Chemoterapie

13. prosince 2014 7:21

Tento článek podává všeobecné informace o chemoterapii s pomocí cytotoxických (buňky zabíjejících) látek. Nepodává ale informace o individuální léčbě nebo rady k jednotlivým typům rakoviny. Váš konkrétní případ a léčbu byste měli prodiskutovat s vaším lékařem. Zdroje dalších informací jsou uvedeny na konci článku.

Co je chemoterapie?

Chemoterapie doslova znamená léčba pomocí léků. Termín chemoterapie se ale stal spíše názvem pro léčbu rakoviny pomocí anti-rakovinových, takzvaných cytotoxických léků. Existují i jiné typy léků proti rakovině. Například:

Léky, které blokují efekt určitých hormonů, které se používají k léčbě určitých typů rakoviny, monoklonální protilátky a jiné typy léků, které mají efekt na imunitní systém, jsou také používány k léčbě určitých druhů rakoviny. Informace o těchto ostatních druzích léků proti rakovině nejsou součástí tohoto článku.

Co jsou to cytotoxické léky a jak fungují?

Cytotoxické léky jsou jedovaté (toxické) pro rakovinové buňky. Ničí je nebo jim zabraňují v množení. Různé druhy cytotoxických léků dosahují tohoto cíle různými cestami. Některé například pracují tím způsobem, že ovlivňují buněčný genetický materiál, který ovlivňuje konkrétní vlastnosti a funkce dané buňky, jiné zase blokují přísun nebo syntézu živin, které buňka potřebuje ke svému dělení a množení.

V jednom cyklu chemoterapie jsou většinou používány dva nebo více cytotoxických léků, každý z nich působí na buňky různým způsobem. Kombinace různých cest působení léků dává větší šanci na úspěšnou léčbu než pouze jeden.

Existuje mnoho cytotoxických léků, které se používají k léčbě rakoviny. V každém případě závisí výběr léku (léků) na typu a stadiu rakoviny. Výzkumy, které jsou zaměřeny na nalezení nových druhů léků a nových, lepších kombinací stále pokračují. Váš lékař vám poradí nejlepší možnou léčbu, která bude nejlépe vyhovovat vašemu konkrétnímu případu. Princip chemoterapie a působení cytostatik nejlépe pochopíte z následujícího obrázku.

Jak působí cytostatika (cytotoxické léky) na buňku při chemoterapii?

Cytotoxické léky nejlépe zabírají u těch typů rakovin, kde se buňky rychle dělí a množí. Mnoho normálních buněk v těle, jako například svalové buňky, srdeční a kostní buňky se nedělí velmi často. Proto většinou nejsou cytotoxickými léky zasaženy tolik, jako rakovinové. Bohužel jsou v těle ale i buňky, které se množí rychle, například vlasové buňky, buňky kostní dřeně nebo buňky sliznice úst a střeva. Tyto buňky mohou být cytotoxickými léky zasaženy a vést k vedlejším účinkům (viz dále). Normální buňky mají schopnost sebeobnovy mnohem větší než buňky rakovinové, proto se většinou dovedou po léčbě uzdravit poměrně dobře.

Co je cílem chemoterapie?

Chemoterapie a jiné druhy léčby za účelem vyléčení rakoviny

V mnoha případech je cílem vyléčení nemoci. Některé druhy rakoviny mohou být vyléčeny jen za pomoci chemoterapie. V jiných případech je chemoterapie používána jako přídatná léčba k jiným druhům terapie. Můžete například podstoupit chirurgickou léčbu k odstranění tumoru a posléze vám může být doporučen cyklus chemoterapie. Tento postup má za cíl zničit jakoukoliv rakovinnou buňku, která se mohla z tumoru rozšířit. Pokud není nasazena tato léčba, je riziko, že tyto buňky budou základem pro další tumor.

Pokud chemoterapie následuje po hlavní léčbě, jako je například chirurgie, nazývá se adjuvantní chemoterapie. V některých případech je chemoterapie dávána před chirurgií nebo radioterapií, aby tyto jiné druhy léčby měly větší šanci na úspěch. Chemoterapie, která je podávána před jiným druhem terapie, se nazývá neoadjuvantní chemoterapie.

Lékaři mají sklon používat slovo remise častěji než vyléčení. Remise znamená, že po léčbě není žádná známka přítomnosti rakoviny. Pokud jste v remisi, je možné, že jste vyléčeni. V mnoha případech se ale rakovina znovu objeví po několika měsících nebo letech. Proto se lékaři slovu „vyléčen“ raději vyhýbají.

Chemoterapie a jiné druhy léčby za účelem zpomalení postupu rakoviny

Pokud vyléčení není realistické, používá se léčba alespoň ke kontrole růstu nebo šíření nádoru, takže k jeho progresi nedochází tak rapidně. Díky léčbě můžete být nějaký čas bez příznaků.

Chemoterapie jako léčba k ulehčení příznaků

Tento druh chemoterapie se nazývá paliativní. I pokud vyléčení není možné a prognóza je špatná, cyklus chemoterapie může být využit ke zmenšení velikosti nádoru. Pacientům to ulehčí od některých příznaků, jako je například bolest nebo tlak tumoru.

Jak je chemoterapie podávána?

Léky většinou potřebují vstoupit do těla krevní cestou, aby byl zajištěn jejich přenos (transfer) do všech částí těla a aby se dostaly ke každé nádorové buňce, která je v těle přítomna.

Intravenózní chemoterapie

Mnoho cytotoxických léků se podává přímo do krevního řečiště – pomocí katétru do žíly. V některých případech se podává každá dávka do žíly samostatně pomocí jehly. Některé druhy léků jsou v sáčku s tekutinou, ze které se do žíly dostávají po kapkách pomocí úzké plastové trubičky, která je zavedena do žíly na ruce nebo na noze. Díky této technice mohou být léky ve zředěné formě a nedochází tak často ke dráždění žilní stěny. Na druhou stranu ale může jedna dávka trvat několik hodin, než se všechen lék po kapkách dostane do organismu. K ujištění, že léčivý roztok se do těla dostává pomocí kapek právě tou správnou rychlostí, jsou používány malé pumpy.

V některých případech jsou používány delší plastové trubičky, které jsou umístěny hlouběji v žíle. Můžou představovat centrální přístup do žíly například na vaší hrudi nebo paži (tyto jsou někdy nazývány jako PICC). Tyto plastové trubičky mohou být ponechány na místě i po několik měsíců, než je dokončena léčba. Pro pacienta to znamená výhodu v tom, že nemusí absolvovat injekce znovu a znovu. Léky jsou do těla vpraveny pomocí trubičky v čas, který je třeba. Tento styl podávání léků se při chemoterapii využívá čím dál více. Díky této trubičce vám mohou být dokonce odebírány vzorky krve, takže jste ušetřeni dalšího napichování žil (odběry krve jsou během chemoterapie potřeba poměrně často). Nevýhodou je, že je třeba dodržovat přísná hygienická opatření, aby se předcházelo zablokování nebo infekci. V některých případech může být tímto způsobem zavedena i infúze, pokud je její přítomnost vyžadována po několik dní až týdnů.

Chemoterapie podávaná ústy (perorálně)

Některé léky mohou být podávány ve formě tablet nebo tekutin. Následně jsou polknuty a do krevního řečiště se vstřebávají ze střeva.

Jiné metody

Léky se do mozku nebo míchy z krevního řečiště vstřebávají jen velmi těžko. Proto musí být pro léčbu nádorů v mozku nebo míše podávány léky jinou cestou. Nejčastěji jsou léky injikovány do tekutiny, která obklopuje mozek a míchu (mozkomíšní mok). Provedeno je to pomocí takzvané lumbální punkce, při které je jehla zavedena do míšního kanálu mezi bederními obratli.

V určitých případech mohou být cytotoxické léky podány i:

 • Injekcí do svalu (intramuskulárně).
 • Jako krém, který je vtírán do kůže.
 • Injekcí přímo do hrudní dutiny.
 • Injekcí přímo do tumoru.

Jak dlouho trvá léčba pomocí chemoterapie?

Chemoterapie je většinou pacientovi podávána v cyklech. Cyklus je období léčby následované obdobím bez léčby. Můžete například mít dávku léku (léků) jednou nebo vícekrát denně po několik dní. Poté budete bez léčby například 3 – 4 týdny. Tento způsob nechává prostor pro vaše tělo, aby se zregenerovalo po vedlejších efektech léčby. Dává také šanci poničeným normálním buňkám, aby se „opravily“ předtím, než přijde další cyklus léčby. Cykly léčby jsou většinou každé 3 – 4 týdny, liší se ale samozřejmě podle typu onkologického onemocnění a typu užívaných léků.

Délka všech cyklů chemoterapie je většinou okolo šesti měsíců. Může se například skládat z šesti cyklů léčby během šesti měsíců. Nicméně celková doba chemoterapie se může velmi lišit, být kratší i delší než šest měsíců a obsahovat více nebo méně jednotlivých cyklů.

Během léčby můžete podstoupit řadu testů, jako jsou například rentgeny, aby mohli lékaři zjistit, jak léčba probíhá. Tyto vyšetření mohou pomoci lékařům ozřejmit, jak dlouho bude pravděpodobně ještě chemoterapie třeba. Na základě průběžných výsledků se mohou lékaři shodnout i na změně léků, které jsou v rámci chemoterapie podávány, pokud ty původní neúčinkují tak, jak by měly. Bude vám také často kontrolován počet krvinek v krvi a mohou být požadovány i jiné krevní testy, které vypovídají o funkci jater a ledvin. Tyto testy jsou potřeba, aby lékaři věděli, zda vám tyto orgány v důsledku léčby neselhávají a že je tedy vhodné v léčbě pokračovat.

Kde je chemoterapie podávána?

V některých případech lidé na chemoterapie do nemocnice pouze dochází a stráví v ní několik hodin, během které dostanou svoji léčbu. Některé léčebné cykly vyžadují, aby pacient zůstal v nemocnici den nebo i více po léčbě. Někteří pacienti mohou dokonce svůj cyklus chemoterapie užívat doma. Mají zavedenu úzkou trubičku (popsáno výše) do žíly a používají malé přenosné zařízení, které jim jemně pumpuje roztok s léky do krevního řečiště.

Jak je to s vedlejšími účinky chemoterapie?

Cytotoxické léky jsou velmi silné a často způsobují nechtěné vedlejší účinky. Léky fungují na principu ničení buněk, které se rychle dělí, proto jsou jimi poškozeny i některé normální buňky. Vedlejší účinky se liší lék od léku. Dokonce i při užívání stejných léků mohou různí lidé reagovat jinak. U některých lidí se objeví více vážných nežádoucích účinků než u jiných, kteří berou stejné léky. Pokud jsou vedlejší účinky léku obzvláště závažné, může být doporučena změna léků.

Některé z nejběžnějších a důležitých vedlejších účinků jsou popsány níže. Mohou se ale objevit i jiné vedlejší účinky. O těch nejpravděpodobnějších vedlejších účincích, které se mohou týkat právě vás, si s vámi promluví váš lékař. Můžete si také přečíst příbalový leták vašich léků, kde jsou všechny vedlejší účinky popsány.

Na konci tohoto článku najdete seznam symptomů, které byste měli okamžitě nahlásit vašemu lékaři, pokud se tyto u vás objeví během cyklu chemoterapie.

Únava

Únava je běžným vedlejším účinkem. Je pravděpodobné, že se během chemoterapie budete cítit více unavení než normálně. Je možné, že se na nějaký čas budete muset vzdát vašich běžných aktivit, plánovat si pravidelné přestávky na odpočinek. Pokud to ale bude možné, lehce cvičte. Některé pacienty dokonce únava přemůže tak, že nebudou své běžné aktivity schopni vykonávat vůbec.

Nevolnost a zvracení

Nevolnost a zvracení je poměrně častý vedlejší účinek během a po každém cyklu chemoterapie. Vyzkoušejte pít velké množství tekutin i v případě, že nemáte žízeň. Vyhnete se tak nedostatku tekutin v těle – dehydrataci. Jedním z tipů, jak zvýšit příjem tekutin, je například cucat kostku ledu. Léky proti zvracení ve většině případů ulehčují od toho nepříjemného vedlejšího účinku, pokud jsou brány zároveň s nebo chvilku před cyklem chemoterapie. Existují různé druhy těchto léků. Pokud jeden typ nezabírá, je možné, že jiný bude právě u vás fungovat lépe. S pomocí moderních léčiv se nevolnost a zvracení při chemoterapii dá dobře zvládat.

Vliv na krev a imunitní systém

Cytotoxické léky mohou ovlivnit kostní dřeň. Kostní dřeň je místo, kde dochází ke tvorbě červených a bílých krvinek a krevních destiček. Problémy, které se mohou objevit, zahrnují:

 • Anémie. Anémie (též anemie) znamená nízký počet červených krvinek v krvi. Pokud máte anemii, můžete se cítit velmi unavení a být bledí. Pokud je počet červených krvinek opravdu nízký, budete potřebovat transfúzi.
 • Závažné infekce. Pokud u vás došlo k poklesu počtu bílých krvinek, jste mnohem náchylnější ke všem druhům infekcí. To proto, že vaše tělo má menší schopnost bojovat s bakteriemi a viry. Pokud se u vás objevily známky infekce, jako například vysoká teplota (horečka) nebo bolest v krku, navštivte svého lékaře. Protože je vaše obranyschopnost snížená, může vám lékař předepsat vysoké dávky antibiotik přímo do vašeho krevního oběhu, pokud se u vás infekce objeví.
 • Krvácení. Krevní destičky pomáhají zastavovat krvácení, například pokud se říznete. V případě, že máte snížený jejich počet, budou se u vás objevovat modřiny i při nepatrném poranění a budete krvácet déle než dříve, pokud jste se pořezali. Pokud si všimnete těchto symptomů, navštivte lékaře. Je možné, že vaše destičky jsou již na tak nízkém počtu, že budete potřebovat jejich transfúzi.

Je běžné, že před každým cyklem chemoterapie se pacientům odebírá krev, aby mohl být zkontrolován počet jejich krvinek a krevních destiček. Pokud je jakýkoliv z těchto počtů moc nízký, je možné, že váš cyklus chemoterapie bude zrušen, budou vám pozměněny léky, nebo vám bude podána léčba, která má za cíl zvýšit množství chybějících komponent.

Problémy s ústní dutinou

Buňky, které vystýlají dutinu ústní, jsou ovlivňovány některými druhy léků. To může vést ke kvasinkovým onemocněním dutiny (soor), suchu v ústech nebo jiným problémům. Běžná (ale důkladná) péče o dutinu ústní může pomoci těmto problémům předcházet, nebo jim zabránit v tom, aby se z nich staly závažné problémy. Pokud je možné, držte se následujících rad:

 • Čistěte si zuby dvakrát denně jemným kartáčkem a pastou obsahující fluorid.
 • Po jídle a před usnutím si vyplachujte ústa. Použijte vodu nebo 0,9% roztok chloridu sodného (slaná voda). Můžete si udělat čerstvý roztok chloridu sodného před každým vypláchnutím. Rozpusťte půl čajové lžičky soli v 250 ml čerstvé vody. Použijte studenou nebo teplou vodu – podle toho, na co lépe reagujete.
 • Odstraňte každý zbytek jídla, který ve vaší dutině ústní nebo na jazyku uvidíte, pomocí měkkého kartáčku. Pokud je to možné, dělejte to pravidelně, hlavně ale po jídle a před spaním.
 • Při čištění vašich úst vám může pomoci i například žvýkání ananasu. Ananas obsahuje enzymy, které pomáhají rozrušit zbytky ve vašich ústech. Můžete žvýkat čerstvý nebo neslazený ananas z konzervy.
 • Pokud máte zubní protézu, na noc ji vyndávejte. Čistěte ji pomocí měkkého kartáčku a zubní pasty. Přes noc ji nechávejte ve speciálním roztoku pro protézy. Před použitím další den ji opláchněte.
 • Od sucha v ústech vám mohou pomoci malé, ale časté doušky vody, nebo žvýkačky bez cukru. V některých případech je nutnost užívání umělých slin nebo léků, které stimulují funkci slinných žláz. Tyto léky vám může předepsat váš lékař.

Ztráta vlasů

Některé cytotoxické léky působí i na vlasové buňky. To má za následek ztrátu vlasů. Tento vedlejší účinek léků se objeví přibližně 2 – 3 týdny po začátku léčby. Tělní ochlupení a obočí může vypadat stejně jako vlasy. Poté, co je léčba ukončena, se většinou obnoví růst přibližně za 4 – 12 měsíců.

Některé lidi vypadávání vlasů netrápí. Většina lidí se rozhodne si vlasy před začátkem chemoterapie ostříhat, aby změna nebyla tak dramatická. Někteří lidé nosí paruku. Jiní preferují raději klobouk nebo šálu.

Nezapomeňte si vaši hlavu chránit před sluncem – používejte sluneční krém s vysokým ochranným faktorem, pokud se pohybujete na slunci. Pokud vám vypadají řasy, můžete nosit brýle (i sluneční), abyste ochránili své oči před větrem.

Zácpa

Zácpě můžete předcházet tím, že budete jíst jídla bohatá na vlákninu a pít velké množství tekutin. V některých případech jsou potřeba laxativa (léky, které mají projímavé účinky).

Průjem

Průjem je vedlejším účinkem některých druhů léků. Pokud se u vás objeví, měli byste zvýšit denní příjem tekutin, abyste předešli dehydrataci. Pokud průjem přetrvává nebo je závažný, měli byste to říci svému lékaři. V některých případech je třeba užívat léky na průjem, a pokud je průjem opravdu závažný, můžete být i na několik dní přijmutí do nemocnice, aby vám byl zajištěn dostatečný příjem tekutin (intravenózní cestou).

Problémy s nervovými zakončeními

Některé léky ovlivňují nervy. To může vést ke snížení citlivosti na částech těla, jako jsou například prsty na nohou nebo na rukou, nebo ke svalové slabosti. Pokud se u vás objeví některé z těchto symptomů, řekněte to svému lékaři.

Plodnost

Některé léky mohou negativně ovlivnit plodnost a to jak u mužů, tak u žen. Někdy může být tento vedlejší účinek pouze dočasný, bohužel ale v některých případech je permanentní. U mužů se tento problém dá řešit zmražením spermatu před začátkem chemoterapie a u žen zmražením vajíček. V budoucnu pak mohou být sperma i vajíčka použity v případě, že si žena přeje být těhotná. U některých žen může v důsledku chemoterapie nastoupit menopauza mnohem dříve, než by nastoupila bez léčby.

Shrnutí vedlejších účinků chemoterapie

Se svým lékařem byste si měli promluvit o konkrétních rizicích a vašich znepokojeních, co se týká vašich léků. Navštivte svého lékaře, pokud se u vás objeví některý z následující vedlejších účinků:

 • Objevila se u vás horečka nebo se velmi potíte.
 • Objevily se u vás symptomy, které mohou být důsledkem infekce. Například:
  • Bolest v krku.
  • Bolest při močení.
  • Kašel.
  • Dušnost.
  • Kůže v okolí zavedeného portu je červená nebo bolí.
 • Objevují se u vás modřiny i po sebemenším zranění, snadno a dlouho krvácíte.
 • Objevila se u vás zácpa nebo průjem.

Další věci, týkající se chemoterapie

Před začátkem chemoterapie

V závislosti na lécích, které budete užívat, budete muset podstoupit množství krevních testů, aby se lékaři ujistili, že vaše ledviny a játra fungují v pořádku. V některých případech se testuje i činnost srdce (elektrokardiogram (EKG) a/nebo echokardiogram) a funkce plic. To proto, že některé druhy léků mohou činnost těchto orgánů ovlivnit. Tyto tesy mohou být opakovány v průběhu léčby, aby lékaři mohli zkontrolovat, že léčba těmto orgánům neškodí.

Těhotenství a antikoncepce

I když některé léky mohou snižovat plodnost, těhotenství je možné, pokud jste sexuálně aktivní. Cytotoxické léky mohou ale poškodit spermie, vajíčka a nenarozené dítě. Proto se nedoporučuje otěhotnět, pokud jako žena podstupujete chemoterapii, nebo pokud ji podstupuje váš parter. Pokud jste sexuálně aktivní, měli byste užívat spolehlivou antikoncepci. Zeptejte se svého lékaře, jak dlouho po ukončení léčby byste ještě měli užívat antikoncepci.

Chemoterapie a její vliv na podnícení rozvoje dalšího onkologického onemocnění

Existuje velmi malé riziko, že cytotoxické léky mohou způsobit jinou formu onkologického onemocnění později v životě.

Interakce cytotoxických léků

Některé cytotoxické léky mohou:

 • Reagovat s jinými léky. Zeptejte se svého lékaře, zda zrovna vaše léky nebudou reagovat s ostatními, které berete.
 • Být ovlivněny alkoholem. Zeptejte se svého lékaře, zda můžete pít alkohol během léčby.
 • Ovlivňovat vaši koncentraci při řízení. Většinou je nejlepší neřídit a zařídit si odvoz, abyste se dopravili do a z nemocnice na cyklus chemoterapie.
 • Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně vaší léčby, neváhejte a požádejte svého lékaře o radu nebo pomoc.
Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje: Patient.co.uk (v angličtině)
Zdroje obrázků: Dollarphotoclub.com
Článek naposled aktualizován: 13. prosince 2014 7:21
Datum příští revize: 13. prosince 2016 7:21
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace