Co způsobuje brnění rukou a nohou?

8. prosince 2019 20:40

Každého  nás občas brní ruce nebo nohy. Nejčastěji se pocity mravenčení, píchání nebo brnění vyskytují na prstech končetin a i když se jedná o velmi nepříjemný pocit, jeho příčina většinou není závažná.

Obsah článku

 1. Co způsobuje brnění rukou a nohou?
  1. Skřípnutý (utlačený) nerv
  2. Toxiny (jedy)
  3. Alkohol
  4. Úzkost
  5. Tetanie
  6. Těhotenství
  7. Poškození z opakovaného namáhání
  8. Nedostatek některých vitamínů
  9. Roztroušená skleróza
  10. Léky
  11. Infekční onemocnění
  12. Selhání ledvin
  13. Autoimunitní choroby
  14. Diabetes (cukrovka)
  15. Onemocnění periferních tepen
  16. Cévní mozková příhoda
 2. Co si z článku odnést?

Nicméně pokud vás ruce nebo nohy brní často, může to být jednou z příčin jiného onemocnění, které je potřeba správně a rychle diagnostikovat a léčit.

Příčin brnění končetin (odborně se stavy jako brnění, mravenčení označují jako parestézie) je celá řada a většinou je tento stav dočasný a způsobený naprosto banálním důvodem.

Pokud například spíte nebo sedíte v neobvyklé poloze, může dojít k utlačení nervů v končetinách, což způsobuje mravenčení a brnění nohou či rukou. Někteří lidé tento stav přirovnávají k tomu, jako by jim končetinami projelo tisíce jehliček nebo špendlíků.

I když je brnění končetin většinou způsobeno banálními příčinami, jako jsou přeležení nebo utlačení nervu, v případě, že se tento stav nelepší nebo vás ruce a nohy brní často či opakovaně, je nutné vyhledat lékařskou pomoc, protože tento problém může být i signálem závažnějšího onemocnění.

Co způsobuje brnění rukou a nohou?

V mnoha případech jsou nepříjemné pocity brnění a píchání v horních a dolních končetinách způsobeny onemocněním zvaným periferní neuropatie. Jedná se o druh poškození nervů, který je spojen s brněním a dalšími nepříjemnými pocity v končetinách.

Periferní neuropatie je spojena s řadou různých onemocnění, včetně diabetu.

V následujících odstavcích se dozvíte o příčinách brnění rukou a nohou, včetně příčin periferní neuropatie.

Skřípnutý (utlačený) nerv

Brnění rukou a nohou je často způsobeno skřípnutým míšním nervem v páteři. Tento stav může vzniknout v důsledku poranění páteře (nejčastěji výhřezem meziobratlové ploténky, která tlačí na míšní nerv), při zánětech, nádorových onemocněních a dalších stavech.

Kromě brnění a mravenčení končetin patří mezi další příznaky skřípnutého nervu bolest a omezení pohyblivosti.

Léčba skřípnutého nervu zahrnuje 4 následující možnosti:

 • odpočinek
 • užívání léků
 • fyzioterapie (rehabilitace)
 • operace (pokud žádná z výše uvedených možností nepomáhá)

Toxiny (jedy)

Pokud sníte nějakou jedovatou (toxickou) látku nebo pokud se vám nějaký toxin dostane do těla přes kůži, může to vyvolat brnění nebo mravenčení nohou či rukou.

Mezi jedovaté látky, které mohou způsobit brnění končetin patří:

 • arzén
 • thalium
 • rtuť
 • nemrznoucí kapalina do auta (Fridex, apod.).

Léčba otrav jedovatými látkami záleží na konkrétním toxinu a je nutné jí zahájit co nejrychleji.

Alkohol

Alkohol je jed a může poškodit nervovou tkáň. Konzumace nadměrného množství alkoholu může vyvolat druh periferní neuropatie, která se označuje jako alkoholová neuropatie.

Toto onemocnění může způsobit bolest, brnění a mravenčení v končetinách (rukou a nohou). Je to proto, že alkohol způsobuje poškození periferních nervů.

Jedna studie naznačuje, že lidé, kteří dlouhodobě pijí nadměrné množství alkoholu, trpí ve 25 – 66% případů alkoholovou neuropatií (1).

Léčba alkoholové neuropatie tedy spočívá zejména v omezení nebo úplném zanechání pití alkoholu.

Úzkost

Lidé kteří trpí úzkostí mohou začít hyperventilovat (zrychleně dýchat), což může způsobit mravenčení a brnění nohou či rukou.

Hyperventilace patří mezi časté příznaky úzkosti a projevuje se velmi rychlým dýcháním. To vede k nerovnováze mezi hladinou oxidu uhličitého a kyslíku v krvi, což může vyvolat brnění končetin.

Mezi brněním a úzkostí často existuje duševní (psychická) vazba. To je jedním z důvodů, proč si úzkostné osoby mnohem více uvědomují své tělesné pocity a vnímají nepříjemné pocity, jako jsou brnění nebo mravenčení končetin.

Mezi metody užívané v léčbě úzkosti patří:

 • kognitivně behaviorální terapie
 • komunikační psychoterapie
 • užívání léků proti úzkosti (například stabilizátorů nálady)
 • provádění činností pro zlepšení duševního zdraví, jako jsou jóga, meditace nebo takzvaná meditace všímavosti (mindfulness)

Tetanie

Tetanie je nadměrná dráždivost (stimulace) nervů, která způsobuje nedobrovolné (mimovolní) svalové křeče a kontrakce, zejména v rukách a nohách, což se může projevit jejich brněním nebo mravenčením.

Nejedná se o onemocnění v pravém slova smyslu, ale o příznak, který se vyskytuje u mnoha různých, zejména neurologických chorob.

Tetanie může být i život ohrožující, zejména pokud postihne dýchací svaly nebo hrtan. V takovém případě hrozí pacientovi udušení, srdeční palpitace (bušení srdce), křeče nebo zvracení.

Příčinou tetanie je obvykle elektrolytická nerovnováha, zejména kritickým nedostatkem vápníku (hypokalcémie), hořčíku (hypomagnezémie) nebo draslíku (hypokalémie).

Nedostatek elektrolytů (zejména vápníku) je často způsoben hormonálními poruchami, zejména onemocněním zvaným hypoparathyreóza, což je snížená činnost příštitných tělísek, která produkují hormon parathormon.

Ten reguluje hladinu vápníku v krvi jeho uvolňováním z kostí a pokud ho máme nedostatek, může to vést ke kriticky nízké koncentraci vápníku v těle a tetanii.

Někdy může být tetanie vyvolána také poruchami ledvin nebo slinivky břišní.

Léčba tetanie závisí na vyvolávající příčině a většinou zahrnuje suplementaci (doplnění) chybějících hormonů či elektrolytů. 

Těhotenství

Brnění končetin (zejména nohou) také často trápí těhotné ženy. Je to dáno tím, že rostoucí děloha s vyvíjejícím se plodem tlačí na nervy, které inervují dolní končetiny, což způsobuje mravenčení a brnění.

Dostatek pohybu, dostatečná hydratace a odpočívání s nohami nahoře pomáhají přinést úlevu od těchto nepříjemných příznaků.

Pokud vás v těhotenství trápí mravenčení nebo brnění končetin, měly byste lékaře vyhledat v následujících případech:

 • pokud se vaše potíže zhoršují nebo neustávají
 • pokud kromě brnění a mravenčení pociťujete též slabost v nohou
 • pokud vás trápí otoky dolních končetin nebo kotníků

Lékař by vás měl pořádně vyšetřit a zjistit důvod, proč se vaše potíže s brněním končetin v těhotenství nelepší nebo neustávají.

Poškození z opakovaného namáhání

Poškození z opakovaného namáhání (anglicky RSI nebo repetitive strain injury) může vyvolat brnění končetin, zejména rukou. Toto onemocnění vzniká v případě, kdy opakovaně, příliš dlouho a bez odpočinku provádíte nějaký pohyb.

Jedním z příkladů poškození z opakovaného namáhání je například syndrom karpálního tunelu (útlak nervů v zápěstí).

Poškození z opakovaného namáhání je častou nemocí z povolání a kromě pocitů brnění a mravenčení v končetinách může vést i k poruchám posturálních funkcí v důsledku zkrácení svalů.

Pod pojmem posturální funkce si můžete představit například držení různých částí těla.

Poškození z opakovaného namáhání nejčastěji postihuje:

 • zápěstí a ruce (např. syndrom karpálního tunelu)
 • předloktí a lokty (např. tenisový loket, golfový loket)
 • krk a ramena (např. syndrom zmrzlého ramene nebo textový krk)

Kromě mravenčení a brnění rukou se poškození z opakovaného namáhání projevuje též následujícími příznaky:

 • bolest
 • ztuhlost
 • píchání nebo bodání ve svalech a měkkých tkáních kolem nervů
 • slabost postižené končetiny
 • křeče

Mezi způsoby léčby poškození z opakovaného namáhání (RSI) patří například:

 • užívání léků proti bolesti a zánětu
 • ledové obklady
 • odlehčovací pásky
 • operace

Nedostatek některých vitamínů

Nedostatek vitamínů E, B1, B6, B12 nebo niacinu může způsobit mravenčení či brnění končetin. Tyto vitamíny jsou totiž důležité pro správnou funkci nervů.

Nedostatek vitamínu B12 může způsobit onemocnění zvané periferní neuropatie, mezi jehož hlavní příznaky patří brnění rukou či nohou.

Mezi další příznaky spojené s nedostatkem výše uvedených vitamínů patří:

 • závrať
 • dušnost
 • únava
 • bolesti hlavy
 • zažívací potíže
 • bolest na hrudi
 • nevolnost
 • zvětšení jater (hepatomegalie)

Nedostatek vitamínů se léčí změnou stravovacích návyků (konzumací potravin bohatých na chybějící vitamíny) nebo užíváním doplňků stravy.

Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS, sclerosis multiplex) je závažné onemocnění, které postihuje mozek a míchu. Mezi časné příznaky roztroušené sklerózy patří brnění končetin, zejména nohou (2).

Řada lidí pociťuje brnění či mravenčení v končetinách ještě předtím, než je u nich roztroušená skleróza diagnostikována.

Mezi další příznaky roztroušené sklerózy patří:

 • poruchy zraku
 • bolesti
 • křeče (spazmy)
 • únava
 • závrať
 • poruchy rovnováhy
 • potíže s močovým měchýřem (hyperaktivní močový měchýř, inkontinence, apod.)
 • poruchy sexuálních funkcí
 • kognitivní poruchy (například poruchy paměti, apod.).

Pokud máte podezření, že byste mohli mít roztroušenou sklerózu, měli byste okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a nechat si provést potřebná vyšetření pro stanovení diagnózy a zahájení léčby.

Mezi způsoby léčby roztroušené sklerózy patří:

 • krátkodobé užívání kortikosteroidů (léků na potlačení zánětů)
 • symptomatická léčba
 • užívání léků ovlivňujících onemocnění (DMT – disease modifying therapy), jako jsou například léky teriflunomid nebo alemtuzumab

Léky

Brnění rukou nebo nohou je také častým nežádoucím účinkem některých léků, zejména těch užívaných v léčbě rakoviny, AIDS, epilepsie, onemocnění srdce a oběhové soustavy nebo vysokého krevního tlaku.

Pokud pravidelně užíváte nějaké léky a začnete trpět brněním končetin, obraťte se na svého lékaře a požádejte ho o změnu léku za jiný nebo úpravu dávkování.

Infekční onemocnění

Některá infekční onemocnění mohou způsobit zánět nervů, což se může projevit brněním nebo mravenčením končetin.

Mezi infekční onemocnění, která mohou tento příznak vyvolat, patří například:

Pokud vás brní končetiny a máte podezření na infekční onemocnění, obraťte se na svého lékaře.

Součástí diagnostiky bývají odběry krve a někdy i mozkomíšního moku (lumbální punkce).

Léčba závisí na konkrétním infekčním onemocnění.

Selhání ledvin

Brnění rukou či nohou může být příznakem selhávání ledvin. Mezi onemocnění, která zvyšují riziko poškození ledvin patří vysoký krevní tlak (hypertenze) nebo diabetes.

Mezi další příznaky selhání ledvin patří například:

 • křeče
 • fascikulace (mimovolní škubavé pohyby svalů)
 • svalová slabost

Pokud se domníváte, že za brněním končetin může být porucha ledvin, obraťte se na svého lékaře.

Hlavními způsoby léčby selhání ledvin jsou dialýza a transplantace ledvin.

Autoimunitní choroby

Brnění rukou a nohou mohou způsobovat i některá autoimunitní onemocnění, což jsou choroby, kdy tělo útočí proti vlastním buňkám a tkáním.

Mezi autoimunitní onemocnění, která jsou spojena s brněním končetin, patří například:

 • systémový lupus erytematodes (SLE)
 • celiakie
 • revmatoidní artritida

Diagnostika autoimunitních chorob spočívá v odběru anamnézy, fyzikálním vyšetření (tělesné prohlídce), odběrech krve a někdy se doplňují ještě vyšetření ze zobrazovacích metod (například rentgen rukou u revmatoidní artritidy, apod.).

Léčba autoimunitních onemocnění spočívá v užívání léků (zejména kortikosteroidů) a změnách životního stylu (stravovací návyky, cvičení, apod.).

Diabetes (cukrovka)

Diabetes je onemocnění vyvolané nadbytkem glukózy v krvi, což může vést k poškození nervů, hlavně cév, které tyto nervy vyživují a zásobují krví a živinami. To vyvolává pocity brnění, pálení a mravenčení. Této chorobě se říká diabetická neuropatie.

Mezi další příznaky diabetu patří:

 • nadměrná žízeň
 • nadměrné močení
 • neustálý pocit hladu
 • únava
 • rozmazané (rozostřené) vidění
 • pomalé hojení ran
 • úbytek na váze

Léčba diabetu zahrnuje:

 • užívání léků na snížení hladiny glukózy v krvi a podporu funkce slinivky břišní (perorální antidiabetika, inzulín)
 • změny životního stylu (stravovací návyky, pohybové aktivity)

Onemocnění periferních tepen

Onemocnění periferních tepen (též uzávěrová choroba periferních tepen) je choroba oběhové soustavy, při které dochází ke zúžení krevních cév. To může vést ke zhoršení krevního oběhu a zásobení orgánů (včetně nervů) krví, což se projevuje, mimo jiné, brněním, pálením nebo mravenčením v končetinách.

Neléčené onemocnění periferních tepen může časem vést k infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhodě, protože se céva ucpe nahromaděním plaku (ateromového plátu) nebo krevní sraženinou.

Léčba onemocnění periferních tepen se skládá z užívání léků, změny životního stylu a v případě nutnosti též z operace, kdy se provádí přemostění postižených úseků (bypass) nebo se do zúžené cévy zavede stent.

Cévní mozková příhoda

Brnění, mravenčení, pálení nebo jiné nepříjemné pocity v nohou nebo rukou mohou být také jedním z časných příznaků cévní mozkové příhody.

Příznaky cévní mozkové příhody přichází náhle a kromě brnění končetin, mezi ně patří:

 • slabost nebo ochablost svalů na obličeji, rukou nebo nohou, zejména na jedné polovině těla
 • zmatenost
 • poruchy řeči
 • poruchy porozumění mluvenému slovu
 • rozmazané vidění
 • poruchy chůze
 • závrať
 • poruchy rovnováhy a koordinace pohybů

Pokud se u vašich příbuzných nebo u vás některý z výše uvedených příznaků vyskytne je nutné okamžitě volat záchranku. Včasná léčba totiž může vést k úplné úzdravě bez trvalých následků.

Léčba cévní mozkové příhody závisí na tom, zda se jedná o hemoragickou mozkovou příhodu (způsobenou prasknutím cévky v mozku) nebo ischemickou cévní mozkovou příhodu (způsobením ucpáním cév v mozku krevní sraženinou) a používají se léky na rozpouštění krevních sraženin, neurochirurgické operace a další metody.

Co si z článku odnést?

Pokud vás brnění nohou nebo rukou trápí dlouhodobě a stav se nezlepšuje nebo se objeví další příznaky, jako je chronická bolest chodidla nebo ruky, měli byste vyhledat lékařskou pomoc.

Kromě všech příznaků také lékaře informujte o všech lécích a doplňcích stravy, které pravidelně užíváte.

Příčin brnění končetin je celá řada a některé mohou být signálem závažného onemocnění, jako je například cévní mozková příhoda, diabetes nebo roztroušená skleróza.

Léčba brnění nohou závisí na konkrétní příčině. Někdy není nutná žádná zvláštní léčba, zatímco jindy je nutné okamžitě volat lékaře (zejména v případě cévní mozkové příhody).

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Medicalnewstoday.com

Zdroje obrázků:

Pixabay.com

Článek naposled aktualizován: 8. prosince 2019 20:40
Datum příští revize: 8. prosince 2021 20:40
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace