Je teplota po operaci důvod k obavám?

18. října 2022 5:40

Chirurgický výkon je vždy velkým zásahem do organizmu a během prvních 48 hodin po operaci tak zvýšená teplota až horečka není nic neobvyklého. Za pooperační teploty se označují teploty či horečky vzniklé do několika hodin až dnů po operaci.

Obsah článku

 1. Co způsobuje zvýšenou teplotu po operaci?
 2. Léčba pooperačních teplot
 3. Jak poznat, kdy je pooperační horečka příznakem závažnějšího problému?
 4. Prevence pooperačních teplot
 5. Co si z článku odnést?

I když vás zvýšená teplota po operaci může překvapit nebo vyděsit, většinou není žádný důvod k obavám a teplota se v průběhu několika dnů vrátí do normálních hodnot. Nicméně někdy mohou pooperační teploty či horečky být známkou závažnějšího onemocnění.

Je potřeba si uvědomit, že při každé operaci (včetně operace mandlí, končetin, břišních či hrudních orgánů nebo mozku) dochází k porušení kožního krytu nebo sliznic, což zvyšuje riziko bakteriálních, virových i plísňových onemocnění nejen v okolí samotné operační rány, ale také v orgánových soustavách, jako jsou močové nebo dýchací ústrojí, což se, mimo jiné, projevuje horečkou nebo zvýšenou teplotou. 

Vzácně se po operaci může rozvinout i otrava krve (sepse), která se, kromě dalších příznaků, může projevit jak vysokými horečkami nad 39°C, tak poklesem teploty pod 36°C. 

Proto je důležité teplotu po operaci pečlivě měřit a v případě jejího zvýšení zahájit adekvátní léčbu.

Za normální tělesnou teplotu těla se považují teploty do 37°C, v závislosti na konkrétním člověku.

Pro připomenutí uvádíme, že tělesná teplota v rozmezí 37°C – 38°C se označuje jako zvýšená teplota (odborně subfebrilie), nad 38°C hovoříme již o horečce (febrilie).

U dospělých nejsou krátkodobé teploty do 39°C důvodem k obavám. Nicméně pokud teplota překročí 39°C (bez ohledu na to, zda jste nedávno prodělali chirurgický výkon či nikoli) nebo teploty do 39°C trvají déle než 3 dny, měli byste vyhledat lékaře.

V tomto článku se dozvíte o nejčastějších příčinách teploty po operaci a také o tom, kdy zvýšené teploty či horečka mohou být známkou závažnějšího problému, jako je například infekce.

Co způsobuje zvýšenou teplotu po operaci?

Příčin pooperačních teplot je celá řada a v zásadě je lze rozdělit do 5 skupin:

 • Onemocnění dýchací soustavy: do této skupiny patří komplikace chirurgických výkonů, jako jsou například zápal plic (pneumonie) nebo atelektáza (kolaps části plíce), která někdy může vzniknout jako komplikace anestézie (uspání pacienta při operaci)
 • Onemocnění vylučovací soustavy: pooperační horečky mohou být způsobeny také infekcemi močových cest.
 • Hluboká žilní trombóza nebo plicní embolie: jedná se o pooperační komplikace, které někdy mohou být život ohrožující.
 • Infekce operační rány
 • Léky: některé léky užívané po operaci, včetně antibiotik či léků s obsahem síry, mohou u citlivých lidí vyvolat horečky. Stejně tak infekce centrálního žilního katetru nebo močových katetrů mohou způsobit pooperační horečky.

Kromě výše uvedených příčin pooperační horečky, existují i další možné důvody zvýšených teplot po operaci, nicméně výše uvedených 5 příčin je nejčastějších.

Léčba pooperačních teplot

Pokud jste v  prodělali operaci a do dvou dnů od chirurgického výkonu se objeví lehce zvýšená teplota (do 38°C), zkuste jí snížit s pomocí vhodných léků proti horečce (antipyretika), jako jsou například paracetamol nebo ibuprofen.

Pokud teplota v tomto období překročí 38°C, informujte okamžitě svého lékaře.

V případě vysokých pooperačních teplot může být nutná další léčba, a to zejména:

 • antibiotika na léčbu infekce, která může postihnout jednak operační ránu či její bezprostřední okolí nebo ostatní orgánové systémy (nejčastěji močové nebo dýchací ústrojí)
 • léky na ředění krve v případě hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie
 • dechová rehabilitace v případě atelektázy (kolapsu části plíce)

Pokud se horečky nebo zvýšená teplota objeví za 5 a více dní po operaci (ale za méně než 30 dní po operaci) je nejpravděpodobnější příčinou infekční onemocnění, které nesouvisí s operací (infekce močových cest, respirační infekce, apod.).

Jak poznat, kdy je pooperační horečka příznakem závažnějšího problému?

I když jsou zvýšené teploty až horečky často součástí normální reakce těla na prodělanou operaci, někdy mohou být známkou závažnějšího problému.

Pokud se u vás v průběhu prvních 48 hodin po chirurgickém výkonu objeví horečka nad 38°C, vyhledejte lékařskou pomoc. Stejně tak byste měli lékaře okamžitě vyhledat vždy, když horečky neustoupí do 2 – 3 dnů.

Pokud jste prodělali operaci měli byste také dobře sledovat operační ránu a v případě infekce v jejím okolí neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

Drobné zčervenání operační rány není problém, ale pokud z rány vytéká hnis nebo krev, je na pohmat teplá a objeví se horečka je nutné vyhledat lékařskou pomoc

Drobné zčervenání operační rány není problém, ale pokud z rány vytéká hnis nebo krev, je na pohmat teplá a objeví se horečka je nutné vyhledat lékařskou pomoc

Mezi známky infekce operační rány, kromě zvýšené teploty až horečky, mimo jiné, patří:

 • zčervenání a otok
 • bolest nebo ztuhlost (pocit napětí či cukání v ráně, apod.)
 • výtok zkalené tekutiny nebo hnisu z rány
 • rána je na omak teplá
 • zápach vycházející z rány
 • krvácení z operační rány

Mezi další známky toho, že pooperační teplota může signalizovat závažnější onemocnění, mimo jiné, patří:

Pokud po operaci zjistíte jakékoli výše uvedené známky infekce nebo se kromě teploty objeví další příznaky, které signalizují, že něco není v pořádku, je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a co nejrychleji zahájit léčbu.

Zabráníte tím rozvoji závažných komplikací.

Prevence pooperačních teplot

Stoprocentní prevence proti teplotě po operaci neexistuje. I když se operace provádí v přísně sterilním prostředí, může dojít k infekci operační rány baktériemi, viry nebo plísněmi. Stejně tak můžete chytit nozokomiální (nemocniční) infekci při pobytu v nemocnici. To vše může vést k pooperačním teplotám a dalším komplikacím.

Pokud chcete snížit riziko pooperačních komplikací (včetně teplot) na minimum, dodržujte následující opatření.

Před operací:

 • Přestaňte kouřit: kouření zvyšuje riziko infekce a tvorby krevních sraženin.
 • Pečlivě si umyjte celé tělo antibakteriálním mýdlem: večer před operací a pokud je to možné ještě ráno v operační den si pečlivě umyjte celé tělo kvalitním antibakteriálním mýdlem.
 • Antibiotika: při některých chirurgických výkonech vám lékaři v rámci prevence infekce předepíší antibiotika, která se berou několik hodin až dní před operací a nějakou dobu po ní. Pokud se tak stalo, nezapomeňte si předepsaná antibiotika vzít.

Po operaci:

Ujistěte se, že víte komu zavolat: než opustíte po operaci nemocnici, ujistěte se, že máte k dispozici kontaktní informace na svého lékaře a zdravotnický personál v případě, že byste dostali horečku nebo se objevily jiné pooperační komplikace.

 • Dodržujte pokyny lékaře: vždy se lékaře zeptejte na to, jak máte pečovat o operační ránu, jaké léky smíte nebo musíte užívat a jak často ránu převazovat. A všechny pokyny lékaře poté důsledně dodržujte.
 • Dbejte na hygienu rukou: vždy si pečlivě myjte ruce vodou a mýdlem předtím než sáhnete na operační ránu nebo do jejího okolí. To platí i v případě, že si chcete svědící ránu jen podrbat. Stejně tak si musíte umýt ruce před převazem rány a po převazu.
 • Poučte ostatní o dodržování hygienických opatření: pokud za vámi do nemocnice po operaci chodí příbuzní, poproste je, aby si pečlivě umyli ruce teplou vodou a mýdlem před vstupem do pokoje, kde ležíte.
 • Vyhledejte pomoc včas: pokud se po operaci objeví teploty nad 38°C nebo jakékoli jiné nestandardní příznaky, vždy okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Co si z článku odnést?

Teplota je jednou z nejčastějších komplikací po operacích a chirurgických výkonech. Během prvních dvou dnů po operaci je dočasný vzestup tělesné teploty nad 37°C zcela normální a jedná se o naprosto přirozenou reakci organizmu na stres vyvolaný operačním výkonem.

Pokud se ale objeví teploty nad 38°C, měli byste o této skutečnosti okamžitě informovat lékaře.

Mezi nejčastější příčiny pooperačních teplot patří infekce operačních ran, zápal plic, infekce močových cest, plicní embolie nebo hluboká žilní trombóza.

Naštěstí jsou tyto komplikace poměrně vzácné, ale je potřeba je mít na paměti.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 18. října 2022 5:40
Datum příští revize: 18. října 2024 5:40
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace