9 příznaků a projevů nedostatku vitamínu B12

4. listopadu 2018 8:05

Nedostatek vitamínu B12 je velmi závažný, protože kobalamin (jiný název pro vitamín B12) hraje důležitou roli při tvorbě červených krvinek a DNA a podílí se také na zajištění správné funkce nervového systému.

Obsah článku

 1. Bledá nebo nažloutlá pokožka
 2. Únava a slabost
 3. Pocity brnění a píchání
 4. Poruchy pohyblivosti (motility)
 5. Zánět jazyka a vředy v dutině ústní
 6. Závratě a dušnost
 7. Poruchy zraku
 8. Změny nálad
 9. Horečka
 10. Co si z článku odnést?

Vitamín B12 se nachází v celé řadě potravin živočišného původu, zejména pak v hovězím či vepřovém mase, rybách, drůbeži, vejcích a mléčných výrobcích. Často se také přidává do dalších potravin, jako jsou například některé druhy pečiva a chleba nebo rostlinné mléko. 

Bohužel je nedostatek vitamínu B12 poměrně častý, zejména u starší populace (1).

Může se projevovat různě, ale nejčastěji je deficit B12 spojen s následujícími 9 příznaky:

 • Bledá až nažloutlá pokožka
 • Únava a slabost
 • Pocity brnění a píchání
 • Poruchy pohyblivosti
 • Záněty jazyka a vředy v dutině ústní
 • Závratě a dušnost
 • Poruchy zraku
 • Změny nálad
 • Horečka

Nedostatek vitamínu B12 vás ohrožuje buď tehdy, pokud ho v dostatečném množství nepřijímáte v potravě nebo pokud ho váš trávicí trakt nedokáže v dostatečné míře vstřebávat z přijaté potravy (což je typické zejména u starších lidí, kteří trpí řadou onemocnění zhoršujících vstřebávání živin - např. atrofická gastritida).

Nedostatek vitamínu B12 ohrožuje zejména následující osoby (2):

 • Starší populaci
 • Osoby po operaci trávicího traktu, při kterých došlo k odstranění části tenkého střeva nebo žaludku, kde dochází ke vstřebávání vitamínu B12
 • Osoby užívající perorální antidiabetikum metformin při léčbě diabetu
 • Osoby na striktní veganské dietě
 • Osoby, které dlouhodobě užívají léky na pálení žáhy a snížení kyselosti žaludku (antacida)

Bohužel se projevy deficitu vitamínu B12 objevují až několik let poté, co začnete nedostatkem trpět, takže diagnostika tohoto onemocnění je složitá. Často si také lékaři pletou nedostatek vitamínu B12 s nedostatkem kyseliny listové.

Ve skutečnosti je ale příčinou nedostatku kyseliny listové právě nedostatek vitamínu B12. Pokud je skutečným problémem nízká hladina vitamínu B12 v krvi, nedojde při zvýšení příjmu kyseliny listové ke zlepšení stavu, protože se tím jen dočasně překryje hlavní problém - tedy nedostatek vitamínu B12 (3).

Tady je 9 příznaků nedostatku vitamínu B12.

Bledá nebo nažloutlá pokožka

Lidé, kteří trpí nedostatkem vitamínu B12 mají často bledou nebo nažloutlou pokožku či oční bělmo. Tomuto stavu se se říká žloutenka.

Žloutenka je způsobena zvýšením hladiny bilirubinu v krvi. Bilirubin je jednak součástí žluče, ale hlavně je i odpadním produktem, který vzniká při rozkladu červených krvinek. A protože nedostatek vitamínu B12 narušuje normální tvorbu červených krvinek, může vyvolat žloutenku (4).

Vitamín B12 hraje důležitou roli v produkci DNA (deoxyribonukleová kyselina) potřebné k tvorbě červených krvinek. Bez této DNA jsou "pokyny" k tvorbě buněk neúplné a červené krvinky se nejsou schopny dělit (5).

To způsobuje onemocnění s názvem megaloblastická anémie, při kterém jsou červené krvinky produkované kostní dření velké a křehké.

Velké červené krvinky se z kostní dřeně nemohou dostat do krevního oběhu, což vede k tomu, že v krvi je málo červených krvinek, což se může projevit bledou barvou pokožky. 

Navíc jsou velké červené krvinky křehké, takže snadno praskají, což zvyšuje hladinu bilirubinu v krvi a vyvolává hyperbilirubinémii a žloutenku.

Bilirubin je červenohnědá látka, která se tvoří v játrech při odbourávání (rozkladu) "starých" červených krvinek.

Vysoká koncentrace bilirubinu v krvi pak způsobuje zežloutnutí pokožky a očního bělma (6, 7).

Shrnutí: Jedním z projevů nedostatku vitamínu B12 je bledá kůže nebo žloutenka.

Únava a slabost

Slabost a únava jsou běžnými a častými projevy nedostatku vitamínu B12.

Pokud nemáte dostatek vitamínu B12, dochází k narušení tvorby červených krvinek, které jsou odpovědné za rozvádění kyslíku do celého těla. 

Nedostatek červených krvinek tak způsobuje, že tyto buňky nejsou schopny dostatečně zásobit kyslíkem všechny tkáně, což vyvolává únavu a slabost.

U starších lidí vzniká tento druh anémie (odborný termín pro nedostatek červených krvinek) v důsledku autoimunitní choroby s názvem perniciózní anémie.

Osoby trpící perniciózní anémií netvoří dostatek důležité bílkoviny s názvem vnitřní faktor.

Vnitřní faktor je důležitý, protože pomáhá chránit před nedostatkem vitamínu B12. Váže se totiž na tento vitamín v žaludku a umožňuje tak jeho vstřebávání. Bez navázaného vnitřního faktoru lidské tělo není schopno vitamín B12 vstřebat, takže pak můžete trpět jeho nedostatkem i tehdy, když ho v potravě přijímáte dostatečné množství.

Shrnutí: Nedostatek vitamínu B12 způsobuje únavu a slabost, protože dochází k narušení tvorby červených krvinek a tím i zásobování tkání kyslíkem.

Pocity brnění a píchání

Jedním z nejzávažnějších projevů dlouhodobého nedostatku vitamínu B12 je poškození nervů.

Protože vitamín B12 je důležitý pro metabolickou dráhu, která produkuje látku zvanou myelin, vede jeho dlouhodobý nedostatek k poškození nervů. Myelin totiž tvoří nervové obaly, které tvoří jakousi izolaci a ochranu vlastního nervového vlákna (9).

Bez vitamínu B12 dochází ke značnému snížení tvorby myelinu a nervy pak nefungují správně.

Častým projevem poškození nervů jsou takzvané parestézie. Jedná se o pocity brnění a píchání v různých částech těla, včetně rukou a nohou.

Obvykle se tyto neurologické projevy nedostatku vitamínu B12 projevují spolu s anémií. Některé studie ale naznačují, že zhruba 28% nemá při nedostatku vitamínu B12 žádné příznaky anémie a rovnou se u nich objeví shora uvedené neurologické příznaky (10).

Pocity brnění, pálení či píchání v různých částech těla se vyskytují při řadě různých onemocnění, od banálních až po závažná, takže nemusí vždy být spojeny jen s nedostatkem vitamínu B12. Pokud vás tyto problémy trápí dlouhodobě nebo opakovaně, vyhledejte lékařskou pomoc (ideálně na neurologii).

Shrnutí: Vitamín B12 hraje důležitou roli v produkci myelinu, který tvoří nervové obaly a je nezbytný pro správné fungování nervového systému. Častým příznakem poškození nervů v důsledku nedostatku vitamínu B12 jsou pocity brnění, píchání či pálení v různých částech těla.

Poruchy pohyblivosti (motility)

Neléčený nedostatek vitamínu B12 může způsobit tak závažné narušení nervového systému, že dojde k poruchám motility (tedy způsobu jakým chodíte nebo se hýbete).

Nedostatek vitamínu B12 může narušit udržování rovnováhy a koordinaci pohybů a zvýšit tak riziko pádů.

U starších lidí se na tyto projevy nedostatku vitamínu B12 často zapomíná, i když jsou osoby starší 60 let náchylnější k nedostatku vitamínu B12, protože se u nich postupně zhoršuje vstřebávání živin. Proto by se při léčbě poruch mobility u těchto osob nemělo zapomínat na suplementaci (doplnění) vitamínu B12. Často totiž doplnění hladiny vitamínu B12 podstatně zlepší pohyblivost pacientů (11, 12, 13).

Poruchy koordinace pohybů a rovnováhy v důsledku dlouhodobého neléčeného nedostatku vitamínu B12 se mohou vyskytnout i u mladších lidí, zejména pokud trpí nějakou závažnou nemocí, která značně snižuje vstřebávání vitamínu B12 nebo neumožňuje jeho využití v organizmu (14).

Shrnutí: Jedním z projevů nedostatku vitamínu B12 jsou poruchy motility, zejména koordinace pohybů a rovnováhy.

Zánět jazyka a vředy v dutině ústní

Zánět jazyka se odborně nazývá glositida (též glossitida nebo glossitis).

Projevuje se změnou barvy a tvaru jazyka, který bývá červený, bolestivý a oteklý.

Zánět jazyka také může váš jazyk vyhladit, takže jednotlivé chuťové pohárky se roztáhnou a "zmizí".

Kromě bolesti se zánět jazyka projevuje také obtížemi při mluvení a polykání.

Studie naznačují, že otok a zánět jazyka mohou být prvními projevy nedostatku vitamínu B12 (15, 16).

U některých lidí se nedostatek vitamínu B12 projevuje dalšími příznaky, jako jsou vředy či boláky v ústech, pálením, brněním nebo svěděním jazyka či úst (15, 17).

Shrnutí: Červený a oteklý jazyk mohou být časnou známkou nedostatku vitamínu B12. Tomuto onemocnění se odborně říká glositida.

Závratě a dušnost

Anémie, která je častým projevem nedostatku vitamínu B12 může vést k dušnosti a závratím, zejména při tělesné námaze.

Důvodem je skutečnost, že když tělu chybí červené krvinky, nedostávají ani tkáně a buňky dostatek kyslíku, což se projeví, mimo jiné únavou a dušností.

Nicméně dušnost a závratě jsou projevy celé řady onemocnění, takže pokud se u vás najednou objeví dušnost, zejména ve spojení s bolestí na hrudi, vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.

Shrnutí: Anémie vyvolaná nedostatkem vitamínu B12 může vyvolávat také další projevy, jako jsou dušnost nebo závratě. Je to proto, že nedostatek červených krvinek zhoršuje zásobování tkání a buněk kyslíkem.

Poruchy zraku

Jedním z častých projevů nedostatku vitamínu B12 jsou rozmazané vidění a poruchy zraku.

K poruchám zraku dochází u neléčeného nedostatku vitamínu B12, který způsobí poškození zrakového nervu (18).

Poškození tohoto nervu, který vede signál z oka do zrakového centra v mozku, způsobí, že zrakové vjemy nebudou správně přeneseny a budou zkreslené. Tomuto onemocnění se říká optická neuropatie.

I když je poškození zraku velmi závažným onemocněním, v případě, že důvodem poškození je nedostatek vitamínu B12, lze často zjednat nápravu dostatečnou suplementací tohoto vitamínu (19, 20).

Shrnutí: Ve vzácných případech může poškození nervů při nedostatku vitamínu B12 vést až k narušení zrakového nervu, což se projeví rozmazaným viděním a poruchou zraku.

Změny nálad

Lidé trpící nedostatkem vitamínu B12 si často stěžují na změnu nálad.

Nízká hladina vitamínu B12 v organizmu je spojena s řadou poruch nálad a onemocněním mozku, jako jsou například deprese nebo demence (21, 22).

Deprese z nedostatku vitamínu B12 je často vysvětlována "homocysteinovou teorií vzniku deprese" (23, 24, 25).

Tato teorie tvrdí, že nedostatek vitamínu B12 vede ke zvýšení hladiny homocysteinu v organizmu, což může způsobit poškození mozkové tkáně a narušit signály mezi mozkem a ostatními částmi těla. To způsobuje změny nálad.

Některé studie naznačují, že u některých lidí, kteří trpí nedostatkem vitamínu B12, může jeho suplementace do značné míry tyto nežádoucí projevy zvrátit (26, 27, 28).

Je důležité poznamenat, že příčin změny nálad a onemocnění jako jsou demence nebo deprese, je celá řada. Proto není možné jednoznačně říci, zda suplementace vitamínem B12 při těchto onemocněních pomůže či nikoli a je zapotřebí provést další studie (29, 30).

Pokud trpíte nedostatkem vitamínu B12, může jeho suplementace zmírnit výkyvy nálad. Na druhou stranu vitamín B12 rozhodně není náhradou řádné léčby depresí nebo demence.

Shrnutí: U některých lidí může v důsledku nedostatku vitamínu B12 docházet ke změnám nálad nebo k onemocnění mozku, jako jsou deprese či demence.

Horečka

Velmi vzácným projevem nedostatku vitamínu B12 je vysoká teplota.

Není jasné, proč nedostatek vitamínu B12 horečku způsobuje, ale někteří lékaři potvrzují, že teplota u pacientů klesla po podání nízkých dávek vitamínu B12 (31).

Nesmíme ale zapomenout, že vysoká teplota a horečka jsou často spojeny s infekčními a dalšími chorobami spíše než s nedostatkem vitamínu B12. Proto vždy při déle trvající nebo na léky nereagující horečce vyhledejte lékařskou pomoc.

Shrnutí: Velmi vzácně může být jedním z projevů nedostatku vitamínu B12 horečka či vysoká teplota.

Co si z článku odnést?

Nedostatek vitamínu B12 je poměrně častý a projevuje se řadou různých příznaků, které jsou do značné míry nespecifické a obtížně se diagnostikují.

Pokud se u vás vyskytnou výše uvedené příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.

U většiny lidí lze nedostatek vitamínu B12 rychle a jednoduše vyřešit pravidelnou konzumací potravin bohatých na vitamín B12, jako jsou například maso nebo vejce.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Tags:
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázků:

Stockphotosecrets.com

Článek naposled aktualizován: 4. listopadu 2018 8:05
Datum příští revize: 4. listopadu 2020 8:05
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace