pocity „přeskakování“ či tření při ohýbání nebo natahování kolene a neodezní do několika dnů, vyhledejte lékařskou pomoc.

Diagnostika chondromalácie pately

Základem diagnostiky je pečlivé vyšetření kolena a hledání známek otoku a ztuhlosti kolenního kloubu. Lékař rovněž orientačně vyšetří polohu čéšky vůči tibii (holenní kosti). Nesprávné postavení pately vůči této kosti může být jednou ze známek chondromalácie pately. Součástí vyšetření jsou také pohyby proti odporu a palpační (pohmatové) vyšetření čéšky s cílem zjistit známky otoku a bolesti.

Pro stanovení celkové závažnosti onemocnění je vhodné provést vyšetření zobrazovacími metodami, jako jsou:

 • rentgenový snímek kolenního kloubu, ze kterého lze orientačně zjistit známky degenerativních onemocnění (artrózy), traumatického poranění (fraktury, abrupce, apod.) a polohu a tvar čéšky. Vhodné je provést rentgenové vyšetření v zátěži, kdy jsou lépe vidět artrotické a další strukturální změny.
 • magnetická rezonance: toto vyšetření patří mezi nejčastěji prováděné vyšetření kolenního kloubu a jeho cílem je zjistit stav a opotřebení chrupavek, vazů a dalších struktur v kolenním kloubu a jeho okolí
 • artroskopické vyšetření: jedná se o minimálně invazivní výkon, při kterém lékař dovnitř kolenního kloubu zastrčí tenkou trubičku s kamerou a endoskop (v ortopedii nazývaný artroskop), což je dutá trubička nebo hadička přes kterou se dovnitř kolenního kloubu strkají různé chirurgické nástroje umožňující odstranění poškozených tkání (takzvaných kloubních myšek) a nebo odběr vzorku tekutiny či tkání z kolenního kloubu pro další vyšetření. Díky kameře si tak lékaři mohou prohlédnout čéšku a kolenní kloub zevnitř a na vlastní oči vidět rozsah poškození.

Klasifikace chondromalácie pately

Chondromalácie pately se podle závažnosti dělí do čtyřech stupňů, přičemž stupeň 1 je nejméně závažný a stupeň 4 nejzávažnější.

 • Stupeň 1: za chondromalácii stupně 1 se považuje změknutí chrupavky na čéšce.
 • Stupeň 2: za chondromalácii stupně 2 se považuje změknutí chrupavky na čéšce a abnormální změny povrchu pately, které se obvykle projevují rýhami (erozemi) na patele. Někdy mohou být tyto změny vidět i na rentgenovém snímku, dobře jsou vidět na magnetické rezonanci.
 • Stupeň 3: za chondromalácii stupně 3 se považují všechny příznaky spojené se stupněm dva plus závažnější porušení tkání pately
 • Stupeň 4: jedná se o nejtěžší stupeň chondromalácie, při které je patrný podstatný úbytek chrupavky až na kost. V takovém případě v kolenním kloubu při pohybu dochází ke tření vlastních kostních ploch mezi patelou a holenní nebo stehenní kostí při natahování a pokrčování nohy v kolenním kloubu, což je spojeno s velkou bolestí a rizikem dalšího závažného poškození kostí.

Léčba chondromalácie pately

Hlavním cílem léčby je snížit tlak a nadměrné zatížení na kolenní kloub a čéšku. V zásadě existují tři hlavní způsoby léčby chondromalácie čéšky:

Klidový režim

Prvním doporučením proto bývá stabilizace kolena, odpočinek a ledování. Poškozená chrupavka u chondromalácie pately se často při dostatečném odpočinku dokáže sama dobře zregenerovat (obnovit).

Někdy vám lékař předepíše protizánětlivé léky, jako je například ibuprofen na několik týdnů na zmírnění zánětu v okolí postiženého kloubu.

Pokud bolesti, ztuhlost a otoky přetrvávají i po této léčbě nebo se stav zhoršuje, je načase přejít k dalším možnostem léčby, což jsou fyzioterapie (rehabilitace) nebo operace.

Rehabilitace

Cílem rehabilitace je posílení čtyřhlavého svalu stehenního, hamstringů (dvouhlavý sval stehenní), přitahovačů (adduktorů) a odtahovačů (abduktorů) stehna tak, aby tyto svaly byly v rovnováze a nedocházelo k přetěžování kolenního kloubu.

Nejčastěji se doporučují cvičení, která kolenní klouby nezatěžují, jako je například plavání nebo jízda na kole či rotopedu. Někdy se doporučují také takzvaná izometrická cvičení, při kterých pacient střídavě napíná a uvolňuje svaly a která pomáhají udržet si svalovou hmotu.

Operace

Někdy je nutné chondromalácii pately léčit chirurgicky, obvykle takzvanou artroskopií kolenního kloubu. Při této endoskopické operaci se v okolí kolenního kloubu provede několik drobných řezů, kterými se dovnitř zastrčí kamera a endoskopické chirurgické nástroje s jejichž pomocí lze projevy chondromalácie pately zmírnit. Nejčastěji se provádí operační výkon označovaný jako laterální uvolnění čéšky (laterální release pately), což spočívá v odstranění části některých vazů a dalších struktur na bocích čéšky, aby se snížil nadměrný tlak na patelu a ta se mohla volněji pohybovat.

Další možností operačního řešení chondromalácie pately je obroušení (vyhlazení) zadní strany pately, implantace nové chrupavky (odborně chondrograft) na místa na patele, kde došlo k jejímu poškození nebo relokace (přesun) úponu stehenních svalů.

Prevence chondromalácie pately

Někdy není možné tomuto onemocnění zabránit, ale následující tipy vám pomohou riziko alespoň trochu snížit:

Vyhněte se opakovanému přetěžování pately. Pokud musíte v práci klečet noste vhodné nákoleníky jako ochranu před prochladnutím a zánětem. Stejně tak je vhodné chránit kolena nákoleníky při sportování.

Rovnoměrně posilujte svaly stehna tak, aby byl jejich účinek v rovnováze a nedocházelo k přetěžování pately.

Pokud máte ploché nohy. používejte vhodné vložky do bot. Snížíte tím nadměrné zatížení kolena a riziko chondromalácie pately.

Dbejte na udržování tělesné hmotnosti ve zdravém rozmezí. Nadváha a obezita zvyšují zatížení kolenního kloubu a dalších kloubů v těle. Není nutné dodržovat žádnou drastickou dietu, ale jíst zdravou a vyváženou stravu bohatou na ovoce a zeleninu a alespoň 5 dní v týdnu pravidelně cvičit po dobu minimálně 30 minut (stačí například rychlá chůze s hůlkami pro nordic walking nebo bez nich, jízda na kole nebo plavání).

Co si z článku odnést?

Chondromalácie pately je dnes již v podstatě civilizačním onemocněním, které postihuje řadu lidí, zejména během dospívání nebo rané dospělosti. Při tomto onemocnění, kterému se také říká běžecké koleno, dochází k porušení (změknutí) chrupavky na čéšce kolenního kloubu, což může vyústit až k rozpadu chrupavky a odhalení kosti. Nejčastější příčinou jsou růstové spurty, kdy vznikají dočasné svalové dysbalance, které vedou k jednostrannému zatěžování nebo přetěžování kolenního kloubu a pately. Často se ale s chondromalácií pately setkáváme také po úrazech čéšky nebo v rámci degenerativních onemocnění (femoropatelární artróza).

Léčba chondromalácie pately spadá do kompetence ortopedů (lékařů specializujících se na onemocnění kostí a kloubů) a podle závažnosti příznaků je založena na odpočinku a ledování, rehabilitaci (zaměřené na posílení svalů a zlepšení rovnováhy v kolenním kloubu) nebo operační (nejčastěji artroskopické výkony, mezi které patří laterální uvolnění pately, implantace chondrograftu nebo přesun (relokace) úponů stehenních svalů.

Nejčastějším příznakem chondromalácie pately je bolest v okolí čéšky a kolenního kloubu. Pokud se u vás taková bolest objeví a po několika dnech klidu neodezní, je namístě vyhledat lékařskou pomoc.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 26. ledna 2020 17:14
Datum příští revize: 26. ledna 2022 17:14
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace