Co jsou metastáze (metastázy)?

4. září 2019 5:05

Metastázy neboli metastáze jsou sekundární nádory, které vznikají v případě, kdy se původní (takzvaný primární) nádor rozšíří do dalších částí těla a vytvoří zde nové ložisko (sekundární nádor).

Obsah článku

 1. Jak metastázy vznikají?
 2. Kde se v těle tvoří metastázy?
 3. Je metastáza stejný typ nádoru jako původní nádor?
 4. Jak se metastázy diagnostikují?
 5. Jak se metastázy léčí?
  1. Možnosti léčby metastáz
  2. Je možné metastázy vyléčit?
 6. Co si z článku odnést?

Jednoduše řečeno se jedná o rozšíření rakoviny do jiných míst, než kde původně začala.

V lékařských zprávách se můžete setkat například s termínem metastatické postižení plic (stav, kdy primární nádor vytvořil metastázy v plicích) nebo mozku (stav, kdy primární nádor vytvořil metastázy v mozku) či jater.

Jak metastázy vznikají?

Metastázy nejčastěji vznikají při rozpadu nádorových buněk z primárního nádoru, které se pak šíří krevními nebo lymfatickými cévami do dalších částí těla.

Protože krev a míza (lymfa) proudí po celém těle, mohou se nádorové buňky dostat z místa původního nádoru i do velmi vzdálených částí těla, kde se uchytí a vytvoří nový nádor.

Někdy metastázy vznikají v těsné blízkosti hlavního nádoru. Děje se tak zejména u nádorů dutiny břišní, které se mohou rozpadnout a nádorové buňky se pak jednoduše uchytí ve vedlejších orgánech, jako jsou játra, plíce nebo kosti.

Všechny maligní nádory mohou metastazovat.

To, zda se tak stane, závisí na několika faktorech, včetně, mimo jiné:

 • Druhu nádorového onemocnění. Některé nádory metastazují častěji než ostatní.
 • Rychlosti růstu nádoru.
 • Dalších faktorech, jako je například biologické chování nádoru.

Kde se v těle tvoří metastázy?

Rakovina se může rozšířit do všech částí lidského těla.

Některé druhy nádorů se přednostně šíří do konkrétních míst v těle, což může pomoci při diagnostice ale i v léčbě.

Například:

 • Nádory prsu obvykle tvoří metastázy v kostech, játrech, plicích, hrudní stěně a v mozku
 • Nádory plic nejčastěji tvoří metastázy v mozku, kostech, játrech a nadledvinách
 • Nádory prostaty nejčastěji metastazují do kostí
 • Nádory tlustého střeva a konečníku nejčastěji tvoří metastázy v játrech a plicích.

V některých orgánech, jako je například kůže nebo svaly se metastázy tvoří jen vzácně.

Nádorové buňky se mohou šířit nejen do vnitřních orgánů, ale také do výstelky tělních dutin, zejména do pohrudnice (pleury) a pobřišnice (peritoneum).

Pokud jsou pleura nebo peritoneum postiženy metastatickým procesem, může dojít k hromadění tekutiny v hrudní nebo břišní dutině. Pak hovoříme o maligním pleurálním výpotku nebo maligním ascitu.

Je metastáza stejný typ nádoru jako původní nádor?

Ano, metastázy označujeme stejným názvem jako primární nádor. Například rakovina prsu, která se rozšířila do jater označujeme jako metastazující rakovina prsu a nikoli jako rakovinu jater.

Je to proto, že původní primární nádor je v prsu a metastázy obsahují stejné buňky.

Nicméně léčba metastáz a primárních nádorů se může lišit, i když se jedná o stejné buňky.

Jak se metastázy diagnostikují?

Pokud se léčíte nebo jste se v minulosti léčili s nádorovým onemocněním budete takzvaně dispensarizováni, což znamená chodit pravidelně na prohlídky a vyšetření k lékaři s cílem zjistit, zda nedošlo k opětovnému vzplanutí rakoviny nebo právě ke vzniku metastáz.

Pro vyloučení metastáz se používají různá vyšetření, nejčastěji zobrazovací metody (například rentgen hrudníku, počítačová tomografie, ultrazvuk, apod.).

Některé metastázy lze diagnostikovat i z vyšetření krve nebo při biopsii.

Někdy se může stát, že lékaři nejprve zachytí metastázy a hledá se primární nádor.

V takovém případě se pak léčba rovnou zaměřuje na potlačení růstu metastáz i primárního nádoru současně.

Někdy se metastázy zjistí náhodou (například při rentgenu plic nebo ultrazvuku břicha z jiných důvodů).

Jak se metastázy léčí?

Léčba metastáz závisí na následujících věcech:

 • Na typu primárního (původního) nádoru a místě, kde vznikl
 • Jak moc se rakovina rozšířila
 • Věku a celkovém zdravotním stavu pacienta
 • Rozhodnutí pacienta

Vědci stále zkoumají, jak se metastázy na molekulární a genetické úrovni liší od původního nádoru. Z důvodu těchto odlišností je léčba metastáz často jiná než léčba vlastního primárního nádoru.

Mezi způsoby léčby užívané v léčbě metastáz, mimo jiné patří chemoterapie, hormonální léčba, chirurgické odstranění metastáz nebo radioterapie. Někdy se využívá i biologická nebo imunologická léčba, podle typu původního nádoru a lokalizace metastáz.

Někdy budou lékaři muset vaší léčbu změnit nebo upravit anebo se podrobíte léčbě kombinované.

Možnosti léčby metastáz

Mezi hlavní možnosti léčby metastáz patří:

 • Léčba, která ovlivňuje tělo jako celek. Lékaři tuto léčbu označují jako systémovou a patří sem chemoterapie, užívání léčiv, ale také cílená terapie, jako jsou hormonální léčba nebo imunoterapie.
 • Léčba, která působí jen na místo, kde se nádor (metastáza) vyskytuje. Tato léčba se označuje jako lokální a zahrnuje zejména chirurgické odstranění nádoru/metastázy nebo radioterapii (ozáření).

Je možné metastázy vyléčit?

V některých případech je možné vyléčit i metastatické nádorové onemocnění.

Ve většin případů ale léčba rakovinu nevyléčí, ale spíše zpomalí její růst a zmírní příznaky onemocnění. Nicméně není třeba se děsit, protože s některými nádory lze přežívat i celé měsíce a roky, a to i v případě, že metastazovaly.

To jak léčba funguje závisí na:

 • Druhu nádoru
 • Jak moc se původní nádor rozšířil a kam
 • Jak agresivní nádor je (zda roste rychle nebo pomalu)
 • Konkrétním způsobu léčby
 • Tom jak nádor a metastázy reagují na léčbu

Nebojte se lékaře zeptat na cíle léčby, které se mohou měnit podle toho, zda metastatické nádorové onemocnění reaguje na léčbu či nikoli.

Co si z článku odnést?

Metastázy jsou sekundární nádory, které vznikají rozsevem nádorových buněk z původního nádoru a mohou vzniknout v kterémkoli orgánu lidského těla.

Nejčastěji se metastázy objevují v játrech, nadledvinách, mozku, plicích a kostech.

Léčba metastáz je komplikovaná a většinou dokážeme jen zpomalit růst nádorů a/nebo metastázy zmenšit.

I tak ale moderní medicína umožňuje pacientům s metastatickým postižením často žít i dlouhé měsíce a roky.

V rámci paliativní péče navíc dnes lékaři dokážou podstatně zmírnit nežádoucí účinky léčby rakoviny, jako jsou nevolnost nebo zvracení.

Stejně tak dokážeme velmi účinně zmírňovat i bolest.

Důležité je důvěřovat svému lékaři, nebát se zeptat a v případě jakýchkoli problémů se na něj co nejrychleji obrátit.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Cancer.net

Zdroje obrázků:

Pixabay.com

Článek naposled aktualizován: 4. září 2019 5:05
Datum příští revize: 4. září 2021 5:05
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace