Co je Glasgowské skóre (GCS)?

15. března 2023 5:45

Glasgowské skóre hloubky bezvědomí (též Glasgowská stupnice hloubky bezvědomí, GCS nebo Glasgow Coma Scale) je nejpoužívanější skórovací systém sloužící k posouzení stavu vědomí u pacienta po úrazech mozku.

Obsah článku

 1. Jak se hodnotí hloubka bezvědomí podle stupnice GCS?
  1. Otevření očí (E)
  2. Slovní odpověď (V)
  3. Motorická (pohybová) odpověď (M)
 2. Jak interpretovat výsledky Glasgowské stupnice stavu vědomí?
 3. Použití Glasgowské stupnice stavu vědomí u dětí
 4. Jaká jsou omezení Glasgowské stupnice hodnocení stavu vědomí?
 5. Co si z článku odnést?

V zásadě se používá k orientačnímu zhodnocení závažnosti akutního poranění mozku.

Jedná se o jednoduchou a spolehlivou stupnici, která poměrně dobře koreluje s celkovou závažností poranění mozku.

Glasgowská stupnice (GCS) představuje spolehlivý a objektivní způsob zjištění stavu vědomí nejen bezprostředně po akutním úrazu mozku, ale i v pozdějších fázích léčby a lze tak podle ní hodnotit i to, jak se vyvíjí stav pacienta.

Hodnocení stavu vědomí podle Glasgowské stupnice by měli provádět vyškolení zdravotníci (lékaři nebo zdravotní sestry) a používá se nejen po úrazech mozku (autonehody, pády, bitky, sport, apod.), ale také u pacientů s cévní mozkovou příhodou nebo krvácením do mozku na jednotkách intenzivní péče i na běžných nemocničních odděleních.

Jak se hodnotí hloubka bezvědomí podle stupnice GCS?

Glasgowská stupnice se skládá ze tří samostatných testů, které hodnotí jednotlivé ukazatele body od 1 do 4, 5, respektive 6.

Jednotlivá bodová hodnocení všech testů se na konci sečtou a celkový výsledek udává stav vědomí.

Glasgowská stupnice je poněkud jiná pro děti a pro dospělé, nicméně bodové hodnocení je stejné.

Maximální dosažitelný počet bodů v GCS je 15 bodů a toto skóre značí, že pacient je plně při vědomí.

Naopak minimální (nejmenší) dosažitelný počet bodů v GCS jsou 3 body a toto skóre značí, že pacient je v hlubokém kómatu či klinické smrti.

Součástí Glasgowské stupnice hodnocení hloubky bezvědomí jsou tyto testy:

Otevření očí (E)

 • spontánní - 4 body
 • na slovní (zvukový) podnět - 3 body
 • na bolestivý podnět - 2 body
 • bez reakce - 1 bod

Slovní odpověď (V)

 • normální -5 bodů
 • zmatená - 4 body
 • jednotlivá nesouvisející slova - 3 body
 • nesrozumitelné zvuky - 2 body
 • bez reakce - 1 bod

Motorická (pohybová) odpověď (M)

 • vyhoví výzvě (předvede cílový pohyb podle pokynů) - 6 bodů
 • dokáže lokalizovat podnět (pohyb směřuje směrem k podnětu) - 5 bodů
 • úniková reakce (pohyb směruje směrem od podnětu) - 4 body
 • necílené ohnutí (flexe) končetiny (dekortikační rigidita) - 3 body
 • necílená extenze (natažení) končetiny (decerebrační rigidita) - 2 body
 • bez reakce - 1 bod

Hodnocení spočívá ve zjištění nejlepší motorické, oční a verbální odpovědi pacienta, přičemž následně se výsledky jednotlivých testů sečtou a stanoví celková hodnota GCS.

Jak interpretovat výsledky Glasgowské stupnice stavu vědomí?

Výsledky hodnocení stavu vědomí pacienta podle Glasgowské stupnice (GCS) se zaznamenávají do speciální tabulky, která umožňuje rychle a přehledně zjistit případné zlepšení nebo zhoršení stavu pacienta.

Při hodnocení se sleduje nejen vývoj celkového bodového hodnocení, ale také body získané v jednotlivých testech.

Stav vědomí se podle Glasgowské stupnice hodnotí podle celkového součtu získaných bodů ve všech tří testech následovně:

 • 15 bodů - pacient je plně při vědomí, bez patologického nálezu
 • 14 - 13 bodů - lehká porucha vědomí vyžadující hospitalizaci v nemocnici
 • 12 - 9 bodů - středně závažná porucha vědomí (kritický stav mozku)
 • 8 - 3 body - závažná porucha vědomí (areflektorické kóma)

V diagnostice úrazů a dalších onemocnění mozku se používají zobrazovací metody (CT nebo magnetická rezonance), která dokážou odhalit například krvácení do mozku, cévní mozkovou příhodu, mozkové nádory, infekční nebo autoimunitní onemocnění (například roztroušenou sklerózu). Nicméně někdy se může stát, že na zobrazovacích metodách se nezjistí žádné patologické změny a pacient přesto může mít mírný deficit stavu vědomí podle Glasgowské stupnice.

Středně závažné a závažné poruchy vědomí často způsobují dlouhodobou nebo trvalou poruchu kognitivních funkcí (myšlení), pohybových funkcí (motoriky) a/nebo poruchy emočních funkcí či chování.

Použití Glasgowské stupnice stavu vědomí u dětí

Pro hodnocení stavu vědomí u kojenců se používá upravená verze Glasgowské stupnice, kterou označujeme jako PGCS (Pediatric Glasgow Coma Scale). U větších dětí se stav vědomí hodnotí podle stupnice GCS pro dospělé.

Stejně jako u GCS pro dospělé se i dětská Glasgowská stupnice hodnocení stavu vědomí skládá ze 3 testů, a to z nejlepší oční, slovní a motorické odpovědi a jednotlivá bodová hodnocení se sčítají.

Nicméně u PGCS se používá lehce upravené hodnocení.

Otevření očí (E)

 • spontánní - 4 body
 • na slovní (zvukový) podnět - 3 body
 • na bolestivý podnět - 2 body
 • bez reakce - 1 bod

Slovní odpověď (V)

 • směje se, otáčí se či reaguje na zvuky, sleduje pohledem předměty, interaguje s okolím (vokalizace) -5 bodů
 • spontánní dráždivý pláč, který ale lze ztišit - 4 body
 • pláč jen na bolestivý (algický) podnět - 3 body
 • sténání - 2 body
 • bez reakce - 1 bod

Motorická (pohybová) odpověď (M)

 • spontánní hybnost - 6 bodů
 • při dotyku uhýbá (uhnutí na taktilní podnět) - 5 bodů
 • uhýbá pouze při bolestivém (algickém) podnětu - 4 body
 • dekortikační reakce (abnormální flexe končetin) - 3 body
 • decerebrační reakce (abnormální extenze končetin) - 2 body
 • bez reakce - 1 bod

Hodnocení stavu vědomí je i u kojenců a dětí stejné, jako u dospělých, tedy hodnota 15 znamená normální stav vědomí, hodnoty 14 - 13 znamenají mírnou poruchu vědomí, hodnoty 12 - 9 středně závažnou poruchu vědomí a hodnoty 8 - 3 znamenají těžkou poruchu vědomí až kóma.

Jaká jsou omezení Glasgowské stupnice hodnocení stavu vědomí?

Stav vědomí nemusí být ovlivněn jen úrazy mozku, ale také jinými faktory, jako je například užívání návykových látek (drogy), alkohol, léky, šok nebo hypoxie (nízká koncentrace kyslíku v krvi).

Tyto faktory pak mohou způsobit nepřesnosti při hodnocení stavu vědomí a je potřeba na ně dávat pozor.

Co si z článku odnést?

Glasgowská stupnice hodnocení stavu vědomí je rychlým a spolehlivým způsobem jak orientačně posoudit stav vědomí u pacientů po úrazech či jiných onemocněních mozku.

Používají se stupnice pro děti i dospělé a hodnotí se nejlepší slovní a motorická odpověď a reakce očí.

Výsledky všech tří testů se sčítají, přičemž maximum získaných bodů je 15, což značí normální stav vědomí a minimum získaných bodů je 3, což značí těžkou poruchu vědomí až kóma.

Hodnoty 13 - 14 se považují za mírnou poruchu vědomí, hodnoty 12 - 9 za středně závažnou poruchu vědomí a hodnoty 8 - 3 za těžkou poruchu vědomí.

 

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Brainline.org

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 15. března 2023 5:45
Datum příští revize: 15. března 2025 5:45
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace