Co vás čeká při artroskopii kolena? Vše co potřebujete vědět!

5. listopadu 2023 15:30

Artroskopie kolena je diagnostický a léčebný chirurgický výkon, který lékařům umožňuje dostat se ke strukturám v okolí kolenního kloubu, bez nutnosti provádění velkého řezu na kůži.

Obsah článku

 1. Anatomie kolene
 2. Kdy je nutná artroskopie?
 3. Příprava na artroskopii
  1. Předoperační a předanestetické vyšetření
  2. Nástup do zdravotnického zařízení
  3. Anestézie
 4. Jak artroskopie probíhá?
  1. Polohování
  2. Vlastní artroskopický výkon
  3. Uzavření ran
 5. Komplikace
 6. Rekonvalescence
  1. Léčba bolesti
  2. Jak dlouho bolí koleno po artroskopii?
  3. Prevence hluboké žilní trombózy
  4. Otoky
  5. Zvýšená teplota
  6. Sterilní bandáž
  7. Zatěžování kolene po artroskopii
  8. Rehabilitace
  9. Řízení auta
 7. Co si z článku odnést?

Atroskopie se používá k diagnostice a léčbě mnoha různých onemocnění kolenního kloubu.

Při atroskopii ortoped přes malý kožní řez kovovou trubičkou zvanou atroskop zavede do kolenního kloubu malou kameru.

Tato kamera slouží ke zobrazení kolenního kloubu a okolních struktur zevnitř, takže lékař vidí poškozené tkáně a může problém diagnostikovat a s pomocí mikrochirurgických nástrojů léčit (například odstranit kloubní myšky nebo přišít přetržený vaz).

Protože artroskop a chirurgické nástroje používané při artroskopii jsou velmi malé, není nutné provádět velký kožní řez, což urychluje rekonvalescenci (dobu zotavení) pacienta a zmírňuje další obtíže spojené s velkou operací, jako jsou bolesti nebo otoky.

Pacienti po artroskopii se tak mohou do běžného života vrátit mnohem rychleji, než po klasické otevřené operaci.

Anatomie kolene

Kolenní kloub je největším a nejsložitějším kloubem v těle a je tvořen kostí stehenní (femor), kostí holenní (tibia) a čéškou (patella).

Kolenní kloub je spojení stehenní a holenní kosti a čéšky a je zpevněn důmyslným systémem chrupavek, vazů a menisků

Kolenní kloub je spojení stehenní a holenní kosti a čéšky a je zpevněn důmyslným systémem chrupavek, vazů a menisků

Mezi další důležité struktury kolenního kloubu patří:

 • Kloubní chrupavka: pokrývá kloubní plochy na kondylech femoru a tibie a zadní stranu čéšky. Jedná se o sklovitě hladkou strukturu, která snižuje tření v kolenním kloubu při pohybu a zajišťuje hladký posun kloubních ploch.
 • Synoviální membrána: vystýlá vnitřek kloubu a je tvořena synoviálními buňkami, které tvoří kloubní maz (synovie), což je tekutina, která zajišťuje „mazání“ kloubních chrupavek a udržuje je vlhké tak, aby bylo tření při pohybu minimální.
 • Meniskus: jedná se o speciální silnou chrupavku poloměsíčitého tvaru, které se nachází na obou okrajích kloubní plochy kolenního kloubu. Hlavním úkolem menisků je pohlcování rázů a vibrací a také zpevnění a stabilizace kolenního kloubu.
 • Vazy: jedná se o struktury, které spojují kosti mezi sebou. V kolenním kloubu jsou 4 hlavní vazy, které fungují jako pevná lana zajišťující stabilitu kolena. Na každé straně kolenního kloubu najdeme jeden postranní vaz (ligamentum colaterale mediale a ligamentum colaterale laterale) a uvnitř kolenního kloubu je přední a zadní zkřížený vaz (ligamentum cruciatum anterius a posterius).

Kdy je nutná artroskopie?

Lékař vám může artroskopii kolena doporučit při přetrvávajících bolestech kolene, které nereagují na konzervativní léčbu. 

Mezi konzervativní (nechirurgické) způsoby léčby patří klidový režim, fyzioterapie (rehabilitace), léky a injekce do okolí kloubu na zmírnění zánětu.

Artroskopie kolene přináší úlevu od bolestí způsobených poškozením chrupavek a dalších měkkých částí v okolí kolenního kloubu.

Mezi nejčastěji prováděné artroskopické výkony v oblasti kolenního kloubu patří:

 • Parciální menisektomie (odstranění menisku), sešití přetrženého menisku a/nebo transplantace menisku
 • Rekonstrukce (odborně plastika) předního a/nebo zadního zkříženého vazu
 • Odstranění zánětlivě změněné synoviální tkáně
 • Očištění a rekonstrukce (plastika) poškozené kloubní chrupavky
 • Odstranění volných fragmentů kostí a chrupavek z kloubní dutiny a jejího okolí při degenerativních změnách nebo vzácném onemocnění zvaném synoviální chondromatóza
 • Léčba různých onemocnění čéšky, jako je například chondromalácie
 • Léčba infekčních a zánětlivých onemocnění kolenního kloubu

Nejčastěji vám artroskopii doporučí ortoped, a to na základě fyzikálního vyšetření, ke kterém se často doplňuje také vyšetření na magnetické rezonanci, aby se zjistil přesný rozsah poškození.

V některých případech není magnetická rezonance nutná (obvykle u akutních výkonů, které nesnesou odkladu nebo když je situace naprosto jasná i bez MRI).

Příprava na artroskopii

Artroskopie je minimálně invazivní chirurgický výkon, a tak je nutná stejná příprava jako na každou operaci, tedy budete muset absolvovat klasické předoperační a předanestetické vyšetření.

Předoperační a předanestetické vyšetření

V rámci předoperačního vyšetření vám lékař provede laboratorní vyšetření krve, budete muset na rentgen hrudníku a také vás prohlédne ortoped, který bude artroskopii kolene provádět. 

Před každým operačním výkonem vás navíc prohlédne lékař - anesteziolog, který je odpovědný za uspání pacienta, jeho monitorování během operaci a úspěšné probuzení po operaci.

V rámci předanestetického vyšetření vám lékař natočí EKG a zeptá se na informace ohledně vašeho zdravotního stavu a léků, které užíváte.

Nástup do zdravotnického zařízení

Ve většině případů do zdravotnického zařízení, kde vám budou dělat artroskopii nastoupíte den před plánovaným výkonem.

Před operací budete muset být nalačno (tedy nic nejíst a nepít několik hodin – obvykle od půlnoci předchozího dne).

Během pobytu v nemocnici před operací absolvujete také výše uvedené předanestetické vyšetření.

Anestézie

Artroskopie kolena se provádí v místní, regionální nebo celkové anestézii.

Výběr způsobu anestézie závisí na vaší dohodě s operujícím lékařem (ortopedem) a anesteziologem, kteří vám doporučí vhodný způsob anestézie podle vašeho zdravotního stavu a zvyklostí artroskopického pracoviště.

Při lokální anestézii vám lékař umrtví pouze operované koleno a během operace budete při plném vědomí.

Při regionální anestézii, též označované jako spinální, vám lékař umrtví dolní končetiny od pasu dolů a rovněž zůstanete při plném vědomí.

Při celkové anestézii vás lékař úplně uspí a po operaci zase probudí.

Jak artroskopie probíhá?

Artroskopie kolene je minimálně invazivní chirurgický výkon, který se provádí na speciálně vybaveném artroskopickém operačním sále.

Součástí tohoto výkonu jsou polohování, vlastní výkon a uzavření operačních ran.

Polohování

Na operačním sále se přesunete na artroskopický operační stůl a následně je operační pole zarouškováno a vydezinfikováno. Personál na operačním sále vám operovanou dolní končetinu zabalí do sterilních roušek a ponechá volný jen prostor v oblasti kolene, kde se bude operovat.

Dezinfekce operačního pole je důležitou součástí artroskopie kolene

Dezinfekce operačního pole je důležitou součástí artroskopie kolene

Následně vám lékař kůži natře dezinfekcí a poté anesteziolog zajistí vaše uspání nebo (v případě regionální či místní anestézie), umrtvení operačního pole.

Bezprostředně před operací vám lékař nasadí na koleno speciální přístroj, který bude operovanou končetinu během operace stabilizovat.

Vlastní artroskopický výkon

První částí operace je provedení několika drobných řezu na kůži kolene, kudy se budou do kolenního kloubu zastrkávat nástroje a kamery.

Nejprve se kolenní kloub vypláchne sterilním roztokem, aby se odstranila případná patologická náplň (krev, voda či hnis) a lékař lépe viděl na struktury uvnitř kolene.

Po vypláchnutí kloubu lékař přes naříznutou kůži zasune do kolenního kloubu artroskop s kamerou a prohlédne si kloub zevnitř.

Pokud zjistí, že je něco potřeba odstranit nebo sešít, zasune dalšími otvory v kůži do kolene drobné chirurgické nástroje, kterými potřebný úkon provede.

Existují speciální nástroje, s jejichž pomocí může lékař naříznout, uchopit, sešít nebo obrousit různé druhy tkání.

Kromě toho se při artroskopii používají speciální ortopedické materiály na opravu a upevnění poraněných vazů (různé druhy svorek, apod.).

Po ukončení operačního výkonu lékař provede takzvanou revizi neboli kontrolu provedeného výkonu a přejde k poslední fázi artroskopie.

Uzavření ran

Poslední fází artroskopie je chirurgické uzavření drobných operačních ran na kůži stehy nebo speciálními svorkami.

Následně se operované koleno ováže sterilním obvazem a většinou se upevní do ortézy, aby bylo zafixované a předešlo se komplikacím při neopatrném pohybu pacienta.

Ve většině případů trvá artroskopie kolene zhruba hodinu nicméně délka operace závisí na celkovém rozsahu výkonu.

Komplikace

Komplikace po artroskopii kolena jsou vzácné a ve většině případů snadno léčitelné.

Mezi ty nejčastější patří:

 • Zanesení infekce do kolene
 • Hluboká žilní trombóza
 • Ztuhlost kolenního kloubu
 • Nahromadění krve v koleni (hemartróza)
 • Otoky a modřiny

Rekonvalescence

Po operaci vás lékaři přesunou na pooperační pokoj.

Ve státních zdravotnických zařízeních obvykle po artroskopii v nemocnici strávíte jeden až dva dny, zatímco některá soukromá zařízení vás propustí několik hodin po operaci.

Nicméně vše závisí na rozsahu operačního výkonu a na dohodě s vaším lékařem.

I když je rekonvalescence po artroskopii kolena mnohem kratší než u klasické operace, měli byste vždy dbát pokynů svého lékaře, a to bez ohledu na to, zda jdete domů několik hodin po výkonu nebo až za jeden či dva dny.

Léčba bolesti

Bolest je přirozenou součástí každé operace a musíte se smířit s tím, že nějakou dobu po artroskopii vás koleno bude bolet.

Na krátkodobou úlevu od bolesti vám lékař může doporučit léky proti bolesti, nejčastěji ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (NSAIDs), jako jsou například přípravky Nimesil, Aulin (s účinnou látkou nimesulid) nebo Ibuprofen (s účinnou látkou ibuprofenum).

Bolest po artroskopii kolena je zcela normální a obvykle odezní do několika týdnů po operaci

Bolest po artroskopii kolena je zcela normální a obvykle odezní do několika týdnů po operaci

Pokud je bolest zvlášť silná, může vám lékař předepsat silnější léky na bolest ze skupiny opioidů, které ale nesmíte užívat dlouhodobě, protože hrozí riziko vzniku závislosti.

Jak dlouho bolí koleno po artroskopii?

Bolest po artroskopii kolene je nejsilnější obvykle po dobu prvních 48 hodin po operaci, nicméně trvá zhruba dva až tři týdny, než bolesti úplně odezní. Někdy mohou bolesti přetrvávat až šest týdnů.

Prevence hluboké žilní trombózy

V rámci prevence hluboké žilní trombózy vám lékaři po artroskopii mohou, kromě léků, na bolest, doporučit léky na ředění krve (například warfarin nebo léky ze skupiny nových antikoagulancií – NOAC, jako je například apixaban nebo rivaroxaban – například přípravky XARELTO nebo CLEXAN). Někdy se užívají také léky na snížení srážlivosti krve (deriváty kyseliny acetylsalicylové – ACYLPIRIN, apod.).

Kromě toho vám lékaři v rámci prevence hluboké žilní trombózy mohou ovázat lýtka obou končetin elastickým obinadlem, což usnadňuje žilní návrat při dlouhodobějším omezení pohyblivosti a snižuje riziko hluboké žilní trombózy.

Otoky

Pooperační otok je zcela normální a obvykle spolu s pocity napětí a tlaku v koleni přetrvává po dobu několika týdnů po operaci.

Pokud otoky nezmizí zhruba do měsíce po operaci, obraťte se na svého lékaře.

V rámci prevence otoků se doporučuje alespoň několik prvních dní po operaci elevovat dolní končetinu, což lidskou řečí znamená, mít nohu nahoře.

Zvýšená teplota

Zvýšená teplota po operaci (včetně artroskopie) je zcela normální, protože tělo se snaží vyrovnat se zásahem do organizmu.

Obvykle teploty odezní do několika dní. Pokud se tak nestane nebo teplota nereaguje na volně prodejné léky proti horečce, požádejte o pomoc svého lékaře.

Sterilní bandáž

Po artroskopii budete mít koleno omotané sterilním obvazem (bandáží) a někdy bude potřeba nosit i ortézu.

Ve většině případů budete po artroskopii kolene chodit zpočátku na častější kontroly, kde se s lékařem domluvíte na tom, kdy můžete bandáž sundat, kdy si můžete začít operované koleno mýt a kdy ho začít zatěžovat.

Ve většině případů se budete moci osprchovat zhruba za 48 – 72 hodin po operaci, nicméně operované a ovázané koleno nesmíte namočit.

Operační ránu budete moci omýt až poté, co vám to povolí lékař, jinak hrozí zanesení infekce.

Zatěžování kolene po artroskopii

Po artroskopické operaci bude nutné koleno nějakou dobu odlehčovat a naplno ho můžete začít zatěžovat až poté, co vám to povolí lékař.

Ve většině případů se koleno po artroskopii úplně zahojí za 4 až 5 měsíců.

Berle budete potřebovat obvykle po dobu 2 až 7 dní po operaci a plnou zátěž většinou koleno snese zhruba za další 2 týdny, při přiměřené rehabilitaci.

Nicméně toto jsou jen obecná pravidla, vždy se před plným zatížením operované končetiny poraďte s lékařem.

Rehabilitace

S rehabilitací po artroskopii kolene je dobré začít co nejdříve. V některých zdravotnických zařízeních vám rehabilitaci zajistí hned v návaznosti na operaci.

Intenzivní rehabilitace trvá zhruba 1 až 2 týdny a následně je nutné pravidelně cvičit po dobu několika měsíců tak, aby se hybnost a svalová síla co nejrychleji obnovila.

O doporučení vhodného způsobu rehabilitace (fyzioterapie) se poraďte se svým lékařem. 

Řízení auta

Než poprvé po artroskopii kolena usednete do auta, poraďte se se svým lékařem.

Ve většině případů budete po menším artroskopickém výkonu schopni řídit zhruba za 1 až 3 týdny po operaci.

V případě rozsáhlejšího výkonu to může trvat o něco déle.

Co si z článku odnést?

Artroskopie kolene je minimálně invazivní chirurgický výkon, který se používá v diagnostice a léčbě onemocnění kolenního kloubu.

Artroskopie má své místo v léčbě poranění menisků, zkřížených vazů nebo chrupavek kolenního kloubu.

Její výhodou je kratší rekonvalescence a menší riziko komplikací, než u klasické otevřené operace.

Artroskopie se provádí v celkové, spinální nebo místní anestézii.

Doba rekonvalescence závisí na rozsahu operačního výkonu a pohybuje se od několika týdnů až po několik měsíců.

K plné zátěži a pohybovým aktivitám se můžete vrátit zhruba po 6 až 8 týdnech po operaci, nicméně závisí to na rozhodnutí vašeho lékaře a také na celkovém průběhu rekonvalescence (například na tom, zda se objeví komplikace či nikoli, apod.).

Komplikace po artroskopii kolene jsou vzácné a patří mezi ně bolest, otok, hematom, hluboká žilní trombóza, infekce kolenního kloubu a/nebo krvácení do kloubu (hemartróza).

Mezi vhodné rehabilitační aktivity po artroskopii patří jízda na kole a plavání.

Další cvičení vám doporučí váš rehabilitační lékař nebo ortoped.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Orthoinfo

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 5. listopadu 2023 15:30
Datum příští revize: 5. listopadu 2025 15:30
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace