9 vědecky ověřených léčivých účinků vitamínu B12 na vaše zdraví

23. srpna 2022 7:30

Vitamín B12, známý také pod názvem kobalamin, je esenciální vitamín, který lidské tělo potřebuje, ale neumí si ho vyrobit. Musíme ho tedy přijímat ve stravě.

Obsah článku

 1. Je důležitý pro tvorbu červených krvinek a pro prevenci chudokrevnosti (anémie)
 2. Chrání před vrozenými vadami
 3. Podporuje zdraví kostí a chrání před osteoporózou
 4. Snižuje riziko věkem podmíněné makulární degenerace
 5. Zlepšuje náladu a zmírňuje projevy deprese
 6. Chrání před nadměrným ubýváním nervových buněk
 7. Může vám dodat energii
 8. Může zlepšovat zdraví srdce, protože snižuje hladinu homocysteinu v krvi
 9. Zlepšuje zdraví vlasů, pokožky a nehtů
 10. Komu hrozí nedostatek vitamínu B12?
 11. Co si z článku odnést?

Jeho nejbohatším potravinovým zdrojem jsou potraviny živočišného původu (maso, vnitřnosti), ale přidává se také do některých běžně kupovaných potravin a můžete ho užívat také ve formě doplňků stravy (tabletky) nebo ho lze podat i injekčně.

V lidském těle plní vitamín B12 řadu důležitých funkcí. Například podporuje správnou funkci nervových buněk a je nezbytný pro tvorbu červených krvinek a syntézu DNA.

Denní doporučená dávka pro zdravé dospělé osoby je 2,4 mikrogramů. Těhotné ženy by měly užívat 2,6 mikrogramů vitamínu B12 denně a kojící ženy dokonce 2,8 mikrogramů (1, 1a).

Vitamín B12 je zdraví prospěšný a má řadu blahodárných účinků. Například tělu dodá energii, zlepšuje paměť a chrání před onemocněním srdce a cév. 

Tady je 9 vědecky potvrzených kladných účinků vitamínů B12 na vaše zdraví.

Je důležitý pro tvorbu červených krvinek a pro prevenci chudokrevnosti (anémie)

Vitamín B12 hraje zásadní roli při tvorbě červených krvinek a jeho nedostatek způsobuje snížení tvorby červených krvinek a brání jejich správnému vývoji (2).

Zdravé červené krvinky jsou malé a kulaté.

V případě nedostatku vitamínu B12 v těle ovšem mění tvar na oválný a zvětšují se. 

Protože jsou větší a mají nepravidelný tvar, nedokážou dostatečně rychle pronikat z kostní dřeně (místo, kde se červené krvinky tvoří) do krve, což vede ke vzniku onemocnění zvaného megaloblastická anémie. Anémie znamená chudokrevnost, tedy stav kdy v krvi není dostatek červených krvinek a k orgánům se nedostává potřebné množství kyslíku, což se typicky projevuje únavou, slabostí a ospalostí (2).

Slovo "megaloblastický" pak vzniklo spojením dvou slov, a to slova "blasty", což jsou nezralé buňky kostní dřeně a "megalo", což znamená velký nebo zvětšený.

Shrnutí: Vitamín B12 se podílí na tvorbě červených krvinek. Při nízkých hladinách vitamínu B12 v organizmu dochází k narušení tvorby a vyzrávání červených krvinek a vzniká onemocnění zvané megaloblastická anémie.

Chrání před vrozenými vadami

Dostatečný příjem vitamínu B12 v těhotenství je velmi důležitý, protože chrání před řadou vrozených vad.

Studie naznačují, že pro správný vývoj mozku a centrálního nervového systému plodu je nutné, aby těhotné ženy užívaly dostatečné množství vitamínu B12.

Nedostatek vitamínu B12 v počátečních stadiích těhotenství zvyšuje riziko vrozených vad neurální trubice. Navíc, nedostatek vitamínu B12 v těhotenství zvyšuje riziko předčasného porodu nebo potratu (3).

Jedna studie zjistila, že těhotné ženy, které mají hladinu vitamínu B12 v krvi nižší než 14 mmol/l, mají třikrát vyšší pravděpodobnost, že porodí dítě s vrozenou vadou, než ty, které mají dostatek vitamínu B12 v krvi (4).

U žen, s hladinou vitamínu B12 v krvi pod 8,3 mmol/l bylo riziko porození dítěte s vrozenou vadou dokonce až 5x vyšší než u žen, které měly hladinu vitamínu B12 v krvi nad 22,3 mmol/l (4).

Shrnutí: Dostatek vitamínu B12 je důležitý pro zdravé těhotenství. Tento vitamín je totiž důležitý v prevenci vrozených vad neurální trubice (ze které se vyvíjí mozek a mícha).

Podporuje zdraví kostí a chrání před osteoporózou

Udržování dostatečné hladiny vitamínu B12 v krvi je důležité pro zdraví kostí.

Jedna studie na více než 2500 dospělých zjistila, že lidé s nedostatkem vitamínu B12 mají nižší hustotu kostních minerálů než zdravá populace (5).

Kosti se sníženou hustotou minerálů postupně křehnou, což vede ke zvýšenému riziku osteoporózy.

I další studie naznačují spojitost mezi nízkou hladinou vitamínu B12 v organizmu a osteoporózou, a to zejména u žen (6, 7, 8).

Shrnutí: Vitamín B12 hraje důležitou roli ve zdraví kostí. Nízké hladiny tohoto vitamínu v krvi jsou spojovány se zvýšeným rizikem osteoporózy.

Snižuje riziko věkem podmíněné makulární degenerace

Makulární degenerace je onemocnění, které postihuje žlutou skvrnu na sítnici, což je místo nejostřejšího vidění. Takzvaná věkem podmíněná makulární degenerace postihuje zejména osoby starší nad 50 let a bývá častou příčinou slepoty.

Kromě specializované léčby (s pomocí nitroočních injekcí proti růstovému faktoru VGEF, takzvaných anti-VGEF injekcí) se ukazuje, že dostatek vitamínu B12 pomáhá zmírnit riziko, že u vás makulární degenerace propukne. 

Odborníci se domnívají, že suplementace vitamínem B12 může snižovat hladinu homocysteinu, což je jedna z aminokyselin, která cirkuluje v krevním oběhu.

Zvýšená hladina homocysteinu v krvi je spojována se zvýšeným rizikem věkem podmíněné makulární degenerace (9, 10).

Studie, které se zúčastnilo 5000 žen starších 40 let zjistila, že suplementace vitamínem B12, kyselinou listovou a vitamínem B6 může snižovat riziko věkem podmíněné makulární degenerace (11).

Skupina účastnic studie, které užívaly tyto doplňky stravy po dobu 7 let měla nižší četnost výskytu věkem podmíněné makulární degenerace než kontrolní skupina, která užívala placebo. Riziko onemocnění makulární degenerací bez ohledu na její závažnost bylo o 34% nižší a riziko onemocnění závažnějšími formami makulární degenerace bylo dokonce o 41% nižší (11).

Než začneme jásat, je nutné provést další studie, abychom účinkům vitamínu B12 na zdraví očí a prevenci makulární degenerace lépe porozuměli, protože i když jsou výsledky výše uvedeného výzkumu slibné, stále to není dostatečné k tomu, abychom mohli suplementaci vitamínem B12 lidem s chorobami očí doporučovat.

Shrnutí: Dostatečný přísun vitamínu B12 pomáhá snižovat hladinu homocysteinu v krvi, což může přispět ke zlepšení zdraví očí a ke snížení rizika věkem podmíněné makulární degenerace.

Zlepšuje náladu a zmírňuje projevy deprese

Vitamín B12 může zlepšit vaší náladu.

Jeho účinky v tomto směru zatím ještě nebyly úplně prozkoumány, ale víme, že vitamín B12 hraje důležitou roli v syntéze a metabolizmu serotoninu, což je chemická látka odpovědná za regulaci nálady. 

Proto může nedostatek vitamínu B12 vést k nedostatečné tvorbě serotoninu, což může vyvolat depresivní nálady.

Studie naznačují, že užívání doplňků stravy s vitamínem B12 pomáhá zmírňovat projevy deprese u pacientů, kteří mají nedostatek tohoto vitamínu. 

Jedna studie na lidech s depresí, kteří měli nízké hladiny vitamínu B12 v krvi zjistila, že pacienti, kteří užívali spolu s antidepresivy (léky proti depresi) také vitamín B12, dosáhli výraznějšího zmírnění projevů deprese než pacienti, kteří byli léčeni jen samotnými antidepresivy (12).

Jiná studie zjistila, že nedostatek vitamínu B12 až dvojnásobně zvyšuje riziko závažné deprese (13).

Další studie navíc zjistila, že vyšší hladina vitamínu B12 také zlepšuje výsledky léčby deprese a zvyšuje pravděpodobnost vyléčení u těžkých depresí (14).

I když doplňky stravy s vitamínem B12 mohou zlepšovat náladu a zmírňovat projevy deprese u lidí s nedostatkem vitamínu B12, nemáme žádné studie ani důkazy o tom, že by vitamín B12 pomáhal zmírnit projevy deprese či zlepšit náladu u lidí s normálními hladinami vitamínu B12 v krvi.

Pokud tedy máte dostatek vitamínu B12, jeho užívání v podobě doplňků stravy vám při depresi nebo špatné náladě nejspíše nepomůže.

Shrnutí: Vitamín B12 je nutný pro tvorbu serotoninu, což je chemická látka odpovědná za regulaci nálady. Doplňky stravy s vitamínem B12 mohou zlepšovat náladu a zmírňovat projevy deprese u lidí, kteří již trpí nedostatkem vitamínu B12.

Chrání před nadměrným ubýváním nervových buněk

Nedostatek vitamínu B12 je spojován s poruchami paměti, a to zejména u starší populace.

Ukazuje se, že vitamín B12 může zmírnit projevy atrofie mozku, což je onemocnění, charakterizované úbytkem neuronů v mozkové tkáni a často je spojeno s poruchami paměti a demencí.

Jedna studie na lidech s počátečními stádii demence zjistila, že doplňky stravy obsahující vitamín B12 a omega-3 mastné kyseliny, zpomalují zhoršování kognitivních funkcí (15).

Další studie zjistila, že nedostatek vitamínu B12 může zhoršovat paměť. Je proto možné, že suplementace vitamínu B12 může zlepšit paměť, a to i v případě, kdy ještě nebylo klinicky diagnostikováno její zhoršení (16).

I když jsou výsledky dosavadních studií velmi slibné, stále musíme provést další studie, než budeme moci formulovat jednoznačné závěry o vlivu vitamínu B12 na paměť a kognitivní funkce.

Shrnutí: Vitamín B12 může chránit před atrofií mozku a poruchami paměti. Nicméně je nutné provést další výzkum než budeme moci suplementaci tohoto vitamínu lidem s poruchami paměti či kognitivních funkcí doporučit.

Může vám dodat energii

Doplňky stravy s vitamínem B12 se již řadu let prodávají jako "energetické posilovače".

Všechny vitamíny skupiny B se podílí na tvorbě energie, i když sami o sobě energii nutně nedodávají (17).

V současné době nemáme žádné vědecké důkazy o tom, že by užívání doplňků stravy s vitamínem B12 zvyšovalo energii u osob, které netrpí jeho nedostatkem (18).

Vitamín B12 totiž patří mezi ve vodě rozpustné vitamíny, které si lidské tělo neumí uložit do zásoby a jakékoli nadměrné a nepotřebné množství se okamžitě vyloučí močí (1).

Na druhou stranu v případě významného nedostatku vitamínu B12 může užívání doplňků stravy s tímto vitamínem zvýšit množství energie v organizmu a zmírnit tak třeba projevy únavy (19).

Proto není žádným překvapením, že častým prvním projevem nedostatku vitamínu B12 je únava a nedostatek energie.

Shrnutí: Vitamín B12 se podílí na tvorbě energie v našem těle. Užívání doplňků stravy s vitamínem B12 vám pomůže energii doplnit a únavu zmírnit, ale pouze tehdy, pokud opravdu trpíte nedostatkem vitamínu B12.

Může zlepšovat zdraví srdce, protože snižuje hladinu homocysteinu v krvi

Vysoká hladina homocysteinu v krvi bývá spojována se zvýšeným rizikem onemocnění srdce a cév. 

V případě závažného nedostatku vitamínu B12 dochází ke zvýšení hladiny homocysteinu v krvi. 

Studie naznačují, že vitamín B12 snižuje hladinu homocysteinu v krvi, což může snížit riziko kardiovaskulárních chorob (20, 21, 22).

Nicméně v současné době nemáme žádné vědecké důkazy, které by potvrzovaly účinnost doplňků stravy s vitamínem B12 v tomto směru (23).

Proto je nutné provést další výzkum, abychom vztahu mezi onemocněním srdce a cév a vitamínem B12 lépe porozuměli. 

Shrnutí: Vitamín B12 pomáhá snižovat hladinu homocysteinu v krvi. Homocystein je aminokyselina, která je spojována se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních chorob. Nicméně dosavadní výzkum nepotvrdil hypotézu, zda doplňky stravy s vitamínem B12 opravdu riziko chorob srdce a cév snižují.

Zlepšuje zdraví vlasů, pokožky a nehtů

Vzhledem k zásadní roli vitamínu B12 při dělení buněk, je jeho dostatečná hladina v krvi nutná pro zdraví vlasů, pokožky a nehtů. 

Nízká koncentrace vitamínu B12 v krvi může vyvolávat řadu dermatologických (kožních) potíží, včetně nadměrné pigmentace (hyperpigmentace), změny barvy nehtů, změny vlasů, vitiligo (ložiskovitá ztráta barvy pokožky) nebo popraskání a zánět koutků úst (angular cheilitis) (24, 25).

Suplementace vitamínu B12 zmírňuje projevy kožních onemocnění u lidí s nedostatkem vitamínu B12 (26, 27).

Pokud ale netrpíte nedostatkem tohoto vitamínu, nemá užívání doplňků stravy s vitamínem B12 pro vás žádný smysl a s největší pravděpodobností vám to nepřinese zlepšení zdraví vašich vlasů, nehtů a pokožky (28).

Shrnutí: Dostatek vitamínu B12 je důležitý pro zdraví vlasů, pokožky a nehtů. Pokud ale máte dostatek vitamínu B12, nepřinese vám užívání doplňků stravy s tímto vitamínem žádný prospěch a jsou to jen vyhozené peníze.

Komu hrozí nedostatek vitamínu B12?

Odhaduje se, že zhruba 6% lidí starších 60 let trpí nedostatkem vitamínu B12, zatímco zhruba 20% lidí má hraniční hodnoty nebo hodnoty těsně překračující doporučenou koncentraci vitamínu B12 v krvi (29).

Nedostatek vitamínu B12 vzniká ze dvou hlavních příčin. Buď nepřijímáte dostatek vitamínu B12 ve stravě nebo váš trávicí trakt nedokáže vitamín B12 přijatý z potravy dostatečně vstřebávat.

Mezi osoby, ohrožené nedostatkem vitamínu B12 patří hlavně (1):

 • Starší dospělí
 • Osoby s chorobami trávicího traktu, jako je například Crohnova nemoc nebo celiakie
 • Osoby po chirurgických výkonech na trávicím traktu, jako jsou například bariatrické operace nebo resekce střev
 • Osoby, které dodržují přísnou veganskou dietu
 • Osoby, které užívají metformin při léčbě diabetu
 • Osoby, které užívají inhibitory protonové pumpy z důvodu chronického pálení žáhy

U většiny starších dospělých dochází ke snížení sekrece kyseliny chlorovodíkové, což vede ke snížení absorpce (vstřebávání) vitamínu B12.

Pokud se u vás potíže se vstřebáváním vitamínu B12 z trávicího traktu vyskytnou, může vám lékař doporučit intramuskulární injekce vitamínu B12 (injekce píchaná do svalu) pro zvýšení jeho hladiny v organizmu.

Vitamín B12 se v dostatečném a účinném množství nachází pouze v potravinách živočišného původu. 

Pokud jíte zdravou a pestrou stravu je prevence nedostatku vitamínu B12 velmi jednoduchá. Stačí prostě jen jíst, to co běžně jíte. 

Pokud si myslíte, že trpíte nedostatkem vitamínu B12, řekněte o tom vašemu lékaři a požádejte ho o přeměření hladiny vitamínu B12 v krvi. 

Nedostatek vitamínu B12 lze obvykle snadno vyléčit užíváním vhodných doplňků stravy (se souhlasem vašeho lékaře) nebo s pomocí intramuskulárních injekcí, které vám lékař předepsal.

Shrnutí: Mezi rizikové faktory pro vznik nedostatku vitamínu B12 patří neschopnost trávicího traktu vstřebávat vitamín B12 v dostatečném množství, v důsledku nedostatku kyseliny chlorovodíkové v žaludku. Ke snížení její produkce dochází ve vyšším věku a některé léky, jako jsou inhibitory protonové pumpy nebo metformin také snižují její tvorbu. Vitamín B12 se nachází v dostatečné a účinné formě pouze v potravinách živočišného původu.

Co si z článku odnést?

Vitamín B12 je ve vodě rozpustný vitamín, který získáváme z potravy nebo ve formě doplňků stravy. 

V lidském organizmu plní tento vitamín řadu funkcí a podstatně ovlivňuje naše zdraví. Například chrání před vrozenými vadami mozku a míchy, zlepšuje zdraví kostí a náladu a pomáhá udržovat zdravé vlasy, pokožku a nehty. 

Je důležité zajistit si dostatečný přísun vitamínu B12 ve stravě. Pokud s tím máte potíže nebo máte nemoc, která negativně ovlivňuje vstřebávání vitamínu B12 (celiakie, cukrovka, pálení žáhy, Crohnova choroba, apod.), požádejte vašeho lékaře o doporučení vhodného doplňku stravy s vitamínem B12 nebo si ho nechte doplnit ve formě injekce.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Tags:
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázků:

Pixabay.com

Článek naposled aktualizován: 23. srpna 2022 7:30
Datum příští revize: 23. srpna 2024 7:30
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace