Osteoporóza

27. října 2014 6:47

Pokud trpíte osteoporózou, znamená to, že vám ubývá kostní hmota. Vaše kosti řídnou. Řídké kosti jsou více náchylné ke vzniku zlomenin. Osteoporóza se může projevit v jakémkoliv věku, ale většinou postihuje generace starší.

U některých pacientů existuje zvýšené riziko vzniku osteoporózy (podrobnosti viz. níže). Můžete přijmout opatření, která zabrání nebo zpomalí ztrátě kostní hmoty. Existují také léčiva, která pacientům pomáhají obnovovat kostní hmotu. Tato léčiva jsou pouze na lékařský předpis.

Co je osteoporóza?


Osteoporóza je onemocnění, které ovlivňuje pevnost kostí (slovo osteoporóza v doslovném překladu znamená "porézní kosti"). Kost se skládá z kolagenových vláken (tuhá, elastická vlákna) a minerálních látek (tvrdá hmota). Jedná se o velmi živou tkáň, která obsahuje buňky, jenž tvoří kost, produkují mezibuněčnou kostní hmotu a resorbují ji. V době růstu převažuje tvorba kosti nad její resorpcí. Ve stáří naopak dochází ke ztrátě kostní hmoty. V této době naše kosti řídnou a stávají se tak křehčími. Množství úbytku kostní hmoty se u každého člověka liší. Pokud je tento úbytek výrazný, dochází k rozvoji osteoporózy. Osteoporóza je často doprovázena opakovanými zlomeninami, které mnohdy následují po nešikovném pádu. Pokud se jedná o mírnější stupeň osteoporózy, hovoříme o tzv. osteopenii.

Osteoporóza v kosti - názorné vysvětleníJak často se osteoporóza vyskytuje?

Odhaduje se, že v České republice osteoporózou trpí až 16% obyvatelstva. U žen dochází k rychlejšímu úbytku kostního materiálu než u mužů, a to zejména po menopauze, kdy dochází k prudkému snížení hladiny estrogenů u žen. Estrogen je hormon, který pomáhá a chrání před úbytkem kostní hmoty (řídnutím kostí). Ve věkové skupině kolem 50 let trpí osteoporózou asi 2 ze 100 žen. Naproti tomu ve věku 80. let již osteoporózou trpí každá čtvrtá žena. Osteoporóza však postihuje i muže. Více než třetina žen a pětina mužů v České republice si během života v důsledku osteoporózy zlomí v těle nějakou kost.

Osteoporóza a věk

U koho je největší riziko vzniku osteoporózy?


Osteoporóza ohrožuje jak muže tak ženy, zejména ve věku nad 60 let. Jak jsme popsali výše, ženy osteoporóza postihuje častěji než muže. Mezi další rizikové faktory, které přispívají ke vzniku osteoporózy patří:

 • Menopauza ve věku mladším 45 let (u žen).
 • Předchozí výskyt zlomeniny kosti po drobném zakopnutí nebo pádu.
 • Častý výskyt osteoporózy v rodině (pokud například matka, otec, sestra či bratr trpí osteoporózou).
 • Hodnota indexu BMI (index tělesné hmotnosti) 19 a méně (tedy, pokud trpíte podváhou). K tomu může dojít například v případě, kdy jste trpěli mentální anorexií. Po tamto onemocnění často dochází k dlouhodobému snížení hladiny estrogenů, což může, v kombinaci s nedostatečnou výživou, negativně ovlivnit zdraví vašich kostí.
 • Vyhasnutí menstruace šest měsíců až jeden rok před vlastní menopauzou. Tento problém může být způsoben řadou různých faktorů, mimo jiné například nadměrným cvičením nebo příliš častým držením různých typů diet.
 • Užívání steroidních léčiv (například prednisolonu) po dobu 3 a více měsíců, a to i v minulosti. Řídnutí kostí je totiž jeden z nežádoucích účinků steroidních léčiv. Steroidní léčiva se dlouhodobě užívají například k léčbě zánětu kloubů (artritidy) nebo astmatu.
 • Kouření
 • Požívání alkoholických nápojů v množství větším než 4 jednotky za den.
 • Nedostatek vápníku a/nebo vitamínu D v důsledku nezdravého stravování či nedostatečného pobytu na slunci.
 • Sedavý životní styl (zejména v období dospívání).
 • Některá prodělaná onemocnění, jako jsou například, zvýšená funkce štítné žlázy, onemocnění střev, Cushingův syndrom, Crohnova choroba, chronické selhání ledvin, revmatoidní artritida, chronické onemocnění jater, cukrovka 1. typu (diabetes mellitus 1. typu) nebo jiná onemocnění, která mohou způsobovat nedostatek pohybu či ovlivňovat pohyblivost člověka.

Příznaky a projevy osteoporózy


Osteoporóza se obvykle vyvíjí pomalu během několika let, kdy pacient nemusí trpět žádnými zjevnými příznaky. Nicméně poté, co dojde ke ztrátě určitého objemu kostní hmoty, může se onemocnění přihlásit například následujícími projevy:

Zlomenina po drobném nárazu nebo pádu

Toto je obvykle první známkou toho, že trpíte osteoporózou. Pokud tímto onemocněním skutečně trpíte, postačí i spadnutí z nízké stoličky nebo židle k tomu, abyste si zlomili nějakou kost v těle. U zdravých lidí by takový malý pád skončil spíše modřinou než zlomeninou. Zlomenina, ke které dochází v důsledku řídnutí kostí kvůli osteoporóze se nazývá osteoporotická zlomenina (někdy také křehkostní, protože je způsobena zvýšenou křehkostí (sníženou pevností) kostí).


Osteoporotické zlomeniny nejčastěji postihují kosti zápěstí, krček stehenní kosti a obratle (kosti, které tvoří páteř). U starších lidí může být zlomenina závažnou komplikací. Například téměř polovina starších lidí, kteří prodělají zlomeninu krčku stehenní kosti, pak má trvalé problémy s pohyblivostí.

Snížení výšky, přetrvávající bolesti zad a shrbený postoj (nadměrný předklon)

Tyto příznaky se nejčastěji vyskytují u pacientů po zlomeninách obratlů. Obratel postižený osteoporózou se může zlomit i bez působení velké síly. V důsledku hmotnosti našeho těla pak často dochází ke zmáčknutí obratlů, což vede k trvalému předklonu (shrbenému postoji) a což v konečném důsledku může způsobovat nejen problémy s chůzí, ale také s dýcháním, protože plíce se nemohou v důsledku shrbeného postoje v hrudníku dostatečně rozpínat.


Jak diagnostikujeme osteoporózu?

Dříve, než se rozvinou příznaky

Ideální je, pokud dokážeme předejít osteoporóze samotné. Pokud již došlo k jejímu vzniku, je vhodné ji brzy diagnostikovat a snažit se předejít komplikacím ve formě zlomenin. Pokud jste muž starší 50 let, nebo žena po menopauze ve věku kolem 50 let, obraťte se na vašeho praktického lékaře a požádejte ho o provedení vyšetření stavu vašich kostí. Pokud lékař zjistí, že u vás existuje vyšší riziko vzniku osteoporózy, měl by vás doporučit na takzvaný DXA (DEXA) test. Jedná se o vyšetření jehož smyslem je změřit hustotu kostí (kostní denzitometrie) s pomocí rentgenového záření. Samotná zkratka DXA znamená duální rentgenovou absorpciometrii.

Výsledkem DXA testu jsou dvě hodnoty, takzvané skóre T a skóre Z.

Skóre T srovnává hustotu vaší kostní hmoty s hustotou u zdravého mladého dospělého jedince stejného pohlaví. Hodnoty větší než -1 jsou považovány za normální, hodnoty v rozmezí -1 až - 2,5 značí sníženou hustotu kostí (osteopenii)  a hodnoty menší než 2,5 signalizují osteoporózu. Podle hodnoty T skóre lékař vlastně hodnotí jaké máte riziko zlomeniny kostí.

Skóre Z srovnává výsledek vašeho vyšetření s průměrnou hodnotou zjištěnou od osob stejného věku a pohlaví. Pokud je odchylka od průměru příliš velká (jak do plusu, tak do mínusu), provede vám lékař další vyšetření. 

Poté, co se rozvinou první příznaky

Osteoporóza je často poprvé diagnostikována, až když dojde ke zlomenině kosti po menším nárazu nebo pádu. Dokonce i v době, kdy došlo k první zlomenině, je možné začít s účinnou prevencí vzniku dalších zlomenin. Pokud se předpokládá, že jste utrpěli nízko traumatickou zlomeninu, jste obvykle odesláni na vyšetření DXA, kde je možné potvrdit či vyvrátit přítomnost osteoporózy. Pokud dojde ke zlomenině zejména u ženy a to ve věku kolem 75 let, je k tomuto testu doporučena automaticky. V této věkové kategorii je totiž pravděpodobnost přítomnosti osteoporózy mnohem vyšší.

Žena na vyšetření hustoty kostí - kostní denzitometrie

Ostatní testy

Nejnovějším testem při diagnostice osteoporózy je digitální rentgenová radiogrammetrie (DXR). Její provoz je jednodušší než DXA především proto, že vyžaduje méně technického vybavení. Jako screeningový test ho můžeme použít například v případě, kdy si pacient zlomí ruku v zápěstí po pádu. Nicméně tato metoda není tak citlivá jako DXA, a proto DXA zůstává ve screeningu tohoto onemocnění na prvním místě.

Jak vypadá prevence osteoporózy?

Následující text přináší praktické tipy a rady jak předcházet nebo alespoň zmírnit ubývání kostní hmoty. Tyto rady se týkají všech, ale nejvíce těch, kterým hrozí riziko vzniku osteoporózy. I když třeba již trpíte tímto onemocněním, přečtěte si následující text, který vám může pomoci ve zpomalení průběhu onemocnění. Před jakýmkoli cvičením a dietetickými opatřeními se nejprve poraďte s vaším lékařem, který by měl být informován o všech lécích a potravinových doplňcích, které užíváte a také o veškerém cvičení, které provádíte.

Cvičení

Cvičení může efektivně předcházet rozvoji osteoporózy. Tah a tlak na vaše kosti prostřednictvím vašich svalů během cvičení pomáhá stimulovat tvorbu kostních buněk a posiluje tak kost. Pravidelné cvičení, které rovnoměrně zatěžuje skelet během vašeho života je zdravé a nikdy není pozdě s ním začít. Tímto cvičením máme na mysli například aerobik, tanec, běh atd. Zkrátka činnosti, při nichž stojíte na nohou. Avšak i pravidelná chůze je dobrým začátkem, zejména ve starším věku. Abyste z cvičení měli alespoň nějaký prospěch, je vhodné mu věnovat alespoň 30 minut denně alespoň pětkrát týdně. Nadměrná zátěž, jako například maratónský běh, nemusí být vždy vhodná, zejména pokud na tuto zátěž nejste zvyklí. Je vhodné zmínit, že plavání není až tak vhodné k prevenci osteoporózy, jelikož tolik nezatěžuje skelet.

Posilování svalů cvičením je také velmi důležité. Týká se to zejména svalů, které zpevňují skelet. To pomáhá ke zvýšení svalového napětí (tonu), zlepšení rovnováhy atd., což může pomoci zabránit pádu. Příklady posilování svalů zahrnují i vzpírání, ale existuje celá řada cviků, které můžete provádět v pohodlí domova.

Vhodná strava

Kalcium a vitamín D jsou důležité pro zdraví našich kostí. Vaše tělo potřebuje dostatečnou dávku vitamínu D, aby bylo schopné absorbovat kalcium z potravy. Doporučená denní dávka kalcia činí po padesátém roku života jedince 1 000mg. Adekvátní dávka vitaminu D je přitom 800 m. j. (mezinárodní jednotka). Rovněž je důležité přijímat potravou dostatek proteinu, tj. 1g na kilo váhy za den.

Vápník (kalcium)

Doporučené dávky 1 000 mg vápníku denně můžete dosáhnout nejjednodušeji tímto způsobem:

 • Vypijte denně půl litru mléka (polotučného nebo tučného)
 • Snězte 50 g tvrdého sýra jako je cheddar nebo eidam či jeden jogurt
 • Chléb, sója obohacená kalciem, některá zelenina (kapusta, špenát a řeřicha) a některé druhy ovoce (sušené meruňky, sušené fíky) jsou dobrým zdrojem vápníku. Máslo, smetana a měkký sýr neobsahují mnoho vápníku.

Vitamin D

Existuje jen pár potravin, které mohou být dobrým zdrojem vitamínu D.

Přibližně 115 g vařeného lososa poskytne 400 m.j. vitamínu D. Stejnou dávku můžeme získat ze 170 g tuňáka nebo 80 g sardinek. Vitamín D se také tvoří v těle po expozici slunečním zářením. UV paprsky stimulují kůži k produkci vitamínu D. Někteří lidé starší 50 let potřebují doplňky stravy bohaté na vápník, aby získali jeho adekvátní množství. Je pravdou, že většina lidí starších 65 let je schopna vstřebat denní dávku vápníku jen díky užívání různých dalších doplňků. Z tohoto důvodu jsou tyto přípravky doporučovány zejména lidem starším 65 let a lidem s nedostatkem vitamínu D. Těmi mohou být lidé podvyživení, lidé, kteří se téměř nevystavují slunečnímu světlu nebo mají celé své tělo zakryté oblečením. O užívání jakýchkoli potravinových doplňků se vždy nejprve poraďte s vaším lékařem. 

Kouření a pití alkoholu

Chemikálie, které se tvoří rozkladem tabáku a dostávají se do krve, způsobují řídnutí kostí. Pokud kouříte, měli byste se pokusit přestat. Rovněž byste se měli snažit užívat méně alkoholu, zejména pokud vypijete tři alkoholické nápoje a více během dne.

Hormonální léčba

Hormonální léčba zahrnuje estrogen. Ještě před pár lety byla hormonální léčba často užívána jako prevence osteoporózy. Časem se nicméně ukázalo, že tato zejména dlouhodobá léčba zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu a kardiovaskulárních onemocnění (onemocnění srdce a mrtvice).

Potřebuji léčbu osteoporózy?

Pokud trpíte osteoporózou, ale neměl jste nízko zátěžovou zlomeninu, poraďte se se svým lékařem o dalším postupu. Pomocí speciální kalkulačky lze vypočítat vaše riziko. Vyšetřovanými parametry jsou věk, měření kostní hustoty pomocí DXA skenování a množství rizikových faktorů, které máte (jako např. genetické predispozice, kouření, alkoholizmus, BMI - index s jehož pomocí lékař zjistí zda trpíte nadváhou, podváhou nebo zda je vaše váha v normě).

Pokud se u vás potvrdí osteoporóza s již prodělanou zlomeninou, je cílem léčby zabránit dalším zlomeninám. V první fázi se nasazuje aledronát. Pokud je tento lék špatně tolerován, jsou k dispozici další léčivé látky. Užití konkrétního léčiva závisí na celé řadě faktorů, jako je například věk nebo výsledky měření hustoty kosti. Pokud je zahájena léčba, pořizujeme po nějaké době DEXA skeny opakovaně, abychom se ujistili o průběhu léčby. Zdravý životní styl a prevence pádu jsou dva důležité body pro lidi trpící osteoporózou.

Způsoby léčby osteoporózyNa dnešním trhu jsou dostupná různá léčiva, která mohou pomoci v prevenci i léčbě ztráty kostní hmoty. Zde jsou vyjmenována léčiva užívaná v terapii osteoporózy.

Bisfosfonáty

Bisfosfonáty jsou skupinou léčiv, která zahrnuje alendronát, risedronát a etidronát. To jsou nejčastěji používané léky k léčbě osteoporózy. Interagují s buňkami tvořícími kostní hmotu. Pomáhají v obnově kosti, ale zabraňují i jejímu odbourávání. Výzkumné studie ukázaly, že riziko zlomenin klesá s užíváním těchto léčiv. Také pomáhají snižovat riziko vzniku dalších nízko traumatických zlomenin. Alendronát je léčivou látkou, která je obvykle užita jako první v pořadí. Risedronát a etidornát připadají v úvahu, pokud pacientovi nevyhovuje léčba aledronátem, či je na něj alergický.

Přečtěte si příbalový leták, který je dodáván s léčivou látkou. Je třeba pečlivě dodržovat pokyny, zejména pokud užíváte bisfosfonáty. Tyto tablety se užívají vsedě a je nutné je zapít velkým množstvím vody, aby vám nepodráždily jícen. To by mohlo vést k pálení žáhy nebo polykacím obtížím. Dalším nežádoucím účinkem je průjem a zácpa. Bisfosfonáty byste neměli užívat s jídlem. Tato léčiva se užívají různě pravidelně. Denně, jednou týdně i méně často.

Vzácným nežádoucím účinkem bisfosfonátů je kostní onemocnění zvané osteonekróza čelisti. Tento stav může navodit vážné poškození čelistní kosti. Pokud pocítíte bolesti, tlak či necitlivost v oblasti čelisti během užívání bisfosfonátů, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře. Choďte pravidelně k zubaři. Oznamte svému stomatologovi, že užíváte bisfosfonáty. Poznámka: riziko osteonekrózy čelisti je nízké u pacientů užívajících bisfosfonáty ve formě tablet, jak je tomu v léčbě osteoporózy. Osteonekróza je mnohem častějším nežádoucím účinkem v léčbě lidí s rakovinou, kterým se léčivo podává intravenózně (do žíly).

Denosumab

Toto léčivo může být jistou alternativou pro post menopauzální ženy, u kterých není tolerována léčba bisfosfonáty. Tato léčba spočívá v aplikaci injekce vždy jednou za půl roku. Vzácně byla hlášena osteonekróza (odúmrť kostní tkáně) v oblasti čelisti jako nežádoucí účinek terapie. Ve velké většině případů však výhody převažují nad riziky.

Raloxifen

Raloxifen představuje další možnost léčby u některých žen s osteoporózou. Obvykle se používá pouze tehdy, jestliže žena již prodělala zlomeninu. Funguje tak, že napodobuje přirozené účinky estrogenu. Postupně začne převažovat výstavba kosti nad jejím odbouráváním. Tím kosti sílí. Existuje zde ale malé riziko vzniku hluboké žilní trombózy.

Léčba hormony příštítných tělísek

Tato léčiva jsou někdy doporučována pacientům, kteří již prodělali zlomeninu. Příkladem je teriparatid. Studie prokázaly, že snižuje riziko některých osteoporotických zlomenin. Tento lék je indikován jako náhradní léčba, když jsou jiné léky špatně tolerovány nebo nelze prokázat jejich účinek.

Tablety s obsahem vápníku a vitamínu D

Vaše tělo vyžaduje mnoho kalcia a vitamínu D k výstavbě kosti. I v případě, kdy si je váš doktor jistý, že máte odpovídající příjem kalcia a vitamínu D, vám často předepíše další kalciové tablety, které užíváte v kombinaci spolu s výše zmíněnými léčivy.

Strontium ranelát

Výzkumy v poslední době ukazují, že rizika této léčby převažují nad benefity. Z tohoto důvodu Evropská léková agentura doporučila podávat tento lék jako poslední možnost terapie, kdy jsou všechny jiné typy prevence vyčerpány. Tento lék by neměl užívat pacient s kardiovaskulárními obtížemi.

Další opatření, která jsou velmi významná pro řádnou léčbu osteoporózy

Životní styl

Žádná léčiva neobnoví všechny poškozené kosti. Léky nejsou určeny všem lidem trpícím osteoporózou. Existuje však celá řada opatření, která jsou rovněž důležitá v léčbě osteoporózy. Zahrnují cvičení zatěžující skelet, cvičení posilující svaly, omezení alkoholu a kouření.

Prevence pádu

Rovněž můžete přijmout opatření, díky nimž se vyvarujete pádu a předejdete tím vzniku zlomenin.

 • Zkontrolujte si byt: Zkontrolujte, zda se ve vašem domově nevyskytují věci, které zvyšují riziko pádu (nerovné koberce, kluzké podlahy, apod.).
 • Pravidelné cvičení zatěžující skelet vám může pomoci v prevenci pádu (jak již byl popsáno výše).
 • Máte v pořádku zrak a sluch? Nepotřebujete je vyšetřit? Nepotřebujete naslouchadla či brýle?
 • Vyvarujte se chození po namrzlých chodnících.
 • Berete nějaké léky, které způsobují ospalost, nebo snižují krevní tlak, čímž zvyšují riziko pádu? Lze je změnit? Poraďte se o tom se svým lékařem.
 • Existují také chrániče, boků, které některým lidem pomáhají. Jedná se o speciální chrániče, které nosíte přes boky a které mají za cíl zmírnit tlak vyvíjený na vaše boky během eventuelního pádu.
 • Pokud jste nenadále upadli, nebo máte potíže při chůzi, může vám být doporučeno komplexní vyšetření, které vyhodnotí rizika spojená s pády. Jedná se o různá vyšetření, jako je například fyzikální vyšetření, kontrola zraku, sluchu a schopnosti chůze. V návaznosti na to vám může být doporučeno cvičení, rehabilitace nebo vám lékař navrhne vhodná opatření a cvičení pro snížení rizika pádu přímo ve vašem domově.

Kde získáte další informace a pomoc?

Osteoporoza.cz - stránky o osteoporóze pro širokou veřejnost, které přináší komplexní informace o tomto onemocnění, včetně kontaktních informací na specializovaná lékařská pracoviště. Najdete zde také kalkulátor rizika osteoporózy a další praktické informace.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje: Patient.co.uk (článek v angličtině použitý při překladu) | Osteoporoza.cz (stránky pro pacienty v češtině)
Zdroje obrázků: Dollarphotoclub.com
Článek naposled aktualizován: 27. října 2014 6:47
Datum příští revize: 27. října 2016 6:47
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace