Ablace

Ablace je odborný lékařský termín pro odstranění abnormální nebo poškozené tkáně. Česky se někdy pro ablaci používá též pojem „snesení“.

Obsah článku

 1. Jaké jsou nejčastěji prováděné ablace?
  1. Katetrizační ablace arytmií
  2. Kryoablace nádorů
  3. Chemická ablace
  4. Laserová vaporizace prostaty
  5. Radiofrekvenční neurotomie
 2. Proč se ablace provádí?
 3. Co si z článku odnést?

Při ablaci se, kromě mechanických nástrojů, jako je skalpel nebo ostrá lžička, využívají různé další metody, jako jsou spálení tkáně vysokou teplotou generovanou elektromagnetickým vlněním (radiofrekvenční ablace), zmrazením tkáně extrémně nízkou teplotou (kryoablace), odpaření tkáně laserem (laserová ablace) nebo rozleptáním tkáně chemickými látkami, jako je například ethanol (chemoablace).

Ablace se využívá v léčbě poruch srdečního rytmu (arytmie, palpitace), nádorů plic, prsu, štítné žlázy, jater, v léčbě kožních onemocnění a dalších chorob.

Ablaci provádí intervenční radiologové, kardiologové (lékaři specializující se na onemocnění srdce), dermatologové (specialisté na kožní onemocnění), chirurgové a další specialisté.

Ablace se provádí jednak katetrizačně (přes ohebnou hadičku zavedenou skrz tepnu do cílového místa), transkutánně (přes kůži) nebo zevně prostřednictvím soustředění energie.

Jaké jsou nejčastěji prováděné ablace?

Mezi nejčastěji prováděné ablace patří katetrizační ablace arytmií,

Katetrizační ablace arytmií

Tento typ ablace se používá k léčbě fibrilace síní, která nereaguje na léčbu léky.

Jedná se o katetrizační výkon, při kterém se s pomocí extrémně vysokých nebo nízkých teplot v srdeční svalovině vytvoří drobný defekt (jizva), která zablokuje abnormálně se šířící elektrické signály, což pomáhá obnovit normální srdeční rytmus.

Pokud se při katetrizační ablaci srdce používá k vytvoření jizvy vysoká teplota, označujeme tuto metodu jako radiofrekvenční ablaci, pokud se naopak využívá extrémně nízká teplota, označujeme tento postup jako kryoablaci.

Kryoablace nádorů

Cílem tohoto léčebného postupu je zničit nádorové buňky extrémně nízkou teplotou.

Při kryoablaci lékaři zavádí tenkou dutou jehlu (kryosondu) přes kůži přímo do nádoru. Jakmile je sonda na místě, vstříkne se do ní speciální plyn, který způsobí zmrazení nádorových buněk.

Tento postup se několikrát opakuje, dokud není zničen celý nádor.

Nízká teplota způsobí smrt nádorových buněk.

Kryoablace se užívá v léčbě různých nádorových onemocnění, včetně rakoviny kostí, dělohy, očí, ledvin, jater, plic nebo prostaty.

Kryoablace se využívá také v paliativní léčbě kostních metastáz

Chemická ablace

S chemickou ablací se můžeme setkat v dermatologii při léčbě plísňových infekcí nehtů (onychomykóz), kdy se využívá roztok obsahující 40% močovinu (ureu) k šetrnému odstranění mykózou napadených částí nehtů (1).

Chemická ablace se využívá také v léčbě nádorových onemocnění, kdy se přes kůži (transkutánně) dovnitř nádoru vstříkne látka (obvykle alkohol neboli ethanol), který nádorové buňky zabije. 

Ethanolová ablace se využívá zejména v léčbě nádorů jater a žlučových cest a dalších nádorů, které jsou chirurgicky neodstranitelné (2).

Laserová vaporizace prostaty

Laserová vaporizace prostaty je minimálně invazivní postup, při kterém se s pomocí zeleného laseru zničí část zvětšené prostaty, která utlačuje močovou trubici a způsobuje typické potíže pacientů s benigní hyperplazií prostaty.

Tento výkon se provádí zavedením cystoskopu (trubičky s kamerou) přes penis do prostaty. Cystoskopem se následně do prostaty zasune zdroj zeleného laserového světla a ozářením buněk prostaty dojde k jejich zničení.

Na rozdíl od invazivních operačních postupů je laserová vaporizace prostaty šetrnější k okolním tkáním a zkracuje dobu léčby.

Navíc je tato forma ablace spojena s menšími krevními ztrátami.

Radiofrekvenční neurotomie

Radiofrekvenční neurotomie je forma ablace, při které se s pomocí radiových vln dočasně přeruší nervová vlákna vedoucí bolest.

Tato metoda se označuje jako radiofrekvenční ablace a používá se v léčbě chronických bolestí zad, krku a sakroilických skloubení.

Radiofrekvenční neurotomie (radiofrekvenční ablace) se využívá i v léčbě chronických bolestí kolenního nebo kyčelního kloubu

Radiofrekvenční neurotomie (radiofrekvenční ablace) se využívá i v léčbě chronických bolestí kolenního nebo kyčelního kloubu

Někdy se využívá i u pacientů s chronickými bolestmi kolenního nebo kyčelního kloubu (4).

Radiofrekvenční neurotomie se provádí pod kontrolou zobrazovacími metodami, kdy lékaři pod CT zavedou do místa bolesti přes kůži tenkou jehlovou radiofrekvenční sondu k cílovému nervu.

Proč se ablace provádí?

Ablace se v medicíně využívá jako minimálně invazivní způsob léčby mnoha různých onemocnění, zejména fibrilace síní, nádorových a kožních onemocnění.

Často se tato metoda využívá namísto klasického chirurgického výkonu, protože je k pacientům šetrnější a nedochází při ní k tak rozsáhlému poranění okolních tkání, jako u otevřené operace.

Proto je ablace vhodná například v léčbě nodulů (uzlíků) na štítné žláze nebo drobných nádorů prsu, jater, prostaty či dalších orgánů.

Hlavní výhody ablace jsou kratší doba hospitalizace a rychlejší rekonvalescence, ve srovnání s klasickou otevřenou operací.

O možnosti ablační léčby vašich potíží se poraďte se svým lékařem.

Co si z článku odnést?

Ablace je odborný lékařský termín pro snesení (odstranění) části chorobně změněné tkáně.

Využívá se v léčbě mnoha různých onemocnění, včetně fibrilace síní, oncyhomykóz (nehtových plísní) nebo nádorů.

Chorobně změněná tkáň se při ablaci odstraňuje nejčastěji vysokou teplotou (radiofrekvenční ablace), velmi nízkou teplotou (kryoablace), odpařením (laserová ablace) nebo rozleptáním či vysušením chemickými látkami (chemoablace).

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Mayoclinic.org

Zdroje obrázků:

Canva.com

Článek naposled aktualizován: 9. října 2021 20:16
Datum příští revize: 9. října 2023 20:16
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace